CISCOSieci Komputerowe

CCNA1 v6.0 Rozdział 10 Odpowiedzi na egzaminy

1. Które dwie definicje dokładnie opisują powiązany protokół warstwy aplikacji? (Wybierz dwa.)

SMTP – przenosi strony internetowe z serwerów internetowych do klientów

Telnet – zapewnia zdalny dostęp do serwerów i urządzeń sieciowych *

DNS – przekształca nazwy internetowe na adresy IP *

FTP – przesyła wiadomości e-mail i załączniki

HTTP – umożliwia urządzeniom w sieci uzyskanie adresów IP

2. Warstwa aplikacji modelu TCP / IP pełni funkcje trzech warstw modelu OSI? (Wybierz trzy.)

fizyczny

sesja*

sieć

prezentacja*

łącza danych

transport

podanie*

3. Która warstwa w modelu TCP / IP jest używana do formatowania, kompresji i szyfrowania danych?

intersieci

sesja

prezentacja

podanie*

dostęp do sieci

4. Jakie są dwie cechy warstwy aplikacji modelu TCP / IP? (Wybierz dwa.)

odpowiedzialność za logiczne adresowanie

odpowiedzialność za adresowanie fizyczne

tworzenie i utrzymywanie dialogu między aplikacjami źródłowymi i docelowymi *

najbliżej użytkownika końcowego *

ustalenie rozmiaru okna

5. Firma produkcyjna subskrybuje niektóre usługi hostowane od swojego dostawcy usług internetowych. Wymagane usługi obejmują hostowaną sieć WWW, przesyłanie plików i pocztę e-mail. Które protokoły reprezentują te trzy kluczowe aplikacje? (Wybierz trzy.)

FTP *

HTTP *

DNS

SNMP

DHCP

SMTP *

6. Jaki jest przykład komunikacji sieciowej wykorzystującej model klient-serwer?

Użytkownik używa eMule, aby pobrać plik, który jest udostępniany przez znajomego po określeniu lokalizacji pliku.

Stacja robocza inicjuje ARP w celu znalezienia adresu MAC hosta odbierającego.

Użytkownik drukuje dokument za pomocą drukarki podłączonej do stacji roboczej współpracownika.

Stacja robocza inicjuje żądanie DNS, gdy użytkownik wpisze www.cisco.com w pasku adresu przeglądarki internetowej. *

7. Dwóch studentów pracuje nad projektem sieci. Jeden uczeń rysuje, a drugi pisze propozycję. Rysunek jest zakończony, a uczeń chce udostępnić folder zawierający rysunek, aby drugi uczeń mógł uzyskać dostęp do pliku i skopiować go na dysk USB. Który model sieciowy jest używany?

peer-to-peer *

na podstawie klienta

master-slave

punkt-punkt

8. Co mają ze sobą wspólnego modele klient / serwer i peer-to-peer?

Oba modele mają dedykowane serwery.

Oba modele obsługują urządzenia w roli serwera i klienta. *

Oba modele wymagają użycia protokołów opartych na TCP / IP.

Oba modele są używane tylko w środowisku sieci przewodowej.

9. Jaka jest zaleta dla małych organizacji przyjęcia protokołu IMAP zamiast POP?

Wiadomości są przechowywane na serwerach pocztowych, dopóki nie zostaną ręcznie usunięte z klienta pocztowego. *

Gdy użytkownik łączy się z serwerem POP, kopie wiadomości są przechowywane na serwerze pocztowym przez krótki czas, ale IMAP utrzymuje je przez długi czas.

IMAP wysyła i pobiera wiadomości e-mail, ale POP pobiera tylko wiadomości e-mail.

POP pozwala tylko klientowi przechowywać wiadomości w sposób scentralizowany, a IMAP pozwala na rozproszone przechowywanie.

10. Który protokół warstwy aplikacji wykorzystuje typy wiadomości, takie jak GET, PUT i POST?

DNS

DHCP

SMTP

HTTP *

POP3

11. Który protokół podczas pobierania wiadomości e-mail pozwala na łatwe, scentralizowane przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych wiadomości e-mail, które byłyby pożądane dla małych i średnich firm?

IMAP *

MUZYKA POP

SMTP

HTTPS

12. Które trzy stwierdzenia opisują komunikat DHCP Discover? (Wybierz trzy.)

Źródłowy adres MAC to 48 adresów (FF-FF-FF-FF-FF-FF).

Docelowy adres IP to 255.255.255.255. *

Wiadomość pochodzi z serwera oferującego adres IP.

Wiadomość pochodzi od klienta szukającego adresu IP. *

Wszystkie hosty otrzymują wiadomość, ale odpowiada tylko serwer DHCP. *

Tylko serwer DHCP odbiera komunikat.

13. Która część adresu URL, http://www.cisco.com/index.html, reprezentuje domenę DNS najwyższego poziomu?

.com *

www

http

indeks

14. Jakie dwa zadania może wykonać lokalny serwer DNS? (Wybierz dwa.)

udostępnianie adresów IP lokalnym hostom

umożliwiający transfer danych między dwoma urządzeniami sieciowymi

mapowanie nazw na adresy IP dla hostów wewnętrznych *

przekazywanie żądań rozpoznawania nazw między serwerami *

pobieranie wiadomości e-mail

15. Które zdanie opisuje demona FTP?

program diagnostyczny FTP

program działający na serwerze FTP *

program działający na kliencie FTP

aplikacja służąca do żądania danych z serwera FTP

16. Które stwierdzenie jest prawdziwe na temat FTP?

Klient może wybrać, czy FTP ma ustanowić jedno czy dwa połączenia z serwerem.

Klient może pobierać dane z serwera lub przesyłać je na serwer. *

FTP to aplikacja peer-to-peer.

FTP nie zapewnia niezawodności podczas transmisji danych.

17. Co jest prawdą w protokole Server Message Block?

Różne typy wiadomości SMB mają inny format.

Klienci ustanawiają długoterminowe połączenie z serwerami. *

Wiadomości SMB nie mogą uwierzytelnić sesji.

SMB używa protokołu FTP do komunikacji.

18. Który protokół warstwy aplikacji służy do udostępniania plików i usług drukowania dla aplikacji Microsoft?

HTTP

SMTP

DHCP

SMB *

19. Wypełnij puste pole.

Jaki jest akronim protokołu używanego podczas bezpiecznej komunikacji z serwerem WWW? HTTPS

20. Wypełnij puste pole.
Typ wiadomości HTTP używany przez klienta do żądania danych z serwera WWW to komunikat GET .

21. Wypełnij puste pole.

Zobacz wystawę. Jakiego polecenia użyto do rozwiązania danej nazwy hosta poprzez wysłanie zapytania do serwerów nazw? NSLOOKUP

22. Dopasuj instrukcję do powiązanego modelu sieci. (Nie wszystkie opcje są używane).

Umieść opcje w następującej kolejności:

sieć peer-to-peer

serwer dedykowany nie jest wymagany.
Role klienta i serwera są ustawiane na podstawie żądania

aplikacja peer-to-peer

wymaga określonego interfejsu użytkownika,
wymagana jest usługa w tle

23. Dopasuj funkcję do nazwy aplikacji. (Nie wszystkie opcje są używane).

Umieść opcje w następującej kolejności:

– bez punktacji –
DHCP -> dynamicznie przypisuje adres IP klientom DNS -> mapuje adresy URL na adresy numeryczne IMAP -> umożliwia przeglądanie wiadomości na klientach e-mail HTTP -> wyświetla strony internetowe SMTP -> wysyła wiadomości e-mail – nie punktowany –
24. Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.

Który komputer lub komputery wysyłają pakiety FTP na serwer?

PC_3

PC_1

PC_2 *

PC_1 i PC_3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *