DebianLinuxSieci Komputerowe

Udostępnianie internetu innemu komputerowi Linux

Prezentujemy komendy, które pozwolą udostępnić internet innemu komputerowi w tej samej sieci. Komendy należy wpisywać po kolei oraz należy pamiętać, że musimy pierwsze przypisać stałe adresy IP albo uruchomić serwer DHCP. IP podane w przykładzie należy zamienić na ip komputera, któremu chcemy udostępnić internet.

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j -MASQUERADE

iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT

apt-get install iptables-persistent

iptables-save > /etc/iptables.v4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *