Systemy Operacyjne

Licencje oprogramowania

Licencja oprogramowania – umowa na korzystanie z utworu, jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskiego utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać.

Umowa taka powinna określać przede wszystkim pola eksploatacji (formy wykorzystania utworu), czyli warunki na jakich licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z programu. W Polsce ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako podstawowe elementy określające pola eksploatacji wskazuje zakres, miejsce i czas korzystania z utworu, przy czym jest to wyliczenie przykładowe i strony umowy mogą dowolnie kształtować charakter licencji.

 • freeware,
 • shareware,
 • adware,
 • trial,
 • wersje demonstracyjne (demo),
 • cardware,
 • public domain,
 • wersje bez ograniczeń (Open Source),
 • Powszechna Licencja Publiczna GNU (GNU General Public License), GNU GPL, odmiana licencji Open Source,
 • BSD (Berkeley Software Distribution License, BSDL), odmiana licencji Open Source,
 • site license (licencja dla całej instytucji, bez dystrybucji kopii poza instytucją),
 • licencja jednostanowiskowa,
 • licencja grupowa


Jeden komentarz do “Licencje oprogramowania

 • Informacje ze świata esportu, turnieje, Virtus.pro, Fortnite i nie tylko! ESPORTWAY to nowoczesny portal esportowy zrzeszający polskich fanów gier komputerowych!

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *