CISCOSieci Komputerowe

CCNA1 v6.0 Rozdział 7 Odpowiedzi na egzaminy

1. Ile bitów znajduje się w adresie IPv4?

32 *

64

128

256

2. Które dwie części są elementami składowymi adresu IPv4? (Wybierz dwa.)

część podsieci

część sieci *

część logiczna

część hosta *

część fizyczna

część transmisji

3. Co oznacza adres IP 172.17.4.250/24?

adres sieciowy

adres multiemisji

adres hosta*

adres transmisji

4. Jaki jest cel maski podsieci w połączeniu z adresem IP?

aby jednoznacznie zidentyfikować hosta w sieci

w celu ustalenia, czy adres jest publiczny czy prywatny

aby określić podsieć, do której należy host *

aby zamaskować adres IP osobom postronnym

5. Jaką maskę podsieci reprezentuje ukośnik / 20?

255.255.255.248

255.255.224.0

255.255.240.0 *

255.255.255.0

255.255.255.192

6. Wiadomość jest wysyłana do wszystkich hostów w sieci zdalnej. Jaki to rodzaj wiadomości?

ograniczona transmisja

multicast

ukierunkowana transmisja *

Unicast

7. Jakie są trzy cechy transmisji multiemisji? (Wybierz trzy.)

Adres źródłowy transmisji multiemisji jest w zakresie od 224.0.0.0 do 224.0.0.255.

Pojedynczy pakiet można wysłać do grupy hostów. *

Transmisje multiemisji mogą być wykorzystywane przez routery do wymiany informacji o routingu. *

Zakres od 224.0.0.0 do 224.0.0.255 jest zarezerwowany, aby dotrzeć do grup multiemisji w sieci lokalnej. *

Komputery używają transmisji multiemisji do żądania adresów IPv4.

Wiadomości multiemisji mapują adresy niższych warstw na adresy wyższych warstw.

8. Które trzy adresy IP są prywatne? (Wybierz trzy.)

10.1.1.1 *

172.32.5.2

192.167.10.10

172.16.4.4 *

192.168.5.5 *

224,6.6.6

9. Które dwie techniki przejścia z IPv4 na IPv6 zarządzają połączeniem domen IPv6? (Wybierz dwa.)

trunking

podwójny stos*

kapsułkowanie

tunelowanie *

multipleksowanie

10. Który z tych adresów jest najkrótszym skrótem dla adresu IP:

3FFE: 1044: 0000: 0000: 00AB: 0000: 0000: 0057?

3FFE: 1044 :: AB :: 57

3FFE: 1044 :: 00AB :: 0057

3FFE: 1044: 0: 0: AB :: 57 *

3FFE: 1044: 0: 0: 00AB :: 0057

3FFE: 1044: 0000: 0000: 00AB :: 57

3FFE: 1044: 0000: 0000: 00AB :: 0057

11. Jaki typ adresu jest automatycznie przypisywany do interfejsu, gdy w tym interfejsie włączono IPv6?

globalny Unicast

link-lokalny *

sprzężenie zwrotne

unikalny lokalny

12. Jakie są dwa typy adresów emisji pojedynczej IPv6? (Wybierz dwa.)

multicast

sprzężenie zwrotne *

link-lokalny *

anycast

nadawanie

13. Jakie są trzy części globalnego adresu emisji pojedynczej IPv6? (Wybierz trzy.)

identyfikator interfejsu używany do identyfikacji sieci lokalnej dla określonego hosta

globalny prefiks routingu służący do identyfikacji części sieciowej adresu podanej przez dostawcę usług internetowych *

identyfikator podsieci, który służy do identyfikacji sieci w lokalnej witrynie przedsiębiorstwa *

globalny prefiks routingu, który służy do identyfikacji części adresu sieciowego dostarczonej przez lokalnego administratora

identyfikator interfejsu używany do identyfikacji lokalnego hosta w sieci *

14. Administrator chce skonfigurować hosty, aby automatycznie przypisywały sobie adresy IPv6 za pomocą komunikatów Reklamy routera, ale także aby uzyskiwały adres serwera DNS z serwera DHCPv6. Którą metodę przypisania adresu należy skonfigurować?

SLAAC

bezstanowy DHCPv6 *

stanowy DHCPv6

RA i EUI-64

15. Który protokół obsługuje automatyczną konfigurację adresów bezstanowych (SLAAC) w celu dynamicznego przypisywania adresów IPv6 do hosta?

ARPv6

DHCPv6

ICMPv6 *

UDP

16. Które dwie rzeczy można ustalić za pomocą polecenia ping? (Wybierz dwa.)

liczba routerów między urządzeniem źródłowym a docelowym

adres IP routera najbliższego urządzenia docelowego

średni czas potrzebny pakietowi na dotarcie do miejsca docelowego i zwrot odpowiedzi do źródła *

urządzenie docelowe jest osiągalne przez sieć *

średni czas potrzebny na odpowiedź każdemu routerowi na ścieżce między źródłem a miejscem docelowym

17. Jaki jest cel komunikatów ICMP?

w celu informowania routerów o zmianach topologii sieci

w celu zapewnienia dostarczenia pakietu IP

do przekazywania informacji zwrotnych na temat transmisji pakietów IP *

do monitorowania procesu rozpoznawania nazwy domeny na adres IP

18. Co wskazuje udany ping na adres :: 1 IPv6?

Host jest poprawnie okablowany.

Domyślny adres bramy jest poprawnie skonfigurowany.

Wszystkie hosty na lokalnym łączu są dostępne.

Adres lokalny dla łącza jest poprawnie skonfigurowany.

Adres IP jest poprawnie zainstalowany na hoście. *

19. Użytkownik wykonuje tracert do zdalnego urządzenia. W którym momencie router, który znajduje się na ścieżce do urządzenia docelowego, przestałby przekazywać pakiet?

gdy router odbierze komunikat Przekroczony czas ICMP

gdy wartość RTT osiągnie zero

gdy host odpowiada komunikatem odpowiedzi echa ICMP

gdy wartość w polu TTL osiągnie zero *

gdy wartości zarówno wiadomości żądania echa, jak i wiadomości odpowiedzi echa osiągną zero

20. Jaka zawartość pola jest używana przez ICMPv6 w celu ustalenia, że ​​pakiet wygasł?

Pole TTL

Pole CRC

Pole Hop Limit *

Pole Przekroczony czas

21. Wypełnij puste pole.

Dziesiętny odpowiednik liczby binarnej 10010101 to 149 .

22. Wypełnij puste pole.
Binarny ekwiwalent liczby dziesiętnej 232 to 11101000

23. Wypełnij puste pole.
Jaki jest dziesiętny odpowiednik liczby szesnastkowej 0x3F? 63

24. Dopasuj każdy opis do odpowiedniego adresu IP. (Nie wszystkie opcje są używane).

169.254.1.5 -> adres lokalny link
192.0.2.123 -> adres TEST-NET
240.2.6.255 -> adres eksperymentalny
172.19.20.5 -> prywatny adres
127.0.0.1 -> adres zwrotny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *