Bazy Danych

Modele baz danych

Model danych – to zintegrowany zbiór zasad opisujący sposób przechowywania informacji w bazie.

Model jednorodny – to model, w którym wszystkie dane umieszczane są w jednej tabeli, cechuje go łatwość i szybkość odczytywania danych, chociaż nie w każdym przypadku. Jego wadą jest duża ilość duplikatów danych.

Hierarchiczny typ baz danych – przypomina strukturę drzewa, w której istnieją obiekty nadrzędne oraz obiekty podrzędne. Każdy obiekt nadrzędny może łączyć się z wieloma obiektami podrzędnymi.

Sieciowy model danych – jest podobny do hierarchicznego modelu z tą różnicą, że gałęzie jednego drzewa mogą być wspólne z gałęziami innych drzew.

Relacyjny model danych – Dane przechowywane są w tabelkach w formie wierszy, a w tabeli tworzą między sobą powiązanie zwane relacjami. Model ten jest najczęściej wykorzystywany przy tworzeniu baz danych.

3 komentarze do “Modele baz danych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *