Sprzęt

IT Essentials v5.0 Rozdziały 1-6 Odpowiedzi na egzamin kontrolny

1. Jaką procedurę bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej należy zastosować, aby ukryć identyfikator WLAN przed klientami bezprzewodowymi?

Skonfiguruj WEP tylko w punkcie dostępu.
Wyłącz rozgłaszanie SSID w punkcie dostępowym. *
Zmniejsz spektrum antenowe na każdym kliencie bezprzewodowym.
Skonfiguruj filtrowanie adresów MAC w punkcie dostępu.
Zainstaluj WAP na klientach bezprzewodowych.

2. Co należy zastosować podczas aktualizacji procesora między nowym procesorem a radiatorem / wentylatorem?

Klej lub żel lub pasta
Olej penetrujący
Związek termiczny *
Smar

3. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego Windows, który program użyje technik, aby wybrać programy, które będą uruchamiane podczas uruchamiania?

Menedżer zadań
Msconfig *
Ntldr
Regedit

4. Jaki jest domyślny system plików używany podczas nowej instalacji systemu Windows 7?

FAT32
FAT16
HPFS
NTFS *

5. Jaki typ urządzenia będzie używany na laptopie do weryfikacji tożsamości użytkownika?

Biometryczne urządzenie identyfikacyjne *
A urządzenie MIDI
A ekran dotykowy
A digitizer

6. Co może zrobić technik, aby pomóc chronić sprzęt sieci bezprzewodowej przed skutkami RFI?

Obniż poziom wilgotności.
Trzymaj urządzenie podłączone do urządzenia przeciwprzepięciowego.
Trzymaj sprzęt na antystatycznej macie.
Usuń telefony bezprzewodowe z okolicy. *

7. Jakie są dwie konsekwencje ustawienia nieprawidłowej kolejności rozruchu w systemie BIOS? (Wybierz dwa.)

Komputer wyświetla błąd „Niedostępne urządzenie rozruchowe” po POST.
Komputer wyświetla błąd „Nieprawidłowy dysk rozruchowy” po POST. *
Komputer ciągle uruchamia się ponownie bez wyświetlania pulpitu.
Komputer wyświetla błąd „Missing NTLDR” po POST. *
Komputer blokuje się bez żadnych komunikatów o błędach.

8. Technik sieci został poproszony o określenie najlepszego połączenia internetowego dla oddziału znajdującego się w nowym metropolitalnym budynku biurowym. Które połączenie zapewni najwyższą przepustowość i niezawodność przy najniższych kosztach?

ISDN
DSL * Satelita
dial-up

9. Dlaczego technik nosi antystatyczny pasek na nadgarstek?

Aby zapobiec uszkodzeniu elementów elektronicznych wewnątrz komputera *
Uziemienie podczas pracy przy komputerze
Aby zabezpieczyć wrażliwe elementy komputera przed instalacją Przed
użyciem zasilacza komputera do przechowywania elektryczności statycznej

10. Podczas instalowania karty sieciowej na komputerze klienckim technik zauważa, że ​​styki karty muszą zostać wyczyszczone. Jakie rozwiązanie powinien zastosować technik do wyczyszczenia styku?

Środek do czyszczenia szkła
Lekko ścierny środek do czyszczenia
Łagodny detergent
Alkohol izopropylowy *

11. Która lokalizacja na dysku twardym jest używana przez BIOS do wyszukiwania instrukcji systemu operacyjnego w celu uruchomienia komputera?

Partycja Windows
Dysk logiczny
Aktywna partycja *
Partycja rozszerzona

12. Technik rozwiązuje problem z komputerem, na którym wykryto awarię sprzętu wykrytą przez system BIOS. Jaki jest jeden sposób wskazania tej awarii?

Komputer zwraca komunikat o błędzie wskazujący adres We / Wy uszkodzonego urządzenia.
Komputer automatycznie uruchamia się w trybie awaryjnym i wyświetla ostrzeżenie na ekranie.
Komputer emituje sygnał dźwiękowy wskazujący awarię urządzenia. *
Ekran miga na czerwonym tle i wyświetla komunikat ostrzegawczy.

13.

Zobacz wystawę. Które dwa typy portów są pokazane na grafice?

Modem USB *
Parallel
Serial
Network *

14. Jaki jest cel adapterów RAID?

Aby zwiększyć możliwości audio i grafiki
Aby podłączyć wiele urządzeń pamięci masowej w celu uzyskania nadmiarowości lub szybkości *
Aby umożliwić korzystanie ze starszych gniazd rozszerzeń technologii PCI
Aby podłączyć urządzenia peryferyjne do komputera w celu poprawy wydajności

15. Technik zainstalował nową kartę dźwiękową w komputerze, ale nie działa ona poprawnie. Gdzie technik powinien szukać, aby zbadać problemy ze sterownikami?

Mój komputer
Zarządzanie komputerem Menedżer
urządzeń *
Narzędzia systemowe

16. Po włączeniu komputera system Windows 7 nie uruchamia się. Jaką wstępną procedurę zastosowałby technik, aby poradzić sobie z tą awarią?

Uruchom komputer z nośnika instalacyjnego systemu Windows 7 i uzyskaj dostęp do narzędzia Przywracanie systemu. *
Przejdź do Panelu sterowania i wybierz Przywróć pliki z kopii zapasowej z menu System i zabezpieczenia.
Utwórz dysk naprawy systemu i przywróć obraz.
Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania i uruchom komputer w trybie awaryjnym.

17. Technik chce utworzyć nową partycję na nowym dodatkowym dysku twardym. Jakiego narzędzia należy użyć?

Zarządzanie dyskami *
Scandisk
Disk Defragmenter
Menedżer urządzeń
Chdsk

18. Technik zauważa, że ​​aplikacja nie reaguje na polecenia i wydaje się, że komputer reaguje powoli po otwarciu aplikacji. Jakie jest najlepsze narzędzie administracyjne do wymuszenia zwolnienia zasobów systemowych z niereagującej aplikacji?

Przywracanie systemu
Podgląd zdarzeń
Menedżer zadań *
Dodaj lub usuń programy

19. Który klawisz lub sekwencja klawiszy naciśnięta podczas procesu rozruchu pozwoli użytkownikowi uruchomić komputer z systemem Windows przy użyciu ostatniej znanej dobrej konfiguracji?

Klawisz Windows
F12
Alt-Z
F1
F8 *

20. Która partycja dysku twardego Windows jest powszechnie nazywana dyskiem C:?

Pierwsza partycja podstawowa *
Pierwsza partycja rozszerzona
Pierwsza partycja logiczna
Pierwsza partycja woluminowa

21. Technik musi kupić nowy adapter wideo do komputera. Oprócz wydajności i ceny, jaki czynnik należy wziąć pod uwagę przy wyborze adaptera?

Rodzaj zainstalowanego dysku twardego
Producent płyty głównej
Rodzaj gniazda rozszerzeń *
Ilość zainstalowanej pamięci systemowej

22. Użytkownik komputera skarży się na komputer, który zawiesza się po około pięciu minutach użytkowania. Technik sprawdza BIOS komputera, aby sprawdzić, czy może występować problem z konfiguracją, który powoduje, że komputer zachowuje się w ten sposób konsekwentnie. Podczas gdy technik sprawdza informacje, komputer ponownie się zawiesza. Jaka jest prawdopodobna przyczyna problemu z komputerem?

Wentylator procesora nie działa. *
BIOS jest uszkodzony.
Dysk twardy ulega awarii.
Awaria baterii CMOS.

23. Technik wymienił baterie we wszystkich laptopach firmy. Które źródło będzie posiadało informacje na temat właściwych wymagań dotyczących usuwania starych baterii?

Strona internetowa OSHA
Karta charakterystyki produktu
Strona producenta laptopa
Lokalne przepisy ochrony środowiska *

24. Gdzie technik skonfigurowałby komputer do uruchamiania z płyty CD?

Panel sterowania
Mój komputer
Ustawienia BIOS *
Menu Start
Menedżer urządzeń

25. Technik właśnie zakończył niektóre kable światłowodowe i musi odpowiednio zutylizować niebezpieczne odpady powstałe podczas zakończenia. Gdzie technik powinien szukać właściwej metody usuwania odpadów?

ESD
EPA
MSDS *
FEMA

26. Szkoła dodaje komputery do klasy, która ich nie ma. Jaki typ sieci LAN wybrałaby szkoła, aby skorzystać z powszechnie wdrażanych technologii przewodowych?

Token Ring
802.11n
Ethernet *
WiMAX

27. Klient ma komputer do domu, ale chce mieć inny komputer jako serwer sieciowy. Jakie byłoby najlepsze rozwiązanie dla klienta, aby udostępnić monitor, mysz i klawiaturę między dwoma komputerami?


punkt dostępowy do urządzenia wielofunkcyjnego
Przełącznik KVM *
przełącznik sieciowy
Hub USB

28. Jaki jest domyślny numer docelowego portu TCP lub kombinacja numerów używana dla połączeń SSH?

20/21
22 *
23
25
80

29. Technik zainstalował kartę sieciową w komputerze i chce przetestować połączenie sieciowe. Polecenie ping może odbierać odpowiedzi ze stacji roboczych w tej samej podsieci, ale nie ze zdalnych stacji roboczych. Co może być przyczyną problemu?

Sterownik karty sieciowej jest nieaktualny.
Brama domyślna jest niepoprawna. *
System operacyjny nie jest zgodny ze zdalnymi stronami.
Stos protokołu TCP / IP nie jest załadowany.

30. Który produkt jest zalecany do usuwania kurzu z wnętrza komputera?

sprężone powietrze *
odkurzacz domowy
wilgotna ściereczka
sucha ściereczka

31. Jakie polecenie powinien zastosować technik komputerowy na komputerze PC, aby przywrócić chronione pliki systemowe ze znanymi dobrymi wersjami?

defrag
chkdsk
sfc / scannow *
msconfig

32. Obecna konfiguracja IP średniej wielkości firmy z kilkoma podsieciami jest wykonywana ręcznie i jest czasochłonna. Z powodu zwiększonego rozwoju sieci technik potrzebuje prostszego sposobu konfiguracji IP stacji roboczych. Która usługa lub protokół uprości zadanie konfiguracji adresu IP stacji roboczej?

ICMP
DNS
APIPA
DHCP *

33. Jakie są cztery warstwy w modelu referencyjnym TCP / IP?

aplikacja, prezentacja, internet, dostęp do sieci
aplikacja, transport, internet,
aplikacja do transmisji danych , transport, internet, dostęp do sieci *
aplikacja, prezentacja, sesja, transport
fizyczny, łącze do danych, internet, transport

34. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows 7 zwolnił przez pewien czas i teraz zajmuje dużo czasu uruchamianie aplikacji i otwieranie różnych dokumentów. Co można zrobić, aby rozwiązać problem?

Dr. Watson
Przywracanie systemu
Defragmentator dysku *
Chkdsk

35. Komputerowi przypisano adres IP 169.254.33.16. Co można powiedzieć o komputerze na podstawie przypisanego adresu?

nie może komunikować się poza własną siecią. *
ma publiczny adres IP, który został przetłumaczony na prywatny adres IP.
może komunikować się w sieci lokalnej, a także w Internecie.
może komunikować się z sieciami w obrębie konkretnej firmy za pomocą podsieci.

36. Użytkownik narzeka, że ​​nie może połączyć się z siecią bezprzewodową. Które dwa działania powinny być częścią rozwiązywania problemów z połączeniem bezprzewodowym? (Wybierz dwa.)

Sprawdź w oprogramowaniu laptopa, czy wykryte są jakiekolwiek sieci bezprzewodowe. *
Sprawdź, czy laptop jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
Ponownie skonfiguruj ustawienia TCP / IP na laptopie.
Spróbuj przenieść laptopa w inne miejsce, aby sprawdzić, czy można wykryć sygnał. *
Włóż ponownie baterię laptopa.

37. Którego zalecenia należy przestrzegać, zastępując istniejącą pamięć?

Nowa pamięć powinna przekraczać pojemność dysku twardego.
Nowa pamięć powinna działać z tą samą prędkością co dysk twardy.
Nowa pamięć powinna być tak szybka lub szybsza niż pamięć istniejąca. *
Nowa pamięć powinna być tak szybka lub szybsza, jak pamięć podręczna znaleziona w procesorze.

38. Zatrudniono specjalistę ds. Sieci do zainstalowania sieci w firmie montującej silniki lotnicze. Ze względu na charakter prowadzonej działalności obszar jest silnie dotknięty zakłóceniami elektromagnetycznymi. Jaki rodzaj mediów sieciowych powinien być zalecany, aby EMI nie wpływał na transmisję danych?

koncentryczny światłowód
STP
*
UTP

39. Firma rozszerza swoją działalność na inne kraje. Wszystkie oddziały muszą być cały czas połączone z siedzibą główną firmy. Jaka technologia sieciowa jest wymagana do obsługi tego scenariusza?

LAN
WLAN
MAN
WAN *

40. Który krok w procesie rozwiązywania problemów jest ważny, aby uniknąć powtarzania wcześniej wykonanych napraw?

wdrożenie
dokumentacji rozwiązania problemu i jego rozwiązanie *
przygotowanie planu działania
identyfikującego problem

41. Które dwa złącza są złączami DVI? (Wybierz dwa.)

42. Jakie są trzy główne cechy 64-bitowego systemu operacyjnego Windows?

64-bitowy system zarządzania pamięcią systemu operacyjnego zwiększa wydajność programu. *
64-bitowy system operacyjny może rozpoznać ponad 128 GB pamięci RAM. *

64-bitowy system operacyjny ma mniej rejestrów do zarządzania aplikacjami.
64-bitowy system operacyjny ma dodatkowe funkcje bezpieczeństwa. *
64-bitowy system operacyjny ma wbudowany tryb wirtualizacji.
64-bitowy system operacyjny działa na architekturze RISC.

43. Jaki jest przykład wirtualizacji komputera?

udostępnianie plików wideo i muzycznych w sieci domowej grupy z
uruchomionym wystąpieniem systemu Windows Vista z poziomu systemu operacyjnego Windows 7 *
konfigurowanie małej sieci, aby umożliwić dostęp do aplikacji innym komputerom w biurze,
konfigurując sieć peer-to-peer drukarka laserowa jest dostępna dla wszystkich stacji roboczych

44. Problem z konkretnym komputerem nie może być rozwiązany przez technika pomocy technicznej. Technik na miejscu stwierdza, że ​​aktualizacje systemu Windows zostały wyłączone. Technik ponownie włącza usługę aktualizacji, konfiguruje komputer na automatyczne aktualizacje, pobiera i instaluje wszystkie brakujące aktualizacje, zapewnia pomyślne uruchomienie komputera i weryfikuje z klientem, czy problem został rozwiązany. Który krok, jeśli w ogóle, jest następny?

Udokumentuj ustalenia, działania i wyniki. *
Ustal plan działania w celu rozwiązania problemu i wdrożenia rozwiązania.
Sprawdź pełną funkcjonalność systemu i, jeśli dotyczy, zastosuj środki zapobiegawcze.
Przetestuj teorię, aby ustalić przyczynę.
Nie są wymagane żadne dalsze działania.

45. Technik opracowuje plan konserwacji zapobiegawczej sprzętu dla firmy. Którą strategię należy uwzględnić w planie?

Pomiń wykonywanie czynności konserwacyjnych na komponentach, dopóki sprzęt nie będzie działać nieprawidłowo.
Planuj i dokumentuj rutynowe zadania konserwacyjne. *
Unikaj wykonywania czynności konserwacyjnych na urządzeniach typu plug and play, które są kontrolowane przez system operacyjny.
Tylko czyste wyposażenie wymagane przez klienta.

46. ​​Technik działu pomocy technicznej dzwoni: „Dzień dobry, to jest dział pomocy technicznej. Mam na imię Greg. Jak mogę Ci dzisiaj pomóc?” Szalony rozmówca stwierdza: „Mój komputer się nie włącza i mam prezentację za 15 minut”. Technik odpowiada: „Teraz uspokój się i zobaczmy, co możemy zrobić”. Następnie technik przeprowadza osobę dzwoniącą przez proces sprawdzania kabli zasilających i lampek zasilania. Który krok rozwiązywania problemów jest używany w tym momencie?

Zidentyfikuj problem. *
Ustal plan działania w celu rozwiązania problemu.
Wdrożenie rozwiązania.
Sprawdź pełną funkcjonalność systemu i, jeśli dotyczy, zastosuj środki zapobiegawcze.
Ustal teorię prawdopodobnej przyczyny.

47. Które dwa działania są zalecane na komputerze, który nie uruchamia się, po sprawdzeniu oczywistych problemów, takich jak zasilanie komputera i wyświetlacza, nośnik nie do rozruchu oraz opcje kolejności rozruchu systemu BIOS? (Wybierz dwa.)

Zainstaluj ponownie system operacyjny.
Usuń niepotrzebne urządzenia peryferyjne. *
Wymieniaj elementy komputera pojedynczo, aż problem zostanie rozwiązany.
Zresetuj ustawienia BIOS do domyślnych ustawień fabrycznych.
Użyj ostatniej znanej dobrej konfiguracji. *
Ponownie zainstaluj aplikacje użytkownika.

48. Jaki typ standardowego interfejsu umożliwia użytkownikom podłączanie i odłączanie urządzeń peryferyjnych podczas pracy komputera bez konieczności ponownego uruchamiania?

PATA
SATA
USB *
IDE

49. Jaki jest najważniejszy powód dla firmy, aby wykonać konserwację zapobiegawczą?

Konserwacja zapobiegawcza pomaga chronić sprzęt komputerowy przed przyszłymi problemami . *
Konserwacja zapobiegawcza umożliwia kierownikowi działu IT sprawdzenie lokalizacji i stanu zasobów komputera.
Konserwacja zapobiegawcza daje młodszym technikom okazję do zdobycia większego doświadczenia w nie zagrażającym środowisku lub problemie.
Konserwacja zapobiegawcza umożliwia działowi IT regularne monitorowanie zawartości dysków twardych użytkowników w celu zapewnienia przestrzegania zasad użytkowania komputera.

50. Jakie jest ograniczenie odległości pojedynczego przebiegu danych dla okablowania UTP bez dodawania urządzeń sieciowych?

33 stopy (10 m)
100 stóp (31 m)
330 stóp (100 m) *
500 stóp (154 m)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *