CISCOSieci Komputerowe

CCNA 1 v5 ITN Rozdział 5 Egzamin Odpowiedzi

(Wprowadzenie do sieci)

1


Host próbuje wysłać pakiet do urządzenia w zdalnym segmencie LAN, ale obecnie nie ma mapowań w pamięci podręcznej ARP. W jaki sposób urządzenie uzyska docelowy adres MAC?

Wyśle do serwera DNS żądanie dotyczące docelowego adresu MAC.

Wyśle żądanie ARP dla adresu MAC urządzenia docelowego.

Wyśle ramkę i użyje własnego adresu MAC jako miejsca docelowego.

Wyśle ramkę z rozgłaszanym adresem MAC.

Wyśle żądanie ARP dla adresu MAC domyślnej bramy. *

3 Z 
którego adresu lub kombinacji adresów korzysta przełącznik warstwy 3, aby podejmować decyzje dotyczące przekazywania?

Adresy MAC i IP *

Tylko adres MAC

MAC i adresy portów

tylko adres portu

Tylko adres IP


Jakie są dwa potencjalne problemy z siecią, które mogą wynikać z działania ARP? (Wybierz dwa.)

Wiele odpowiedzi ARP powoduje, że tablica adresów MAC przełącznika zawiera wpisy, które pasują do adresów MAC hostów podłączonych do odpowiedniego portu przełącznika.

W dużych sieciach o niskiej przepustowości wiele transmisji ARP może powodować opóźnienia w transmisji danych. *

Osoby atakujące w sieci mogą manipulować mapowaniem adresów MAC i adresów IP w komunikatach ARP w celu przechwycenia ruchu sieciowego. *

Ręczna konfiguracja statycznych powiązań ARP może ułatwić zatrucie ARP lub fałszowanie adresów MAC.

Duża liczba rozgłaszanych żądań ARP może spowodować przepełnienie tablicy adresów MAC hosta i uniemożliwić komunikację hosta w sieci.

5

Uruchom PT  Ukryj i zapisz PT
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania z instrukcji działania, a następnie odpowiedz na pytanie.

Jaki adres docelowy będzie zawierał PC1 w polu adresu docelowego ramki Ethernet, którą wysyła do PC2?
00e0.b0be.8014

0030.a3e5.0401 *

192.168.0.34

192.168.0.17

0007.ec35.a5c6

6 W 
jaki sposób dodanie karty linii Ethernet wpływa na współczynnik kształtu przełącznika?

poprzez zwiększenie prędkości przełączania płaszczyzny tylnej

poprzez zwiększenie gęstości portów *

poprzez zwiększenie pojemności NVRAM

ustawiając przełącznik w stosie


Które dwa stwierdzenia są poprawne na temat adresów MAC i IP podczas transmisji danych, jeśli NAT nie jest zaangażowany? (Wybierz dwa.)

Docelowe adresy MAC nigdy się nie zmienią w ramce przechodzącej przez siedem routerów.

Pakiet, który przekroczył cztery routery, czterokrotnie zmienił docelowy adres IP.

Docelowe i źródłowe adresy MAC mają znaczenie lokalne i zmieniają się za każdym razem, gdy ramka przechodzi z jednej sieci LAN do drugiej. *

Docelowe adresy IP w nagłówku pakietu pozostają stałe na całej ścieżce do hosta docelowego. *

Za każdym razem, gdy ramka jest enkapsulowana nowym docelowym adresem MAC, potrzebny jest nowy docelowy adres IP.


Co to jest adres MAC multiemisji w warstwie 2, który odpowiada adresowi multiemisji IPv4 w warstwie 3 224.139.34.56?

FE-80-00-0B-22-38

01-00-5E-0B-22-38 *

FF-FF-FF-0B-22-38

00-00-00-0B-22-38

01-5E-00-0B-22-38


Jaki jest cel preambuły w ramce Ethernet?

służy do identyfikacji adresu docelowego

służy do identyfikacji adresu źródłowego

służy jako dopełnienie danych

służy do synchronizacji czasu *

10 
Przełącznik warstwy 2 służy do przełączania przychodzących ramek z portu 1000BASE-T na port podłączony do sieci 100Base-T. Która metoda buforowania pamięci byłaby najlepsza dla tego zadania?

buforowanie pamięci podręcznej poziomu 1

buforowanie pamięci współdzielonej *

naprawione buforowanie konfiguracji

buforowanie oparte na portach

11 
Administrator sieci podłącza dwa nowoczesne przełączniki za pomocą kabla prostego. Przełączniki są nowe i nigdy nie zostały skonfigurowane. Które trzy stwierdzenia są poprawne na temat końcowego wyniku połączenia? (Wybierz trzy.)

Funkcja auto-MDIX skonfiguruje interfejsy, eliminując potrzebę stosowania kabla krosowego. *

Połączenie nie będzie możliwe, chyba że administrator zmieni kabel na kabel krosowany.

Funkcję dupleks należy skonfigurować ręcznie, ponieważ nie można jej wynegocjować.

Jeśli oba przełączniki obsługują różne prędkości, każde z nich będzie działać z własną najszybszą prędkością.

Łącze między przełącznikami będzie działać jako pełny dupleks. *

Łącze między przełącznikami będzie działać z największą prędkością obsługiwaną przez oba przełączniki. *

12


Zobacz wystawę. PC1 wydaje żądanie ARP, ponieważ musi wysłać pakiet do PC2. Co w tym scenariuszu będzie dalej?

RT1 wyśle ​​odpowiedź ARP z adresem MAC Fa0 / 0.

PC2 wyśle ​​odpowiedź ARP z adresem MAC. *

RT1 wyśle ​​odpowiedź ARP z adresem MAC PC2.

SW1 wyśle ​​odpowiedź ARP z adresem MAC Fa0 / 1.

SW1 wyśle ​​odpowiedź ARP z adresem MAC PC2.

13 
Co jest charakterystycznego dla metody dostępu opartej na rywalizacji?

Przetwarza więcej kosztów ogólnych niż metody kontrolowanego dostępu.

Skaluje się bardzo dobrze przy dużym obciążeniu mediów.

Jest to metoda niedeterministyczna. *

Ma mechanizmy śledzenia zwrotów w celu uzyskania dostępu do mediów.

14 
Jakie stwierdzenie ilustruje wadę metody dostępu CSMA / CD?

Kolizje mogą obniżyć wydajność sieci. *

Deterministyczne protokoły dostępu do mediów zmniejszają wydajność sieci.

Technologie LAN CSMA / CD są dostępne tylko przy niższych prędkościach niż inne technologie LAN.

Jest bardziej złożony niż protokoły niedeterministyczne.
15 
Kiedy przełącznik zapisuje wiele wpisów dla jednego portu przełącznika w swojej tabeli adresów MAC?

gdy przełącznik jest skonfigurowany do przełączania warstwy 3

gdy do przełącznika podłączony jest inny przełącznik *

gdy router jest podłączony do portu przełącznika

po przesłaniu wielu transmisji ARP
16 
Które dwie instrukcje opisują przełącznik Ethernet o stałej konfiguracji? (Wybierz dwa.)

Nie można skonfigurować SVI na przełączniku.

Stały przełącznik konfiguracji może być ustawiany jeden na drugim. *

Nie można zwiększyć liczby portów przełącznika. *

Gęstość portów przełącznika jest określana przez system Cisco IOS.

Przełącznika nie można skonfigurować z wieloma sieciami VLAN.

17 
Które dwa stwierdzenia opisują cechy lub funkcje podwarstwowej kontroli łącza logicznego w standardach Ethernet? (Wybierz dwa.)

Kontrola łącza logicznego jest zaimplementowana w oprogramowaniu. *

Podwarstwa LLC współpracuje bezpośrednio z oprogramowaniem sterownika NIC.

Warstwa łącza danych wykorzystuje LLC do komunikacji z górnymi warstwami pakietu protokołów. *

Podwarstwa LLC jest odpowiedzialna za umieszczanie i pobieranie ramek w mediach i poza nimi.

Kontrola łącza logicznego jest określona w standardzie IEEE 802.3.
18 
Administrator sieci wydaje następujące polecenia na przełączniku warstwy 3:

DLS1 (config) # interfejs f0 / 3
DLS1 (config-if) # brak przełącznika
DLS1 (config-if) # adres IP 172.16.0.1 255.255.255.0
DLS1 (config-if) # brak zamknięcia
DLS1 (config-if) # koniec

Co konfiguruje administrator?

instancja Cisco Express Forwarding

routowany port *

interfejs magistrali

przełączany interfejs wirtualny

19 
Które stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do adresów MAC?

Pierwsze trzy bajty są używane przez dostawcę przypisanego OUI. *

Adresy MAC są implementowane przez oprogramowanie.

ISO odpowiada za przepisy dotyczące adresów MAC.

Karta sieciowa potrzebuje tylko adresu MAC, jeśli jest podłączona do sieci WAN.

20

Zobacz wystawę. Eksponat pokazuje małą sieć komutowaną i zawartość tablicy adresów MAC przełącznika. PC1 wysłał ramkę zaadresowaną do PC3. Co zrobi przełącznik z ramą?

Przełącznik przesyła ramkę do wszystkich portów.

Przełącznik przekieruje ramkę do wszystkich portów oprócz portu 4. *

Przełącznik przekieruje ramkę tylko do portu 2.

Przełącznik odrzuci ramkę.

Przełącznik przekieruje ramkę tylko do portów 1 i 3.
21 
Wypełnij puste pole.
Liczba binarna 0000 1010 może być wyrażona jako „ A ” w systemie szesnastkowym.
22 
Jakie są dwie cechy ARP? (Wybierz dwa.)

Jeśli host jest gotowy do wysłania pakietu do lokalnego urządzenia docelowego i ma adres IP, ale nie adres MAC miejsca docelowego, generuje transmisję ARP. *

Żądanie ARP jest wysyłane do wszystkich urządzeń w sieci Ethernet LAN i zawiera adres IP hosta docelowego i jego adres MAC multiemisji.

Gdy host hermetyzuje pakiet w ramkę, odnosi się do tabeli adresów MAC w celu ustalenia mapowania adresów IP na adresy MAC.

Jeśli urządzenie odbierające żądanie ARP ma docelowy adres IPv4, odpowiada odpowiedzią ARP. *

Jeśli żadne urządzenie nie odpowie na żądanie ARP, węzeł nadawczy wyemituje pakiet danych do wszystkich urządzeń w segmencie sieci.

23

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *