CISCOSieci Komputerowe

CCNA 1 v5 ITN Pretest odpowiedzi przed egzaminem

(Wprowadzenie do sieci)

1Współczynnik awaryjności niektórych kart sieciowych jest określony na 15%. Ile kart może zawieść w firmie, w której zainstalowano 80 kart?

10
12 *
15
8


Jeśli technik używa do czyszczenia średnio 2 puszek sprężonego powietrza na tydzień, ile puszek należy zamówić dla 8 techników w ciągu najbliższych 10 tygodni?

16
20
200
80
160 *


Lokalna firma z branży nieruchomości może zaktualizować swoje 25 systemów komputerowych za 1000 USD. Jeśli firma zdecyduje się jedynie na aktualizację 10 systemów, ile będzie kosztować aktualizacja, jeśli zastosowana zostanie ta sama stawka?

100
USD 200
USD 400
USD * 600
USD 500 USD


Zamień liczbę dziesiętną 231 na jej ekwiwalent binarny. Wybierz poprawną odpowiedź z poniższej listy.

11100111 *
11100101
11101110
11110110
11011011
11110010


Co jest charakterystyczne dla Internetu?

Nie jest zarządzany centralnie. *
Jest zlokalizowany w określonych lokalizacjach geograficznych.
Używa tylko adresów fizycznych.
Wykorzystuje prywatne adresowanie IP.


Którego polecenia można użyć do przetestowania łączności między dwoma komputerami podłączonymi do sieci?

nbtstst -s
ifconfig
winipcfg
ping *
ipconfig


Które dwa urządzenia zapewniają trwałe przechowywanie danych? (Wybierz dwa.)

dysk twardy *
klawiatura Dysk
Blu-Ray * monitor
RAM

9

10 
Konwertuj liczbę binarną 10111010 na jej szesnastkowy odpowiednik. Wybierz poprawną odpowiedź z poniższej listy.

A1
BA *
85
B3
1C
90

11 
Jaka jest funkcja BIOS?

zapewnia możliwości graficzne dla gier i aplikacji
zapewnia tymczasowe przechowywanie danych dla procesora
umożliwia podłączenie komputera do sieci
wykonuje autotest po włączeniu komponentów wewnętrznych *

12 
Godzina na osobę to ilość pracy, którą przeciętny pracownik może wykonać w ciągu godziny. Oczekuje się, że aktualizacja systemu w całej firmie zajmie około 60 osobogodzin. Jak długo zajmie pięciu technikom wykonanie odświeżenia?

8 godzin
10 godzin
5 godzin
12 godzin *

13

14

15

16 
Firma rozszerza swoją działalność na inne kraje. Wszystkie oddziały muszą być cały czas połączone z siedzibą główną firmy. Jaka technologia sieciowa jest wymagana do spełnienia tego wymagania?

MAN
WAN *
WLAN
LAN

17 
Która podsieć zawiera adres 192.168.1.96 jako użyteczny adres hosta?

192.168.1.64/29
192.168.1.64/26*
192.168.1.32/28
192.168.1.32/27

18 
Jaki jest cel posiadania sieci konwergentnej?

w celu osiągnięcia odporności na awarie i wysokiej dostępności urządzeń infrastruktury sieci danych w
celu zmniejszenia kosztów wdrażania i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej * w
celu zapewnienia łączności o wysokiej prędkości do wszystkich urządzeń końcowych,
aby mieć pewność, że wszystkie typy pakietów danych będą traktowane jednakowo

19 
Użytkownik ma problemy z dostępem do Internetu. Polecenie ping www.cisco.com kończy się niepowodzeniem. Jednak pingowanie adresu IP cisco.com za pomocą polecenia ping 198.133.219.25 zakończyło się powodzeniem. Jaki jest problem?

Brama domyślna jest niepoprawna.
Wystąpił problem z DNS. *
Adres pamięci podręcznej ARP jest niepoprawny.
Serwer WWW jest wyłączony.

20


Zobacz wystawę. Host_A przygotowuje się do wysłania danych do Server_B. W jaki sposób Host_A zajmie się pakietami i ramkami, które będą przenosić te dane? (Wybierz dwa.)

Adresat pakietu zostanie zaadresowany adresem IP interfejsu Router_B, który jest dołączony do Router_A.
Miejsce docelowe ramki zostanie zaadresowane adresem MAC Server_B.
Adres docelowy pakietu zostanie zaadresowany adresem IP Server_B. *
Miejsce docelowe ramki zostanie zaadresowane adresem MAC Switch_A.
Adresat pakietu zostanie zaadresowany adresem IP interfejsu LAN routera_A.
Adres docelowy ramki zostanie zaadresowany adresem MAC interfejsu LAN Router_A. *
21 
Które trzy adresy IP są prywatne? (Wybierz trzy.)

10.1.1.1 *
224.6.6.6
172.32.5.2
172.16.4.4 *
192.167.10.10
192.168.5.5 *

22 
Jaki jest ogólny termin używany do opisania fragmentu danych na dowolnej warstwie modelu sieciowego?

jednostka danych protokołu segmentu
ramki
*
pakiet

23 
Którą funkcję zapewnia TCP?

wykrywanie brakujących pakietów *
wyznaczanie ścieżki dla pakietów danych hermetyzacja danych
kontroli sesji komunikacyjnych

24 
Która opcja pokazuje prawidłową notację dla adresu IPv6?

2001.0db8.3c55.0015.abcd.ff13
2001-0db8-3c55-0015-abcd-ff 200
2001,0db8,3c55,0015, abcd, ff13
2001: 0db8: 3c55: 0015 :: abcd: ff13 *

25


Zobacz wystawę.

Używając sieci na wystawie, jaki byłby domyślny adres bramy dla hosta A w sieci 192.133.219.0?

192.133.219.1 *
192.133.219.0
192.135.250.1
192.31.7.1

26 
Która technologia zapewnia rozwiązanie problemu wyczerpania adresów IPv4, umożliwiając wielu urządzeniom współdzielenie jednego publicznego adresu IP?

NAT *
DHCP
SMB
HTTP
ARP
DNS

27 
Technik używa polecenia ping 127.0.0.1. Co testuje technik?

stos TCP / IP na hoście sieci *
łączność między dwoma sąsiadującymi urządzeniami Cisco
łączność między dwoma komputerami w tej samej sieci
fizyczna łączność określonego komputera oraz
łącznośćsieciowamiędzy komputerem a bramą domyślną

28 
Jaki jest cel komunikatów ICMP?

w celu zapewnienia dostarczenia pakietu IP w
celu informowania routerów o zmianach topologii sieci w
celu dostarczenia informacji zwrotnych na temat transmisji pakietów IP * w
celu monitorowania procesu konwersji nazwy domeny na adres IP

29 
Który podstawowy proces służy do wyboru najlepszej ścieżki przekazywania danych?

przełączanie
adresowania enkapsulacji
*
przełączanie

30 
Jakiej procedury bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej należy użyć, aby ukryć identyfikator WLAN przed klientami bezprzewodowymi?

Skonfiguruj WEP tylko w punkcie dostępu.
Skonfiguruj filtrowanie adresów MAC w punkcie dostępu.
Zmniejsz spektrum antenowe na każdym kliencie bezprzewodowym.
Zainstaluj WAP na klientach bezprzewodowych.
Wyłącz rozgłaszanie SSID w punkcie dostępowym. *

31 
Jakie oświadczenie opisuje funkcję protokołu rozpoznawania adresów?

ARP służy do wykrywania adresu MAC dowolnego hosta w sieci lokalnej. *
ARP służy do wykrywania adresu IP dowolnego hosta w sieci lokalnej.
ARP służy do wykrywania adresu IP dowolnego hosta w innej sieci.
ARP służy do wykrywania adresu MAC dowolnego hosta w innej sieci.

32 
Użytkownik domowy szuka połączenia z usługodawcą internetowym, który zapewnia szybką transmisję cyfrową przez zwykłe linie telefoniczne. Jakiego rodzaju połączenia ISP należy użyć?

modem telefoniczny
modem
satelitarny
modem
kablowy DSL *

33 
Jaka jest zaleta korzystania z IPv6?

większa przepustowość
więcej adresów dla sieci i hostów *
więcej częstotliwości
szybsza łączność

34 
Którego urządzenia należy użyć, aby umożliwić hostowi komunikację z innym hostem w innej sieci?

router * host przełącznika
koncentratora

35 
Jaki jest cel procesu routingu?

do kapsułkowania danych wykorzystywanych do komunikacji w sieci w
celu wybrania ścieżek służących do kierowania ruchu do sieci docelowych * w
celu konwersji nazwy URL na adres IP w
celu zapewnienia bezpiecznego transferu plików internetowych w
celu przesyłania ruchu na podstawie adresów MAC

36 
Jakiego rodzaju złącza używa karta interfejsu sieciowego?

DIN
RJ-11
RJ-45 *
PS-2

37 
Dlaczego administrator sieci miałby korzystać z narzędzia tracert?

aby wyświetlić adres IP, bramę domyślną i adres serwera DNS dla komputera,
aby sprawdzić informacje o nazwie DNS na serwerze DNS w
celu ustalenia aktywnych połączeń TCP na komputerze,
aby zidentyfikować miejsce utraty lub opóźnienia pakietu w sieci *

38 W 
jaki sposób serwer sieciowy zarządza żądaniami od wielu klientów dla różnych usług?

Serwer używa adresów IP do identyfikacji różnych usług.
Każde żądanie jest śledzone przez fizyczny adres klienta.
Serwer wysyła wszystkie żądania przez bramę domyślną.
Każde żądanie ma przypisany numer portu źródłowego i docelowego. *

39 
Który protokół tłumaczy nazwę strony internetowej, np. Www.cisco.com, na adres sieciowy?

FTP
DHCP
HTTP
DNS *

40


Zobacz wystawę. Rozważ konfigurację adresu IP pokazaną na PC1. Jaki jest opis domyślnego adresu bramy?

Jest to adres IP interfejsu routera 1, który łączy sieć PC1 LAN z routerem 1. *
Jest to adres IP przełącznika 1, który łączy komputer PC1 z innymi urządzeniami w tej samej sieci LAN.
Jest to adres IP interfejsu Router1, który łączy firmę z Internetem.
Jest to adres IP urządzenia sieciowego ISP znajdującego się w chmurze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *