CISCOSieci Komputerowe

CCNA 2 v5 RSE Final Odpowiedzi

CCNA 2 v5 RSE Final Exam Answers

Podstawy routingu i przełączania

1.
Jakie są dwie cechy protokołu routingu według stanu łącza? (Wybierz dwa)
. Informacje o bazie danych dla każdego routera są uzyskiwane z tego samego źródła.
Routery wysyłają wyzwalane aktualizacje w odpowiedzi na zmianę. *
Routery tworzą topologię sieci, wykorzystując informacje z innych routerów. *

Ścieżki są wybierane na podstawie najniższej liczby przeskoków do wyznaczonego routera.
Routery wysyłają okresowe aktualizacje tylko do sąsiednich routerów.

2.
Wypełnij puste pole.
W IPv6 wszystkie trasy są  trasami ostatecznymi poziomu „  1  ”   .

3.
Która metoda przełączania upuszcza ramki, które nie sprawdzają FCS?

port wejściowy buforowanie
przełączanie przełączania przełączanie
zapamiętywania i przesyłania *
przełączanie bez obramowania

4.
Które podsumowanie Statyczna instrukcja trasy IPv6 może być skonfigurowana tak, aby podsumowywać tylko trasy do sieci 2001: db8: cafe :: / 58 do 2001: db8: cafe: c0 :: / 58?

ipv6 route 2001: db8: cafe :: / 54 S0 /
0/0 ipv6 route 2001: db8: cafe :: / 60 S0 /
0/0 ipv6 route 2001: db8: cafe :: / 62 S0 / 0/0
ipv6 route 2001: db8: cafe :: / 56 S0 / 0/0 *

5

1

3 *

4

2)

6.
Kiedy przełącznik Cisco odbiera nieoznaczone ramki na porcie trunkingowym 802.1Q, do którego identyfikatora VLAN jest domyślnie przełączany ruch?

dane
Natywny identyfikator VLAN Identyfikator VLAN *
nieużywany
Zarządzanie identyfikatorem VLAN Identyfikator VLAN

7.
Dział marketingu uczelni ma sieciowe urządzenie pamięci masowej, które korzysta z adresu IP 10.18.7.5, portu TCP 443 do szyfrowania i portu UDP 4365 do przesyłania strumieniowego wideo. Uczelnia już używa PAT na routerze, który łączy się z Internetem. Interfejs routera ma publiczny adres IP 209.165.200.225/30. Pula adresów IP NAT używa obecnie adresów IP od 209.165.200.228-236. Jaką konfigurację dodałby administrator sieci, aby umożliwić dostęp do tego urządzenia pracownikom marketingu z domu?

ip nat pool mktv 10.18.7.5 10.18.7.5

ip nat wewnątrz źródła statyczne tcp 10.18.7.5 443 209.165.200.225 443 *
ip nat wewnątrz źródła statyczne udp 10.18.7.5 4365 209.165.200.225 4365 *

ip nat wewnątrz źródło statyczne tpp 209.165.200.225 443 10.18.7.5 443
ip nat wewnątrz źródło statyczne udp 209.165.200.225 4365 10.18.7.5 4365

Nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja.

ip nat źródło zewnętrzne statyczne 10.18.7.5 209.165.200.225

8.
Które stwierdzenie opisuje trasę, której nauczyliśmy się dynamicznie?

Jest automatycznie aktualizowany i obsługiwany przez protokoły routingu. *
Zmiany w topologii sieci nie mają na to wpływu.
Ma odległość administracyjną wynoszącą 1.
Jest identyfikowany przez prefiks C w tabeli routingu.

9.
Administrator sieci wyjaśnia młodszemu współpracownikowi użycie słów kluczowych lt i gt podczas filtrowania pakietów przy użyciu rozszerzonej listy ACL. Gdzie będą stosowane słowa kluczowe lt lub gt?

w rozszerzonej liście ACL IPv6, która zatrzymuje pakiety docierające do jednej określonej docelowej sieci VLAN
w rozszerzonej liście ACL IPv4, która zezwala na pakiety z zakresu portów TCP przeznaczonych dla określonego urządzenia sieciowego *
w standardowej liście ACL o nazwie IPv4, która ma określone protokoły UDP, które mogą być używane na określonym serwerze
w IPv6 o nazwie ACL, która umożliwia ruch FTP z jednej sieci LAN do innej sieci LAN

10

Zobacz wystawę. W jaki sposób router uzyskał ostatnią wyświetlaną trasę?

Oprócz polecenia trybu konfiguracji protokołu routingu sieciowego użyto polecenia trybu konfiguracji interfejsu adresu IP.
Użyto polecenia trasy ipv6.
użyto polecenia ip route.
Inny router w tej samej organizacji podał domyślną trasę za pomocą dynamicznego protokołu routingu. *

11

Zobacz wystawę. Przełącznik warstwy 3 trasy dla trzech sieci VLAN i łączy się z routerem w celu połączenia z Internetem. Które dwie konfiguracje zostaną zastosowane do przełącznika? (Wybierz dwa.)

(config) # interfejs gigabitethernet 1/1
(config-if) # no switchport ******

(config-if) # adres ip 192.168.1.2 255.255.255.252
(config) # interfejs vlan 1
(config-if) # adres ip 192.168.1.2 255.255.255.0
(config-if) # brak zamknięcia

(config) # interfejs gigabitethernet1 / 1
(config-if) # trunkport switchport mode

(config) # interfejs fastethernet0 / 4
(config-if) # trunkport trybu przełączania

(config) # ip routing ****

12.
Sieć zawiera wiele sieci VLAN obejmujących wiele przełączników. Co się stanie, gdy urządzenie w sieci VLAN 20 wyśle ​​ramkę Ethernet emisji?
Tylko urządzenia w VLAN 20 widzą ramkę. *
Urządzenia w VLAN 20 i VLAN zarządzania widzą ramkę.
Tylko urządzenia podłączone do przełącznika lokalnego widzą ramkę.
Wszystkie urządzenia we wszystkich sieciach VLAN widzą ramkę.

13

prawidłowa odpowiedź na pytanie 13 brzmi

1- Każdy router dowiaduje się o swoich bezpośrednio połączonych sieciach.

2– Każdy router odpowiada za „przywitanie się” z sąsiadami w sieciach bezpośrednio połączonych.

3- Każdy router buduje pakiet stanu łącza (LSP) zawierający stan każdego bezpośrednio połączonego łącza

4- Każdy router zalewa LSP wszystkim sąsiadom, którzy następnie przechowują wszystkie LSP odebrane w bazie danych

5- Każdy router używa bazy danych do stworzenia kompletnej mapy topologii i oblicza najlepsze

14.
Których dwóch filtrów pakietów mógłby użyć administrator sieci na rozszerzonej liście ACL IPv4? (Wybierz dwa.)
Typ komputera
źródło TCP cześć adres
Typ komunikatu ICMP *
docelowy numer portu UDP *

docelowy adres MAC

15

Zobacz wystawę. R1 został skonfigurowany za pomocą statycznego polecenia trasy ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 S0 / 0/0, w związku z czym użytkownicy w sieci 172.16.0.0/16 nie mogą uzyskać dostępu do zasobów w Internecie. Jak zmienić tę statyczną trasę, aby ruch użytkowników z sieci LAN mógł uzyskać dostęp do Internetu?
Dodaj odległość administracyjną wynoszącą 254.
Zmień docelową sieć i maskę na 0.0.0.0 0.0.0.0 *
Zmień interfejs wyjścia na S0 / 0/1.
Dodaj adres sąsiada następnego skoku 209.165.200.226.

16. W
jaki sposób określa się identyfikator routera dla routera OSPFv3?

najwyższy adres IPv6 na aktywnym interfejsie
najwyższy identyfikator EUI-64 na aktywnym interfejsie
najwyższy adres IPv4 na aktywnym interfejsie *
najniższy adres MAC na aktywnym interfejsie

17.
Dwóch pracowników w dziale sprzedaży pracuje na różnych zmianach ze swoimi laptopami i korzysta z tego samego portu Ethernet w biurze. Który zestaw poleceń pozwoliłby tylko tym dwóm laptopom korzystać z portu Ethernet i tworzyć wpisy dziennika naruszeń bez zamykania portu w przypadku naruszenia?

dostęp do trybu
switchport port bezpieczeństwa port-bezpieczeństwo

tryb przełączania dostęp
port przełączania bezpieczeństwo
port przełączania bezpieczeństwo portu maks. 2
port przełączania bezpieczeństwo portu mac adres mac lepki
port przełączania naruszenie bezpieczeństwa ograniczenie ***********

tryb przełączania dostępu
port przełączania zabezpieczenia port maks. 2
port portu zabezpieczenia port mac adres lepki

tryb przełączania dostępu
port przełączania zabezpieczenia port maksymalnie 2
port portu zabezpieczenia port mac adres przyklejony
port portu zabezpieczenia naruszenie ochrony chroń

18.
Jakie dwa czynniki są ważne przy podejmowaniu decyzji, który protokół routingu bramy wewnętrznej ma być używany? (Wybierz dwa.)

szybkość konwergencji *
skalowalność *

wybór dostawcy ISP
autonomiczny system wykorzystywany w
architekturze szkieletowej kampusu

19

ostateczna trasa

trasa dziecięca

domyślna trasa

poziom 1 trasa nadrzędna *

20.
Co spowodowało wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie?

01:11:12:% PM-4-ERR_DISABLE: wykryto błąd naruszenia bezpieczeństwa na Fa0 / 8, wprowadzając Fa0 / 8 w stan błędu wyłączania
01:11:12:% PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Wystąpiło naruszenie bezpieczeństwa, spowodowane według adresu MAC 0011.a0d4.12a0 na porcie FastEthernet0 / 8.
01:11:13:% LINEPROTO-5-UPDOWN: protokół liniowy interfejsu FastEthernet0 / 8, zmieniono stan na down
01:11:14:% LINK-3-UPDOWN: interfejs FastEthernet0 / 8, zmieniono stan na down

Nieautoryzowany użytkownik próbował połączyć się przez telnet z przełącznikiem przez port przełącznika Fa0 / 8.
NAT został włączony na routerze, a prywatny port IP przybył na port przełącznika Fa0 / 8.
Zabezpieczenie portu zostało włączone na porcie przełącznika, a port nieautoryzowanego połączenia został wykonany na porcie przełącznika Fa0 / 8. *
Inny port został podłączony do tego portu przełącznika z niewłaściwym kablem.
Host z nieprawidłowym adresem IP został podłączony do portu przełącznika, który wcześniej był nieużywany.

21.
Które dwa stwierdzenia są charakterystyką routowanych portów w przełączniku wielowarstwowym? (Wybierz dwa.)

W sieci komutowanej są one najczęściej konfigurowane między przełącznikami w warstwie rdzeniowej i dystrybucyjnej.
Obsługują one interfejsy podrzędne, takie jak interfejsy routerów Cisco IOS.
Należy wprowadzić polecenie interface vlan, aby utworzyć sieć VLAN na routowanych portach.
Służą do połączeń typu punkt-wiele punktów. *
Nie są powiązane z konkretną siecią VLAN. *

22.
Administrator sieci dodaje listy ACL do nowego środowiska multiroutera IPv6. Który ACE IPv6 jest automatycznie dodawany niejawnie na końcu listy ACL, aby dwa sąsiednie routery mogły się wykryć?

zezwól na ip dowolny host ip_address zezwól
na icmp dowolne dowolne nd-na *
zezwól na ip dowolne
odmówić ip dowolne

23


24.
Co wskazuje koszt łącza OSPF?
Niższy koszt oznacza lepszą ścieżkę do miejsca docelowego niż wyższy. *
Koszt równy przepustowości.
Wyższy koszt łącza OSPF wskazuje na szybszą ścieżkę do miejsca docelowego.
Koszt połączenia wskazuje część skumulowanej wartości trasy do miejsca docelowego.

25

Zobacz wystawę. Interfejsy Gigabit na obu routerach zostały skonfigurowane z numerami podinterface pasującymi do podłączonych do nich numerów VLAN. Komputery w sieci VLAN 10 powinny mieć możliwość drukowania na drukarce P1 w sieci VLAN 12. Komputery w sieci VLAN 20 powinny drukować na drukarkach w sieci VLAN 22. Jaki interfejs i w jakim kierunku należy umieścić standardową listę ACL, która umożliwia drukowanie na P1 z danych VLAN 10, ale powstrzymuje komputery VLAN 20 przed korzystaniem z drukarki P1? (Wybierz dwa.)

wychodzące *
R2 S0 / 0/1
R1 S0 / 0/0
przychodzące
R1 Gi0 / 1.12 *
R2 Gi0 / 1.20

26.
Które polecenie usunie na przełączniku skonfigurowanym z wieloma sieciami VLAN tylko VLAN 100?

Switch (config) # no vlan 100 *
Switch (config-if) # brak dostępu do switchportu vlan 100
Switch (config-if) # brak dozwolonego trunkingu vlan 100
Switch # delete flash: vlan.dat

27.
Router musi być skonfigurowany do trasowania w obszarze 0 protokołu OSPF. Które dwa polecenia są wymagane do osiągnięcia tego? (Wybierz dwa.)

RouterA (config-router) # network 192.168.2.0 255.255.255.0 0
RouterA (config-router) # network 192.168.2.0 0.0.0.255 0
RouterA (config) # router ospf 1 * RouterA (config-router) # network 192.168.2.0 0.0.0.255 obszar 0 * RouterA (config) # router ospf 0

28.
Jaka jest funkcja warstwy dystrybucyjnej?

połączenie dużych sieci w szafach kablowych *
dostęp sieciowy do
izolacjiużytkownika oduszkodzenia
szybka łączność szkieletowa

29.
Mała firma ma 20 stacji roboczych i 2 serwery. Firma otrzymała od dostawcy Internetu grupę adresów IPv4 209.165.200.224/29. Jakie technologie powinna wdrożyć firma, aby umożliwić stacjom roboczym dostęp do usług przez Internet?

statyczny NAT
dynamiczny NAT * translacja adresów
portów
DHCP

30.
Jakie trzy wymagania są konieczne, aby dwa routery OSPFv2 tworzyły przyleganie? (Wybierz trzy.)

Maski podsieci interfejsu łącza muszą się zgadzać. * Dwa routery muszą zawierać sieć połączeń między routerami w poleceniu sieciowym OSPFv2. * Identyfikator procesu OSPFv2 musi być taki sam na każdym routerze.

Cześć lub martwe liczniki OSPF na każdym routerze muszą się zgadzać. *
Proces OSPFv2 włącza się w interfejsie, wprowadzając komendę ospf process area-id.
Interfejs łącza na każdym routerze musi być skonfigurowany z adresem lokalnym dla łącza.

31.
Jakie trzy informacje są początkowo wykorzystywane przez protokół routingu według stanu łącza jako informacje o stanie łącza dla łączy lokalnie połączonych? (Wybierz trzy.)

koszt tego łącza * rodzaj łącza sieciowego * przepustowość łącza łącze adres IP następnego przeskoku adres IP interfejsu routera adres i maska ​​podsieci *32.
Jaka jest wada NAT?

Wewnętrzni gospodarze muszą używać jednego publicznego adresu IPv4 do komunikacji zewnętrznej.
Brak jest kompleksowego adresowania. *
Koszty hostów zajmujących się readresacją mogą być znaczące w przypadku publicznie adresowanej sieci.
Router nie musi zmieniać sumy kontrolnej pakietów IPv4.

33

Zobacz wystawę. Częściowa konfiguracja, która została pokazana, została użyta do skonfigurowania routera na patyku dla VLAN 10, 30 i 50. Jednak testy pokazują, że istnieją pewne problemy z połączeniem między VLAN. Który błąd konfiguracji powoduje ten problem?

Nie skonfigurowano adresu IP dla interfejsu FastEthernet 0/0.
Brak konfiguracji natywnej sieci VLAN.
Niepoprawny VLAN został skonfigurowany na pod interfejsie Fa0 / 0,50. *
Adresy IP VLAN powinny należeć do tej samej podsieci.

34

Zobacz wystawę. R1 został skonfigurowany jak pokazano. Jednak PC1 nie może otrzymać adresu IPv4. Jaki jest problem?

R1 nie jest skonfigurowany jako serwer DHCPv4.
Serwer DHCP musi być zainstalowany w tej samej sieci LAN, co host odbierający adres IP.
Komenda dhcp adresu IP nie została wydana na interfejsie Gi0 / 1.
Polecenie ip helper-address zostało zastosowane do niewłaściwego interfejsu. *

35.
Co najlepiej opisuje działanie protokołów routingu wektorów odległości?

Używają liczby przeskoków jako jedynej miary.
Wysyłają swoje tabele routingu do bezpośrednio połączonych sąsiadów. *
Zalewają całą sieć aktualizacjami routingu.
Wysyłają aktualizacje tylko po dodaniu nowej sieci.

36.
Administrator sieci korzysta z metody router-on-stick, aby skonfigurować routing między sieciami VLAN. Port przełącznika Gi1 / 1 służy do połączenia z routerem. Które polecenie należy wprowadzić, aby przygotować ten port do zadania?

Switch (config) # interfejs gigabitethernet 1/1
Switch (config-if) # spanning-tree vlan 1

Switch (config) # interfejs gigabitethernet 1/1
Switch (config-if) # spanning-tree portfast

Switch (config) # interfejs gigabitethernet 1/1
Switch (config-if) # switchport mode trunk **

Switch (config) # interfejs gigabitethernet 1/1
Switch (config-if) # switchport access vlan 1

37.
Jakie trzy zalety zapewnia routing statyczny? (Wybierz trzy.)

Ścieżka, którą trasa statyczna wykorzystuje do wysyłania danych, jest znana. *
Nie jest wymagana interwencja w celu utrzymania zmieniających się informacji o trasie.
Routing statyczny nie reklamuje się w sieci, co zapewnia większe bezpieczeństwo. * Routing statyczny zwykle zużywa mniejszą przepustowość sieci i mniej operacji procesora niż routing dynamiczny. * Konfiguracja tras statycznych jest wolna od błędów. Trasy statyczne skalują się dobrze wraz z rozwojem sieci.

38. Do
czego służy polecenie generowania klucza rsa podczas konfigurowania przełącznika do korzystania z SSH do połączeń z terminalem wirtualnym?

pokaż aktywne porty SSH na przełączniku
odłącz hosty połączone SSH
utwórz parę kluczy publiczny i prywatny *
pokaż hosty podłączone SSH uzyskaj
dostęp do konfiguracji bazy danych SSH

39.
Jakie informacje wykorzystuje przełącznik do zapełnienia tablicy adresów MAC?

docelowy adres MAC i port wychodzący
źródłowy adres MAC i port przychodzący *
źródłowy i docelowy adres MAC oraz port przychodzący
źródłowy adres MAC i port wychodzący
źródłowy i docelowy adres MAC oraz port wychodzący
docelowy adres MAC i port przychodzący

40

Zobacz wystawę. Administrator sieci konfiguruje router jako serwer DHCPv6. Administrator wydaje polecenie show ipv6 dhcp pool, aby zweryfikować konfigurację. Które stwierdzenie wyjaśnia powód, dla którego liczba aktywnych klientów wynosi 0?

Konfiguracja puli DHCP IPv6 nie ma określonego zakresu adresów IPv6.
Stan nie jest utrzymywany przez serwer DHCPv6 w trybie bezstanowym DHCPv6. *
Domyślny adres bramy nie jest podany w puli.
Żaden klient nie komunikował się jeszcze z serwerem DHCPv6.

41.
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.
Na czym polega problem uniemożliwiający komunikację PC0 i PC1 z PC2 i PC3?

Routery używają różnych identyfikatorów procesów OSPF.
Interfejsy szeregowe routerów znajdują się w różnych podsieciach. *
W routerach nie skonfigurowano identyfikatora routera.
Interfejsy gigabitowe są pasywne.

42

Które polecenie utworzy trasę statyczną na R2, aby dotrzeć do komputera B?

R1 (config) # ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.2.254
R1 (config) # ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.3.1 *
R1 (config) # ip route 172.16.2.1 255.255.255.0 172.16.3.1
R1 (config) # ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.254

43.
Jaki problem jest oczywisty, jeśli polecenie show ip interface pokazuje, że interfejs jest wyłączony, a protokół liniowy nie działa?

W interfejsie nie wydano polecenia no shutdown.
Wystąpił konflikt adresu IP ze skonfigurowanym adresem w interfejsie.
Kabel nie został podłączony do portu. *
Wystąpiło niedopasowanie enkapsulacji.

44.
Jakie trzy wartości lub zestawy wartości są uwzględniane przy tworzeniu pozycji rozszerzonej listy kontroli dostępu? (Wybierz trzy.)

numer listy dostępu między 100 a 199 *
źródłowa maska ​​podsieci i maska ​​wieloznaczna
domyślny adres bramy i maska ​​wieloznaczna
adres źródłowy i maska ​​wieloznaczna *
docelowa maska ​​podsieci i maska ​​wieloznaczna
numer listy dostępu od 1 do 99
adres docelowy i maska ​​wieloznaczna *

45.
Administrator sieci projektuje listę ACL. ACL ma wpływ na sieci 192.168.1.0/25, 192.168.0.0/25, 192.168.0.128/25, 192.168.1.128/26 i 192.168.1.192/26. Jakiej maski wieloznacznej, jeśli taka istnieje, najskuteczniej użyć przy określaniu wszystkich tych sieci w jednym zezwoleniu ACL?

0.0.0.127
0.0.0.255
0.0.1.255 *
0.0.255.255

Pojedyncze polecenie ACL i maska ​​z symbolem wieloznacznym nie powinny być używane do określania tych konkretnych sieci, ponieważ inny ruch będzie dozwolony lub zabroniony i będzie stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

46.
Jaki rodzaj wiadomości jest wysyłany przez klienta DHCP po wygaśnięciu dzierżawy jego adresu IP?

DHCPREQUEST wiadomość unicast *
DHCPREQUEST wiadomość transmisji
wiadomości DHCPDISCOVER broadcast
DHCPDISCOVER unicast wiadomości

47.
Co dzieje się natychmiast po tym, jak dwa routery OSPF wymieniły pakiety hello i utworzyły sąsiedztwo sąsiedztwa?

Żądają więcej informacji o swoich bazach danych.
Negocjują proces wyborczy, jeśli są w sieci z wieloma dostępami.
Wymieniają pakiety DBD, aby reklamować parametry takie jak hello i dead interwały.
Wymieniają skrócone listy swoich LSDB *

48.
Jakie korzyści zapewnia NAT64?

Umożliwia witrynom korzystanie z prywatnych adresów IPv4, a tym samym ukrywa wewnętrzną strukturę adresowania przed hostami w publicznych sieciach IPv4.
Pozwala stronom łączyć wiele hostów IPv4 z Internetem za pomocą jednego publicznego adresu IPv4.
Pozwala stronom łączyć hosty IPv6 z siecią IPv4, tłumacząc adresy IPv6 na adresy IPv4. *
Pozwala stronom używać prywatnych adresów IPv6 i tłumaczy je na globalne adresy IPv6.

49.
Jaki jest cel oddzielenia natywnej sieci VLAN od sieci VLAN danych?

Natywna sieć VLAN służy do wymiany informacji zarządzania przez routery i przełączniki, dlatego powinna różnić się od sieci VLAN danych.
Osobnej sieci VLAN należy używać do przenoszenia nietypowych nieoznakowanych ramek, aby uniknąć rywalizacji o przepustowość w sieciach VLAN danych. *
Natywna sieć VLAN służy wyłącznie do przesyłania ruchu związanego z zarządzaniem siecią VLAN.
Bezpieczeństwo ramek zarządzania przenoszonych w natywnej sieci VLAN można zwiększyć

50.
Które polecenie, wydane w trybie konfiguracji interfejsu routera, umożliwia interfejsowi uzyskanie adresu IPv4 automatycznie od dostawcy usług internetowych, gdy połączenie z dostawcą usług internetowych jest włączone?

ip adres pomocnika adres
ip dhcp *
ip dhcp
usługa puli dhcp

51.
Które stwierdzenie jest poprawne na temat routingu IPv6?

Routing IPv6 jest domyślnie włączony w routerach Cisco.
Trasy IPv6 pojawiają się w tej samej tabeli routingu co trasy IPv4.
IPv6 używa lokalnego adresu łącza sąsiadów jako adresu następnego skoku dla tras dynamicznych. *
IPv6 obsługuje tylko protokoły routingu OSPF i EIGRP

52.
Router wykorzystał protokół OSPF do nauki trasy do sieci 172.16.32.0/19. Które polecenie zaimplementuje zapasową zmienną trasę statyczną do tej sieci?

ip droga 172.16.32.0 255.255.0.0 S0 / 0/0 100
ip droga 172.16.32.0 255.255.224.0 S0 / 0/0 200 *
ip droga 172.16.0.0 255.255.240.0 S0 /
0/0 200 ip droga 172.16.0.0 255,255. 224,0 S0 / 0/0 100

53

Zobacz wystawę. Ile domen rozgłoszeniowych i kolizyjnych istnieje w topologii?

5 domen rozgłoszeniowych i 11 domen kolizyjnych
10 domen rozgłoszeniowych i 5 domen kolizyjnych
16 domen rozgłoszeniowych i 11 domen kolizyjnych
5 domen rozgłoszeniowych i 10 domen kolizyjnych *

54.
Których dwóch poleceń można użyć do zweryfikowania zawartości i rozmieszczenia list kontroli dostępu? (Wybierz dwa.)

pokaż procesy
pokaż sąsiada cdp
pokaż listy dostępu *
pokaż trasę ip
pokaż uruchomioną konfigurację *

55.
Jaki rodzaj ruchu najprawdopodobniej miałby problemy przy przechodzeniu przez urządzenie NAT?

IPsec *
DNS
Telnet
HTTP
ICMP

56.
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.

Które słowo kluczowe jest wyświetlane w przeglądarce internetowej?

NAT działa!
Dobra robota!
Welldone! *
NAT skonfigurowany!

57

Zobacz wystawę.

Jaki zbiorczy adres statyczny zostałby skonfigurowany na R1, aby reklamować się na R3?

192.168.0.0/24
192.168.0.0/23
192.168.0.0/22*
192.168.0.0/21

58

Wypełnij puste pole
Trasy statyczne konfiguruje się za pomocą globalnej komendy konfiguracji „  ip route ”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *