CISCOSieci Komputerowe

CCNA1 v6.0 Rozdział 3 Odpowiedzi na egzaminy

1. Jaką metodę mogą zastosować dwa komputery, aby upewnić się, że pakiety nie zostaną odrzucone, ponieważ zbyt dużo danych jest wysyłanych zbyt szybko?

kapsułkowanie

Kontrola przepływu*

metoda dostępu

limit czasu odpowiedzi

2. Jaki rodzaj komunikacji wyśle ​​wiadomość do wszystkich urządzeń w sieci lokalnej?

nadawanie*

multicast

Unicast

allcast

3. Jakiego procesu używa się do umieszczenia jednej wiadomości w innej wiadomości w celu przesłania jej ze źródła do miejsca docelowego?

kontrola dostępu

rozszyfrowanie

kapsułkowanie*

Kontrola przepływu

4. Klient WWW wysyła żądanie strony internetowej do serwera WWW. Z punktu widzenia klienta, jaka jest poprawna kolejność stosu protokołu, który jest używany do przygotowania żądania do transmisji?

HTTP, IP, TCP, Ethernet

HTTP, TCP, IP, Ethernet *

Ethernet, TCP, IP, HTTP

Ethernet, IP, TCP, HTTP

5. Które stwierdzenie jest poprawne na temat protokołów sieciowych?

Protokoły sieciowe określają rodzaj używanego sprzętu i sposób montażu w szafach.

Określają sposób wymiany wiadomości między źródłem a miejscem docelowym. *

Wszystkie działają w warstwie dostępu do sieci TCP / IP.

Są one wymagane tylko do wymiany wiadomości między urządzeniami w sieciach zdalnych.

6. Które stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do modeli TCP / IP i OSI?

Warstwa transportowa TCP / IP i warstwa OSI 4 zapewniają podobne usługi i funkcje. *

Warstwa dostępu do sieci TCP / IP ma podobne funkcje jak warstwa sieciowa OSI.

Warstwa OSI 7 i warstwa aplikacji TCP / IP zapewniają identyczne funkcje.

Pierwsze trzy warstwy OSI opisują ogólne usługi, które są również świadczone przez warstwę internetową TCP / IP.

7. Jaka jest zaleta korzystania ze standardów do opracowywania i wdrażania protokołów?

Konkretny protokół może być wdrożony tylko przez jednego producenta.

Produkty różnych producentów mogą z powodzeniem współpracować. *

Różni producenci mogą stosować różne wymagania podczas wdrażania protokołu.

Normy zapewniają producentom elastyczność w tworzeniu urządzeń spełniających unikalne wymagania.

8. Jakie trzy protokoły warstwy aplikacji są częścią pakietu protokołów TCP / IP? (Wybierz trzy.)

ARP

DHCP *

DNS *

FTP *

NAT

PPP

9. Co to są protokoły zastrzeżone?

protokoły opracowane przez prywatne organizacje do działania na dowolnym sprzęcie dostawcy

protokoły, z których dowolna organizacja lub dostawca może swobodnie korzystać

protokoły opracowane przez organizacje kontrolujące ich definicję i działanie *

zbiór protokołów znany jako pakiet protokołów TCP / IP

10. Jaka jest zaleta urządzeń sieciowych wykorzystujących otwarte standardowe protokoły?

Komunikacja sieciowa ogranicza się do przesyłania danych między urządzeniami tego samego dostawcy.

Host klienta i serwer z różnymi systemami operacyjnymi mogą z powodzeniem wymieniać dane. *

Dostęp do Internetu może być kontrolowany przez jednego dostawcę usług internetowych na każdym rynku.

Konkurencja i innowacje są ograniczone do określonych rodzajów produktów.

11. Zobacz wystawę. Jeśli Host1 miałby przesłać plik na serwer, jakie warstwy modelu TCP / IP zostałyby wykorzystane?

tylko warstwy aplikacji i Internetu

tylko warstwy dostępu do Internetu i sieci

tylko warstwy dostępu do aplikacji, Internetu i sieci

warstwy dostępu do aplikacji, transportu, Internetu i sieci *

tylko aplikacje, transport, sieć, łącze danych i warstwy fizyczne

warstwy aplikacji, sesji, transportu, sieci, łącza danych i fizyczne

12. Które trzy warstwy modelu OSI są funkcjonalnie porównywalne z warstwą aplikacyjną modelu TCP / IP? (Wybierz trzy.)

podanie*

prezentacja*

sesja*

transport

łącza danych

fizyczny

sieć

13. Na której warstwie modelu OSI byłby enkapsulowany adres logiczny?

warstwa fizyczna

Warstwa łącza danych

Warstwa sieci*

Warstwa transportowa

14. Jaki format PDU jest używany, gdy bity są odbierane z medium sieciowego przez kartę sieciową hosta?

plik

rama*

paczka

człon

15. Która jednostka PDU jest przetwarzana, gdy komputer-host dekapsułkuje komunikat w warstwie transportowej modelu TCP / IP?

bitów

rama

paczka

człon*

16. Zobacz wystawę. HostA próbuje skontaktować się z serwerem B. Które dwa stwierdzenia poprawnie opisują adresowanie, które HostA wygeneruje w tym procesie? (Wybierz dwa.)

Pakiet z docelowym adresem IP routeraB.

Ramka z docelowym adresem MAC SwitchA.

Pakiet z docelowym adresem IP routera A.

Ramka z docelowym adresem MAC routera A. *

Pakiet z docelowym adresem IP serwera B. *

Ramka z docelowym adresem MAC ServerB.

17. Z którego adresu korzysta karta sieciowa przy podejmowaniu decyzji, czy przyjąć ramkę?

Źródłowy adres IP

źródłowy adres MAC

docelowy adres IP

docelowy adres MAC *

źródłowy adres Ethernet

18. Co się stanie, jeśli domyślny adres bramy zostanie nieprawidłowo skonfigurowany na hoście?

Host nie może komunikować się z innymi hostami w sieci lokalnej.

Przełącznik nie będzie przekazywał pakietów zainicjowanych przez host.

Host będzie musiał użyć ARP, aby określić poprawny adres domyślnej bramy.

Host nie może komunikować się z hostami w innych sieciach. *

Ping z hosta do 127.0.0.1 nie powiódłby się.

19. Która cecha opisuje domyślną bramę komputera hosta?

adres logiczny interfejsu routera w tej samej sieci co komputer hosta *

fizyczny adres interfejsu przełącznika podłączonego do komputera hosta

fizyczny adres interfejsu routera w tej samej sieci co komputer hosta

adres logiczny przypisany do interfejsu przełącznika podłączonego do routera

20. Dopasuj każdy opis do odpowiedniego terminu. (Nie wszystkie opcje są używane).

kodowanie wiadomości  -> proces konwersji informacji z jednego formatu na inny dopuszczalny do transmisji

enkapsulacja wiadomości  -> proces umieszczania jednego formatu wiadomości w innym formacie wiadomości

zmiana rozmiaru wiadomości  -> proces dzielenia długiej wiadomości na pojedyncze części przed wysłaniem przez sieć

21. Dopasuj funkcję protokołu do opisu, biorąc pod uwagę, że klient sieciowy odwiedza witrynę internetową. (Nie wszystkie opcje są używane).

rządzące sposobem interakcji serwera WWW i klienta WWW -> protokół aplikacji
rozmawiający segmenty z protokołu transportu, enkapsulujący je w pakiety i przypisujący im odpowiednie adresy -> protokół internetowy
przygotowujący pakiety do przesłania przez media sieciowe -> sieć protokół dostępu
– brak oceny –
zarządzanie indywidualną konwersacją między serwerami WWW a klientami sieciowymi -> protokół transportu

22. Dopasuj opis do organizacji. (Nie wszystkie opcje są używane).

ISOC ->  Organizacja promuje otwarty rozwój, ewolucję i korzystanie z Internetu na całym świecie
ISO ->  Organizacja ta jest największym twórcą międzynarodowych standardów na świecie dla szerokiej gamy produktów i usług. Jest znany z modelu referencyjnego Open System Interconection (OSI).
IANA ->  Ta organizacja jest odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie przydzielaniem adresów IP, zarządzaniem nazwami domen i identyfikatorami protokołów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *