CISCOSieci Komputerowe

CCNA 1 v5 ITN Rozdział 9 Odpowiedzi do egzaminu


Zobacz wystawę.

Ile jest domen emisji?

1
2
3
4 *


Ile przydatnych adresów hostów znajduje się w podsieci 192.168.1.32/27?

32
30 *
64
16
62


Ile adresów hostów jest dostępnych w sieci 172.16.128.0 z maską podsieci 255.255.252.0?

510
512
1022 *
1024
2046
2048


Administrator sieci podsieciowo zmienia sieć. Najmniejsza podsieć ma maskę 255.255.255.248. Ile adresów hosta zapewni ta podsieć?

4
6 *
8
10
12

5


Zobacz wystawę.

Firma używa w swojej sieci bloku adresu 128.107.0.0/16. Jaka maska ​​podsieci zapewniłaby maksymalną liczbę podsieci o równej wielkości, zapewniając jednocześnie wystarczającą liczbę adresów hosta dla każdej podsieci na wystawie?

255.255.255.0
255.255.255.128 *
255.255.255.192
255.255.255.224
255.255.255.240


Zobacz wystawę.

Administrator sieci przypisał sieci LAN LBMISS zakres adresów 192.168.10.0. Ten zakres adresów został podsieci przy użyciu prefiksu / 29. Aby pomieścić nowy budynek, technik zdecydował się użyć piątej podsieci do skonfigurowania nowej sieci (podsieć zero to pierwsza podsieć). Zgodnie z zasadami firmy interfejs routera zawsze ma przypisany pierwszy użyteczny adres hosta, a serwer grupy roboczej otrzymuje ostatni użyteczny adres hosta. Którą konfigurację należy wprowadzić we właściwościach serwera grupy roboczej, aby umożliwić łączność z Internetem?

Adres IP: 192.168.10.65 maska ​​podsieci: 255.255.255.240, domyślna brama: 192.168.10.76
Adres IP: 192.168.10.38 maska ​​podsieci: 255.255.255.240, domyślna brama: 192.168.10.33
* Adres IP: 192.168.10.38 maska ​​podsieci: 255.255. 255.248, domyślna brama: 192.168.10.33 *
Adres IP: 192.168.10.41 maska ​​podsieci: 255.255.255.248, domyślna brama: 192.168.10.46
Adres IP: 192.168.10.254 maska ​​podsieci: 255.255.255.0, domyślna brama: 192.168.10.1

Ile bity muszą być pożyczone z części hosta adresu, aby pomieścić router z pięcioma połączonymi sieciami?

dwa
trzy *
cztery
pięć


Firma ma adres sieciowy 192.168.1.64 z maską podsieci 255.255.255.192. Firma chce utworzyć dwie podsieci, które zawierałyby odpowiednio 10 hostów i 18 hostów. Które dwie sieci by to osiągnęły? (Wybierz dwa.)

192.168.1.16/28
192.168.1.64/27*
192.168.1.128/27
192.168.1.96/28*
192.168.1.192/28


Który prefiks najlepiej pasuje do sieci korzystającej z IPv4 dla podsieci zawierającej 100 hostów?

/ 23
/24
/ nr 25 *
/ 26

10 
Zobacz wystawę.

Biorąc pod uwagę adres sieci 192.168.5.0 i maskę podsieci 255.255.255.224, ile adresów jest marnowanych łącznie przez podsieci każdej sieci z maską podsieci 255.255.255.224?

56
60
64
68
72 *

11 
Przy opracowywaniu schematu adresowania IP dla sieci korporacyjnej, jakie urządzenia zaleca się zgrupować we własnej podsieci lub logicznej grupie adresowania?

użytkownicy końcowi klienci
stacji roboczych
hosty mobilne i laptopy
hosty dostępne z Internetu *

12 
Administrator sieci musi monitorować ruch sieciowy do iz serwerów w centrum danych. Jakie funkcje schematu adresowania IP należy zastosować do tych urządzeń?

losowe adresy statyczne w celu poprawy
adresów bezpieczeństwa z różnych podsieci w celu nadmiarowości
przewidywalne statyczne adresy IP w celu łatwiejszej identyfikacji *
adresy dynamiczne w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa duplikacji adresów

13 
Które dwa powody sprawiają, że DHCP jest preferowaną metodą przypisywania adresów IP hostom w dużych sieciach? (Wybierz dwa.)

Eliminuje większość błędów konfiguracji adresu. *
Zapewnia, że ​​adresy są stosowane tylko do urządzeń wymagających stałego adresu.
Gwarantuje, że każde urządzenie, które potrzebuje adresu, je otrzyma.
Zapewnia adres tylko urządzeniom, które są upoważnione do podłączenia do sieci.
Zmniejsza obciążenie personelu obsługi sieci. *

14 
Zobacz wystawę.

Komputer skonfigurowany z adresem IPv6 pokazanym na wystawie nie może uzyskać dostępu do Internetu. Jaki jest problem?

Adres DNS jest nieprawidłowy.
Nie powinien istnieć alternatywny adres DNS.
Adres bramy znajduje się w niewłaściwej podsieci. *
Ustawienia nie zostały zatwierdzone.

15 
W przypadku podsieci prefiksu sieciowego IPv6 / 64, który jest preferowanym nowym prefiksem?

/ 66
/70
/72 *
/ 74

16 
Jaki jest adres podsieci dla adresu 2001: DB8: BC15: A: 12AB :: 1/64?

2001: DB8: BC15 :: 0
2001: DB8: BC15: A :: 0 *
2001: DB8: BC15: A: 1 :: 1
2001: DB8: BC15: A: 12 :: 0

17 
Które dwie notacje są użytecznymi granicami skórek przy podsieciach w IPv6? (Wybierz dwa.)

/ 62/64
*
/
66/68 *
/ 70
18 
Wypełnij puste pole.
W notacji dziesiętnej z kropkami adres IP „ 172.25.0.126 ” jest ostatnim adresem hosta dla sieci 172.25.0.64/26.

Binarna reprezentacja
adresu sieciowego 172.25.0.64 to 10101100.00011001.00000000.01000000,
gdzie ostatnie sześć zer reprezentuje część hosta adresu.
Ostatni adres w tej podsieci miałby część hosta równą 111111,
a ostatni adres hosta zakończyłby się na 111110. Powoduje to binarną
reprezentację ostatniego hosta adresu IP jako 10101100.00011001.00000000.01111110,
co przekłada się dziesiętnie na 172,25 .0.126.
19 
Wypełnij puste pole.
W notacji dziesiętnej z kropkami maska ​​podsieci „ 255.255.254.0 ” pomieści 500 hostów w podsieci.

Jeśli sieć musi pomieścić 500 hostów w podsieci, potrzebujemy 9 bitów hosta
(2 ^ 9 – 2 = 510 hostów). Maska podsieci klasy B ma 16 bitów dostępnych, a jeśli
użyjemy 9 bitów dla hostów, pozostanie 7 bitów sieciowych. Maska podsieci
z 9 bitami hosta to 11111111.11111111.11111110.00000000, co odpowiada
255.255.254.0.

20 
Rozważ następujący zakres adresów:
2001: 0DB8: BC15: 00A0: 0000 ::
2001: 0DB8: BC15: 00A1: 0000 ::
2001: 0DB8: BC15: 00A2: 0000 ::

2001: 0DB8: BC15: 00AF: 0000 ::
Prefiks zakresu adresów to „ 60 ”.

Wszystkie adresy mają wspólną część 2001: 0DB8: BC15: 00A
. Każda cyfra lub litera w adresie
reprezentuje 4 bity, więc prefiks to / 60.
21 
Wypełnij puste pole.

Nibble składa się z „ 4 ” bitów.

Skrobia to połowa bajtu lub 4 bity. Jest to istotne, ponieważ
podsieci w IPv6 są zwykle wykonywane na granicy skubania.

22
Pytanie jak przedstawiono:

Umieść opcje w następującej kolejności:
– brak punktacji –
192.168.1.64/27
– brak punktacji –
192.168.1.32/27
192.168.1.96/27
23
Pytanie przedstawione:

Umieść opcje w następującej kolejności:
– brak punktacji –
sieć C
– brak punktacji –
sieć A
sieć D
sieć B
24 
Otwórz działanie PT.

Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.

Jaki problem powoduje, że Host A nie może się komunikować z Hostem B?
Maska podsieci hosta A jest niepoprawna.
Host A ma niepoprawną bramę domyślną.
Host A i host B znajdują się w nakładających się podsieciach. *
Adres IP hosta B nie znajduje się w tej samej podsieci, co brama domyślna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *