CISCOSieci Komputerowe

CCNA 3 v5 SN Rozdział 2 Egzamin Odpowiedzi

Skalowanie sieci


Który protokół zapewnia do 16 instancji RSTP, łączy wiele VLAN o tej samej fizycznej i logicznej topologii we wspólną instancję RSTP i zapewnia obsługę PortFast, ochrony BPDU, filtra BPDU, ochrony roota i ochrony pętli?

STP

Szybki PVST +

PVST +

MST *


Które dwa typy protokołów drzewa opinającego mogą powodować nieoptymalne przepływy ruchu, ponieważ zakładają tylko jedno wystąpienie drzewa opinającego dla całej zmostkowanej sieci? (Wybierz dwa.)

STP *

RSTP *

MSTP

Szybki PVST +

PVST +

3)


Zobacz wystawę. Które informacje o protokole są wyświetlane na wyjściu?

HSRP

VRRP

GLBP *

FHRP


Administrator sieci przygotowuje wdrożenie Rapid PVST + w sieci produkcyjnej. W jaki sposób określa się typy łączy Rapid PVST + w interfejsach przełączników?

Typy łączy można skonfigurować tylko na portach dostępu skonfigurowanych za pomocą jednej sieci VLAN.

Typy łączy należy skonfigurować za pomocą określonych poleceń konfiguracji portu.

Typy linków są określane automatycznie. *

Typy łączy można określić tylko wtedy, gdy skonfigurowano PortFast.


Które porty RSTP są podłączone do urządzeń końcowych?

porty root

wyznaczone porty

porty bagażnika

porty brzegowe *


Jeśli w PVST nie skonfigurowano żadnego priorytetu mostu, jakie kryteria należy wziąć pod uwagę przy wyborze mostu głównego?

najwyższy adres IP

najniższy adres MAC *

najniższy adres IP

najwyższy adres MAC

7 Do 
jakiego stanu portu przełączą się porty, które zostaną natychmiast zmienione po skonfigurowaniu dla PortFast?

uczenie się

bloking

przekierowanie*

słuchający


Aby uzyskać przegląd statusu drzewa opinającego w przełączanej sieci, inżynier sieci wydaje polecenie przełączania na drzewo opinające. Jakie dwa informacje będą wyświetlane przez to polecenie? (Wybierz dwa.)

Rola portów we wszystkich sieciach VLAN. *

Adres IP interfejsu zarządzania VLAN.

Liczba emisji odebranych na każdym porcie głównym.

Status rodzimych portów VLAN.

Mostek główny BID. *

9

Uruchom PT     Ukryj i zapisz PT
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.
Który przełącznik jest mostem głównym?

Switch_1

Switch_2

Switch_4 *

Przełącznik_3

10 
Wypełnij puste pole. Nie używaj skrótów.
Do  włączenia Rapid PVST + służy polecenie globalnej konfiguracji trybu „spanning-tree”  tryb szybkiego pvst ”.

11 
Która konfiguracja priorytetu STP zapewni, że przełącznik będzie zawsze przełącznikiem głównym?

spanning-tree vlan 10 root root

spanning-tree vlan 10 priorytet 4096

drzewo opinające vlan 10 priorytet 0 *

drzewo opinające vlan 10 priorytet 61440

12 
Który niezastrzeżony protokół zapewnia nadmiarowość routera dla grupy routerów obsługujących sieci LAN IPv4?

VRRPv2 *

SLB

GLBP

HSRP

13 
Wypełnij puste pole.
W trybie FHRP dwa lub więcej routerów jest reprezentowanych jako pojedynczy „  wirtualny  ” router.

14 
Które trzy elementy są łączone w celu utworzenia identyfikatora mostu?

rozszerzony identyfikator systemu *

Adres MAC *

identyfikator portu

adres IP

koszt

priorytet mostu *

15 
Co jest charakterystycznego dla pętli warstwy 2?

Przełącznik ciągle przesyła tę samą ramkę emisji pojedynczej.

Ramki rozgłoszeniowe są przekazywane z powrotem do przełącznika wysyłającego. *

Routery ciągle przesyłają pakiety do innych routerów.

Atrybut czasu do życia ramki jest ustawiony na nieskończoność.

16 
Które dwie funkcje projektowania sieci wymagają protokołu STP (Spanning Tree Protocol), aby zapewnić prawidłowe działanie sieci? (Wybierz dwa.)

redundantne połączenia między przełącznikami warstwy 2 *

usuwanie pojedynczych punktów awarii za pomocą wielu przełączników warstwy 2 *

dynamiczny routing w stanie łącza zapewniający nadmiarowe trasy

statyczne trasy domyślne

wdrażanie sieci VLAN w celu ograniczenia emisji

17 
Jakie dodatkowe informacje są zawarte w 12-bitowym rozszerzonym ID systemu BPDU?

Adres MAC

Identyfikator VLAN *

identyfikator portu

adres IP

18 
Jaka jest zaleta PVST +?

PVST + optymalizuje wydajność w sieci poprzez podział obciążenia. *

PVST + wymaga mniejszej liczby cykli procesora dla wszystkich przełączników w sieci.

PVST + zmniejsza zużycie przepustowości w porównaniu z tradycyjnymi implementacjami STP wykorzystującymi CST.

PVST + optymalizuje wydajność w sieci poprzez autoselekcję mostu głównego.

19 
Jaki jest cel HSRP?

Zapobiega łączeniu złośliwych hostów z portami trunk.

Umożliwia portowi dostępu natychmiastowe przejście do stanu przekazywania.

Zapobiega to, by nieuczciwy przełącznik stał się rootem STP.

Zapewnia ciągłe połączenie sieciowe w przypadku awarii routera. *

20 
W jakich dwóch stanach portów przełącznik uczy się adresów MAC i przetwarza jednostki BPDU w sieci PVST? (Wybierz dwa.)

słuchający

uczenie się*

przekierowanie*

niepełnosprawny

bloking

21


Umieść opcje w następującej kolejności: 
Krok 4 
– brak punktacji – 
Krok 3  Krok 1  Krok 2

22


Zobacz wystawę. Inżynier sieciowy rozwiązuje problemy z połączeniem hosta w sieci LAN korzystającej z protokołu redundancji pierwszego przeskoku. Który adres bramy IPv4 powinien zostać skonfigurowany na hoście?

192.168.2.0

192.168.2.1

192.168.2.2

192.168.2.100 *

23 
Jaki jest wynik burzy nadawczej w warstwie 2?

CSMA / CD spowoduje, że każdy host będzie kontynuował transmisję ramek.

Żądania rozgłoszeniowe ARP są zwracane do hosta nadawczego.

Routery przejmą przekazywanie ramek, gdy przełączniki zostaną zatłoczone.

Nowy ruch jest odrzucany przez przełącznik, ponieważ nie można go przetworzyć. *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *