CISCOSieci Komputerowe

CCNA 1 v5 ITN Rozdział 3 Odpowiedzi do egzaminu

1. 
Który format pdu stosowany jest, gdy odbierane są bity z medium sieciowego przez kartę sieciową hosta?? 
plik ramki segmentu pakietu

2. 
Użytkownik wysyła żądanie HTTP do serwera WWW w sieci zdalnej. Jakie informacje są dodawane do pola adresu ramki podczas enkapsulacji dla tego żądania w celu wskazania miejsca docelowego?
adres MAC bramy domyślnej
adres IP hosta docelowego
adres MAC hosta docelowego
adres IP bramy domyślnej

3. 
Jaka jest korzyść ze stosowania modelu warstwowego do komunikacji sieciowej?
wspieranie konkurencji między producentami urządzeń i oprogramowania poprzez wymuszanie zgodności ich produktów,
unikając możliwych problemów z niekompatybilnością, poprzez zastosowanie wspólnego zestawu narzędzi programistycznych
zwiększających wydajność transmisji sieciowej poprzez zdefiniowanie celów dla każdej warstwy,
upraszczając rozwój protokołu poprzez ograniczenie każdej warstwy do jednej funkcji

4. 
Jaką metodę mogą zastosować dwa komputery, aby upewnić się, że pakiety nie zostaną odrzucone, ponieważ zbyt dużo danych jest wysyłanych zbyt szybko? limit czasu dostępu do metody enkapsulacji
kontroli przepływu

5. 
Klient WWW wysyła żądanie strony internetowej do serwera WWW. Z punktu widzenia klienta, jaka jest poprawna kolejność stosu protokołu, który jest używany do przygotowania żądania do transmisji?
HTTP, TCP, IP, Ethernet
Ethernet, TCP, IP, HTTP
HTTP, IP, TCP, Ethernet
Ethernet, IP, TCP, HTTP

6. 
Które stwierdzenie dokładnie opisuje proces enkapsulacji TCP / IP, gdy komputer wysyła dane do sieci?
Pakiety są wysyłane z warstwy dostępu do sieci do warstwy transportowej.
Segmenty są wysyłane z warstwy transportowej do warstwy internetowej.
Dane są wysyłane z warstwy internetowej do warstwy dostępu do sieci.
Ramki są wysyłane z warstwy dostępu do sieci do warstwy internetowej.

7. 
Który protokół jest odpowiedzialny za kontrolowanie wielkości i szybkości wiadomości HTTP wymienianych między serwerem a klientem?
ARP
HTTP
TCP
DHCP

8

Uruchom PT  Hide and Save PT

Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.
W oparciu o skonfigurowaną sieć, jakiego adresu IP PC1 i PC2 użyją jako domyślnej bramy?
192.168.1.2
10.1.1.1
192.168.1.10
172.16.1.1
192.168.1.1

9.
Komputer w danej sieci komunikuje się z określoną grupą komputerów. Jaki to rodzaj komunikacji?
transmisji
HTTP
multicast
unicast
ARP

10. 
Jaka jest funkcja warstwy 4 modelu OSI?
reprezentowanie danych dla użytkownika, w tym kodowanie i sterowanie
oknami w celu określenia rodzaju pakietu, który ma być używany przez komunikację, w
celu opisania uporządkowanego i niezawodnego dostarczania danych między źródłem a miejscem docelowym w
celu zastosowania informacji ramkowania do pakietu, w oparciu o dołączony nośnik

11. 
Jaka jest zaleta urządzeń sieciowych wykorzystujących otwarte standardowe protokoły?
Konkurencja i innowacje są ograniczone do określonych rodzajów produktów.
Host klienta i serwer z różnymi systemami operacyjnymi mogą z powodzeniem wymieniać dane.
Komunikacja sieciowa ogranicza się do przesyłania danych między urządzeniami tego samego dostawcy.
Dostęp do Internetu może być kontrolowany przez jednego dostawcę usług internetowych na każdym rynku.

12. 
Który standard IEEE umożliwia podłączenie bezprzewodowej karty sieciowej do bezprzewodowego punktu dostępowego innego producenta?
802.11
802.1
802.3
802.2

13. 
Jeśli domyślna brama jest niepoprawnie skonfigurowana na hoście, jaki to ma wpływ na komunikację?
Host nie może komunikować się w sieci lokalnej.
Nie ma wpływu na komunikację.
Host może komunikować się z innymi hostami w sieci lokalnej, ale nie może komunikować się z hostami w sieciach zdalnych.
Host może komunikować się z innymi hostami w sieciach zdalnych, ale nie może komunikować się z hostami w sieci lokalnej.

14. 
Jakie oświadczenie opisuje funkcję protokołu rozpoznawania adresów?
ARP służy do wykrywania adresu IP dowolnego hosta w sieci lokalnej.
ARP służy do wykrywania adresu IP dowolnego hosta w innej sieci.
ARP służy do wykrywania adresu MAC dowolnego hosta w innej sieci.
ARP służy do wykrywania adresu MAC dowolnego hosta w sieci lokalnej.

15. 
Na której warstwie modelu OSI byłby zamknięty adres logiczny?
warstwa transportowa warstwa
fizyczna warstwa
sieciowa warstwa
łącza danych

16. 
Jaki jest ogólny termin używany do opisania fragmentu danych na dowolnej warstwie modelu sieciowego? pakiet ramek segmentu
jednostki danych protokołu

17. 
Które stwierdzenie jest prawdziwe o modelach TCP / IP i OSI?
Pierwsze trzy warstwy OSI opisać ogólne usługi, które są świadczone także przez internet warstwy TCP / IP.
Warstwa transportowa TCP / IP i OSI Warstwa 4 świadczą podobne usługi i funkcje.
Warstwa dostępu do sieci TCP / IP ma podobne funkcje do warstwy sieciowej modelu OSI.
OSI Warstwa 7 i warstwa aplikacji TCP / IP zapewniają identyczne funkcje.

18. 
Który adres zapewnia unikalny adres hosta do przesyłania danych w warstwie internetowej?
Adres warstwy 2 adres
łącza danych adres
fizyczny adres
logiczny

19. 
Użytkownik przegląda dokument HTML znajdujący się na serwerze WWW. Jaki protokół dzieli wiadomości na segmenty i zarządza segmentami w indywidualnej rozmowie między serwerem WWW a klientem WWW?
DHCP
HTTP
ARP
TCP

20. Z 
którego adresu korzysta karta sieciowa przy podejmowaniu decyzji, czy przyjąć ramkę?
źródłowy adres MAC
docelowy adres MAC
źródłowy adres Ethernet
docelowy adres
IP źródłowy adres IP

21. 
Dopasuj opis do organizacji.

22. 
Jakie są protokoły zastrzeżone?
protokoły, które mogą być swobodnie używane przez dowolną organizację lub
protokoły dostawcy opracowane przez organizacje, które mają kontrolę nad ich definicją i działaniem,
zbiór protokołów znanych jako protokoły protokołu TCP / IP
opracowane przez organizacje prywatne do działania na dowolnym sprzęcie dostawcy

23 Który protokół jest używany przez komputer do znalezienia adresu MAC domyślnej bramy w sieci Ethernet?

DHCP
TCP
** ARP **
UDP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *