CISCOSieci Komputerowe

CCNA 1 v5 ITN Rozdział 2 Odpowiedzi do egzaminu

CCNA 1 ITN Rozdział 2 v5.0 Egzamin odpowiedzi

(Wprowadzenie do sieci)

1.

Zobacz wystawę. Przełącznik został skonfigurowany jak pokazano. Wysłano polecenie ping do domyślnej bramy, ale polecenie ping nie powiodło się. Inne przełączniki w tej samej sieci mogą pingować tę bramę. Jaki jest tego możliwy powód?

Domyślny adres bramy musi wynosić 192.168.10.1.
Polecenie ip default-gateway musi zostać wydane w trybie konfiguracji interfejsu VLAN.
Adres IP VLAN i domyślny adres IP bramy nie znajdują się w tej samej sieci.
Komenda no shutdown nie została wydana dla VLAN 1.
Lokalny serwer DNS nie działa poprawnie.

2.
Podczas próby rozwiązania problemu z siecią technik dokonał wielu zmian w bieżącym pliku konfiguracji routera. Zmiany nie rozwiązały problemu i nie zostały zapisane. Jakie działania może podjąć technik, aby odrzucić zmiany i pracować z plikiem w pamięci NVRAM?

Wydaj polecenie reload bez zapisywania uruchomionej konfiguracji.
Zamknij i ponownie otwórz oprogramowanie emulacji terminala.
Usuń plik vlan.dat i uruchom ponownie urządzenie.
Wydaj polecenie copy startup-config running-config.

3.
Dlaczego ważne jest skonfigurowanie nazwy hosta na urządzeniu?

aby umożliwić lokalny dostęp do urządzenia przez port konsoli,
router lub przełącznik Cisco zaczyna działać dopiero, gdy jego nazwa hosta jest ustawiona
na identyfikację urządzenia podczas zdalnego dostępu (SSH lub telnet),
nazwa hosta musi zostać skonfigurowana przed innymi parametrami

4.
Jaką procedurę stosuje się, aby uzyskać dostęp do przełącznika Cisco 2960 podczas wstępnej konfiguracji w bezpiecznym środowisku?

Użyj portu konsoli, aby uzyskać lokalny dostęp do przełącznika z interfejsu szeregowego lub USB komputera.
Użyj Secure Shell, aby uzyskać zdalny dostęp do przełącznika przez sieć.
Użyj Telnet, aby uzyskać zdalny dostęp do przełącznika przez sieć.
Użyj portu AUX, aby uzyskać lokalny dostęp do przełącznika z interfejsu szeregowego lub USB komputera.

5.
Jakie kryterium należy zastosować przy projektowaniu schematu adresowania IPv4 dla urządzeń końcowych?

Każdy host lokalny powinien mieć przypisany adres IP z unikalnym składnikiem sieci.
Każdy adres IP musi być zgodny z adresem przypisanym do hosta przez DNS.
Każdy adres IP musi być unikalny w sieci lokalnej.
Każdy adres IP musi być zgodny z adresem MAC.

6.
Administrator sieci musi zachować prywatność ID użytkownika, hasła i zawartości sesji podczas ustanawiania zdalnej łączności CLI za pomocą przełącznika, aby zarządzać nią. Którą metodę dostępu należy wybrać?

Konsola AUX
SSH Telnet

7.
Który interfejs umożliwia zdalne zarządzanie przełącznikiem warstwy 2?

przełącznik interfejsu wirtualnego interfejs
portu konsoli interfejs
AUX
pierwszy interfejs portu Ethernet

8.
Co wynika z użycia polecenia szyfrowania hasła usługi na urządzeniu sieciowym Cisco?

Wszystkie hasła w konfiguracji nie są wyświetlane zwykłym tekstem podczas przeglądania konfiguracji.
Polecenie szyfruje wiadomość banerową.
Polecenie szyfruje hasło trybu włączenia.
Administrator sieci, który później zaloguje się do urządzenia, będzie musiał wprowadzić hasło administratora, aby uzyskać dostęp do urządzenia Cisco.

9.
Dopasuj różnice do odpowiednich skrótów klawiszowych i skrótów CLI.

Tab ->  Wykonuje skrócone polecenia i parametry
Ctrl-R -> wraca bezpośrednio do uprzywilejowanego trybu EXEC Strzałka w górę ->  przewija wstecz do poprzednio wprowadzonych poleceń Ctrl-Z ->  anuluje każde aktualnie wprowadzone polecenie i wraca bezpośrednio do uprzywilejowanego trybu EXEC Ctrl- C ->  Wyświetla ponownie, w nowym wierszu, aktualnie wpisywane polecenie 


10.
Administrator sieci planuje aktualizację IOS do kilku routerów i przełączników centrali. Na jakie trzy pytania należy odpowiedzieć przed kontynuowaniem wyboru i aktualizacji IOS? (Wybierz trzy.)

Jakie modele routerów i przełączników wymagają aktualizacji? Czy routery i przełączniki mają wystarczającą ilość pamięci RAM i pamięci flash dla proponowanych wersji IOS? Jakie porty są zainstalowane w routerach i przełącznikach? Czy urządzenia są w tej samej sieci LAN? Jakie funkcje są wymagane dla urządzeń? Czy urządzenia mają wystarczającą ilość pamięci NVRAM do przechowywania obrazu IOS?11. Jakie korzyści zapewnia DHCP sieci?

Hosty mogą połączyć się z siecią i uzyskać adres IP bez ręcznej konfiguracji.
Zduplikowane adresy nie mogą wystąpić w sieci, która wydaje adresy dynamiczne za pomocą DHCP i ma przypisania statyczne.
DHCP pozwala użytkownikom odnosić się do lokalizacji według nazwy, a nie adresu IP.
Hosty zawsze mają ten sam adres IP i dlatego są zawsze osiągalne.

12.
Jakie dwie funkcje zapewniają użytkownikom kontekstowa funkcja pomocy interfejsu Cisco IOS CLI? (Wybierz dwa.)

wyświetlenie komunikatu o błędzie w przypadku przesłania niewłaściwego polecenia,
umożliwiającego użytkownikowi wykonanie pozostałej części polecenia skróconego za pomocą klawisza TAB
wyświetlającego listę wszystkich dostępnych poleceń w bieżącym trybie,
wybierając najlepsze polecenie do wykonania zadania
określającego, która opcja, słowo kluczowe, lub dostępny jest argument dla wprowadzonego polecenia

13.
Router ma prawidłowy system operacyjny i konfigurację zapisaną w pamięci NVRAM. Który tryb zostanie wyświetlony po uruchomieniu routera?

tryb konfiguracji globalnej
użytkownik Tryb EXEC tryb
konfiguracji Tryb
monitorowania ROM

14.
Które dwie cechy są charakterystyczne dla pamięci flash? (Wybierz dwa.)

Flash otrzymuje kopię IOS z pamięci RAM, gdy urządzenie jest włączone.
Flash zapewnia nieulotną pamięć masową. Zawartość flasha może zostać nadpisana. Flash jest składnikiem przełączników Cisco, ale nie routerów Cisco. Zawartość lampy błyskowej może zostać utracona podczas cyklu zasilania.

15.
Hasła można użyć do ograniczenia dostępu do całości lub części systemu Cisco IOS. Wybierz tryby i interfejsy, które mogą być chronione hasłem. (Wybierz trzy.)

Tryb rozruchu IOS
Ethernet interfejs
uprzywilejowanego trybu EXEC interfejsu VTY interfejsu konsoli trybie konfiguracji routera

16.
Dlaczego przełącznik warstwy 2 potrzebuje adresu IP?

aby umożliwić przełącznikowi wysyłanie ramek rozgłoszeniowych do podłączonych komputerów,
aby umożliwić przełącznikowi działanie jako domyślna brama,
aby umożliwić przełącznikowi odbieranie ramek z podłączonych komputerów,
aby umożliwić zdalne zarządzanie przełącznikiem

17.
Co użytkownik próbuje ustalić, wydając polecenie ping 10.1.1.1 na komputerze PC?

jeśli istnieje łączność z urządzeniem docelowym,
jaki typ urządzenia znajduje się w miejscu docelowym,
jeśli stos TCP / IP działa na komputerze bez wprowadzania ruchu w
sieci, ścieżka, którą ten ruch podąży, aby dotrzeć do miejsca docelowego

18.
Jakiego polecenia można użyć na komputerze z systemem Windows, aby zobaczyć konfigurację IP tego komputera?

ping
pokaż interfejsy
pokaż interfejs ip krótkie
ipconfig

19.
Które stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do uruchomionego pliku konfiguracyjnego w urządzeniu Cisco IOS?

Należy go usunąć za pomocą komendy erase running-config.
Jest automatycznie zapisywany po ponownym uruchomieniu routera.
Wpływa na działanie urządzenia natychmiast po modyfikacji.
Jest przechowywany w NVRAM.

20.
Dopasuj opis do wspólnej metody dostępu do interfejsu CLI w systemie IOS.

21.
Jakie dwa znaki są dozwolone w ramach nazwy hosta urządzenia Cisco? (Wybierz dwie odpowiedzi.)

Zakładka
przestrzeń
znak zapytania
numery podkreślenie

22.
Nowy administrator sieci został poproszony o wprowadzenie komunikatu banerowego na urządzeniu Cisco. W jaki sposób administrator sieci może najszybciej sprawdzić, czy baner jest poprawnie skonfigurowany?

Wyłącz i włącz urządzenie.
Wpisz CTRL-Z po znaku zachęty trybu uprzywilejowanego.
Wyjdź z trybu konfiguracji globalnej.
Wyjdź z trybu włączenia i naciśnij Enter.
Uruchom ponownie urządzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *