CISCOSieci Komputerowe

CCNA 1 v5 ITN Rozdział 10 Egzamin Odpowiedzi

CCNA 1 ITN Rozdział 10 v5.0 Odpowiedzi do egzaminu

(Wprowadzenie do sieci)


Które trzy warstwy modelu OSI zapewniają usługi sieciowe podobne do tych, które zapewnia warstwa aplikacji modelu TCP / IP? (Wybierz trzy.)

warstwa fizyczna warstwa
sesji *
warstwa
aplikacji warstwa transportowa *  warstwa prezentacji * warstwa łącza danych


Które dwa zadania są funkcjami warstwy prezentacji? (Wybierz dwa.)

kompresja * szyfrowanie
adresów
* uwierzytelnianie
kontroli sesji


Wybierz trzy protokoły, które działają w warstwie aplikacji modelu OSI. (Wybierz trzy.)

ARP
TCP
DSL
FTP *  POP3 *  DHCP *


Firma produkcyjna subskrybuje niektóre usługi hostowane od swojego dostawcy usług internetowych. Wymagane usługi obejmują hostowaną sieć WWW, przesyłanie plików i pocztę e-mail. Które protokoły reprezentują te trzy kluczowe aplikacje? (Wybierz trzy.)

FTP *  HTTP * DNS SNMP DHCP SMTP *

Jakie są dwie cechy sieci peer-to-peer? (Wybierz dwa.)

skalowalny
przepływ danych w jedną stronę
zdecentralizowane zasoby *
scentralizowane współdzielenie zasobów kont użytkowników
bez dedykowanego serwera *

6
Jaki jest przykład komunikacji sieciowej wykorzystującej model klient-serwer?

Użytkownik używa eMule, aby pobrać plik, który jest udostępniany przez znajomego po określeniu lokalizacji pliku.
Stacja robocza inicjuje ARP w celu znalezienia adresu MAC hosta odbierającego.
Użytkownik drukuje dokument za pomocą drukarki podłączonej do stacji roboczej współpracownika.
Stacja robocza inicjuje żądanie DNS, gdy użytkownik wpisze www.cisco.com w pasku adresu przeglądarki internetowej. *

7
Jaka jest zaleta dla małych organizacji przyjęcia protokołu IMAP zamiast POP?

Wiadomości są przechowywane na serwerach pocztowych, dopóki klient nie usunie ich ręcznie. *
Gdy użytkownik łączy się z serwerem POP, kopie wiadomości są przechowywane na serwerze pocztowym przez krótki czas, ale IMAP utrzymuje je przez długi czas.
IMAP wysyła i pobiera wiadomości e-mail, ale POP pobiera tylko wiadomości e-mail.
POP pozwala tylko klientowi przechowywać wiadomości w sposób scentralizowany, a IMAP pozwala na rozproszone przechowywanie.


Które dwa działania są podejmowane przez SMTP, jeśli docelowy serwer e-mail jest zajęty podczas wysyłania wiadomości e-mail? (Wybierz dwa.)

SMTP wysyła komunikat o błędzie z powrotem do nadawcy i zamyka połączenie.
SMTP spróbuje wysłać wiadomości później. *
SMTP odrzuci wiadomość, jeśli nadal nie zostanie dostarczona po określonym czasie wygaśnięcia.
SMTP okresowo sprawdza kolejkę pod kątem wiadomości i próbuje wysłać je ponownie. *
SMTP wysyła wiadomości do innego serwera pocztowego w celu dostarczenia.


Który protokół warstwy aplikacji wykorzystuje typy wiadomości, takie jak GET, PUT i POST?

DNS
DHCP
SMTP
HTTP *
POP3

10 
Właśnie uruchomił się komputer kliencki z obsługą DHCP. W jakich dwóch krokach komputer kliencki użyje komunikatów emisji podczas komunikacji z serwerem DHCP? (Wybierz dwa.) DHCPDISCOVER
*
DHCPACK
DHCPOFFER
DHCPREQUEST *
DHCPNAK

11 
Użytkownik uzyskał dostęp do strony gry www.nogamename.com w zeszłym tygodniu. W noc przed ponownym dostępem do strony gry administrator witryny zmienia adres IP witryny. Jakie będą konsekwencje tego działania dla użytkownika?

Użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do strony.
Użytkownik uzyska dostęp do witryny bez problemów. *
Użytkownik będzie musiał zmodyfikować adres serwera DNS na komputerze lokalnym, aby uzyskać dostęp do witryny.
Użytkownik będzie musiał wysłać polecenie ping do tego nowego adresu IP, aby upewnić się, że nazwa domeny pozostała taka sama.

12 
Który serwer DNS w hierarchii DNS zostałby uznany za autorytatywny dla rekordów nazw domen firmy o nazwie netacad?

.com
netacad.com *
mx.netacad.com
www.netacad.com
13 
Które trzy stwierdzenia opisują komunikat DHCP Discover? (Wybierz trzy.)

Źródłowy adres MAC to 48 adresów (FF-FF-FF-FF-FF-FF).
Docelowy adres IP to 255.255.255.255. *
Wiadomość pochodzi z serwera oferującego adres IP.
Wiadomość pochodzi od klienta szukającego adresu IP. * Wszystkie hosty otrzymują wiadomość, ale odpowiada tylko serwer DHCP. * Tylko serwer DHCP odbiera wiadomość.

14 
Które zdanie opisuje demona FTP?

program diagnostyczny FTP program
działający na serwerze FTP *
program działający na kliencie FTP
aplikacja służąca do żądania danych z serwera FTP

15 
Co jest prawdą w protokole Server Message Block?

Różne typy wiadomości SMB mają inny format.
Klienci ustanawiają długoterminowe połączenie z serwerami. *
Wiadomości SMB nie mogą uwierzytelnić sesji.
SMB używa protokołu FTP do komunikacji.

16 
Kiedy bardziej efektywne byłoby użycie SMB do przesyłania plików zamiast FTP?

podczas pobierania dużych plików w różnych formatach z różnych serwerów,
gdy wymagana jest aplikacja peer-to-peer,
gdy urządzenia hosta w sieci korzystają z systemu operacyjnego Windows
podczas pobierania dużej liczby plików z tego samego serwera *
podczas przesyłania tego samego pliku do wielu zdalnych serwerów

17 
Wypełnij puste pole.
Jaki jest akronim protokołu używanego podczas bezpiecznej komunikacji z serwerem WWW? „ HTTPS  ” 

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)
to protokół używany do uzyskiwania dostępu do
informacji o serwerze WWW lub wysyłania go za pomocą bezpiecznego kanału komunikacji.

18

Wypełnij puste pole
Zobacz wystawę.  Jakiego polecenia użyto do rozwiązania danej nazwy hosta poprzez wysłanie zapytania do serwerów nazw? „ Nslookup  ”

Użytkownik może ręcznie kwerendy serwery nazw rozwiązać
daną nazwę hosta za pomocą polecenia nslookup.
Nslookup jest zarówno poleceń i narzędzie.

19 
Pytanie jak przedstawiono:

Umieść opcje w następującej kolejności:

adres urządzenia końcowego

– bez punktacji –

autorytatywny serwer nazw

Nazwa kanoniczna

rekord wymiany poczty

20 
Pytanie jak przedstawiono:

Umieść opcje w następującej kolejności:

komunikat służący do identyfikacji jawnego serwera i oferty najmu do zaakceptowania

komunikat służący do zlokalizowania dowolnego dostępnego serwera DHCP w sieci

– bez punktacji –

komunikat służący do zasugerowania dzierżawy klientowi

komunikat służący do potwierdzenia, że ​​dzierżawa zakończyła się powodzeniem
21 
Pytanie przedstawione:

Umieść opcje w następującej kolejności:

[+] nie jest wymagany serwer dedykowany  [+] role klienta i serwera są ustawiane na podstawie żądania  [#] wymaga określonego interfejsu użytkownika  [#] wymagana jest usługa w tle


[+] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.
[#] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.
22 
Otwórz działanie PT.

Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.

Który komputer lub komputery wysyłają pakiety FTP na serwer?

PC_3
PC_1
PC_2 *
PC_1 i PC_3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *