CISCOSieci Komputerowe

CCNA 3 v5 SN Rozdział 1 Odpowiedzi do egzaminu

Skalowanie sieci


Jakie są dwie zalety rozszerzenia łączności warstwy dostępu na użytkowników za pośrednictwem bezprzewodowego medium? (Wybierz dwa.)

zwiększone opcje zarządzania siecią

obniżone koszty *

zwiększona elastyczność *

zwiększona dostępność przepustowości

zmniejszona liczba krytycznych punktów awarii


Inżynier sieci sprawdza projekt sieci wykorzystujący router korporacyjny o stałej konfiguracji, który obsługuje połączenia LAN i WAN. Jednak inżynier zdaje sobie sprawę, że router nie ma wystarczającej liczby interfejsów do obsługi wzrostu i rozszerzenia sieci. Jakiego rodzaju urządzenia należy użyć jako zamiennika?

urządzenie PoE

inny router o stałej konfiguracji

router modułowy *

przełącznik warstwy 3


Jakie są dwie funkcje routera? (Wybierz dwa.)

Kontroluje przepływ danych za pomocą adresów warstwy 2.

Zwiększa rozmiar domeny emisji.

Zarządza bazą danych VLAN.

Określa najlepszą ścieżkę do wysyłania pakietów. *

Łączy wiele sieci IP. *


Która funkcja projektowania ograniczy rozmiar domeny awarii w sieci korporacyjnej?

zakup sprzętu dla przedsiębiorstw zaprojektowanego pod kątem dużego natężenia ruchu

instalacja redundantnych zasilaczy

zastosowanie podejścia opartego na przełączniku budynku *

zastosowanie zwiniętej konstrukcji rdzenia


Jak zaprojektować sieć korporacyjną w celu optymalizacji przepustowości?

instalując urządzenia z funkcją przełączania awaryjnego

poprzez wdrożenie zwiniętego modelu podstawowego

organizując sieć w celu kontrolowania wzorców ruchu *

ograniczając rozmiar domen awarii


Jako administrator sieci zostałeś poproszony o wdrożenie EtherChannel w sieci korporacyjnej. Z czego składa się ta konfiguracja?

grupowanie wielu fizycznych portów w celu zwiększenia przepustowości między dwoma przełącznikami *

zapewniając redundantne łącza, które dynamicznie blokują lub przekazują dalej ruch

grupowanie dwóch urządzeń w celu udostępnienia wirtualnego adresu IP

zapewnienie redundantnych urządzeń, aby umożliwić przepływ ruchu w przypadku awarii urządzenia


Która technologia jest wymagana, gdy sieci przełączane są zaprojektowane tak, aby zawierały łącza redundantne?

Protokół drzewa opinającego *

wirtualne sieci LAN

agregacji łącza

wirtualne sieci prywatne


Które stwierdzenie opisuje cechę przełączników Cisco Catalyst 2960?

Nowe przełączniki Cisco Catalyst 2960-C obsługują przesyłanie PoE. *

Są najlepiej stosowane jako przełączniki warstwy dystrybucyjnej.

Nie obsługują aktywnego przełączanego interfejsu wirtualnego (SVI) z wersjami IOS wcześniejszymi niż 15.x.

Są to przełączniki modułowe.

9


Zobacz wystawę. Jakie urządzenia istnieją w domenie awarii, gdy przełącznik S3 traci moc?

PC_3 i PC_2

AP_2 i AP_1

S4 i PC_2

PC_3 i AP_2 *

S1 i S4

10 
Natychmiast po zakończeniu sekwencji rozruchowej przez router administrator sieci chce sprawdzić konfigurację routerów. Z uprzywilejowanego trybu EXEC, które z poniższych poleceń może w tym celu użyć administrator? (Wybierz dwa.)

pokaż flash

pokaż konfigurację startową *

pokaż NVRAM

pokaż wersję

pokaż running-config *

11 
Administrator sieci planuje nadmiarowe urządzenia i okablowanie w sieci komutowanej w celu zapewnienia wysokiej dostępności. Jakie korzyści przyniesie protokół Spanning Tree Protocol tego projektu?

Nadmiarowe ścieżki mogą być dostępne bez powodowania logicznych pętli warstwy 2. *

Wiele fizycznych interfejsów można połączyć w jeden interfejs EtherChannel.

W przypadku zaawansowanych protokołów routingu dostępna jest szybsza konwergencja.

Dostęp do sieci można rozszerzyć, aby obsługiwał zarówno urządzenia przewodowe, jak i bezprzewodowe.

12 
Jakie dwa wymagania należy zawsze spełnić, aby użyć zarządzania wewnątrz pasma do skonfigurowania urządzenia sieciowego? (Wybierz dwa.)

co najmniej jeden podłączony interfejs sieciowy i działający *

klient emulacji terminala

bezpośrednie połączenie z portem konsoli

bezpośrednie połączenie z portem pomocniczym

Dostęp Telnet, SSH lub HTTP do urządzenia *

13

Umieść opcje w następującej kolejności:

łączność

– bez punktacji –

identyfikacja

dostęp do zdalnych sieci

bezpieczeństwo

14 
W jakiej sytuacji administrator sieci zainstalowałby przełącznik Cisco Nexus Series lub Cisco Catalyst 6500 Series w celu zwiększenia skalowalności infrastruktury?

w sieci dostawców usług w celu promowania zintegrowanych zabezpieczeń i uproszczonego zarządzania

w sieci centrum danych w celu zapewnienia elastyczności rozbudowy i transportu *

aby umożliwić wirtualne układanie przełączników w celu zapewnienia dostępu zarządzanego w chmurze

w sieci LAN kampusu jako przełączniki warstwy dostępu

15 
Które stwierdzenie opisuje cechę przełączników Cisco Meraki?

Są to przełączniki usługodawców, które agregują ruch na brzegu sieci.

Są to przełączniki dostępu zarządzane przez chmurę, które umożliwiają wirtualne układanie przełączników. *

Są to kampusowe przełączniki LAN, które pełnią te same funkcje, co przełączniki Cisco 2960.

Promują skalowalność infrastruktury, ciągłość operacyjną i elastyczność transportu.
16 
Dlaczego administrator sieci miałby wydać polecenie show cdp neigbors na routerze?

aby wyświetlić identyfikator routera i inne informacje o sąsiadach OSPF

aby wyświetlić identyfikator urządzenia i inne informacje o bezpośrednio podłączonych urządzeniach Cisco *

aby wyświetlić tabelę routingu i inne informacje o bezpośrednio podłączonych urządzeniach Cisco

wyświetlać status linii i inne informacje o bezpośrednio podłączonych urządzeniach Cisco
17 
Co jest charakterystyczne dla zarządzania urządzeniami wewnątrz pasma?

Służy do monitorowania i wprowadzania zmian w konfiguracji urządzenia sieciowego za pośrednictwem połączenia sieciowego. *

Wykorzystuje bezpośrednie połączenie z konsolą lub portem AUX.

Służy do wstępnej konfiguracji lub gdy połączenie sieciowe jest niedostępne.

Korzysta z klienta emulacji terminala.

18 
Które dwie cechy sprzętu klasy korporacyjnej pomagają sieci przedsiębiorstw w utrzymaniu 99,999 procent czasu sprawności? (Wybierz dwa.)

domeny awarii

moduł usług

zawalony rdzeń

redundantne zasilacze *

funkcje przełączania awaryjnego *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *