Systemy Operacyjne

Systemy Operacyjne

Źródła i rodzaje szkodliwego oprogramowania

Rootkit To oprogramowanie jest w stanie odczytać i zapisać wszystkie naciśnięcia klawiszy użytkownika. Wszelkie kody, adresy, hasła, dostępu do banku

Read More
Systemy Operacyjne

Programy antywirusowe i ich rozdaje

Czym jest program antywirusowy?Jest to program komputerowy, którego zadaniem jest wykrywanie, zwalczanie i usuwanie wirusów komputerowych. Współcześnie najczęściej jest to

Read More
DebianLinuxSieci KomputeroweSystemy Operacyjne

Instalacja serwera DHCP na serwerze Linux

Prezentujemy komendy, które pozwolą zainstalować i skonfigurować serwer DHCP na serwerze linux. Komendy należy wpisywać po kolei, a dane adresy

Read More
DebianLinuxSieci Komputerowe

Udostępnianie internetu innemu komputerowi Linux

Prezentujemy komendy, które pozwolą udostępnić internet innemu komputerowi w tej samej sieci. Komendy należy wpisywać po kolei oraz należy pamiętać,

Read More
DebianSieci Komputerowe

Konfiguracja interfejsów sieciowych Linux

Poniżej przedstawiamy podstawowe komendy i konfiguracje do systemu debian. Konfiguracja pliku sieciowego pozwoli na ustawienie statycznego adresu ip na karcie

Read More
Systemy Operacyjne

Pamięć Wirtualna

Pamięć wirtualna – mechanizm zarządzania pamięcią komputera zapewniający procesowi wrażenie pracy w jednym, dużym, ciągłym obszarze pamięci operacyjnej podczas, gdy

Read More
LinuxmacOSSystemy OperacyjneWindows

Struktura systemu operacyjnego

Jądro monolityczne – często stosowane w systemach typu Unix, jest to rodzaj jądra systemu operacyjnego, w którym większa część funkcji

Read More
Systemy Operacyjne

Licencje oprogramowania

Licencja oprogramowania – umowa na korzystanie z utworu, jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskiego

Read More