CISCOSieci Komputerowe

CCNA 2 v6.0 Podstawy routingu i przełączania Praktyka Ocena umiejętności Część II Opcja A

CCNA 2 v6.0 Podstawy routingu i przełączania Praktyka Ocena umiejętności Część II Opcja A

Kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas wykonywania tej czynności:

 1. Nie należy używać  przycisku Wstecz przeglądarki  ani zamykać lub ponownie ładować okien egzaminacyjnych podczas egzaminu.
 2. Po zakończeniu nie zamykaj Śledzenia pakietów. Zamknie się automatycznie.
 3. Kliknij przycisk  Prześlij ocenę  w oknie przeglądarki, aby przesłać swoją pracę.

Wprowadzenie

W ramach oceny umiejętności praktycznych skonfigurujesz sieć XYZ Corporation. Nawiążesz połączenie sieciowe, konfigurując adresy IPv4 i IPv6 w interfejsach routera. Skonfigurujesz usługi adresowania DHCPv4 i NAT oraz nawiążesz komunikację między sieciami, konfigurując trasy domyślne i statyczne zarówno w IPv4, jak i IPv6.

Jesteś  nie  wymagane do skonfigurowania:

 • ADMINISTRATOR
 • Sieć
 • SW-Bldg-A
 • SW-Bldg-A-1

Wszystkie konfiguracje urządzeń IOS powinny zostać zakończone od bezpośredniego połączenia terminala z konsolą urządzenia.

Będziesz ćwiczyć i oceniać następujące umiejętności:

 • Aktywacja i adresowanie interfejsu w IPv4 i IPv6
 • Trasowanie statyczne i domyślne w IPv4 i IPv6
 • Konfiguracja standardowych list ACL
 • Konfiguracja statyczna oraz NAT i PAT
 • Konfiguracja serwera DHCP routera
 • Aktywacja i konfiguracja CDP

Skonfigurujesz określone urządzenia za pomocą następujących elementów:

Siedziba:

 • Aktywacja i adresowanie interfejsu
 • Dwie pule DHCPv4
 • Routing statyczny w IPv4 i IPv6

Oddział:

 • Aktywacja i adresowanie interfejsu w IPv4 i IPv6
 • Statyczny NAT
 • NAT z przeciążeniem na jednym adresie
 • Statyczne, statyczne hosty, domyślne i zmienne statyczne trasy domyślne dla sieci IPv4 i IPv6
 • Standardowa numerowana konfiguracja ACL
 • Konfiguracja CDP

LAN A PC hostuje:

 • Aktywacja adresowania DHCP
 • Ręczna konfiguracja adresowania IPv6

Tabela adresowa

Instrukcje

Krok 1: Aktywacja CDP:

CDP powinien być aktywny tylko na interfejsach szeregowych łączących  centrale  i  routery rozgałęzień  . CDP nie powinien wysyłać wiadomości na żadnym innym interfejsie.

Krok 2: Skonfiguruj trasy statyczne i domyślne w następujący sposób:

Wszystkie trasy w sieci będą wykonywane statycznie. Hosty we wszystkich sieciach powinny mieć możliwość komunikowania się ze sobą oraz z Internetem przez IPv4 i IPv6.

Wszystkie trasy powinny zostać skonfigurowane przy użyciu   parametru adresu następnego przeskoku , abyś mógł otrzymać kredyt na swoją konfigurację.

Siedziba:
 • Domyślne trasy IPv6 i IPv4.
Oddział:
 • Domyślne trasy IPv6 i IPv4.
 • Pływające statyczne domyślne trasy IPv6 i IPv4. Użyj metryki 5 dla pływających tras statycznych.
 • Trasy statyczne IPv6 i IPv4 do sieci LAN A.
 • Hosty IPv6 i IPv4 prowadzą do serwera  ADMIN
Krok 3: Skonfiguruj DHCPv4

Hosty w sieci LAN A i hosta komputera w sieci LAN C powinny otrzymywać adresy z DHCP. ADMIN  został wstępnie skonfigurowany statycznie z adresem. Użyj następujących wartości:

 1. Użyj nazwy puli  LANA dla sieci podłączonej do interfejsu G0 / 0 w  centrali . Nazwa puli musi dokładnie odpowiadać tej wartości  ,  abyś mógł otrzymać kredyt za swoją pracę.
 2. Użyj nazwy puli  LANC dla sieci podłączonej do interfejsu G0 / 1 w  centrali . Nazwa puli musi dokładnie odpowiadać tej wartości  ,  abyś mógł otrzymać kredyt za swoją pracę.
 3. Użyj adresu 209.165.200.5 jako adresu serwera DNS.
 4. Wyklucz wymagane adresy w zależności od urządzeń obecnych w topologii sieci.
 5. Wszystkie hosty w sieci LAN A i LAN C powinny mieć możliwość komunikowania się ze sobą i z serwerem sieci Web.
Krok 4: Skonfiguruj NAT:

W Oddziale skonfiguruj NAT między siecią XYZ Corporation i sieciami zewnętrznymi w następujący sposób.

 1. Utwórz statyczne mapowanie NAT między wewnętrznym  serwerem ADMIN , który znajduje się w sieci LAN C z wewnętrznym adresem globalnym 198.51.100.10
 2. Skonfiguruj PAT, aby używał  tylko interfejsu S0 / 0/1 do tłumaczenia adresów komputerów PC w sieci LAN A i LAN C. Odwołaj się tylko do interfejsu w konfiguracji. Nie należy odnosić się do adresu IP interfejsu w konfiguracji.
 3. Pozwól, aby  wszystkie adresy hostów w sieciach LAN A i LAN C były tłumaczone przez NAT.
 4. Użyj numeru ACL  1, aby zezwolić na wymagane sieci. Lista ACL powinna mieć tylko  dwie instrukcje.
Krok 5: Skonfiguruj adresowanie hosta

Skonfiguruj hosty w sieci LAN A w następujący sposób:

 • Wszystkie hosty powinny uzyskiwać swoje adresy IPv4 dynamicznie z DHCP.
 • Wszystkie hosty powinny być skonfigurowane statycznie z pełnym adresowaniem IPv6 zgodnie z informacjami w Tabeli adresowania.
 • Wszystkie hosty powinny używać adresu lokalnego interfejsu routera jako domyślnej bramy IPv6.

Instrukcje – odpowiedzi

HQ lub główny lub centralny (router)

en
conf ter
uruchom cdp 
int g0 / 0
brak włączonego cdp 
int g0 / 1
brak włączonego cdp 
wyjście

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
trasa ipv6 :: / 0 2001: DB8: ACAD: B :: 1

routing emisji pojedynczej ipv6 

ip dhcp wyłączony adres 172.16.1.10

ip dhcp pool LANA

sieć 192.168.1.0 255.255.255.0

router domyślny 192.168.1.1

dns-server 209.165.200.5
wyjście 

ip dhcp pool LANC

sieć 172.16.1.0 255.255.255.0

router domyślny 172.16.1.1
dns-server 209.165.200.5

Oddział – zdalny – lokalny (router)

en
conf ter
uruchom cdp 
int s0 / 0/1

brak włączonego cdp 
int s0 / 1/0
brak włączonego cdp 
wyjście 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198,51.100.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 5

trasa ipv6 :: / 0 2001: DB8: ACAD: D :: 1
trasa ipv6 :: / 0 2001: DB8: ACAD: E :: 1 5

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.2

ipv6 route 2001: DB8: ACAD: A :: / 64 2001: DB8: ACAD: B :: 2

ip route 172.16.1.10 255.255.255.255 192.168.2.2
ipv6 route 2001: DB8: ACAD: C :: 10/128 2001: DB8: ACAD: B :: 2
routing emisji pojedynczej ipv6 

ip nat wewnątrz źródła statyczny 172.16.1.10 198.51.100.10
int s0 / 0/1
ip nat na zewnątrz 
int s0 / 0/0
ip nat wewnątrz 
wyjście 

zezwolenie na listę dostępu 1 192.168.1.0 0.0.0.255
zezwolenie na listę dostępu 1 172.16.1.0 0.0.0.255
ip nat wewnątrz listy źródeł 1 przeciążenie interfejsu s0 / 0/1 

Skonfiguruj adresowanie hosta

OFFICE 1 lub ACAD-1 lub RECORDS-1
Konfiguracja IPv4: DHCP Przypisana
konfiguracja IPv6:
– Adres IPv6: 2001: DB8: ACAD: A :: 5/64
– Brama IPv6: FE80 :: 2
– Serwer DNS IPv6: 2001: DB8 : ACAD: F :: 5

PROD-1 lub TEACH-1 lub TAX-1
Konfiguracja IPv4: DHCP Przypisana
konfiguracja IPv6:
– Adres IPv6: 2001: DB8: ACAD: A :: 10/64
– Brama IPv6: FE80 :: 2
– Serwer DNS IPv6: 2001: DB8: ACAD: F :: 5

ACCT 1 lub STUDENT-1 lub PERMITS-1
Konfiguracja IPv4: DHCP Przypisana
konfiguracja IPv6:
– Adres IPv6: 2001: DB8: ACAD: A :: 15/64
– Brama IPv6: FE80 :: 2
– Serwer DNS IPv6: 2001: DB8 : ACAD: F :: 5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *