CISCOSieci Komputerowe

CCNA 2 v6.0 RSE Rozdział 2 Praktyka SIC Ocena umiejętności Opcja A – Odpowiedzi na śledzenie pakietów

Rozdział 2 SIC: Trasowanie statyczne i podstawowa konfiguracja routera Typ A

Rozdział 2 Ocena umiejętności w ramach praktyki SIC

Kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas wykonywania tej czynności:

 1. Nie należy używać przycisku Wstecz przeglądarki  ani zamykać lub ponownie ładować okien egzaminacyjnych podczas egzaminu.
 2. Po zakończeniu nie zamykaj Śledzenia pakietów. Zamknie się automatycznie.
 3. Kliknij przycisk  Prześlij ocenę w oknie przeglądarki, aby przesłać swoją pracę.

Wprowadzenie

New Corp. przygotowuje się do przekształcenia swojej sieci na IPv6. Eksperymentuje z przejściem i skonfigurował sieć testową, która jest skonfigurowana z adresowaniem IPv4 i IPv6 na wszystkich hostach i interfejsach urządzeń. Firma będzie używać domyślnych, statycznych i pływających tras statycznych do tworzenia połączeń w sieci.

W ramach oceny umiejętności praktycznych skonfigurujesz sieć New Corp. z interfejsem IPv4 i IPv6 i adresowaniem hosta oraz domyślnymi, statycznymi i ruchomymi trasami statycznymi IPv4 i IPv6. Ponadto ukończysz podstawową konfigurację routera.

Nie musisz konfigurować serwera internetowego ani przełączników.

Uwaga: Aby maksymalnie skrócić czas oceny, tylko częściowo skonfigurujesz niektóre urządzenia, zgodnie z instrukcją. W prawdziwej sieci wszystkie urządzenia byłyby w pełni skonfigurowane do działania w sieci. Odpowiadasz tylko za wykonanie zadań opisanych w instrukcjach. Każda konfiguracja wykonywana poza wymaganiami nie spowoduje dodatkowego kredytu.

Wszystkie konfiguracje urządzeń IOS powinny zostać zakończone od bezpośredniego połączenia terminala z konsolą urządzenia. Ponadto nie podano wielu wartości wymaganych do ukończenia konfiguracji. W takich przypadkach utwórz wartości potrzebne do spełnienia wymagań.

Będziesz ćwiczyć i oceniać następujące umiejętności:

 • Podstawowa konfiguracja routera
 • Aktywacja i adresowanie interfejsu routera IPv4 i IPv6
 • Bezpośrednio podłączona konfiguracja trasy statycznej IPv4 i IPv6
 • Bezpośrednio podłączona domyślna konfiguracja trasy IPv4 i IPv6
 • Bezpośrednio podłączona pływająca konfiguracja statycznych tras IPv4 i IPv6
 • Adresowanie hosta IPv4 i IPv6

Tabela adresowa

Instrukcje

Krok 1: Podstawowa konfiguracja urządzenia

Wykonaj podstawową konfigurację urządzenia na  Main .

 • Skonfiguruj nazwę hosta routera   na wartość z tabeli adresowania.
 • Uniemożliwianie routerowi próby rozpoznania nierozpoznanych wpisów CLI jako nazw domen.
 • Chroń konfiguracje urządzeń przed nieautoryzowanym dostępem dzięki zaszyfrowanemu tajnemu  hasłu cisco .
 • Zabezpiecz konsolę routera   i   linie vty za pomocą klasy hasła  .
 • Zapobiegaj przeglądaniu wszystkich haseł w postaci zwykłego tekstu w plikach konfiguracyjnych urządzenia.
 • Dodaj wybrany przez siebie banner dnia.
 • Podaj opisy na wszystkich aktywnych interfejsach.
Krok 2: Skonfiguruj domyślne, statyczne i ruchome trasy statyczne.

Skonfiguruj statyczne, domyślne i pływające trasy statyczne na routerach.

Główny:

 • Skonfiguruj interfejsy   routera głównego z adresowaniem IPv4 i IPv6 w oparciu o  tabelę adresowania .
 • Skonfiguruj  dwie bezpośrednio połączone trasy statyczne  na  Main,  aby dotrzeć do dwóch sieci LAN IPv4 na routerze  Bldg-1 .
 • Skonfiguruj  dwie bezpośrednio połączone trasy statyczne  na  Main,  aby dotrzeć do sieci LAN IPv6 na routerze  Bldg-1 .
 • Skonfiguruj  bezpośrednio połączone   domyślne trasy statyczne IPv4, aby dotrzeć do hostów poza siecią.
  • Skonfiguruj ścieżkę podstawową poprzez Serial0 / 0/0.
  • Skonfiguruj zmienną domyślną trasę statyczną dla ścieżki tworzenia kopii zapasowych poprzez Serial0 / 0/1 z metryką  2.
 • Skonfiguruj  bezpośrednio połączone   domyślne trasy statyczne IPv6, aby dotrzeć do hostów poza siecią.
  • Skonfiguruj ścieżkę podstawową poprzez Serial0 / 0/0.
  • Skonfiguruj ścieżkę kopii zapasowej poprzez Serial0 / 0/1 z metryką  2 .

Bldg-1:

 • Skonfiguruj interfejsy   routera Bldg-1 z adresowaniem IPv4 i IPv6 na podstawie  tabeli adresowania .
 • Skonfiguruj  bezpośrednio podłączoną  domyślną trasę statyczną IPv4 na  Bldg-1,  aby uzyskać dostęp do Internetu.
 • Skonfiguruj  bezpośrednio podłączoną  domyślną trasę statyczną IPv6 na  Bldg-1,  aby uzyskać dostęp do Internetu.
Krok 3: Skonfiguruj adresowanie hosta
 • Skonfiguruj   hosty Host A  i  Host B zarówno z adresami IPv4, jak i IPv6 na podstawie  tabeli adresów .
 • Domyślnymi adresami bramy IPv6 powinien być lokalny adres łącza interfejsu routera LAN.
 • Skonfiguruj adres serwera DNS dla IPv4 i IPv6.
 • Wszystkie hosty komputerów powinny mieć dostęp do serwera internetowego.

Wprowadzenie – odpowiedzi

Główny lub centralny (router 1)

en
conf ter
nazwa hosta Main (Central)
bez wyszukiwania domeny ip 
włącz tajne cisco

konsola liniowa 0
klasa hasła
Zaloguj sie
linia vty 0 15
hasło cisco
Zaloguj sie
wyjście
szyfrowanie hasła usługi 
banner motd $ ccna5.net $

int s0 / 0/0
opis PODŁĄCZENIE PIERWOTNE
adres IP 128.107.0.1 255.255.255.252
adres ipv6 2001: DB8: 2: 1 :: 1/64
adres ipv6 FE80 :: 1 link-lokalny 
bez wyłączania 

int s0 / 0/1
opis POŁĄCZENIE ZAPASOWE
adres IP 128.107.0.5 255.255.255.252
adres ipv6 2001: DB8: 3: 1 :: 1/64
adres ipv6 FE80 :: 1 link-lokalny 
bez wyłączania 

int s0 / 1/1
opis Połącz się z Bldg-1
adres IP 10.10.20.1 255.255.255.252
adres ipv6 2001: DB8: 1: 1 :: 1/64
adres ipv6 FE80 :: 1 link-lokalny 
bez wyłączania 
wyjście 

ip route 10.10.1.0 255.255.255.0 s0 / 1/1

ip route 10.10.2.0 255.255.255.0 s0 / 1/1

ipv6 route 2001: DB8: 1: A :: / 64 s0 / 1/1
ipv6 route 2001: DB8: 1: B :: / 64 s0 / 1/1

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0 / 0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0 / 0/1 2
trasa ipv6 :: / 0 s0 / 0/0
trasa ipv6 :: / 0 s0 / 0/1 2
routing emisji pojedynczej ipv6

Bldg-1 lub Quest (Router 2)

włączyć 
conf terminal 

int s0 / 0/0
adres IP 10.10.20.2 255.255.255.252
adres ipv6 2001: DB8: 1: 1 :: 2/64
adres ipv6 FE80 :: 2 link-lokalny 
bez wyłączania 

int g0 / 0
adres ip 10.10.1.254 255.255.255.0
adres ipv6 2001: DB8: 1: A :: 1/64
adres ipv6 FE80 :: 2 link-lokalny 
bez wyłączania 
int g0 / 1
adres IP 10.10.2.254 255.255.255.0
adres ipv6 2001: DB8: 1: B :: 1/64
adres ipv6 FE80 :: 2 link-lokalny 
bez wyłączania 

wyjście 
int s0 / 0/0
opis Podłączenie do sieci głównej
int g0 / 0
opis LAN A
int g0 / 1
opis LAN B
wyjście
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0 / 0/0
trasa ipv6 :: / 0 s0 / 0/0

Skonfiguruj adresowanie hosta

Host A:

Konfiguracja IPv4:
– Adres IP: 10.10.1.10
– Maska podsieci: 255.255.255.0
– Brama: 10.10.1.254
– Serwer DNS: 64.100.100.10
Konfiguracja IPv6:
– Adres IPv6: 2001: DB8: 1: A :: A / 64
– Brama IPv6: FE80 :: 2
– Serwer DNS IPv6: 2001: DB8: FF: F :: 10

Host B:

Konfiguracja IPv4:
– Adres IP: 10.10.2.10
– Maska podsieci: 255.255.255.0
– Brama: 10.10.2.254
– Serwer DNS: 64.100.100.10
Konfiguracja IPv6:
– Adres IPv6: 2001: DB8: 1: B :: A / 64
– Brama IPv6: FE80 :: 2
– Serwer DNS IPv6: 2001: DB8: FF: F :: 10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *