CISCOSieci Komputerowe

V5CCNA 1 v5 ITN Rozdział 8 Egzamin Odpowiedzi


Wypełnij puste pole.
Dziesiętny odpowiednik liczby binarnej 10010101 to „ 149 ”.
2)


Umieść opcje w następującej kolejności:

[+] 192.168.100.161/25

[+] 203.0.113.100/24

[+] 10.0.50.10/30

[#] 192.168.1.80/29

[#] 172.110.12.64/28

[#] 10.10.10.128/25

[*] 10.0.0.159/27

[*] 192.168.1.191/26
[+] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.

[#] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.

[*] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.


Co wskazuje udany ping na adres :: 1 IPv6?

Adres lokalny dla łącza jest poprawnie skonfigurowany.

Domyślny adres bramy jest poprawnie skonfigurowany.

Host jest poprawnie okablowany.

Wszystkie hosty na lokalnym łączu są dostępne.

Adres IP jest poprawnie zainstalowany na hoście. *

4

Uruchom PT –  Ukryj i zapisz PT
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.

Która wiadomość jest wyświetlana na serwerze WWW?

Prawidłowa konfiguracja! *

Adres IPv6 skonfigurowany!

Zrobiłeś to dobrze!

Pomyślna konfiguracja!


Które dwa komunikaty ICMP są używane zarówno przez protokoły IPv4, jak i IPv6? (Wybierz dwa.)

zabieganie o router

protokół nieosiągalny *

nagabywanie sąsiadów

przekierowanie trasy *

reklama routera


Wiadomość jest wysyłana do wszystkich hostów w sieci zdalnej. Jaki to rodzaj wiadomości?

Unicast

ukierunkowana transmisja *

ograniczona transmisja

multicast


Które dwie rzeczy można ustalić za pomocą polecenia ping? (Wybierz dwa.)

średni czas potrzebny na odpowiedź każdemu routerowi na ścieżce między źródłem a miejscem docelowym

średni czas potrzebny pakietowi na dotarcie do miejsca docelowego i zwrot odpowiedzi do źródła *

czy urządzenie docelowe jest osiągalne przez sieć *

adres IP routera najbliższego urządzenia docelowego

liczba routerów między urządzeniem źródłowym a docelowym


Serwer DHCP służy do dynamicznego przypisywania adresów IP hostom w sieci. Pula adresów jest skonfigurowana z 192.168.10.0/24. W tej sieci są 3 drukarki, które muszą używać zarezerwowanych statycznych adresów IP z puli. Ile adresów IP w puli pozostało do przydzielenia innym hostom?

253

252

251 *

254


Które dwie części są elementami składowymi adresu IPv4? (Wybierz dwa.)

część logiczna

część sieci *

część fizyczna

część transmisji

część hosta *

część podsieci

10 
Który adres IPv6 jest najbardziej skompresowany dla pełnego FE80: 0: 0: 0: 2AA: FF: FE9A: Adres 4CA3?

FE80 :: 2AA: FF: FE9A: 4CA3 *

FE80 :: 0: 2AA: FF: FE9A: 4CA3

FE80 ::: 0: 2AA: FF: FE9A: 4CA3

FE8 :: 2AA: FF: FE9A: 4CA3

11


12 
Jakie są trzy części globalnego adresu emisji pojedynczej IPv6? (Wybierz trzy.)

identyfikator interfejsu używany do identyfikacji lokalnego hosta w sieci *

identyfikator interfejsu używany do identyfikacji sieci lokalnej dla określonego hosta

identyfikator podsieci, który służy do identyfikacji sieci w lokalnej witrynie przedsiębiorstwa *

globalny prefiks routingu służący do identyfikacji części sieciowej adresu podanej przez dostawcę usług internetowych *

globalny prefiks routingu, który służy do identyfikacji części adresu sieciowego dostarczonej przez lokalnego administratora

13

14 
Która technika migracji sieci obudowuje pakiety IPv6 w pakietach IPv4, aby przenosić je przez infrastruktury sieciowe IPv4?

kapsułkowanie

tłumaczenie

podwójny stos

tunelowanie *

15 
Kiedy host obsługujący protokół IPv6 musi wykryć adres MAC zamierzonego miejsca docelowego IPv6, który adres docelowy jest używany przez host źródłowy w komunikacie NS?

globalny adres emisji pojedynczej odbiornika

adres multiemisji żądanego węzła *

adres multiemisji dla wszystkich węzłów

link-lokalny adres odbiornika

16 
Kiedy router Cisco jest przenoszony z sieci IPv4 do kompletnego środowiska IPv6, która seria poleceń poprawnie umożliwi przekazywanie IPv6 i adresowanie interfejsu?

Router # skonfiguruj terminal
Router (config) # interfejs fastethernet 0/0
Router (config-if) # adres IP 192.168.1.254 255.255.255.0
Router (config-if) # brak wyłączenia
Router (config-if) # wyjście
Router (config) # ipv6 routing emisji pojedynczej

Router # skonfiguruj terminal Router (config) # interfejs fastethernet 0/0 Router (config-if) # adres ipv6 2001: db8: bced: 1 :: 9/64 Router (config-if) # brak wyłączenia Router (config-if) # exit Router (config) # ipv6 routing emisji pojedynczej ** *********
Router # skonfiguruj terminal
Router (config) # interfejs fastethernet 0/0
Router (config-if) # adres ipv6 2001: db8: bced: 1 :: 9/64
Router (config-if) # brak wyłączenia

Router # skonfiguruj terminal
Router (config) # interfejs fastethernet 0/0
Router (config-if) # adres ip 2001: db8: bced: 1 :: 9/64
Router (config-if) # adres ip 192.168.1.254 255.255.255.0
Router (config-if) # no shutdown

17 
Jakie dwa stwierdzenia opisują cechy transmisji w warstwie 3? (Wybierz dwa.)

Na każdym interfejsie przełącznika znajduje się domena rozgłoszeniowa.

Routery tworzą domeny rozgłoszeniowe. *

Router nie przekaże żadnego rodzaju pakietu rozgłoszeniowego warstwy 3.

Emisje są zagrożeniem i użytkownicy muszą unikać używania protokołów, które je implementują.

Ograniczony pakiet rozgłoszeniowy ma docelowy adres IP 255.255.255.255. *

Niektóre protokoły IPv6 używają rozgłaszania.

18 
Które dwa stwierdzenia są poprawne w odniesieniu do adresów IPv4 i IPv6? (Wybierz dwa.)

Adresy IPv6 są reprezentowane przez liczby szesnastkowe. *

Adresy IPv6 mają długość 32 bitów.

Adresy IPv4 mają długość 128 bitów.

Adresy IPv4 są reprezentowane przez liczby szesnastkowe.

Adresy IPv4 mają długość 32 bitów. *

Adresy IPv6 mają długość 64 bitów.

19 
Jaki jest zapis długości prefiksu dla maski podsieci 255.255.255.224?

/ 26

/ 28

/ 27 *

/ 25

20 
Wypełnij puste pole.
Jaki jest dziesiętny odpowiednik liczby szesnastkowej 0x3F? „ 63 ”
21 
Jakie są dwa typy adresów emisji pojedynczej IPv6? (Wybierz dwa.)

anycast

link-lokalny *

multicast

sprzężenie zwrotne *

nadawanie

22 
Kiedy router upuści pakiet traceroute?

gdy router odbierze komunikat Przekroczony czas ICMP

gdy host odpowiada komunikatem odpowiedzi echa ICMP

gdy wartość w polu TTL osiągnie zero *

gdy wartości zarówno wiadomości żądania echa, jak i wiadomości odpowiedzi echa osiągną zero

gdy wartość RTT osiągnie zero

23 
Urządzenie obsługujące IPv6 wysyła pakiet danych z adresem docelowym FF02 :: 1. Jaki jest cel tego pakietu?

wszystkie routery skonfigurowane do IPv6 w sieci

wszystkie routery skonfigurowane do IPv6 na łączu lokalnym

wszystkie węzły obsługujące IPv6 na łączu lokalnym *

wszystkie serwery DHCP IPv6

24 
Ile bitów znajduje się w adresie IPv4?

256

128

64

32 *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *