CISCOSieci Komputerowe

CCNA 2 v5 RSE Rozdział 1 Odpowiedzi do egzaminu

CCNA 2 v5 RSE Rozdział 1 Odpowiedzi do egzaminu

Podstawy routingu i przełączania

1
Jaka jest jedna zaleta korzystania z metody przełączania przekrojowego zamiast metody przełączania „zapisz i przekaż”?

ma pozytywny wpływ na przepustowość, usuwając większość nieprawidłowych ramek

podejmuje decyzję o szybkim przesłaniu dalej na podstawie źródłowego adresu MAC ramki

ma niższe opóźnienie odpowiednie dla aplikacji obliczeniowych o wysokiej wydajności *

zapewnia elastyczność obsługi dowolnej kombinacji prędkości Ethernet


Projektant sieci musi przedstawić klientowi uzasadnienie projektu, który przeniesie przedsiębiorstwo z płaskiej topologii sieci do hierarchicznej topologii sieci. Które dwie cechy projektu hierarchicznego czynią go lepszym wyborem? (Wybierz dwa.)

obniżony koszt wyposażenia i szkolenia użytkowników

mniej wymagany sprzęt zapewniający taki sam poziom wydajności

prostsze wdrożenie dla dodatkowego sprzętu przełączającego *

łatwiej zapewnić redundantne łącza, aby zapewnić wyższą dostępność *

niższe wymagania dotyczące przepustowości


Jakie są dwie zalety przełączników modułowych w porównaniu z przełącznikami o stałej konfiguracji? (Wybierz dwa.)

dostępność wielu portów do agregacji przepustowości

niższe stawki spedycyjne

potrzeba mniejszej liczby gniazd zasilania *

niższy koszt na przełącznik

zwiększona skalowalność *

4


Zobacz wystawę. Pomyśl, że właśnie przywrócono główną moc. PC1 prosi serwer DHCP o adresowanie IPv4. Serwer DHCP wysyła mu adres IPv4. Podczas gdy PC2 wciąż się uruchamia, PC3 wydaje rozgłaszane żądanie DHCP IPv4. Do którego portu SW1 przekieruje to żądanie?

tylko do Fa0 / 1, Fa0 / 2 i Fa0 / 4

do Fa0 / 1, Fa0 / 2, Fa0 / 3 i Fa0 / 4

tylko do Fa0 / 1 i Fa0 / 2

tylko do Fa0 / 1, Fa0 / 2 i Fa0 / 3 *

tylko do Fa0 / 1


Jaka jest jedna funkcja przełącznika warstwy 2?

przesyła dane w oparciu o logiczne adresowanie

uczy się portu przypisanego do hosta, badając docelowy adres MAC

powiela sygnał elektryczny każdej ramki do każdego portu

określa, który interfejs jest używany do przekazywania ramki na podstawie docelowego adresu MAC *

6


Zobacz wystawę. Wypełnij puste pole
W  topologii znajdują się „  12 ” domen kolizyjnych.


Co to jest zawalony rdzeń w projekcie sieci?

połączenie funkcjonalności warstwy dostępu, dystrybucji i rdzenia

połączenie funkcjonalności warstwy dostępowej i podstawowej

połączenie funkcjonalności warstwy dystrybucyjnej i podstawowej *

kombinacja funkcjonalności warstw dostępu i dystrybucji

Jakie są dwa powody, dla których administrator sieci segmentuje sieć za pomocą przełącznika warstwy 2? (Wybierz dwa.)

w celu zwiększenia przepustowości użytkownika *

w celu wyeliminowania obwodów wirtualnych

aby utworzyć więcej domen emisji

izolować ruch między segmentami *

do izolowania komunikatów żądań ARP od reszty sieci

aby utworzyć mniej domen kolizyjnych

9


Zobacz wystawę.

W jaki sposób ramka jest przesyłana z PCA do PCC, jeśli tablica adresów MAC na przełączniku SW1 jest pusta?

SW1 przesyła ramkę bezpośrednio do SW2. SW2 zalewa ramkę do wszystkich portów podłączonych do SW2, z wyjątkiem portu, przez który ramka weszła w przełącznik.

SW1 zalewa ramkę na wszystkich portach przełącznika, z wyjątkiem portu połączonego do przełącznika SW2 i portu, przez który ramka weszła w przełącznik.

SW1 zalewa ramkę na wszystkich portach SW1, wyłączając port, przez który ramka weszła w przełącznik. *

SW1 upuszcza ramkę, ponieważ nie zna docelowego adresu MAC.

10

Umieść opcje w następującej kolejności:
[+] odpowiedni dla aplikacji obliczeniowych o wysokiej wydajności  [+] proces przesyłania dalej można rozpocząć po otrzymaniu adresu docelowego  [+] może przekazywać nieprawidłowe ramki  [#] sprawdzanie błędów przed przekazaniem  [#] proces przesyłania dopiero się rozpoczyna po otrzymaniu całej ramki  [#] przesyłaj tylko prawidłowe ramki
[+] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.
[#] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.

11 
Jaka jest podstawowa funkcja warstwy dystrybucyjnej Cisco Borderless Architecture?

agregowanie granic routingu warstwy 3 *

agregując wszystkie bloki kampusu

działając jako kręgosłup

zapewnianie dostępu do użytkownika

12 
ABC, Inc. ma około pięćdziesięciu hostów w jednej sieci LAN. Administrator chciałby zwiększyć przepustowość tej sieci LAN. Które urządzenie zwiększy liczbę domen kolizyjnych, a tym samym zwiększy przepustowość sieci LAN?

centrum

gospodarz

NIC

przełącznik*

13 
Co oznacza termin „gęstość portów” dla przełącznika Ethernet?

liczba hostów podłączonych do każdego portu przełącznika

prędkość każdego portu

przestrzeń pamięci przydzielona do każdego portu przełącznika

liczba dostępnych portów *

14 
Jakiego rodzaju transmisji używa przełącznik, gdy docelowy adres MAC nie jest zawarty w tablicy adresów MAC?

anycast

Unicast

nadawanie*

multicast

15 
Jaka jest podstawowa funkcja warstwy dostępu do architektury Cisco Borderless Architecture?

agreguje granice routingu warstwy 3

zapewnia wysoką dostępność

agreguje domeny emisji warstwy 2

zapewnia dostęp do użytkownika *

16 
Jakie informacje są dodawane do tabeli przełączników z przychodzących ramek?

źródłowy adres MAC i numer portu przychodzącego *

docelowy adres MAC i numer portu przychodzącego

docelowy adres IP i numer portu przychodzącego

źródłowy adres IP i numer portu przychodzącego

17 
Wypełnij puste pole.
Sieć „ konwergentna ” to taka, która wykorzystuje tę samą infrastrukturę do przesyłania głosu, danych i sygnałów wideo.

18 
Administrator kupuje nowe przełączniki Cisco, które mają funkcję o nazwie StackPower. Jaki jest cel tej funkcji?

Umożliwia podłączenie wielu przełączników za pomocą specjalnego światłowodowego kabla zasilającego w celu zapewnienia większej przepustowości.

Umożliwia podział mocy między wiele przełączników, które można ustawiać jeden na drugim. *

Umożliwia podłączenie wielu przełączników w celu zwiększenia gęstości portów.

Umożliwia fizyczne ustawienie wielu przełączników w szafie na sprzęt.

Umożliwia zasilanie prądem zmiennym przełącznika z zasilanego panelu krosowego.

19 
Który współczynnik kształtu przełącznika należy zastosować, gdy ważnym czynnikiem są duża gęstość portów, odporność na uszkodzenia i niska cena?

przełącznik o stałej konfiguracji

przełącznik modułowy

przełącznik do ustawiania w stos *

przełączalny przełącznik 1U

20


Zobacz wystawę. Wypełnij puste pole
W topologii znajduje się „   5   ” domen rozgłoszeniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *