Sprzęt

IT Essentials v5.0 Rozdział 2 Odpowiedzi na egzaminy

1
Które narzędzie w systemie Windows XP zapewnia technikowi dostęp do inicjowania dysków i tworzenia partycji?

Defrag

Scandisk

Format

Zarządzanie dyskiem*

Czyszczenie dysku

2
Które narzędzie wiersza polecenia systemu Windows XP skanuje krytyczne pliki systemu operacyjnego i zastępuje uszkodzone pliki?

Kontroler plików systemowych *

Czyszczenie dysku

Skanowanie systemu

Defrag

Zarządzanie dyskiem

Czkdsk

3
Jakie dwa rodzaje narzędzi mogą pomóc chronić komputer przed złośliwymi atakami? (Wybierz dwa.)

Zarządzanie dyskiem

Usuwanie programów szpiegujących *

Oprogramowanie antywirusowe*

Czyszczenie dysku

Scandisk

Fdisk

4
Technik chce ograniczyć ryzyko wyładowań elektrostatycznych wpływających na przestrzeń roboczą. Jakie trzy środki ostrożności należy podjąć? (Wybierz trzy.)

Upewnij się, że maty antystatyczne znajdują się na stole warsztatowym i podłodze. *

Utrzymuj bardzo niską wilgotność w środowisku.

Upewnij się, że wszystkie podłogi są wyłożone wykładziną.

Noś antystatyczny pasek na nadgarstek. *

Wszystkie elementy przechowuj w torbach antystatycznych. *

Wszystkie elementy komputera przechowuj w przezroczystych plastikowych torbach.

5
Jakie są dwa znaczące źródła EMI? (Wybierz dwa.)

myszy na podczerwień

burze elektryczne *

Moduły RAM

linie energetyczne*

Monitory LCD

6
Jakie środki ostrożności należy podjąć podczas pracy w systemach komputerowych?

Unikaj używania namagnesowanych narzędzi. *

Noś ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi, aby naprawić monitory w wilgotnym otoczeniu.

Pozostaw przewód zasilający podłączony do gniazdka w celu uziemienia.

Unikaj używania pasków na rękę ESD i mat ESD jednocześnie.

7
Które rozwiązanie czyszczące jest zalecane do czyszczenia styków elementów komputera?

alkohol izopropylowy*

środek do czyszczenia szkła z amoniakiem

woda zmieszana z niewielką ilością płynu do mycia naczyń

tarcie alkoholu

8
Dlaczego nigdy nie wolno używać ołówka jako narzędzia podczas pracy wewnątrz komputera?

Ołówek przewodzi. *

Ołów w ołówku może indukować prąd.

Ołówek może utrzymywać ładunek elektrostatyczny.

Ołówek jest żrący.

9
Wydajność komputera zmniejsza się po korzystaniu z Internetu. Które trzy narzędzia można uruchomić, aby spróbować poprawić wydajność komputera? (Wybierz trzy.)

Fdisk

aktualizator systemu BIOS

Usuwanie programów szpiegujących *

Defrag *

Czyszczenie dysku*

Menadżer urządzeń

10
Dlaczego dokumentacja wszystkich usług i napraw jest ważnym narzędziem organizacyjnym dla technika?

Umożliwia publiczne udostępnianie informacji w Internecie.

Zwiększa koszt usług i napraw.

Zmniejsza umiejętności techniczne wymagane od nowych techników.

Zapewnia materiał referencyjny na temat podobnych problemów, które mogą wystąpić w przyszłości. *

11 W
jaki sposób wbudowany UPS chroni sprzęt komputerowy przed zanikami i awariami zasilania elektrycznego?

poprzez zatrzymanie przepływu napięcia do komputera

przez uziemienie nadmiaru napięcia elektrycznego

przez przełączenie z głównego źródła zasilania na rezerwowe źródło zasilania

za pomocą akumulatora do zapewnienia stałego poziomu napięcia *

12
Które dwa działania stanowią potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa dla technika? (Wybierz dwa.)

stojąc na antystatycznej macie podczas pracy na komputerze

podłączanie drukarki do UPS

za pomocą śrubokręta magnetycznego podczas pracy na dysku twardym

czyszczenie wnętrza komputera, gdy jest włączony *

noszenie paska na rękę podczas pracy wewnątrz zasilacza *

13
Która okoliczność zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia komputera przez wyładowania elektrostatyczne?

samo uziemienie względem obudowy komputera

za pomocą śrubokręta magnetycznego podczas pracy na dysku twardym

podłączanie drukarki do UPS

praca przy niskim poziomie wilgotności *

14
Które narzędzie służy do poluzowywania lub dokręcania śrub z łbem krzyżowym?

sterownik Torx

śrubokręt krzyżakowy *

wkrętak płaski

sterownik szesnastkowy

15
Które narzędzie może potencjalnie spowodować utratę danych na dysku twardym lub dyskietkach?

skompresowane powietrze

śrubokręt magnetyczny *

ołówek ołowiowy

odkurzacz komputerowy

16
Który warunek odnosi się do obniżonego poziomu napięcia prądu przemiennego, który trwa przez dłuższy czas?

zwis

kolec

przypływ

zaciemnienie *

17
Technik przypadkowo rozlewa roztwór czyszczący na podłogę warsztatu. Gdzie technik mógłby znaleźć instrukcje, jak prawidłowo wyczyścić i zutylizować produkt?

lokalny zespół ds. materiałów niebezpiecznych

polisa ubezpieczeniowa firmy

karta charakterystyki materiału *

przepisy lokalne administracji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

18
Które dwa urządzenia zwykle wpływają na sieci bezprzewodowe? (Wybierz dwa.)

mikrofale *

telefony bezprzewodowe *

zewnętrzne dyski twarde

kina domowe

Odtwarzacze Blu-ray

żarówki

19
Jaka jest właściwa dyrektywa dotycząca używania puszki sprężonego powietrza do czyszczenia komputera?

Użyj długiego, stałego strumienia powietrza z puszki.

Nie rozpylaj sprężonego powietrza puszką do góry nogami. *

Nie używaj sprężonego powietrza do czyszczenia wentylatora procesora.

Spryskaj wentylator chłodzący procesor sprężonym powietrzem, aby sprawdzić, czy łopatka wentylatora obraca się swobodnie.

20
Który rodzaj łącznika jest poluzowany i dokręcony za pomocą klucza sześciokątnego?

sześciokątna śruba *

śruba z łbem krzyżowym

śruba z rowkiem

śruba Torx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *