Sprzęt

IT Essentials v5.0 Rozdział 9 Odpowiedzi na egzaminy

1

Który czynnik wpływa na szybkość drukarki atramentowej?

pożądana jakość obrazu *
koszt wkładów atramentowych
rozmiar zasilacza drukarki
jakość papieru

2
Jakie są dwa kable używane do podłączenia komputera do drukarki? (Wybierz dwa.)

FireWire * szeregowy
HDMI
*
PS / 2
eSATA

3
Co charakteryzuje termiczne dysze atramentowe?

Ciepło jest dostarczane do zbiornika z atramentem każdej dyszy.
Wibracja kryształu kontroluje przepływ atramentu.
Do głowicy drukującej zostanie naliczona opłata.
Ciepło wytwarza bąbelek pary w komorze. *

4
W druku laserowym, jak nazywa się proces nakładania tonera na ukryty obraz na bębnie?

utrwalanie
* przesyłanie
ładowania

5 Do
czego służy przycisk Dodatkowe sterowniki na karcie Udostępnianie we właściwościach drukarki?

aby dodać dodatkowe sterowniki dla innych systemów operacyjnych *,
aby dodać dodatkowe sterowniki do drukowania dwustronnego,
aby dodać dodatkowe sterowniki dla innych drukarek podłączonych do komputera,
aby dodać dodatkowe sterowniki dla innych drukarek w sieci

6
Mała sieć LAN korzysta ze wspólnej drukarki podłączonej do komputera. Żaden z użytkowników nie może drukować, ale wszyscy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do udostępnionych zasobów na komputerze, do którego drukarka jest podłączona lokalnie. Jaka jest tego możliwa przyczyna?

Kabel łączący drukarkę z komputerem jest uszkodzony. *
Drukarka potrzebuje nowej taśmy.
Do drukarki załadowano niewłaściwy papier.
Szpula drukarki jest pełna.

7 W
jaki sposób użytkownik zainstalowałby nową drukarkę USB na komputerze z systemem Windows 7 Professional?

Skonfiguruj BIOS, aby akceptował określony model drukarki w porcie USB.
Skopiuj sterownik drukarki do folderu System32.
Kliknij Start> Wszystkie programy> Panel sterowania> Drukarki i faksy> kliknij prawym przyciskiem myszy żądaną drukarkę i wybierz Dodaj.
Podłącz drukarkę i włącz ją. System Windows wykryje drukarkę i zainstaluje potrzebne sterowniki. *

8
Komputer z systemem Windows 7 ma kilka drukarek skonfigurowanych w oknie Urządzenia i drukarki panelu sterowania. Którą drukarkę wybierze komputer jako pierwszą opcję drukowania?

drukarka programowa używana do tworzenia plików XPS
wybór ręczny, zawsze wymagana
drukarka ustawiona jako drukarka domyślna * drukarka
programowa używana do tworzenia plików PDF

9
Jakie są dwie metody bezprzewodowego udostępniania drukarki? (Wybierz dwa.)


satelita na podczerwień * standardy
WiMax
IEEE 802.11 *
kuchenka mikrofalowa

10
Użytkownik odkrywa, że ​​kolorowa drukarka atramentowa drukuje kolory inne niż te wyświetlane na ekranie. Co można zrobić, aby rozwiązać ten problem?

Wymień nagrzewnicę.
Wymień bęben.
Dostosuj szpulę drukarki.
Skalibruj drukarkę. *

11
Użytkownicy w sieci LAN zgłaszają, że komputery reagują powoli, gdy zdjęcia w wysokiej rozdzielczości są drukowane na kolorowej drukarce laserowej. Co byłoby przyczyną tego problemu?

Drukarka nie jest skonfigurowana do drukowania dwustronnego.
Drukarka nie ma wystarczającej ilości pamięci do buforowania całej fotografii. *
Papier nie jest odpowiedni do drukowania fotografii.
Drukarka nie jest skonfigurowana do prawidłowej orientacji papieru.

12
Co charakteryzuje globalne opcje dla poszczególnych dokumentów w ustawieniach drukowania?

Nie można skonfigurować opcji dla poszczególnych dokumentów.
Opcje na dokument zastępują opcje globalne. *
Opcje globalne mają pierwszeństwo przed opcjami na dokument.
Nie można skonfigurować opcji globalnych.

13
Co jest prawdą w języku PostScript?

Drukuje się szybciej niż w innych językach.
Obsługuje złożone zadania drukowania. *
Wymaga mniej pamięci drukarki niż inne języki.
Umożliwia renderowanie strony na lokalnej stacji roboczej.

14
Jakie są dwa pytania zamknięte, które technik może zadać użytkownikowi, próbując zidentyfikować problem z drukarką? (Wybierz dwa.)

Czy możesz wydrukować stronę testową na drukarce? *
Co robiłeś, kiedy wystąpił problem?
Jakie ostatnie zmiany oprogramowania lub sprzętu zostały wprowadzone na twoim komputerze?
Czy drukarka jest włączona? *
Jakie komunikaty o błędach były wyświetlane po wystąpieniu problemu?

15
Po zastosowaniu rozwiązania problemu z drukarką technik ponownie uruchamia drukarkę i drukuje stronę testową. Który krok procesu rozwiązywania problemów stosuje technik?

dokumentowanie ustaleń, działań i wyników
testujących teorię w celu ustalenia przyczyny problemu
weryfikując rozwiązanie i funkcjonalność systemu *
identyfikując problem

16
Użytkownik zauważa, że ​​zadanie przesłane do drukarki jest wyświetlane w kolejce drukowania, ale drukarka nie drukuje dokumentu. Jaka jest prawdopodobna przyczyna tego problemu?

niepoprawny sterownik drukarki
niewłaściwy typ papieru
złe połączenie kablowe *
bufor drukarki nie został zainstalowany

17
Technik zanotował, że nowy zespół utrwalający został zainstalowany w drukarce laserowej w celu rozwiązania problemu z drukowaniem. Który krok w procesie rozwiązywania problemów wykonał technik?

weryfikacja rozwiązania i funkcjonalności systemu
testującego teorię w celu ustalenia przyczyny problemu,
identyfikacja problemu
dokumentująca ustalenia, działania i wyniki *

18
Gdzie skonfigurowano udostępnianie drukarek sieciowych w środowisku Windows 7?

Centrum sieci i udostępniania * Centrum
ułatwień dostępu
Urządzenia i drukarki
Drukarki i inny sprzęt

19
Jakie są dwie funkcje serwera wydruku? (Wybierz dwa.)

upewnij się, że podłączone komputery klienckie mają aktualne sterowniki drukarek
przechowują kopie zapasowe dokumentów wysyłanych do drukarki,
zapewniają nieprzerwane zasilanie drukarki,
dostarczają zasoby do drukowania wszystkim podłączonym komputerom klienckim *
przechowują zadania drukowania w kolejce, aż drukarka będzie gotowa *

20
Które działanie wspiera skuteczny program konserwacji zapobiegawczej drukarki?

Wyczyść atramentowe głowice drukujące, gdy przestaną działać.
Wymień toner drukarki laserowej w ustalonych z góry odstępach czasu.
Zresetuj liczniki stron drukarki, jeśli są dostępne. *
Odłącz drukarkę od źródła zasilania, gdy nie jest używana.

21
Które dwie części zwykle znajdują się w zestawie do konserwacji drukarki laserowej? (Wybierz dwa.)

opakowanie papierowej
kasety z tonerem
wymiana głowicy drukującej
rolki transferowe *
zespół utrwalacza *

22
Jak przedłużyć żywotność drukarki termicznej?

Wyczyść wnętrze drukarki za pomocą odkurzacza z filtrem HEPA.
Wytrzyj zewnętrzną część drukarki wilgotną ściereczką.
Regularnie czyść element grzejny alkoholem izopropylowym. *
Papier należy utrzymywać w stanie suchym w środowisku o niskiej wilgotności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *