CISCOSieci Komputerowe

CCNA1 v6.0 Odpowiedzi na pytania z egzaminu wstępnego

1. Zamień liczbę dziesiętną 231 na jej ekwiwalent binarny. Wybierz poprawną odpowiedź z poniższej listy.

11110010

11011011

11110110

11100111 *

11100101

11101110

2. Przekształć liczbę binarną 10111010 na jej szesnastkowy odpowiednik. Wybierz poprawną odpowiedź z poniższej listy.

85

90

BA *

A1

B3

1C

3. Współczynnik awaryjności niektórych kart sieciowych jest określony na 15%. Ile kart może zawieść w firmie, w której zainstalowano 80 kart?

8

10

12 *

15

4. Lokalna firma z branży nieruchomości może zaktualizować swoje 25 systemów komputerowych za 1000 USD. Jeśli firma zdecyduje się jedynie na aktualizację 10 systemów, ile będzie kosztować aktualizacja, jeśli zastosowana zostanie ta sama stawka?

100 USD

200 USD

400 USD *

500 USD

600 USD

5. Które dwa urządzenia zapewniają trwałe przechowywanie danych? (Wybierz dwa.)

Płyta Blu-ray*

twardy dysk*

klawiatura

monitor

Baran

6. Jeśli technik używa do czyszczenia średnio 2 puszek sprężonego powietrza na tydzień, ile puszek należy zamówić dla 8 techników w ciągu najbliższych 10 tygodni?

16

20

80

160 *

200

7. Jaka jest funkcja BIOS-u?

umożliwia podłączenie komputera do sieci

zapewnia tymczasowe przechowywanie danych dla procesora

wykonuje autotest po włączeniu komponentów wewnętrznych *

zapewnia możliwości graficzne gier i aplikacji

8. Co jest cechą Internetu?

Nie jest zarządzany centralnie. *

Używa tylko adresów fizycznych.

Wykorzystuje prywatne adresowanie IP.

Jest zlokalizowany w określonych lokalizacjach geograficznych.

9. Którego polecenia można użyć do przetestowania łączności między dwoma komputerami podłączonymi do sieci?

ipconfig

świst*

winipcfg

ifconfig

nbtstst -s

10. Godzina na osobę to ilość pracy, którą przeciętny pracownik może wykonać w ciągu jednej godziny. Oczekuje się, że aktualizacja systemu w całej firmie zajmie około 60 osobogodzin. Jak długo zajmie pięciu technikom wykonanie odświeżenia?

5 godzin

8 godzin

10 godzin

12 godzin*

11. Biorąc pod uwagę średnią pojemność nośnika pamięci, przeciągnij nośnik pamięci po lewej stronie na listę pojemności po prawej stronie.

12. Zobacz wystawę. Dopasuj port do odpowiedniej litery pokazanej na wystawie. (Nie wszystkie opcje są używane).

13. Dopasuj ikonę do prawdopodobnego powiązanego z nią zastosowania. (Nie wszystkie opcje są używane).

14. Dopasuj formę komunikacji sieciowej do jej opisu. (Nie wszystkie opcje są używane).

15. Dopasuj aplikację do odpowiedniego skompresowanego formatu pliku. (Nie wszystkie opcje są używane).

16. Użytkownik ma problemy z dostępem do Internetu. Polecenie ping www.cisco.com kończy się niepowodzeniem. Jednak pingowanie adresu IP cisco.com za pomocą polecenia ping 198.133.219.25 zakończyło się powodzeniem. Jaki jest problem?

Serwer WWW jest wyłączony.

Brama domyślna jest niepoprawna.

Wystąpił problem z DNS. *

Adres pamięci podręcznej ARP jest niepoprawny.

17. Która opcja pokazuje prawidłową notację dla adresu IPv6?

2001,0db8,3c55,0015, abcd, ff13

2001-0db8-3c55-0015-abcd-ff13

2001.0db8.3c55.0015.abcd.ff13

2001: 0db8: 3c55: 0015 :: abcd: ff13 *

18. Jaki jest cel procesu routingu?

do kapsułkowania danych używanych do komunikacji w sieci

aby wybrać ścieżki używane do kierowania ruchu do sieci docelowych *

przekonwertować nazwę adresu URL na adres IP

w celu zapewnienia bezpiecznego transferu plików przez Internet

do przekazywania ruchu na podstawie adresów MAC

19. Którego urządzenia należy użyć, aby umożliwić hostowi komunikację z innym hostem w innej sieci?

przełącznik

centrum

router *

gospodarz

20. Użytkownik domowy szuka połączenia z usługodawcą internetowym, który zapewnia szybką transmisję cyfrową za pośrednictwem zwykłych linii telefonicznych. Jakiego rodzaju połączenia ISP należy użyć?

DSL *

Wykręcić numer

satelita

modem komórkowy

modem kablowy

21. Firma rozszerza swoją działalność na inne kraje. Wszystkie oddziały muszą być cały czas połączone z siedzibą główną firmy. Jaka technologia sieciowa jest wymagana do spełnienia tego wymagania?

LAN

MĘŻCZYZNA

BLADY*

WLAN

22. Dlaczego administrator sieci miałby korzystać z narzędzia tracert?

w celu ustalenia aktywnych połączeń TCP na komputerze

aby sprawdzić informacje o nazwie DNS na serwerze DNS

aby zidentyfikować miejsce utraty lub opóźnienia pakietu w sieci *

aby wyświetlić adres IP, bramę domyślną i adres serwera DNS dla komputera

23. Zobacz wystawę. Rozważ konfigurację adresu IP pokazaną na PC1. Jaki jest opis domyślnego adresu bramy?

Jest to adres IP interfejsu Router1, który łączy firmę z Internetem.

Jest to adres IP interfejsu routera 1, który łączy sieć PC1 LAN z routerem 1. *

Jest to adres IP Switch1, który łączy PC1 z innymi urządzeniami w tej samej sieci LAN.

Jest to adres IP urządzenia sieciowego ISP znajdującego się w chmurze.

24. Która podsieć zawiera adres 192.168.1.96 jako użyteczny adres hosta?

192.168.1.64/26*

192.168.1.32/27

192.168.1.32/28

192.168.1.64/29

25. Technik używa polecenia ping 127.0.0.1. Co testuje technik?

stos TCP / IP na hoście sieciowym *

łączność między dwoma sąsiadującymi urządzeniami Cisco

łączność między komputerem a bramą domyślną

łączność między dwoma komputerami w tej samej sieci

fizyczna łączność określonego komputera i sieci

26. Jaki jest cel komunikatów ICMP?

w celu informowania routerów o zmianach topologii sieci

w celu zapewnienia dostarczenia pakietu IP

do przekazywania informacji zwrotnych na temat transmisji pakietów IP *

do monitorowania procesu rozpoznawania nazwy domeny na adres IP

27. Jaki jest ogólny termin używany do opisania fragmentu danych na dowolnej warstwie modelu sieciowego?

rama

paczka

jednostka danych protokołu *

człon

28. W jaki sposób serwer sieciowy zarządza żądaniami od wielu klientów dla różnych usług?

Serwer wysyła wszystkie żądania przez bramę domyślną.

Każde żądanie ma przypisany numer portu źródłowego i docelowego. *

Serwer używa adresów IP do identyfikacji różnych usług.

Każde żądanie jest śledzone przez fizyczny adres klienta.

29. Który protokół tłumaczy nazwę strony internetowej, np. Www.cisco.com, na adres sieciowy?

HTTP

FTP

DHCP

DNS *

30. Technik sieci próbuje skonfigurować interfejs, wprowadzając następującą komendę: SanJose (config) # ip address 192.168.2.1 255.255.255.0. Polecenie zostało odrzucone przez urządzenie. Jaki jest tego powód?

Komenda jest wprowadzana z niewłaściwego trybu działania. *

Składnia polecenia jest niepoprawna.

Informacje o masce podsieci są nieprawidłowe.

Interfejs jest wyłączony i musi zostać włączony, zanim przełącznik zaakceptuje adres IP.

31. Jaki protokół odpowiada za kontrolowanie wielkości segmentów i szybkości wymiany segmentów między klientem sieciowym a serwerem WWW?

TCP *

IP

HTTP

Ethernet

32. Administrator sieci rozwiązuje problemy z łącznością na serwerze. Za pomocą testera administrator zauważa, że ​​sygnały generowane przez NIC serwera są zniekształcone i nie nadają się do użytku. W której warstwie modelu OSI błąd jest kategoryzowany?

warstwa prezentacji

Warstwa sieci

warstwa fizyczna*

Warstwa łącza danych

33. Które stwierdzenie jest prawdziwe na temat maskowania podsieci o zmiennej długości?

Każda podsieć ma ten sam rozmiar.

Rozmiar każdej podsieci może być inny, w zależności od wymagań. *

Podsieci mogą być podsieci tylko jeden raz.

Bity są zwracane, a nie pożyczane, w celu utworzenia dodatkowych podsieci.

34. Host bezprzewodowy musi poprosić o adres IP. Jaki protokół zostałby wykorzystany do przetworzenia żądania?

FTP

HTTP

DHCP *

ICMP

SNMP

35. Co zrobi host w sieci Ethernet, jeśli otrzyma ramkę z docelowym adresem MAC, który nie pasuje do jego własnego adresu MAC?

Odrzuci ramkę. *

Prześle ramkę do następnego hosta.

Usunie ramkę z nośnika.

Usunie ramkę łącza danych, aby sprawdzić docelowy adres IP.

36. Które połączenie zapewnia bezpieczną sesję CLI z szyfrowaniem przełącznika Cisco?

połączenie z konsolą

połączenie AUX

połączenie Telnet

połączenie SSH *

37. Jakie są trzy zakresy adresów IP, które są zarezerwowane do prywatnego użytku wewnętrznego? (Wybierz trzy.)

10.0.0.0/8*

64.100.0.0/14

127.16.0.0/12

172.16.0.0/12*

192.31.7.0/24

192.168.0.0/16*

38. Jakie oświadczenie opisuje funkcję protokołu rozpoznawania adresów?

ARP służy do wykrywania adresu IP dowolnego hosta w innej sieci.

ARP służy do wykrywania adresu IP dowolnego hosta w sieci lokalnej.

ARP służy do wykrywania adresu MAC dowolnego hosta w innej sieci.

ARP służy do wykrywania adresu MAC dowolnego hosta w sieci lokalnej. *

39. Jaki jest cel posiadania sieci konwergentnej?

aby zapewnić szybką łączność ze wszystkimi urządzeniami końcowymi

aby upewnić się, że wszystkie typy pakietów danych będą traktowane jednakowo

w celu osiągnięcia odporności na uszkodzenia i wysokiej dostępności urządzeń infrastruktury sieci danych

w celu zmniejszenia kosztów wdrażania i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej *

40. Zobacz wystawę. Dopasuj pakiety do docelowego adresu IP do wychodzących interfejsów routera. (Nie wszystkie cele są używane).

2 komentarze do “CCNA1 v6.0 Odpowiedzi na pytania z egzaminu wstępnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *