CISCOSieci Komputerowe

CCNA 1 v5 ITN Rozdział 6 Odpowiedzi do egzaminu

CCNA 1 ITN Rozdział 6 v5.0 Egzamin odpowiedzi

(Wprowadzenie do sieci)


Po rozwiązywaniu problemów z routerem administrator sieci chce zapisać konfigurację routera, aby była używana automatycznie przy następnym uruchomieniu routera. Jakie polecenie powinno zostać wydane?
kopiuj start-config flash
kopiuj running-config flash
przeładuj
kopiuj startup-config running-config
kopiuj running-config startup-config *


Który IPv4 pole nagłówka jest odpowiedzialny za określenie priorytetu pakietu?
Traffic Class
Flow Label
flagi
zróżnicowanych usług *

Kiedy bezpołączeniowe protokoły są realizowane w niższych warstwach modelu OSI, jakie są zazwyczaj stosowane w celu potwierdzenia odebrania danych oraz żądania retransmisja brakujących danych?
Protokoły warstwy transportu UDP
górnej warstwy protokoły połączeń zorientowanych *
connectionless podziękowania
sieciowe warstwy protokołów IP

Dlaczego NAT nie jest potrzebny w IPv6?
Każdy gospodarz lub użytkownik może uzyskać publiczny adres sieci IPv6, ponieważ liczba dostępnych adresów IPv6 jest bardzo duża. *
Rozwiązane są problemy z łącznością typu end-to-end spowodowane przez NAT, ponieważ liczba tras rośnie wraz z liczbą węzłów podłączonych do Internetu.
Ponieważ IPv6 ma zintegrowane bezpieczeństwo, nie ma potrzeby, aby ukryć adresy IPv6 w sieciach wewnętrznych.
Problemy, które są wywoływane przez aplikacje NAT zostały rozwiązane, ponieważ nagłówek IPv6 poprawia obsługi pakietów przez routery pośrednie.

5


Zobacz wystawę. Wypełnij puste pole
Pakiet opuszczający PC-1 musi przejść przez „ trzy ” przeskoki, aby dotrzeć do PC-4.


Które dwa interfejsy umożliwią dostęp przez linie VTY w celu skonfigurowania routera? (Wybierz dwa.)
Interfejsy konsoli Interfejsy
USB Interfejsy
WAN * Interfejsy LAN * Interfejsy Aux


Technik ręcznie konfiguruje komputer z parametrami IP niezbędnymi do komunikacji w sieci korporacyjnej. Komputer ma już adres IP, maskę podsieci i serwer DNS. Co jeszcze należy skonfigurować, aby uzyskać dostęp do Internetu?
domyślny adres bramy * adres
MAC
nazwa domeny organizacji
adres serwera WINS


Które trzy polecenia są używane do ustawienia hasła dla osoby, która podłącza kabel do nowego routera, aby można było przeprowadzić wstępną konfigurację? (Wybierz trzy.)
Hasło cisco *
linia vty 0 4-
liniowa konsola 0 *
interfejs fastethernet 0/0
włącz tajne logowanie do cisco

9

10

11 
Które stwierdzenie dotyczące interfejsów routera jest prawdziwe?
Polecenia, które stosują adres IP i maskę podsieci do interfejsu, wprowadza się w trybie konfiguracji globalnej.
Po wydaniu polecenia no shutdown interfejs routera jest aktywny i działa.
Interfejsy LAN routera nie są domyślnie aktywowane, ale interfejsy WAN routera są.
Skonfigurowany i aktywowany interfejs routera musi być podłączony do innego urządzenia, aby mógł działać. *

12 
Technik konfiguruje router, który aktywnie działa w sieci. Nagle zasilanie routera zostaje utracone. Jeśli technik nie zapisał konfiguracji, jakie dwa rodzaje informacji zostaną utracone? (Wybierz dwa.)
Tabela routingu * Pamięć podręczna ARP * Plik startowy konfiguracji obrazu Cisco IOS Plik ładowania początkowego


13

14 W 
jaki sposób hosty zapewniają, że ich pakiety są kierowane do właściwego miejsca docelowego w sieci?
Zawsze kierują swoje pakiety do domyślnej bramy, która będzie odpowiedzialna za dostarczanie pakietów.
Wysyłają pakiet zapytań do bramy domyślnej z prośbą o najlepszą trasę.
Przeszukują w swojej lokalnej tabeli routingu trasę do adresu docelowego sieci i przekazują te informacje do domyślnej bramy.
Muszą zachować własną lokalną tabelę routingu, która zawiera trasę do interfejsu pętli zwrotnej, lokalną trasę sieciową i zdalną domyślną trasę. * 

15 
Jaka jest usługa świadczona przez pole Flow Flow nagłówka IPv6?
Określa całkowitą długość pakietu IPv6.
Ogranicza żywotność pakietu.
Informuje urządzenia sieciowe, aby zachowały tę samą ścieżkę dla pakietów aplikacji w czasie rzeczywistym. *
Klasyfikuje pakiety do kontroli zatorów komunikacyjnych.

16 Co w 
trakcie procesu przesyłania ruchu zrobi router natychmiast po dopasowaniu docelowego adresu IP do sieci na bezpośrednio połączonym wpisie tablicy routingu?
wyszukaj adres następnego przeskoku dla pakietu
odrzuć ruch po konsultacji z tablicą tras
przełącz pakiet na bezpośrednio podłączony interfejs *
przeanalizuj docelowy adres IP

17 
Wypełnij puste pole.

W routerze „ ROM  ” to nieulotna pamięć, w której przechowywane są oprogramowanie diagnostyczne, instrukcje uruchamiania i ograniczone IOS.

18 
Których dwóch poleceń można użyć na hoście Windows do wyświetlenia tabeli routingu? (Wybierz dwa.)
Netstat -s
route print * netstat -r * tracert show ip route

19 
Komputer musi wysłać pakiet do hosta docelowego w tej samej sieci LAN. Jak zostanie wysłany pakiet?
Pakiet zostanie wysłany bezpośrednio do hosta docelowego. *
Pakiet zostanie wysłany tylko do domyślnej bramy.
Pakiet zostanie najpierw wysłany do bramy domyślnej, a następnie, w zależności od odpowiedzi z bramy, może zostać wysłany do hosta docelowego.
Pakiet zostanie najpierw wysłany do bramy domyślnej, a następnie z bramy domyślnej zostanie wysłany bezpośrednio do hosta docelowego.

20 
Które polecenie wyświetla tabelę podsumowań wszystkich interfejsów routera, ich adresów IP i ich bieżącego stanu operacyjnego?
pokaż interfejsy
pokaż wersję
pokaż trasę
ip pokaż interfejs ip krótkie *

21 
Które dwa pliki, jeśli zostaną znalezione, zostaną skopiowane do pamięci RAM jako router z domyślnym ustawieniem rejestru konfiguracji? (Wybierz dwa.)
Diagnostyka POST z
uruchomioną konfiguracją konfiguracja
uruchamiania * plik obrazu IOS *

22


Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania z instrukcji działania, a następnie odpowiedz na pytanie lub wykonaj zadanie.

Czy router ma wystarczającą ilość pamięci RAM i pamięci flash do obsługi nowego IOS?
Router potrzebuje więcej pamięci RAM i pamięci flash do aktualizacji IOS.
Router ma wystarczającą ilość pamięci RAM, ale potrzebuje więcej pamięci flash do aktualizacji IOS.
Router ma wystarczającą ilość pamięci RAM i pamięci flash do aktualizacji IOS. *
Router ma wystarczającą ilość pamięci flash, ale potrzebuje więcej pamięci RAM do aktualizacji IOS.

23 
Kiedy obraz Cisco IOS przechowywany w pamięci ROM zostanie użyty do uruchomienia routera?
gdy uruchomiona konfiguracja nakazuje routerowi zrobienie tego
podczas normalnego procesu rozruchu,
gdy nie można znaleźć pełnego IOS *
podczas operacji przesyłania plików

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *