DebianLinuxSieci KomputeroweSystemy Operacyjne

Instalacja serwera DHCP na serwerze Linux

Prezentujemy komendy, które pozwolą zainstalować i skonfigurować serwer DHCP na serwerze linux. Komendy należy wpisywać po kolei, a dane adresy ip należy zamienić na swoje konfiguracje. Należy pamiętać o ustawieniu statycznego adresu ip na karcie sieciowej, na której będzie stał serwer DHCP.

Konfiguracja DHCP linux

  1. apt-get install isc-dhcp-server – instalacja serwera DHCP
  2. nano /etc/default/isc-dhcp-server
    • Edytujemy INTERFACES = ” tutaj wpisujemy nazwę interfejsu sieciowego na jakim ma stać serwer DHCP “
  3. nano /etc/dhcp/dhcpd.conf – konfiguracja DHCP:
    • subnet – określamy podsieć

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.50 192.168.1.115; <- zakres DHCP
option subnet-mask 255.255.255.0;
option domain-name-servers 192.168.1.247 10.120.254.254;
option routers 192.168.11.1; <- brama pomyślna
}

systemctl restart isc-dhcp-server – restart DHCP
systemctl status isc-dhcp-server – status DHCP

Przypisywanie adresu danemu urządzeniu poprzez adres MAC:

host WIN-SERVER{
hardware ethernet 00:00:00:00:00:EC; <- Adres mac urządzenia
fixed-address 192.168.1.17;
}

Poradnik wideo:

Więcej informacji o konfiguracji DHCP znajdziecie na stronie testbench.pl

W systemie linux ubuntu server, aby zainstalować serwer dhcp należy użyć polecenia

sudo apt-get install isc-dhcp-server

6 komentarzy do “Instalacja serwera DHCP na serwerze Linux

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *