CISCOSieci Komputerowe

CCNA2 v6.0 Rozdział 10 Odpowiedzi na egzaminy 2018

1. Ping nie powiedzie się, gdy zostanie wykonany z routera R1 do bezpośrednio podłączonego routera R2. Administrator sieci następnie wydaje polecenie show cdp neighbours. Dlaczego administrator sieci wydaje to polecenie, jeśli ping nie powiódł się między dwoma routerami?

Administrator sieci podejrzewa wirusa, ponieważ polecenie ping nie działało.

Administrator sieci chce zweryfikować łączność warstwy 2. *

Administrator sieci chce zweryfikować adres IP skonfigurowany na routerze R2.

Administrator sieci chce ustalić, czy można nawiązać łączność z sieci niepołączonej bezpośrednio.

2. Które stwierdzenie jest prawdziwe w sprawie CDP na urządzeniu Cisco?

Polecenie pokaż szczegóły sąsiada cdp ujawni adres IP sąsiada tylko wtedy, gdy istnieje łączność warstwy 3.

Aby globalnie wyłączyć CDP, należy użyć polecenia no cdp enable w trybie konfiguracji interfejsu.

CDP można wyłączyć globalnie lub na określonym interfejsie. *

Ponieważ działa w warstwie łącza danych, protokół CDP może być implementowany tylko w przełącznikach.

3. Dlaczego administrator sieci wydaje polecenie show cdp neigbors na routerze?

aby wyświetlić identyfikator urządzenia i inne informacje o bezpośrednio podłączonych urządzeniach Cisco *

aby wyświetlić identyfikator routera i inne informacje o sąsiadach OSPF

do wyświetlania statusu linii i innych informacji o bezpośrednio podłączonych urządzeniach Cisco

aby wyświetlić tabelę routingu i inne informacje o bezpośrednio podłączonych urządzeniach Cisco

4

Zobacz wystawę. Routery R1 i R2 są połączone za pomocą łącza szeregowego. Jeden router jest skonfigurowany jako wzorzec NTP, a drugi to klient NTP. Jakie dwie informacje można uzyskać z częściowego wyniku komendy show powiązania szczegółów ntp na R2? (Wybierz dwa.)

Oba routery są skonfigurowane do korzystania z NTPv2.

Router R1 jest urządzeniem nadrzędnym, a R2 jest klientem. *

Router R2 jest urządzeniem nadrzędnym, a R1 jest klientem.

Adres IP R1 to 192.168.1.2. *

Adres IP R2 to 192.168.1.2.

5. Które dwa stwierdzenia są prawdziwe na temat serwerów NTP w sieci korporacyjnej? (Wybierz dwa.)

W sieci korporacyjnej może być tylko jeden serwer NTP.

Wszystkie serwery NTP synchronizują się bezpośrednio ze źródłem czasu warstwy 1.

Serwery NTP w warstwie 1 są bezpośrednio podłączone do wiarygodnego źródła czasu. *

Serwery NTP zapewniają dokładny znacznik czasu przy logowaniu i debugowaniu informacji. *

Serwery NTP kontrolują średni czas między awariami (MTBF) dla kluczowych urządzeń sieciowych.

6. Polecenie ntp server 10.1.1.1 wydaje się na routerze. Jaki wpływ ma to polecenie?

określa, do którego serwera wysłać systemowe pliki dziennika

określa serwer, na którym mają być przechowywane konfiguracje kopii zapasowych

zapewnia, że ​​wszystkie logowanie będzie powiązane z datownikiem

synchronizuje zegar systemowy ze źródłem czasu z adresem IP 10.1.1.1 *

7

Zobacz wystawę. Jakie dwa wnioski można wyciągnąć z komunikatu syslog wygenerowanego przez router? (Wybierz dwa.)

Ten komunikat wynikał z nietypowego błędu wymagającego ponownej konfiguracji interfejsu.

Ten komunikat wskazuje, że interfejs należy wymienić.

Ta wiadomość to powiadomienie poziomu 5. *

Ten komunikat wskazuje, że skonfigurowano znaczniki czasu usługi. *

Ten komunikat wskazuje, że interfejs zmienił stan pięć razy.

8. Który protokół lub usługa pozwala administratorom sieci odbierać komunikaty systemowe dostarczane przez urządzenia sieciowe?

syslog *

NTP

SNMP

Przepływy netto

9. Jaki typ wiadomości syslog jest dostępny tylko dla administratora i tylko poprzez interfejs Cisco CLI?

błędy

debugowanie *

nagły wypadek

alerty

10

Zobacz wystawę. Z jakiej lokalizacji pobrano wiadomości syslog?

serwer syslog

klient syslog

router RAM *

router NVRAM

11

Zobacz wystawę. Co oznacza liczba 17: 46: 26.143?

czas, który upłynął od uruchomienia serwera syslog

godzina wydania wiadomości syslog *

czas, który upłynął od zakończenia działania interfejsów

czas na routerze, w którym wydano polecenie pokaż rejestrowanie

12. Co jest używane jako domyślne miejsce docelowe rejestrowania zdarzeń dla routerów i przełączników Cisco?

linia terminalowa

serwer syslog

linia konsoli *

stacja robocza

13. Administrator sieci wydał polecenie trybu globalnej konfiguracji pułapki rejestrowania 4. Jaki jest wynik tego polecenia?

Po czterech zdarzeniach klient syslog wyśle ​​komunikat o zdarzeniu do serwera syslog.

Klient syslog wyśle ​​do serwera syslog każdy komunikat zdarzenia o poziomie ważności 4 i wyższym.

Klient syslog wyśle ​​do serwera syslog każdy komunikat zdarzenia o poziomie ważności 4 i niższym. *

Klient syslog wyśle ​​do serwera zdarzeń syslog komunikaty o poziomie pułapki identyfikacyjnej wynoszącym tylko 4.

14. Jaki jest główny numer wydania w nazwie obrazu IOS c1900-universalk9-mz.SPA.152-3.T.bin?

2)

3)

15 *

52

1900

15. Jakie oświadczenie opisuje obraz Cisco IOS z oznaczeniem & ## 8220; universalk9_npe ”dla routerów Cisco ISR G2?

Jest to wersja IOS, z której można korzystać tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jest to wersja IOS, która zapewnia tylko zestaw funkcji IPBase.

Jest to wersja IOS, która oferuje wszystkie zestawy funkcji oprogramowania Cisco IOS.

Jest to wersja IOS, która na żądanie niektórych krajów usuwa wszelkie silne funkcje kryptograficzne. *

16. Jaki kod w nazwie pliku obrazu Cisco IOS 15 c1900-universalk9-mz.SPA.153-3.M.bin wskazuje, że plik jest podpisany cyfrowo przez Cisco?

SPA*

universalk9

M.

mz

17. Jakie dwa warunki powinien sprawdzić administrator sieci przed próbą uaktualnienia obrazu Cisco IOS przy użyciu serwera TFTP? (Wybierz dwa.)

Sprawdź nazwę serwera TFTP za pomocą komendy show hosts.

Sprawdź, czy serwer TFTP działa, używając komendy tftpdnld.

Sprawdź, czy suma kontrolna obrazu jest poprawna, używając komendy show version.

Sprawdź łączność między routerem a serwerem TFTP za pomocą polecenia ping. *

Sprawdź, czy jest wystarczająca ilość pamięci flash dla nowego obrazu Cisco IOS, używając polecenia show flash. *

18. Administrator sieci konfiguruje router za pomocą sekwencji poleceń:

R1 (config) # boot system tftp: //c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M3.bin
R1 (config) # rom systemu boot

Jaki jest efekt sekwencji poleceń?

Przy następnym uruchomieniu router router załaduje obraz IOS z pamięci ROM.

Router skopiuje obraz IOS z serwera TFTP, a następnie uruchomi ponownie system.

Router załaduje IOS z serwera TFTP. Jeśli obraz się nie załaduje, załaduje obraz IOS z pamięci ROM. *

Router wyszuka i załaduje prawidłowy obraz IOS w sekwencji flash, TFTP i ROM.

19. Inżynier sieci modernizuje obraz Cisco IOS na ISR z serii 2900. Jakiego polecenia mógłby użyć inżynier do zweryfikowania całkowitej ilości pamięci flash, a także ilości dostępnej pamięci flash?

pokaż flash0: *

pokaż wersję

pokaż interfejsy

pokaż konfigurację uruchamiania

20. Począwszy od wersji Cisco IOS Software w wersji 15.0, która licencja jest niezbędna do zainstalowania dodatkowych licencji na pakiet technologii?

IPBase *

DANE

UC

SEC

21. Jakie trzy pakiety oprogramowania są dostępne dla Cisco IOS wydanie 15.0?

DANE*

IPVoice

Bezpieczeństwo*

Usługi dla przedsiębiorstw

Zjednoczone Komunikacje*

Zaawansowane usługi IP

22. Kiedy klient kupuje pakiet oprogramowania Cisco IOS 15.0, co służy jako paragon dla tego klienta i służy również do uzyskania licencji?

Certyfikat zgłoszenia oprogramowania

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Unikalny identyfikator urządzenia

Klucz aktywacji produktu *

23. Oprócz IPBase, jakie są trzy pakiety technologiczne dostarczane w ramach uniwersalnego obrazu Cisco IOS Software Release 15? (Wybierz trzy.)

Zaawansowane usługi IP

Zaawansowane usługi dla przedsiębiorstw

DANE*

Bezpieczeństwo*

Usługi SP

Zjednoczone Komunikacje*

24. Jakiego polecenia użyłby inżynier sieci, aby znaleźć unikalny identyfikator urządzenia routera Cisco?

pokaż wersję

pokaż licencję udi *

pokaż działającą konfigurację

licencja zainstaluj adres-lokalizacji-url

25. Które polecenie służy do skonfigurowania jednorazowej akceptacji umowy EULA dla wszystkich pakietów oprogramowania i funkcji Cisco IOS?

zapisać licencję

pokaż licencję

moduł rozruchowy licencji nazwa-modułu

licencja akceptuje umowę użytkownika końcowego *

26. Zobacz wystawę. Dopasuj elementy nazwy obrazu IOS do ich opisu. (Nie wszystkie opcje są używane).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *