Informatyka

Typy transmisji danych

Przedstawiamy rodzaje transmisji danych w informatyce.

Transmisja szeregowa

Rodzaj cyfrowej transmisji danych, podczas której poszczególne bity informacji są przesyłane kolejno po sobie wraz z dodatkowymi danymi pozwalającymi na kontrolę tej transmisji. Medium transmisyjnym może być połączenie elektryczne (przewód lub para skręconych przewodów), radiowe (fale elektromagnetyczne) lub optyczne (fale rozchodzące się swobodnie lub wzdłuż określonej drogi, na przykład w światłowodzie). 

Przykłady systemów komunikacji szeregowej: 

 • telegraf Morse’a
 • RS-232
 • RS-422A
 • RS-423
 • RS-485
 • I²C firmy Philips / TWI firmy Atmel
 • 1-Wire firma Dallas Semiconductor
 • SPI
 • USB
 • IrDA transmisja w podczerwieni
 • FireWire firmy Apple – głównie wideo
 • Ethernet
 • Fibre Channel
 • InfiniBand
 • MIDI komunikacja ze sprzętem muzycznym
 • DMX512 sterowanie oświetlenia teatralnego
 • Serial Attached SCSI
 • Serial ATA komunikacja z dyskami
 • HyperTransport
 • PCI Express
 • CAN
 • LIN
 • Thunderbolt

Transmisja równoległa

Transmisja równoległa polega na przesyłaniu wszystkich pól słowa danych jednocześnie (patrz rysunek). Za względu na fakt, że sprzęt komputerowy, w naturalny sposób wspiera taki sposób wprowadzania/wyprowadzania danych, transmisja równoległa jest bardzo popularna. Ponadto, dzięki zrównolegleniu przesyłu danych, uzyskujemy znaczny przyrost prędkości przesyłu. Udogodnienia te wiążą się jednak z faktem konieczności stosowania łącza dziewięcio przewodowego, nieodzownego przy tego rodzaju transmisji.

Transmisja synchroniczna 

Sposób przesyłania danych, w którym następuje ono w wyznaczonych momentach czasu określonych dodatkowym sygnałem, tzw. sygnałem zegarowym CLK, wspólnym dla nadajnika i odbiornika informacji (danych). Po ustaleniu parametrów transmisji i synchronizacji jej uczestników, w czasie trwania sygnału zegarowego, następuje faza transmisji danych, która odbywa się ze stałą prędkością, a „odbiorca” zlicza przesyłane bity (na podstawie czasu transmisji).
Przykłady transmisji synchronicznej:

 • DDS (ang. Digital Data Service),
 • SONET (ang. Synchronous Optical Network) – USA,
 • SDH (ang. Synchronous Digital Hierarchy) – Europa.

Transmisja asynchroniczna

Sposób przesyłania danych pozwalający na nieregularne wysyłanie danych, przy czym początek i koniec transmisji oznaczane są wydzielonym symbolem(w najprostszym wypadku bitem startu i stopu). Transmisja asynchroniczna jest znacznie bardziej elastyczna od transmisji synchronicznej, choć w przypadku łączy danych może ograniczać nieco użyteczne pasmo (przepustowość) łącza.

9 komentarzy do “Typy transmisji danych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *