CISCOSieci Komputerowe

V5CCNA 1 v5 ITN Rozdział 4 Egzamin Odpowiedzi

(Wprowadzenie do sieci)


Jakie są dwa powody, dla których protokoły warstwy fizycznej używają technik kodowania ramek? (Wybierz dwa.)

określić, gdzie zaczyna się i kończy ramka *

odróżnić bity danych od bitów kontrolnych *

aby zmniejszyć liczbę kolizji w mediach

w celu zwiększenia przepustowości mediów

aby zapewnić lepszą korekcję błędów nośnika


Które stwierdzenie jest poprawne na temat światłowodu wielomodowego?

Światłowód wielomodowy zwykle wykorzystuje laser jako źródło światła.

Kable światłowodowe wielomodowe przenoszą sygnały z wielu podłączonych urządzeń wysyłających.

Patchcordy SC-ST są stosowane z kablami światłowodowymi wielomodowymi.

Patchcordy SC-SC są stosowane z kablami światłowodowymi wielomodowymi. *


Która warstwa modelu OSI jest odpowiedzialna za określenie metody enkapsulacji stosowanej dla określonych rodzajów mediów?

łącza danych*

podanie

transport

fizyczny


Przepustowość sieci FastEthernet wynosi 80 Mb / s. Narzut ruchu związany z ustanawianiem sesji, potwierdzeń i enkapsulacji wynosi 15 Mb / s dla tego samego okresu. Jaka jest dobra wydajność dla tej sieci?

15 Mb / s

55 Mb / s

65 Mb / s *

95 Mb / s

80 Mb / s


Administrator sieci zauważa, że ​​niektóre nowo zainstalowane okablowanie Ethernet przenosi uszkodzone i zniekształcone sygnały danych. Nowe okablowanie zostało zainstalowane w suficie w pobliżu lamp fluorescencyjnych i sprzętu elektrycznego. Które dwa czynniki mogą zakłócać okablowanie miedziane i powodować zniekształcenie sygnału i uszkodzenie danych? (Wybierz dwa.)

RFI *

tłumienie sygnału

przesłuch

EMI *

przedłużona długość okablowania


Jaki jest cel pola FCS w ramce?

w celu uzyskania adresu MAC węzła wysyłającego

aby sprawdzić adres logiczny węzła wysyłającego

obliczyć nagłówek CRC dla pola danych

aby ustalić, czy wystąpiły błędy w transmisji i odbiorze *


Jak dane przemieszczają się na nośniku w strumieniu 1 i 0, jak węzeł odbiorczy identyfikuje początek i koniec ramki?

Węzeł nadawczy wysyła sygnał pozapasmowy do odbiornika mniej więcej na początku ramki.

Węzeł nadawczy wysyła sygnał nawigacyjny, aby powiadomić, że dołączona jest ramka danych.

Węzeł odbiorczy identyfikuje początek ramki na podstawie adresu fizycznego.

Węzły nadawcze wstawiają bity start i stop do ramki. *


Które stwierdzenie opisuje sygnalizację na warstwie fizycznej?

Wysłanie sygnałów asynchronicznie oznacza, że ​​są one przesyłane bez sygnału zegara. *

Sygnalizacja to metoda konwersji strumienia danych na predefiniowany kod.

Kodowanie bezprzewodowe obejmuje wysyłanie serii kliknięć w celu ograniczenia ramek.

W sygnalizacji 1 zawsze oznacza napięcie, a 0 zawsze oznacza brak napięcia.

10 
Administrator sieci projektuje układ nowej sieci bezprzewodowej. Jakie trzy obszary należy wziąć pod uwagę przy budowie sieci bezprzewodowej? (Wybierz trzy.)

opcje mobilności

rozbudowane okablowanie

strefa pokrycia*

ingerencja*

kolizja pakietów

bezpieczeństwo*

11 
Jaka jest jedna główna cecha warstwy łącza danych?

Konwertuje strumień bitów danych na predefiniowany kod.

Chroni protokół górnej warstwy przed uświadomieniem sobie fizycznego medium, które ma być użyte w komunikacji. *

Akceptuje pakiety warstwy 3 i decyduje o ścieżce, po której ma zostać przesłana ramka do hosta w sieci zdalnej.

Generuje sygnały elektryczne lub optyczne, które reprezentują 1 i 0 na nośniku.

12 
Jaka jest jedna zaleta korzystania z okablowania światłowodowego zamiast okablowania miedzianego?

Łatwiej jest zakończyć i zainstalować niż okablowanie miedziane.

Można go zainstalować wokół ostrych zakrętów.

Jest to zwykle tańsze niż okablowanie miedziane.

Jest w stanie przenosić sygnały znacznie dalej niż okablowanie miedziane. *
13 
Wypełnij puste pole.
Jaki akronim stosuje się w odniesieniu do podwarstwy łącza danych, która identyfikuje protokół warstwy sieciowej zamknięty w ramce?
 LLC ”

14 
Dlaczego dwie nitki światłowodu są używane do jednego połączenia światłowodowego?

Umożliwiają łączność w trybie pełnego dupleksu. *

Zapobiegają zakłóceniom powodowanym przez przesłuch w połączeniu.

Zwiększają prędkość, z jaką dane mogą się przemieszczać.

Dwie nici umożliwiają przesyłanie danych na większe odległości bez degradacji.
15


Zobacz wystawę. Komputer jest podłączony do portu konsoli przełącznika. Wszystkie pozostałe połączenia są nawiązywane za pośrednictwem łączy FastEthernet. Jakiego rodzaju kabli UTP można użyć do podłączenia urządzeń?

1 – crossover, 2 – rollover, 3 – straight-through

1 – crossover, 2 – prosty, 3 – rollover

1 – najazd, 2 – przelot, 3 – zwrotnica *

1 – rollover, 2 – crossover, 3 – prosto
16 
Co jest prawdą w odniesieniu do topologii fizycznych i logicznych?

Topologie fizyczne wyświetlają schemat adresowania IP każdej sieci.

Logiczne topologie określają zastosowaną metodę kontroli dostępu do mediów. *

Topologie fizyczne dotyczą sposobu przesyłania ramek przez sieć.

Topologia logiczna jest zawsze taka sama jak topologia fizyczna.

17 
Wypełnij puste pole.
Określenie „ pasmem ” oznacza zdolność do przenoszenia danych na podłożu i jest zazwyczaj w kilobitach na sekundę (kb / s) lub megabitów na sekundę (Mb / s).
18


Zobacz wystawę. Co jest nie tak z wyświetlanym zakończeniem?

Nieskręcona długość każdego drutu jest za długa. *

Przewody są zbyt grube dla używanego złącza.

Zastosowane gniazdo to złącze RJ-11 zamiast złącza RJ-45.

Kabel nie jest ekranowany.

19 
Wypełnij puste miejsce liczbą.
10 000 000 000 b / s można również zapisać jako „ 10 ” Gb / s.
20 
Jakie są dwie cechy sieci bezprzewodowych 802.11? (Wybierz dwa.)

W sieci mogą istnieć kolizje. *

Są to sieci bezkolizyjne.

Korzystają z technologii CSMA / CD.

Stacje mogą nadawać w dowolnym momencie.

Korzystają z technologii CSMA / CA. *

21 
Administrator sieci jest zobowiązany do uaktualnienia dostępu bezprzewodowego do użytkowników końcowych w budynku. Jaki standard bezprzewodowy należy wdrożyć, aby zapewnić szybkość przesyłania danych do 1,3 Gb / si zachować zgodność wsteczną ze starszymi urządzeniami?

802.11n

802.11ac *

802.11g

802.11b
22 W 
jaki sposób wzmacniany jest efekt eliminacji pola magnetycznego w kablach UTP?

zmniejszając liczbę przewodów używanych do przesyłania danych

poprzez zwiększenie grubości osłony z PVC, która otacza wszystkie druty

poprzez zwiększenie i zmianę liczby skrętów w każdej parze drutów *

poprzez zwiększenie grubości drutów miedzianych

23
Dopasuj kroki do operacji na warstwie fizycznej, które występują, gdy dane są wysyłane z jednego węzła i odbierane w innym węźle.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *