Sprzęt

IT Essentials v5.0 Rozdział 5 Egzamin odpowiedzi

Prezentujemy odpowiedzi do piątego rozdziału IT Essentials v5.0 Cisco Netacad:

1
Jakie są dwie funkcje aktywnej partycji dysku twardego? (Wybierz dwa.)

Aktywna partycja musi być partycją podstawową. *
Maksymalnie cztery partycje podstawowe można oznaczyć jako aktywne.
System operacyjny używa aktywnej partycji do uruchomienia systemu. *
Aktywna partycja może zawierać partycję odzyskiwania producenta.
Aktywnej partycji należy przypisać C: jako literę dysku.

2
Które narzędzie administracyjne systemu Windows wyświetla wykorzystanie wielu zasobów komputera jednocześnie i może pomóc technikowi w podjęciu decyzji, czy konieczna jest aktualizacja?


Monitor wydajności usług * Przeglądarka zdarzeń
usług
składowych

3
Komputer z systemem Windows blokuje się z błędem zatrzymania podczas uruchamiania, a następnie automatycznie uruchamia się ponownie. Ponowne uruchomienie utrudnia wyświetlanie komunikatów o błędach. Co można zrobić, aby wyświetlić komunikaty o błędach?

Użyj Dziennika zdarzeń i innych narzędzi diagnostycznych, aby wyszukać komunikaty o błędach zatrzymania.
Wyświetl komunikaty o błędach i odzyskaj system za pomocą narzędzia System Image Recovery.
W trybie awaryjnym użyj menu Zaawansowane opcje uruchamiania, aby wyłączyć funkcję automatycznego restartu. *
Użyj opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja, aby ponownie uruchomić system operacyjny.

4
Jakie są dwie funkcje systemu operacyjnego? (Wybierz dwa.)

przeglądanie stron internetowych
kontrolowanie systemu BIOS
kontrolowanie dostępu do sprzętu *
zarządzanie aplikacjami *
edytowanie schematów blokowych przetwarzanie tekstów
kompilacji

5
Jakich dwóch terminów można użyć do opisu wirtualnego komputera z systemem Windows? (Wybierz dwa.)

hypervisor
konsolidacji serwera zarządzania zasobami systemowymi
*
Virtual Machine Manager *
udostępnianie systemu operacyjnego

6
Technik załadował nieprawidłowy sterownik wideo na komputer z systemem Windows 7. Jak technik może wrócić do poprzedniego sterownika?

Wybierz Właściwości karty wideo w Menedżerze urządzeń, wybierz kartę Sterownik i kliknij przycisk Przywróć sterownik. *
Użyj panelu sterowania Urządzenia i drukarki, aby kliknąć prawym przyciskiem myszy monitor, a następnie wybierz Właściwości. Wybierz Sterownik wycofania.
Wybierz Utwórz punkt przywracania z Narzędzi systemowych.
Użyj regedit, aby usunąć informacje o sterowniku karty graficznej z rejestru.

7
Których dwóch narzędzi systemu Windows można użyć do obsługi dysków twardych na komputerach, które miały długie okresy normalnego użytkowania? (Wybierz dwa.)

Oczyszczanie dysku *
Format
dysku Konserwacja
dysku Partycja
dysku Defragmentator dysku *

8
Którego polecenia używa się z wiersza poleceń systemu Windows, aby zaplanować uruchomienie programu w określonym czasie?

TASKKILL
AT *
CMD
TASKLIST

9
Użytkownik zauważa, że ​​niektóre programy zainstalowane przed uaktualnieniem do systemu Windows 7 nie działają już poprawnie po uaktualnieniu. Co użytkownik może zrobić, aby rozwiązać ten problem?

Uruchom programy w trybie zgodności. *
Obniż ustawienie UAC w oknie dialogowym Zmień ustawienia kontroli konta użytkownika kontrolki Konta użytkowników.
Użyj narzędzia Przywracanie systemu.
Zaktualizuj sterownik karty graficznej.

10
Technik zauważa, że ​​na tym komputerze nie ma programu wymienionego w rejestrze komputera z systemem Windows. Jakie jest możliwe rozwiązanie problemu?

Przywróć plik ntdetect.com z nośnika instalacyjnego.
Uruchom fdisk / mbr z wiersza polecenia.
Przywróć plik boot.ini z nośnika instalacyjnego.
Zainstaluj ponownie aplikację. Następnie uruchom program odinstalowujący. *

11
Która funkcja systemu Windows 7 pozwala użytkownikowi przeglądać zawartość pulpitu, przesuwając mysz do prawej krawędzi paska zadań?

podgląd miniatur
Wyszukaj
listy skoków
Shake
Snap
Aero Peek *

12
Komputer z systemem operacyjnym Windows 7 nie uruchamia się po włączeniu systemu. Technik podejrzewa, że ​​system operacyjny został zaatakowany przez wirusa, który uniemożliwił jego działanie. Jakie środki można podjąć, aby przywrócić funkcjonalność systemu?

Uruchom program chkdsk na danym dysku, aby przywrócić pliki systemowe do stanu poinstalacyjnego.
Użyj przyrostowej kopii zapasowej, aby przywrócić system.
Użyj obrazu systemu, który został utworzony przed niepowodzeniem przywracania systemu. *
Użyj różnicowej kopii zapasowej, aby przywrócić system.

13
Po uaktualnieniu komputera do systemu Windows 7 użytkownik zauważa, że ​​panel UAC (Kontrola konta użytkownika) pojawia się częściej. W jaki sposób użytkownik może zmniejszyć częstotliwość, z jaką pojawia się UAC?

Wymień kartę graficzną na taką, która spełnia minimalne wymagania sprzętowe dla systemu Windows 7.
W oknie dialogowym Opcje wydajności panelu sterowania Informacje o wydajności i narzędzia wybierz opcję Dopasuj w celu uzyskania najlepszej wydajności.
Obniż ustawienie UAC w oknie dialogowym Zmień ustawienia kontroli konta użytkownika w panelu sterowania kont użytkowników. *
Zainstaluj ponownie wszystkie programy użytkownika w trybie zgodności.

14
Ile pamięci RAM teoretycznie może rozwiązać 64-bitowy system operacyjny?

Maksymalnie 32 GB
64 GB maksymalnie
16 GB maksymalnie
4 GB maksymalnie
128 GB lub więcej *

15
Jaki jest termin określający zdolność komputera do uruchamiania wielu aplikacji jednocześnie?

wielozadaniowość *
dla wielu użytkowników
wieloprocesorowe
multimedialny

16
System Windows XP nie może poprawnie się uruchomić. Jakiej procedury należy użyć, aby uruchomić system w trybie awaryjnym?

Uruchom ponownie system i naciśnij Del lub F2 w zależności od systemu.
Uruchom ponownie system, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8, aż zostanie wyświetlone menu, a następnie wybierz tryb awaryjny. *
W wierszu polecenia uruchom polecenie shutdown -r -s.
Uruchom narzędzie MSCONFIG i wybierz opcję Uruchamianie selektywne.

17
Technik zainstalował nowy sterownik wideo na komputerze z systemem Windows XP, a teraz monitor wyświetla zniekształcone obrazy. Technik musi zainstalować inny sterownik wideo, który jest dostępny na serwerze sieciowym. Z jakiego trybu uruchamiania powinien skorzystać technik, aby uzyskać dostęp do sterownika w sieci?

Tryb debugowania Tryb
awaryjny Tryb
awaryjny z obsługą sieci *
Tryb awaryjny z wierszem polecenia

18
Technik musi zaktualizować system plików na komputerze z systemem Windows XP z FAT32 na NTFS bez utraty danych użytkownika. Jakie działania należy podjąć, aby zaktualizować system plików do NTFS?

Użyj narzędzia Zarządzanie dyskami, aby przekonwertować dysk z podstawowego na dynamiczny, który automatycznie zmienia system plików na NTFS.
Sformatuj ponownie wszystkie istniejące partycje i użyj systemu plików NTFS.
Uruchom narzędzie CONVERT.EXE, aby przekonwertować system plików na NTFS. *
Zainstaluj ponownie system Windows XP i sformatuj dysk, po wyświetleniu monitu wybierz NTFS.

19
Do jakiej kategorii hypervisor należy Microsoft Virtual PC?

Typ 1
Typ 2 *
Typ 3
Typ 4

20
Uczelnia wykorzystuje technologię wirtualizacji do wdrażania kursów bezpieczeństwa informacji. Niektóre ćwiczenia laboratoryjne obejmują badanie cech wirusów komputerowych i robaków. Jaka jest zaleta prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych w środowisku zwirtualizowanym w porównaniu do używania rzeczywistych komputerów?

Wirusy i robaki będą miały ograniczoną funkcjonalność w środowisku zwirtualizowanym.
Ataki wirusów i robaków są łatwiej kontrolowane w środowisku zwirtualizowanym, pomagając w ten sposób chronić sieć uczelni i jej urządzenia przed atakiem. *
Środowisko wirtualizacji ma lepsze narzędzia do opracowywania rozwiązań łagodzących.
Ćwiczenia laboratoryjne są wykonywane szybciej w zwirtualizowanym środowisku.

21
Jakie są dwie zalety systemu plików NTFS w porównaniu z FAT32? (Wybierz dwa.)

NTFS jest łatwiejszy do skonfigurowania.
NTFS zapewnia więcej funkcji bezpieczeństwa. *
NTFS obsługuje większe pliki. *
NTFS umożliwia szybszy dostęp do zewnętrznych urządzeń peryferyjnych, takich jak dysk USB.
NTFS pozwala na szybsze formatowanie dysków.
NTFS umożliwia automatyczne wykrywanie uszkodzonych sektorów.

22

Które dwa stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do punktów przywracania? (Wybierz dwa.)

Technik powinien zawsze je tworzyć po aktualizacji systemu operacyjnego.
Przydają się one do przywrócenia komputera do wcześniejszego stanu, w którym system działał poprawnie. *
Odzyskują uszkodzone lub usunięte pliki osobiste.
Zawierają informacje o systemie i ustawieniach rejestru używanych przez system operacyjny Windows. *
Tworzą kopie zapasowe plików danych osobowych.

23

Użytkownik zauważa, że ​​komputer działa wolno i wykazuje opóźnioną reakcję na polecenia z klawiatury. Jaka jest prawdopodobna przyczyna tego objawu?

Karta wideo nie obsługuje używanej rozdzielczości.
Ostatnio zainstalowany sterownik urządzenia jest niezgodny z kontrolerem rozruchu.
Proces zużywa większość zasobów procesora. *
Jeden lub więcej plików programów zostało usuniętych.

24

Jaki byłby wynik posiadania uszkodzonego głównego rekordu rozruchowego?

Drukarka będzie działać nieprawidłowo.
System operacyjny nie uruchomi się. *
Nie można zainstalować nowej aplikacji.
Klawiatura nie będzie reagować na użytkownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *