Sprzęt

IT Essentials v5.0 Rozdział 4 Odpowiedzi na egzaminy

1
Które zadanie powinno być częścią procedury konserwacji oprogramowania?

Sprawdź i zabezpiecz luźne kable.
Usuń kurz z zasilacza.
Defragmentuj dysk twardy. *
Wykonaj kopię zapasową danych, ponownie sformatuj dysk twardy i zainstaluj ponownie dane.

2
Jaki jest cel dokumentowania informacji uzyskanych od klienta w zleceniu pracy?

stworzyć scentralizowaną bazę danych możliwych problemów
z wykorzystaniem informacji do celów marketingowych w celu
śledzenia części, które są zamówione w
celu wykorzystania informacji w celu rozwiązania problemu *

3
Jaką zalecaną procedurę należy zastosować podczas czyszczenia elementów komputera?

Przedmuchaj sprężone powietrze wentylatorami chłodzącymi, aby wirowały podczas usuwania pyłu.
Podczas natryskiwania trzymaj puszki sprężonego powietrza pionowo. *
Użyj środków do czyszczenia okien na ekranach LCD.
Wyjmij procesor przed czyszczeniem.

4
Po sprawdzeniu przez technika teorii prawdopodobnych przyczyn, jakie dwa działania powinien podjąć technik, jeśli testy nie zidentyfikowały dokładnej przyczyny? (Wybierz dwa.)

Stwórz nową teorię prawdopodobnych przyczyn. *
Dokumentuj każdy test, który nie rozwiązał problemu. *
Przetestuj wszystkie pozostałe możliwe przyczyny, zaczynając od najbardziej złożonej.
Zastosuj podejście odgórne, aby ustalić przyczynę problemu.
Losowo wymieniaj komponenty pojedynczo, aż problem zostanie rozwiązany.

5 Na
które urządzenie najprawdopodobniej wpłynie nieprawidłowe ustawienie zapisane w CMOS lub nieprawidłowe ustawienie zworek?

dysk twardy * monitor zasilania
drukarki

6
Technik wykonuje konserwację sprzętu komputerowego na placu budowy. Jakie zadanie powinien wykonać technik w ramach planu konserwacji zapobiegawczej?

Opracuj i zainstaluj oprogramowanie śledzące śledztwo.
Przeprowadź audyt całego zainstalowanego oprogramowania.
Usuń kurz z wentylatorów wlotowych. *
Utwórz kopię zapasową danych, ponownie sformatuj dysk twardy i zainstaluj ponownie dane.

7
Użytkownik otworzył bilet wskazujący, że zegar komputera wciąż traci właściwy czas. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna problemu?

Procesor musi zostać przetaktowany.
System operacyjny musi zostać załatany.
Bateria CMOS jest poluzowana lub nie działa. *
Kryształ taktowania płyty głównej jest uszkodzony.

8
Które dwa typowe problemy z komputerem mogą powodować zwarcie płyty głównej? (Wybierz dwa.)

zakurzony wentylator procesora
luźny kabel PATA
śruby luźnej obudowy *
wygięty styk kabla napędu
nieosadzone karty adaptera *

9
Pracownik zgłasza, że ​​przy każdym uruchomieniu stacji roboczej blokuje się po około 5 minutach użytkowania. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna problemu?

Dysk twardy ulega awarii.
Pamięć RAM działa nieprawidłowo.
Procesor ulega przegrzaniu. *
Zasilacz nie zapewnia odpowiedniego napięcia i prądu.

10
Pracownik zgłasza, że ​​oprogramowanie antywirusowe nie może uzyskać aktualizacji. Pracownik pomocy technicznej zauważa, że ​​wygasła licencja na oprogramowanie. Technik dodaje nową licencję do oprogramowania i kończy usługę aktualizacji. Co powinien zrobić technik?

Zapisz nowy numer licencji w dzienniku.
Pobierz zaawansowane oprogramowanie antywirusowe od innego dostawcy.
Uruchom pełne skanowanie antywirusowe na komputerze. *
Przejrzyj Podgląd zdarzeń pod kątem daty i godziny ostatniej aktualizacji oprogramowania.

11
Których dwóch elementów można użyć do ustalenia planu działania podczas rozwiązywania problemu z komputerem? (Wybierz dwa.)

Diagnostyka BIOS
multimetr
dziennik historii napraw komputera *
sprzężenie zwrotne podłącz
podręcznik komputera *

12
Po dodaniu nowej karty graficznej PCIe komputer wydaje się uruchamiać pomyślnie, ale nie wyświetla żadnego wideo. Komputer działał poprawnie przed zainstalowaniem nowej karty graficznej. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna problemu?

Kabel monitora jest uszkodzony.
Zapisane ustawienia CMOS są skonfigurowane do używania wbudowanego adaptera wideo. *
Komputer nie ma wystarczającej ilości pamięci RAM do obsługi nowej karty wideo.
Nowa karta wideo nie jest kompatybilna z procesorem komputera.

13
Zespół ekspedycji naukowych korzysta z laptopów w swojej pracy. Temperatury, w których pracują naukowcy, wynoszą od -13 stopni Fahrenheita (-25 stopni Celsjusza) do 80 stopni Fahrenheita (27 stopni Celsjusza). Poziom wilgotności wynosi około 40 procent. Poziom hałasu jest niski, ale teren jest nierówny, a wiatr może osiągnąć prędkość 45 mil na godzinę (72 kilometry na godzinę). W razie potrzeby naukowcy przestają chodzić i wprowadzają dane za pomocą laptopa. Który warunek najprawdopodobniej wpłynie negatywnie na laptopa, który jest używany w tym środowisku?

wiatr
nierówny teren
wilgotność
temperatura *

14
Co stanowi część tworzenia planu konserwacji zapobiegawczej?

przeprowadzanie aktualizacji sprzętu
przeprowadzanie audytu sądowego w sprawie naruszeń bezpieczeństwa
dokumentującego szczegóły i częstotliwość każdego zadania konserwacyjnego *
odrzucając wszystkie wymienione części

15
Jaka jest preferowana metoda wyjmowania dysku z napędu optycznego, który nie wysuwa dysku?

Zdejmij górną część obudowy napędu.
Wyślij dysk do autoryzowanego magazynu napraw.
Włóż szpilkę do małego otworu z przodu napędu. *
Użyj małego śrubokręta i podważ drzwiczki napędu.

16
Klient informuje, że ostatnio nie można uzyskać dostępu do kilku plików. Technik serwisowy decyduje o sprawdzeniu stanu dysku twardego i struktury systemu plików. Technik pyta klienta, czy kopia zapasowa została wykonana na dysku, a klient odpowiada, że ​​kopia zapasowa została wykonana tydzień temu na innej partycji logicznej na dysku. Co powinien zrobić technik przed wykonaniem procedur diagnostycznych na dysku?

Zainstaluj nowy dysk twardy jako dysk podstawowy, a następnie ustaw bieżący dysk jako slave.
Wykonaj przywracanie plików z istniejącej kopii zapasowej na partycji logicznej.
Uruchom narzędzie CHKDSK.
Utwórz kopię zapasową danych użytkownika na dysku wymiennym. *

17
Podczas testowania teorii kilku prawdopodobnych przyczyn problemu, które należy najpierw przetestować?

najłatwiejsze i najbardziej oczywiste *
wybrane losowo,
najbardziej złożone i trudne do zdiagnozowania
te, które klient uważa za najważniejsze

18
Podczas rozwiązywania problemów z komputerem, który nie uruchamia się, podejrzewa się, że problem dotyczy modułów pamięci RAM. Moduły RAM są usuwane i umieszczane w innym komputerze, który z powodzeniem się włącza. Moduły RAM są następnie umieszczane z powrotem w oryginalnym komputerze i teraz z powodzeniem włącza się. Jaka była najbardziej prawdopodobna przyczyna problemu?

Moduły RAM nie
zostały dokładnie osadzone. * Moduły RAM zostały włożone tyłem do gniazd DIMM.
Moduły RAM nie pasują do specyfikacji komputera.
Moduły RAM mają złe bloki.

19
Który element można łatwo uszkodzić przez bezpośrednie rozpylenie sprężonego powietrza podczas czyszczenia wnętrza obudowy komputera?

złącza kablowe
zasilacz
wentylator *
radiator
CPU

20 Na
którym etapie sześciostopniowego procesu rozwiązywania problemów technik poprosi użytkownika komputera o wydrukowanie dokumentu na nowo zainstalowanej drukarce?

Przetestuj teorię, aby ustalić przyczynę.
Sprawdź pełną funkcjonalność systemu i, jeśli dotyczy, zastosuj środki zapobiegawcze. *
Ustal teorię prawdopodobnej przyczyny.
Dokumentuj ustalenia, działania i wyniki.
Ustal plan działania, aby rozwiązać problem i wdrożyć rozwiązanie.
Zidentyfikować problem.

21
Które dwa typy danych powinny zostać zarchiwizowane przed rozwiązaniem problemu z komputerem dla klienta? (Wybierz dwa.)

Pliki systemu operacyjnego Windows
Plik systemu BIOS Pliki
ulubionych programu Internet Explorer *
Pliki sterowników dla dokumentów na dysku twardym,
które są tworzone przez klienta *

22
Projektant stron www zainstalował najnowsze oprogramowanie do edycji wideo i teraz zauważa, że ​​podczas ładowania aplikacji komputer reaguje powoli. również kontrolka led dysku twardego stale miga, gdy aplikacja jest w użyciu. jak rozwiązać problemy z wydajnością?

zastąpienie dysku twardego szybszym
uaktualnieniem do szybszego procesora
Wymiana karty graficznej na model z wyjściem DVI z
dodatkową pamięcią RAM *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *