CISCOSieci Komputerowe

CCNA 3 v5 SN OSPF Praktyka oceny umiejętności – Packet Tracer

CCNA Routing i przełączanie sieci skalujących

Ocena umiejętności ćwiczeniowych OSPF – śledzenie pakietów

Kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas wykonywania tej czynności:

 1. Nie należy używać przycisku Wstecz przeglądarki ani zamykać lub ponownie ładować okien egzaminacyjnych podczas egzaminu.
 2. Po zakończeniu nie zamykaj Śledzenia pakietów. Zamknie się automatycznie.
 3. Kliknij przycisk Prześlij ocenę w oknie przeglądarki, aby przesłać swoją pracę.

Wprowadzenie

W części I tej oceny umiejętności praktycznych skonfigurujesz sieć Company A z routingiem i listami ACL. Skonfigurujesz routing dynamiczny za pomocą OSPFv2 i rozpowszechnisz domyślną trasę. Ponadto skonfigurujesz dwie listy kontroli dostępu.

W części II tej oceny umiejętności praktycznych skonfigurujesz sieć Company A z RPVST +, bezpieczeństwem portów, EtherChannel, DHCP, VLAN i trunkingiem oraz routingiem między VLAN. Ponadto wykonasz wstępną konfigurację przełącznika, zabezpieczysz porty przełącznika i utworzysz SVI. Będziesz także kontrolować dostęp do sieci zarządzania przełącznikami za pomocą listy kontroli dostępu.

Wszystkie konfiguracje urządzeń IOS powinny zostać zakończone od bezpośredniego połączenia terminala z konsolą urządzenia z dostępnego hosta.

Niektóre wartości wymagane do ukończenia konfiguracji nie zostały Ci podane. W takich przypadkach utwórz wartości potrzebne do spełnienia wymagań. Wartości te mogą obejmować określone adresy IP, hasła, opisy interfejsów, tekst banera i inne wartości.

Ze względu na czas pominięto wiele powtarzalnych, ale ważnych zadań konfiguracyjnych w tym działaniu. Wiele z tych zadań, szczególnie związanych z bezpieczeństwem urządzeń, jest niezbędnym elementem konfiguracji sieci. Celem tego działania nie jest zmniejszenie znaczenia pełnych konfiguracji urządzeń.

Będziesz ćwiczyć i oceniać następujące umiejętności:

 • Konfiguracja początkowych ustawień urządzenia
 • Przypisanie i konfiguracja adresu IPv4
 • Konfiguracja i adresowanie interfejsów urządzeń
 • Konfiguracja protokołu routingu OSPFv2
 • Konfiguracja domyślnej trasy
 • Konfiguracja ACL w celu ograniczenia dostępu do urządzenia
 • Konfiguracja ustawień zarządzania przełącznikami, w tym SSH
 • Konfiguracja bezpieczeństwa portów
 • Konfiguracja nieużywanych portów przełączników zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa
 • Konfiguracja RPVST +
 • Konfiguracja EtherChannel
 • Konfiguracja routera jako serwera DHCP
 • Konfiguracja sieci VLAN i łączy miejskich
 • Konfiguracja routingu między sieciami VLAN

Musisz wykonać następujące czynności:

Strona 1:

 • Skonfiguruj początkowe ustawienia urządzenia.
 • Skonfiguruj interfejsy z adresami IPv4, opisami i innymi ustawieniami.
 • Skonfiguruj i dostosuj OSPFv2.

Siedziba:

 • Skonfiguruj interfejsy z adresami IPv4, opisami i innymi ustawieniami.
 • Skonfiguruj i dostosuj OSPFv2.
 • Skonfiguruj nazwane i numerowane listy ACL.
 • Skonfiguruj i propaguj domyślną trasę za pomocą OSPFv2.

Strona 2:

 • Skonfiguruj interfejsy z adresami IPv4, opisami i innymi ustawieniami.
 • Skonfiguruj pule DHCP i wykluczone adresy.
 • Skonfiguruj routing między sieciami VLAN.
 • Skonfiguruj standardową listę ACL.
 • Skonfiguruj OSPFv2.

SW-A:

 • Utwórz i nazwij sieci VLAN.
 • Skonfiguruj EtherChannel.
 • Skonfiguruj trunking.
 • Przypisz porty dostępu do sieci VLAN.
 • Skonfiguruj ustawienia zdalnego zarządzania.
 • Aktywuj i skonfiguruj RPVST +.
 • Zabezpiecz nieużywane porty przełącznika.
 • Skonfiguruj zabezpieczenia portów.

SW-B:

 • Utwórz i nazwij sieci VLAN.
 • Skonfiguruj EtherChannel.
 • Skonfiguruj trunking.
 • Przypisz porty dostępu do sieci VLAN.
 • Skonfiguruj ustawienia zdalnego zarządzania za pomocą SSH.
 • Aktywuj RPVST +.

SW-C:

 • Utwórz i nazwij sieci VLAN.
 • Skonfiguruj EtherChannel.
 • Skonfiguruj trunking.
 • Przypisz porty dostępu do sieci VLAN.
 • Skonfiguruj ustawienia zdalnego zarządzania.
 • Aktywuj i skonfiguruj RPVST +.
 • Skonfiguruj porty przełącznika za pomocą PortFast i BPDU Guard.

Wewnętrzne hosty komputerów:

 • Skonfiguruj jako klienci DHCP.
 • Przypisz statyczne adresy IPv4, jeśli jest to wskazane.


Stoły

Uwaga: masz do dyspozycji sieci, w których interfejsy powinny być skonfigurowane. O ile nie opisano inaczej w szczegółowych instrukcjach poniżej, możesz wybrać adresy hostów do przypisania.

Tabela adresowa:

UrządzenieBerłoSiećSzczegóły konfiguracji
Witryna 1S0 / 0/0192.168.100.20/30dowolny adres w sieci192.168.100.22
G0 / 0192.168.8.0/24pierwszy adres hosta192.168.8.1
G0 / 1192.168.9.0/24pierwszy adres hosta192.168.9.1
SiedzibaS0 / 0/0192.168.100.20/30dowolny adres w sieci192.168.100.21
S0 / 0/1192.168.100.36/30dowolny adres w sieci192.168.100.37
S0 / 1/0203.0.113.16/29(Pierwszy adres w tej sieci jest już używany na routerze ISP. Dowolny inny adres w sieci można przypisać do tego interfejsu.)203.0.113.18
Strona 2S0 / 0/1192.168.100.36/30dowolny adres w sieci192.168.100.38
G0 / 1,210.10.2.0/24pierwszy adres w sieci10.10.2.1
G0 / 1,410.10.4.0/24pierwszy adres w sieci10.10.4.1
G0 / 1.810.10.8.0/24pierwszy adres w sieci10.10.8.1
G0 / 1.1510.10.15.0/24pierwszy adres w sieci10.10.15.1
G0 / 1,2510.10.25.0/24pierwszy adres w sieci10.10.25.1
SW-ASVI10.10.25.0/24najwyższy adres w sieci10.10.25.254
SW-BSVI10.10.25.0/24drugi do najwyższego adresu w sieci10.10.25.253
SW-CSVI10.10.25.0/24trzeci do najwyższego adresu w sieci10.10.25.252
Zarządzaj-1ANIC192.168.8.0/24dowolny adres w sieci192.168.8.2
Urzędnik-1CNIC192.168.9.0/24dowolny adres w sieci192.168.9.2
Administrator-ANIC10.10.15.0/24dowolny dostępny adres w sieci10.10.15.2
Administrator-BNIC10.10.15.0/24dowolny dostępny adres w sieci10.10.15.3

Tabela przypisania portów przełącznika VLAN:

VLANImięSiećUrządzeniePrzełącz porty
2)obroty10.10.2.0/24SW-AFa0 / 5
SW-CFa0 / 7
4szturchać10.10.4.0/24SW-AFa0 / 10
SW-CFa0 / 10
8Acct10.10.8.0/24SW-AFa0 / 15
SW-CFa0 / 15
15Admin10.10.15.0/24SW-AFa0 / 24
SW-CFa0 / 24
25SVI-NET10.10.25.0/24SW-ASVI
SW-BSVI
SW-CSVI
99zeroNie dotyczySW-Awszystkie nieużywane porty

Grupy portów kanału:

KanałUrządzenieInterfejsy
1SW-AFa0 / 1, Fa0 / 2
SW-CFa0 / 1, Fa0 / 2
2)SW-AFa0 / 3, Fa0 / 4
SW-BFa0 / 3, Fa0 / 4
3)SW-BFa0 / 5, Fa0 / 6
SW-CFa0 / 5, Fa0 / 6

Instrukcje

Wszystkie konfiguracje należy wykonać poprzez bezpośrednie połączenie terminala z linią konsoli urządzenia z dostępnego hosta.

Część I: Konfiguracja routera OSPFv2

Krok 1: Zaplanuj adresowanie.

Określ adresy IP, które będą używane dla wymaganych interfejsów urządzeń i hostów LAN. Postępuj zgodnie ze szczegółami konfiguracji podanymi w tabeli adresowej.

Krok 2: Skonfiguruj witrynę 1.

Skonfiguruj witrynę 1 przy użyciu ustawień początkowych:

 • Skonfiguruj nazwę hosta routera:  Site-1 . Tę wartość należy wprowadzić dokładnie tak, jak tutaj.

Router (config) #hostname Site-1

 • Zapobiegaj routerowi próby rozwiązania pozycji wiersza polecenia na adresy IP.

Site-1 (config) #  brak wyszukiwania domeny ip

 • Chroń konfiguracje urządzeń przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą zaszyfrowanego tajnego hasła.

Site-1 (config) #  włącz tajną klasę

 • Zabezpiecz konsolę routera i linie zdalnego dostępu.

Site-1 (config) #line konsoli 0
Site-1 (config-line) # hasło cisco
Site-1 (config-line) #login

Site-1 (config) #line vty 0 4
Site-1 (config-line) # hasło cisco
Site-1 (config-line) #login

Site-1 (config) #line aux 0
Site-1 (config-line) # hasło cisco
Site-1 (config-line) #login

 • Nie pozwól, aby komunikaty o stanie systemu przerywały działanie konsoli.

Site-1 (config) #line console 0
Site-1 (config-line) #logging synchroniczny

 • Skonfiguruj baner z wiadomością dnia.

Site-1 (config) #banner motd „Tylko autoryzowany dostęp”

 • Zaszyfruj wszystkie hasła w postaci jawnego tekstu.

Site-1 (config) #service-szyfrowanie hasłem

Krok 3: Skonfiguruj interfejsy routera.

Skonfiguruj interfejsy wszystkich routerów, aby uzyskać pełną łączność, wykonując następujące czynności:

 • Adresowanie IP
 • Opisy  interfejsów szeregowych  .
 • Skonfiguruj ustawienia DCE tam, gdzie jest to wymagane. Użyj stawki  128000 .
 • Podinterfejsy Ethernet w ośrodku 2 zostaną skonfigurowane w dalszej części tej oceny.

Krok 4: Skonfiguruj routing między VLAN na stronie 2.

Skonfiguruj router  Site 2  do trasowania między sieciami VLAN przy użyciu informacji z tabeli adresowania i tabeli przypisania portów przełącznika VLAN. Sieci VLAN zostaną skonfigurowane na przełącznikach w dalszej części tej oceny.

 • Nie trasuj sieci VLAN 99.

Krok 5: Konfiguracja domyślnego routingu.

W  centrali skonfiguruj domyślną trasę do Internetu. Użyj argumentu interfejsu wyjścia. 

Krok 6: Skonfiguruj routing OSPF.

za. Na wszystkich routerach:

 • Skonfiguruj OSPFv2 dla wielu obszarów, aby trasy między wszystkimi sieciami wewnętrznymi. Użyj identyfikatora procesu  1 .
 • Użyj numerów obszarów pokazanych w topologii.
 • Użyj prawidłowych masek wieloznacznych dla wszystkich wyciągów sieciowych.
 • Nie musisz kierować  siecią  SVI-NET  VLAN na  stronie 2 .
 • Zapobiegaj wysyłaniu aktualizacji routingu do sieci LAN.

b. Na   routerze HQ :

 • Skonfiguruj OSPFv2 dla wielu obszarów, aby dystrybuować domyślną trasę do innych routerów.

Krok 7: Dostosuj Multiarea OSPFv2.

Dostosuj OSPFv2 dla wielu obszarów, wykonując następujące zadania konfiguracyjne:

za. Ustaw przepustowość wszystkich interfejsów szeregowych na  128 kb / s .

b. Skonfiguruj identyfikatory routera OSPF w następujący sposób:

 • Strona 1:  1.1.1.1
 • HQ:  2.2.2.2
 • Strona 2:  3.3.3.3
 • Skonfigurowane identyfikatory routera powinny obowiązywać na wszystkich trzech trasach.

do. Skonfiguruj koszt OSPF łącza między  witryną 1  a  centralą  do  7500 .

Krok 8: Skonfiguruj uwierzytelnianie OSPF MD5 na wymaganych interfejsach.

Skonfiguruj OSPF, aby uwierzytelniał aktualizacje routingu za pomocą uwierzytelniania MD5 w interfejsach OSPF.

 • Użyj wartości klucza  1 .
 • Użyj  xyz_OSPF  jako hasła.
 • Zastosuj uwierzytelnianie MD5 do wymaganych interfejsów.

Krok 9: Skonfiguruj listy kontroli dostępu.

W tym kroku skonfigurujesz dwie listy kontroli dostępu. W razie potrzeby należy użyć  dowolnych  słów kluczowych  i  hosta w instrukcjach ACL. Specyfikacje ACL są następujące:

za. Ogranicz dostęp do linii vty w  centrali  za pomocą ACL:

 • Utwórz  nazwaną standardową listę ACL,  używając nazwy  TELNET-BLOCK . Pamiętaj, aby wpisać tę nazwę dokładnie tak, jak widnieje w tej instrukcji.
 • Zezwalaj tylko  administratorowi hosta  na dostęp do wielu linii  centrali .
 • Żaden inny host internetowy (w tym host niewidoczny w topologii) nie powinien mieć dostępu do linii vty  HQ .
 • Twoje rozwiązanie powinno składać się z  jednej  instrukcji ACL.
 • Twoja lista ACL powinna być umieszczona w najbardziej efektywnej lokalizacji, aby oszczędzać przepustowość sieci i zasoby przetwarzania urządzenia.

b. Blokuj żądania ping z Internetu za pomocą ACL:

 • Użyj listy dostępu numer  101 .
 • Zezwalaj tylko  administratorowi hosta  na pingowanie adresów w sieci firmowej A. Tylko wiadomości echa powinny być dozwolone.
 • Zapobiegaj wszystkim innym hostom internetowym (nie tylko hostom internetowym widocznym w topologii) pingowania adresów w sieci firmy A. Blokuj tylko wiadomości echa.
 • Cały pozostały ruch powinien być dozwolony.
 • Twoja lista ACL powinna składać się z  trzech  instrukcji.
 • Twoja lista ACL powinna być umieszczona w najbardziej efektywnej lokalizacji, aby oszczędzać przepustowość sieci i zasoby przetwarzania urządzenia.

do. Kontroluj dostęp do interfejsów zarządzania (SVI) trzech przełączników podłączonych do  ośrodka 2  w następujący sposób:

 • Utwórz standardową listę ACL.
 • Użyj cyfry  1  na liście.
 • Zezwalaj tylko adresom z  administracyjnej   sieci VLAN na dostęp do dowolnego adresu w   sieci VLAN SVI-NET  .
 • Hosty w    sieci VLAN administratora  powinny być w stanie dotrzeć do wszystkich innych miejsc docelowych.
 • Twoja lista powinna składać się z  jednego  wyrażenia.
 • Twoja lista ACL powinna być umieszczona w najbardziej efektywnej lokalizacji, aby oszczędzać przepustowość sieci i zasoby przetwarzania urządzenia.
 • Będziesz mógł przetestować tę ACL na końcu części II tej oceny.

Część II: Przełączanie i konfiguracja DHCP

Krok 1: Utwórz i nazwij sieci VLAN.

Na wszystkich trzech przełącznikach podłączonych do ośrodka 2 utwórz i nazwij sieci VLAN pokazane w tabeli VLAN.

 • Skonfigurowane nazwy VLAN muszą dokładnie odpowiadać wartościom w tabeli.
 • Każdy przełącznik powinien być skonfigurowany ze wszystkimi sieciami VLAN pokazanymi w tabeli.

Krok 2: Przypisz porty przełącznika do sieci VLAN.

Za pomocą tabeli VLAN przypisz porty przełącznika do sieci VLAN utworzonych w kroku 1 w następujący sposób:

 • Wszystkie porty przełącznika przypisane do sieci VLANsn powinny być skonfigurowane na  tryb dostępu statycznego .
 • Wszystkie porty przełącznika przypisane do sieci VLAN powinny zostać aktywowane.
 • Należy zauważyć, że wszystkie nieużywane porty  SW-A  powinny być przypisane do VLAN 99. Ten etap konfiguracji przełączników SW-B i SW-C nie jest wymagany w tej ocenie ze względu na czas.
 • Zabezpiecz nieużywane porty przełącznika w  SW-A  , zamykając je.

Krok 3: Skonfiguruj pliki SVI.

Patrz tabela adresowa. Utwórz i zaadresuj pliki SVI na wszystkich trzech przełącznikach podłączonych do ośrodka 2. Skonfiguruj przełączniki, aby mogły komunikować się z hostami w innych sieciach. Pełna łączność zostanie ustanowiona po skonfigurowaniu routingu między sieciami VLAN w dalszej części tej oceny.

Krok 4: Skonfiguruj trunking i EtherChannel.

za. Skorzystaj z informacji w tabeli Grupy portów kanału, aby skonfigurować EtherChannel w następujący sposób:

 • Użyj LACP.
 • Porty przełączników po obu stronach kanałów 1 i 2 powinny zainicjować negocjacje dotyczące ustanowienia kanału.
 • Porty przełączników po stronie  SW-B  kanału 3 powinny inicjować negocjacje z portami przełączników w SW-C.
 • Porty przełączników po stronie  SW-C  kanału 3 nie powinny   inicjować negocjacji z portami przełączników po drugiej stronie kanału.
 • Wszystkie kanały powinny być gotowe do przesyłania danych po ich skonfigurowaniu.

b. Skonfiguruj wszystkie interfejsy port-kanał jako magistrale.

do. Skonfiguruj trunking statyczny na porcie przełącznika  SW-B,  który jest podłączony do  ośrodka 2 .

Krok 5: Skonfiguruj szybki PVST +.

Skonfiguruj Rapid PVST + w następujący sposób:

za. Aktywuj Rapid PVST + i ustaw priorytety root.

 • Wszystkie trzy przełączniki powinny być skonfigurowane do działania Rapid PVST +.
 • SW-A  należy skonfigurować jako główny główny dla  VLAN 2  i  VLAN 4  przy użyciu domyślnych podstawowych wartości priorytetów.
 • SW-A  powinien być skonfigurowany jako root wtórny dla  VLAN 8  i  VLAN 15  przy użyciu domyślnych drugorzędnych wartości priorytetów.
 • SW-C  powinien być skonfigurowany jako główny główny dla  VLAN 8  i  VLAN 15  przy użyciu domyślnych pierwotnych wartości priorytetu.
 • SW-C  powinien być skonfigurowany jako root wtórny dla  VLAN 2  i  VLAN 4  przy użyciu domyślnych drugorzędnych wartości priorytetów.

b. Aktywacja PortFast i BPDU strażnik w aktywnych  SW-C  portów dostępowych przełącznik.

 • Na  SW-C skonfiguruj PortFast na portach dostępu podłączonych do hostów.
 • Na  SW-C aktywuj BPDU Guard na portach dostępu, które są podłączone do hostów.

Krok 6: Skonfiguruj zabezpieczenia przełącznika.

Aby dokonać tej oceny, musisz wypełnić poniższe informacje tylko na niektórych urządzeniach w sieci. W rzeczywistości zabezpieczenia należy skonfigurować na wszystkich urządzeniach w sieci.

za. Skonfiguruj zabezpieczenia portów na wszystkich aktywnych portach dostępu, które mają hosty podłączone do  SW-A .

 • Każdy aktywny port dostępu powinien akceptować tylko dwa adresy MAC, zanim nastąpi działanie bezpieczeństwa.
 • Wyuczone adresy MAC należy zapisać w uruchomionej konfiguracji.
 • W przypadku naruszenia zabezpieczeń porty przełącznika powinny powiadamiać o wystąpieniu naruszenia, ale nie powinny umieszczać interfejsu w stanie  błędu wyłączonego  .

b. W  SW-B skonfiguruj wirtualne linie terminali, aby akceptowały tylko połączenia SSH.

 • Użyj nazwy domeny  ccnaPTSA.com .
 • Użyj  SW-B  jako nazwy hosta.
 • Użyj wartości modułu  1024 .
 • Skonfiguruj SSH w  wersji  2 .
 • Skonfiguruj linie vty, aby akceptowały tylko połączenia SSH.
 • Skonfiguruj uwierzytelnianie oparte na użytkownikach dla połączeń SSH przy użyciu nazwy użytkownika netadmin  i tajnego hasła  SSH_secret9 . Nazwa użytkownika i hasło muszą dokładnie odpowiadać podanym tutaj wartościom.

do. Upewnij się, że wszystkie nieużywane porty przełączników w  SW-A  zostały zabezpieczone w następujący sposób:

 • Powinny być przypisane do VLAN 99.
 • Wszystkie powinny być w trybie dostępu.
 • Powinny zostać zamknięte.

Krok 7: Skonfiguruj witrynę 2 jako serwer DHCP dla hostów podłączonych do przełączników SW-A i SW-C.

Skonfiguruj trzy pule DHCP w następujący sposób:

 • Zobacz informacje w Tabeli adresowania.
 • Utwórz pulę DHCP dla hostów w  sieci VLAN 2,  używając nazwy puli  vlan2pool .
 • Utwórz pulę DHCP dla hostów w  sieci VLAN 4,  używając nazwy puli  vlan4pool .
 • Utwórz pulę DHCP dla hostów w  sieci VLAN 8,  używając nazwy puli  vlan8pool .
 • Wszystkie nazwy puli VLAN muszą dokładnie odpowiadać podanym wartościom.
 • Wyklucz  pierwsze pięć  adresów z każdej puli.
 • Skonfiguruj adres serwera DNS  192.168.200.225 .
 • Wszystkie hosty powinny mieć możliwość komunikacji z hostami w innych sieciach.

Krok 8: Skonfiguruj adresowanie hosta.

Hosty powinny mieć możliwość pingowania siebie i hostów zewnętrznych po ich poprawnym adresowaniu, o ile jest to dozwolone.

 • Hosty w sieciach VLAN 2, 4 i 8 powinny być skonfigurowane do dynamicznego odbierania adresów przez DHCP.
 • Hosty w sieci VLAN 15 powinny być adresowane statycznie, jak wskazano w tabeli adresowania. Po skonfigurowaniu hosty powinny mieć możliwość pingowania hostów w innych sieciach.
 • Hostom w sieciach LAN podłączonych do  witryny 1  należy przypisać statycznie adresy, które umożliwią im komunikację z hostami w innych sieciach, jak wskazano w tabeli adresów.

Konfiguracja

##### – STRONA 1

nazwa hosta Wschodnie
brak wyszukiwania domen IP
włącz tajną
konsolę linii cisco 0
logowanie
hasło synchroniczne cisco linia
logowania
aux 0
hasło cisco linia
logowania
vty 0 15
hasło usługa
logowania cisco
szyfrowanie hasła
banner motd @ Autoryzowany dostęp tylko @

interfejs szeregowy
przepustowość 0/0/0 128
częstotliwość taktowania 12800
adres IP 192.168.100.22 255.255.255.252
opis 2-Centralny
ip ospf koszt 7500
ip ospf klucz-wiadomości-skrótu 1 md5 xyz_OSPF
ip ospf uwierzytelnienie wiadomość-podsumowanie
brak zamknięcia
wyjścia

interfejs gi 0/0
adres IP 192.168.8.1 255.255.255.0
opis Zarządzaj-1A
brak zamknięcia
interfejsu gi 0/1
adres IP 192.168.9.1 255.255.255.0
opis Urzędnik-1C
brak
wyjścia zamykającego

– OSPF
router ospf 1
identyfikator routera 1.1.1.1
obszar 0 uwierzytelnianie wiadomości-skrót
sieć 192.168.100.20 0.0.0.3 obszar 0
sieć 192.168.8.0 0.0.0.255 obszar 1
sieć 192.168.9.0 0.0.0.255 obszar 1
pasywny interfejs GigabitEthernet0 / 0
interfejs pasywny GigabitEthernet0 / 1
bez
wyjściaautomatycznego podsumowania

####################
######## – HQ

nazwa hosta Centralny
brak wyszukiwania domen IP
włącz tajną
konsolę linii cisco 0
logowanie
hasło synchroniczne cisco linia
logowania
aux 0
hasło cisco linia
logowania
vty 0 15
hasło usługa
logowania cisco
szyfrowanie hasła
banner motd @ Autoryzowany dostęp tylko @

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0 / 1/0
interfejs szeregowy
przepustowość 0/0/0 128
adres IP 192.168.100.21 255.255.255.252
opis 2-wschodni
ip ospf koszt 7500
ip ospf klucz-skrót wiadomości 1 md5 xyz_OSPF
ip ospf wiadomość uwierzytelniająca – podsumowanie
bez zamykania
wyjścia

interfejs szeregowy
przepustowość 0/0/1 128
adres IP 192.168.100.37 255.255.255.252
opis 2-zachód
taktowanie
128000
ip ospf klucz-wiadomości-skrót-klucz 1 md5 xyz_OSPF ip ospf uwierzytelnienie-wiadomość-skrót
brak zamknięcia
wyjścia

interfejs szeregowy
przepustowość 0/1/0 128
adres IP 203.0.113.18 255.255.255.248
opis 2-INTERNET
bez
wyjścia zamknięcie

– OSPF
router ospf 1
identyfikator routera 2.2.2.2
obszar 0 uwierzytelnianie wiadomość-skrót
domyślna informacja pochodzi
sieć 192.168.100.20 0.0.0.3 obszar 0
sieć 192.168.100.36 0.0.0.3 obszar 0
interfejs pasywny Serial0 / 1/0
brak auto- podsumowanie
wyjścia

–LISTA AKCESORIÓW
ip lista dostępu standardowa TELNET-BLOCK
zezwolenie hostowi 198.51.100.5
linia vty 0 15
klasa dostępu TELNET-BLOCK w

interfejs szeregowy 0/1/0
ip grupa dostępu 101 w
wyjściu

#######################
###### –SITE 2

nazwa hosta West
bez wyszukiwania domeny IP
włącz tajną
konsolę linii cisco 0
logowanie
hasło synchroniczne linia
logowania cisco
vty 0 15
hasło usługa
logowania cisco
szyfrowanie hasła
banner motd @ Tylko autoryzowany dostęp. @

interfejs szeregowy
przepustowość 0/0/1 128
adres IP 192.168.100.38 255.255.255.252
opis 2-Centralny
ip ospf klucz-wiadomości-skrót-klucz 1 md5 xyz_OSPF
ip ospf uwierzytelnienie-wiadomość-skrót
brak zamknięcia

interfejs gi 0/1
brak wyłączenia

interfejs gi 0 / 1.2
enkapsulacja dot1q 2
adres ip 10.10.2.1 255.255.255.0
interfejs gi 0 / 1.4
enkapsulacja dot1q 4
adres ip 10.10.4.1 255.255.255.0
interfejs gi 0 / 1.8
enkapsulacja dot1q 8
adres ip 10.10.8.1 255.255.255.0
interfejs gi 0 / 1.15
enkapsulacja dot1q 15
adres IP 10.10.15.1 255.255.255.0
interfejs gi 0 / 1.25
enkapsulacja dot1q 25
adres ip 10.10.25.1 255.255.255.0
wyjście

– OSPF
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
interfejs pasywny GigabitEthernet0 / 1
sieć 192.168.100.36 0.0.0.3 obszar 0
sieć 10.10.2.0 0.0.0.255 obszar 2
sieć 10.10.4.0 0.0.0.255 obszar 2
sieć 10.10.8.0 0.0. 0,255 obszar 2
sieć 10.10.15.0 0.0.0.255 obszar 2
brak automatycznego podsumowania
interfejs pasywny g0 / 1,2
interfejs pasywny g0 / 1,4
interfejs pasywny g0 / 1.8
interfejs pasywny g0 / 1.15
wyjście

– PODSUMOWANIE TRASY
interfejs szeregowy 0/0/1
adres e-mail podsumowanie 100 10.10.0.0 255.255.240.0

– DHCP
ip dhcp bez adresu 10.10.2.1 10.10.2.5
ip dhcp bez adresu 10.10.4.1 10.10.4.5
ip dhcp bez adresu 10.10.8.1 10.10.8.5
ip dhcp pula
sieć vlan2pool 10.10.2.0 255.255.255.0
domyślny router 10.10 .2.1
serwer dns 192.168.200.225
ip dhcp pula
sieć vlan4pool 10.10.4.0 255.255.255.0
domyślny router 10.10.4.1
dns-server 192.168.200.225
ip dhcp pula
sieć vlan8pool 10.10.8.0 255.255.255.0
domyślny router 10.10.8.1
dns- serwer 192.168.200.225
wyjście

–LISTA
AKCESORIOWA zezwolenie na listę dostępu 1 10.10.15.0 0.0.0.255
interfejs gi0 / 1.25
ip grupa dostępu 1 wyjście

####### – SW-A

nazwa hosta Bldg1
brak wyszukiwania domeny IP
włącz tajną
konsolę linii cisco 0
logowanie
hasło synchroniczne cisco linia
logowania
vty 0 15
hasło usługa
logowania cisco
szyfrowanie hasła
banner motd @ Tylko autoryzowany dostęp! @

ip default-gateway 10.10.25.1
vlan 2
nazwa sprzedaż
vlan 4
nazwa prod
vlan 8
nazwa acct
vlan 15
nazwa admin
vlan 25
nazwa SVI-NET
vlan 99
nazwa zerowy
interfejs vlan 25
adres ip 10.10.25.254 255.255.255.0
brak zamknięcia

interfejs fa0 / 5
tryb
przełączania dostęp do przełączania dostęp do vlan 2

interfejs fa0 / 10
tryb
przełączania dostęp do przełączania dostęp do vlan 4

interfejs fa0 / 15
tryb
przełączania dostęp do przełączania dostęp do vlan 8

interfejs fa0 / 24
tryb
przełączania dostęp do przełączania dostęp do vlan 15

zakres interfejsów fa0 / 6-9, fa0 / 11-14, fa0 / 16-23
tryb
przełączania dostęp do przełączania dostęp do vlan 99
zamknięcie

zakres interfejsu gi1 / 1-2
tryb
przełączania dostęp do przełączania dostęp do
zamykania vlan 99

– Zakres
interfejsu ETHERCHANNEL fa0 / 1-2
tryb grupa kanałów 1 aktywny
port port-kanał 1
tryb przełączania magistrali
zakres interfejsumagistralifa0 / 3-4
tryb grupa kanałów 2 aktywny
interfejs port-kanał 2
tryb przełączania trunkport
wyjście

–PVST +
tryb drzewa opinającego rapid-pvst
drzewoopinającevlan 2 root główne
drzewo opinające vlan 4 root pierwotne
drzewo opinające vlan 8 root wtórne
drzewo opinające vlan 15 root wtórne

–BEZPIECZEŃSTWO
interfejs fa0 / 5 switchport
port-security
switchport port naruszenie naruszenia bezpieczeństwa ogranicz
port switchport-bezpieczeństwo maks. 2
switchport port-bezpieczeństwo adres mac lepki

interfejs fa0 / 10 switchport
port-security
switchport port-naruszenie naruszenia bezpieczeństwa ograniczenie
switchport port-security maksimum 2
switchport port-security adres mac lepki

interfejs fa0 / 15 switchport
port-security
switchport port-naruszenie naruszenia bezpieczeństwa ograniczenie
switchport port-security maksimum 2
switchport port-security adres mac lepki

interfejs fa0 / 24 switchport
port-security
switchport port-naruszenie naruszenia bezpieczeństwa ograniczenie
switchport port-security maksimum 2
switchport port-security adres mac lepki

####### – SW-B

nazwa hosta Bldg2
brak wyszukiwania domeny IP
włącz tajną
konsolę linii cisco 0
logowanie
hasło synchroniczne cisco linia
logowania
vty 0 15
hasło usługa
logowania cisco
szyfrowanie hasła
banner motd @ Tylko autoryzowany dostęp! @

– SSH
ip ssh wersja 2
ip domena nazwa ccnaPTSA.com
klucz kryptograficzny generuje
nazwę użytkownikarsanetadmin hasło SSH_secret9
linia vty 0 4
logowanie lokalny
transport wejściowy ssh
linia vty 5 15
login lokalny
transport wejściowy ssh

ip default-gateway 10.10.25.1
vlan 2
nazwa sprzedaż
vlan 4
nazwa prod
vlan 8
nazwa acct
vlan 15
nazwa admin
vlan 25
nazwa SVI-NET
vlan 99
nazwa zerowy
interfejs vlan 25
adres ip 10.10.25.253 255.255.255.0
brak
interfejsu wyłączania gi 1 / 1
bagażnik trybu przełączania

– Zakres
interfejsu ETHERCHANNEL fa0 / 3-4
tryb kanał-grupa 2 aktywny
interfejs port-kanał 2
tryb przełączania trunk trunk
interfejs interfejs fa0 / 5-6
kanał-grupa 3 tryb aktywny
interfejs port-kanał 3
tryb przełączania trunk

–PVST +
tryb drzewa opinającego rapid-pvst

######### – SW-C

nazwa hosta Bldg3
brak wyszukiwania domen IP
włącz tajną
konsolę linii cisco 0
logowanie
hasło synchroniczne cisco linia
logowania
vty 0 15
hasło usługa
logowania cisco
szyfrowanie hasła
banner motd @ Tylko autoryzowany dostęp! @

ip default-gateway 10.10.25.1
vlan 2
nazwa sprzedaż
vlan 4
nazwa prod
vlan 8
nazwa acct
vlan 15
nazwa admin
vlan 25
nazwa SVI-NET
vlan 99
nazwa zerowy
interfejs vlan 25
adres ip 10.10.25.252 255.255.255.0
brak zamknięcia

interfejs fa0 / 7
tryb
przełączania dostęp do przełączania dostęp do vlan 2

interfejs fa0 / 10
tryb
przełączania dostęp do przełączania dostęp do vlan 4

interfejs fa0 / 15
tryb
przełączania dostęp do przełączania dostęp do vlan 8

interfejs fa0 / 24
tryb
przełączania dostęp do przełączania dostęp do vlan 15

– Zakres
interfejsu ETHERCHANNEL fa0 / 1-2
tryb grupa kanałów 1 aktywny
brak
interfejsuwyłączaniaport-kanał 1
trybportówprzełączania trunk

zakres interfejsu fa0 / 5-6
tryb grupa kanałów 3 pasywny
brak zamykania
interfejs port-kanał 3
tryb przełączania trunking

–PVST +
tryb drzewa opinającego rapid-pvst
drzewoopinającevlan 2 root wtórne
drzewo opinające vlan 4 root wtórne
drzewo opinające vlan 8 root główny
drzewo opinające vlan 15 root główny

–Port Fast BPDU Guard
zakres interfejsów fa0 / 7, fa0 / 10, fa0 / 15, fa0 / 24
drzewo opinające portfast
drzewo opinające bpduguard włącza
brak zamykania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *