CISCOSieci Komputerowe

CCNA 1 v5 ITN Rozdział 7 Odpowiedzi do egzaminu

CCNA 1 ITN Rozdział 7 v5.0 Egzamin odpowiedzi

(Wprowadzenie do sieci)


Komputer pobiera duży plik z serwera. Okno TCP ma 1000 bajtów. Serwer wysyła plik za pomocą segmentów 100-bajtowych. Ile segmentów wyśle ​​serwer, zanim będzie wymagał potwierdzenia z komputera?
1 segment
10 segmentów *
100 segmentów
1000 segmentów


Urządzenie hosta musi wysłać duży plik wideo przez sieć, zapewniając jednocześnie transmisję danych innym użytkownikom. Która funkcja pozwoli na jednoczesne występowanie różnych strumieni komunikacyjnych, bez posiadania pojedynczego strumienia danych przy wykorzystaniu całej dostępnej przepustowości?
multipleksowanie *
rozmiar okna
potwierdzenia
numerów portów


Technik chce użyć TFTP do przesłania dużego pliku z serwera plików do zdalnego routera. Które stwierdzenie jest poprawne w tym scenariuszu?
Plik jest segmentowany, a następnie ponownie składany w prawidłowej kolejności przez TCP.
Plik nie jest podzielony na segmenty, ponieważ UDP jest protokołem warstwy transportowej używanym przez TFTP.
Duże pliki muszą być wysyłane przez FTP, a nie TFTP.
Plik jest segmentowany, a następnie ponownie składany we właściwej kolejności w miejscu docelowym, w razie potrzeby według protokołu wyższej warstwy. *

4


Który scenariusz opisuje funkcję zapewnianą przez warstwę transportową?
Uczeń używa klasowego telefonu VoIP, aby zadzwonić do domu. Unikalny identyfikator wypalony w telefonie to adres warstwy transportowej używany do kontaktowania się z innym urządzeniem sieciowym w tej samej sieci.
Pracownik korporacyjny uzyskuje dostęp do serwera WWW znajdującego się w sieci korporacyjnej. Warstwa transportowa formatuje ekran, dzięki czemu strona internetowa wyświetla się prawidłowo, bez względu na to, jakiego urządzenia używa się do przeglądania strony internetowej.
Student ma otwarte dwa okna przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do dwóch stron internetowych. Warstwa transportowa zapewnia, że ​​właściwa strona internetowa jest dostarczana do odpowiedniego okna przeglądarki. *
Student odtwarza krótki film internetowy z dźwiękiem. Film i dźwięk są kodowane w nagłówku warstwy transportowej.


Która funkcja warstwy transportu służy do zagwarantowania ustanowienia sesji?
Flaga UDP ACK
Uzgadnianie 3-kierunkowe TCP *
Numer sekwencyjny UDP Numer
portu TCP


Jaki jest pełny zakres dobrze znanych portów TCP i UDP?
Od 0 do 255
256 – 1023
0 do 1023 *
1024 – 49151


Które dwa pola nagłówka TCP służą do potwierdzenia odbioru danych? numer potwierdzenia
sumy kontrolnej
Numer kolejny
flagi FIN
*
Flaga SYN


Jaka jest korzystna cecha protokołu transportowego UDP?
potwierdzenie odebranych danych
śledzenia segmentów danych przy użyciu numerów sekwencji
mniej opóźnień w transmisji *
możliwość retransmisji utraconych danych

10 
Które dwie flagi w nagłówku TCP są używane w trójstronnym uzgadnianiu TCP w celu ustanowienia łączności między dwoma urządzeniami sieciowymi? (Wybierz dwa.)
RST
FIN
SYN * ACK * URG PSH

11 
Co się stanie, jeśli pierwszy pakiet transferu TFTP zostanie utracony?
Aplikacja TFTP ponowi żądanie, jeśli odpowiedź nie zostanie odebrana. *
Router następnego skoku lub brama domyślna dostarczy odpowiedź z kodem błędu.
Klient będzie czekać w nieskończoność na odpowiedź.
Warstwa transportowa ponowi próbę zapytania, jeśli nie otrzyma odpowiedzi.

12 
W porównaniu z UDP, jaki czynnik powoduje dodatkowe obciążenie sieci komunikacją TCP?
identyfikacja aplikacji na podstawie numeru portu docelowego
błąd sumy kontrolnej wykrycie
hermetyzacji w pakietach IP
ruch sieciowy spowodowany retransmisją *

13

14 
Który czynnik determinuje rozmiar okna TCP?
ilość danych, które odbiorca może przetworzyć jednocześnie *
liczba usług zawartych w segmencie TCP
ilość danych, które źródło jest w stanie wysłać jednorazowo
ilość danych do przesłania

15

16 
Podczas sesji TCP urządzenie docelowe wysyła numer potwierdzenia do urządzenia źródłowego. Co oznacza numer potwierdzenia?
ostatni numer sekwencyjny, który został wysłany przez źródło, o
jeden numer większy niż numer sekwencyjny,
następny bajt, który docelowy oczekuje otrzymać *
całkowita liczba odebranych bajtów

17 
Co to jest gniazdo?
kombinacja źródłowego i docelowego numeru sekwencji i numeru portu
kombinacja źródłowego i docelowego numeru sekwencji i potwierdzenia
kombinacja źródłowego adresu IP i numeru portu lub docelowego adresu IP i numeru portu *
kombinacja źródłowego i docelowego adresu IP adres oraz źródłowy i docelowy adres Ethernet

18 
Wypełnij puste pole.
Podczas sesji TCP pole „ SYN ” jest używane przez klienta do żądania komunikacji z serwerem.

19 
Wypełnij puste miejsce za pomocą cyfry.

Łącznie „ 4 ” wiadomości są wymieniane podczas procesu kończenia sesji TCP między klientem a serwerem.

20 
Urządzenie hosta wysyła pakiet danych do serwera WWW za pośrednictwem protokołu HTTP. Czego używa warstwa transportowa do przekazywania strumienia danych do odpowiedniej aplikacji na serwerze?
źródłowy numer portu
docelowy numer portu * potwierdzenie
numeru sekwencji

21 
Co robi klient, gdy ma do wysłania datagramy UDP?
Po prostu wysyła datagramy. *
Pyta serwer, czy jest gotowy do odbioru danych.
Wysyła uproszczony potrójny uścisk dłoni na serwer.
Wysyła do serwera segment z ustawioną flagą SYN w celu zsynchronizowania konwersacji.

22 
Co wybiera aplikacja kliencka dla numeru portu źródłowego TCP lub UDP?
z góry określona wartość w dynamicznym zakresie portów
z góry określona wartość w zakresie zarejestrowanych portów
z góry określona wartość w znanym zakresie portów
losowa wartość w dynamicznym zakresie portów
losowa wartość w zakresie zarejestrowanych portów *
wartość losowa w znanym zakresie portów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *