CISCOSieci Komputerowe

CCNA 3 v5 SN Rozdział 3 Egzamin odpowiedzi

Skalowanie sieci


Kiedy konfigurowany jest szereg portów dla EtherChannel, który tryb skonfiguruje LACP, aby zainicjował negocjację EtherChannel?

pożądany

automatyczny

aktywny*

bierny

2)

Umieść opcje w następującej kolejności:

To polecenie wyświetla informacje o stanie portu zaangażowanego w kanał Etherchannel.

– bez punktacji –

To polecenie wyświetla informacje o niezawodności kanału portu.

To polecenie służy do sprawdzania, które kanały portów są skonfigurowane na przełączniku.

To polecenie wyświetla listę portów zaangażowanych w kanał portu i czas od momentu połączenia portów.

Jaka jest zaleta korzystania z LACP?

zmniejsza szansę na zapętlenie drzewa opinającego

zapewnia symulowane środowisko do testowania agregacji łączy

umożliwia automatyczne tworzenie łączy EtherChannel *

zmniejsza ilość konfiguracji potrzebnej na przełączniku EtherChannel

zwiększa redundancję do urządzeń warstwy 3


Które polecenie zainicjuje tryb konfiguracji interfejsu EtherChannel?

interfejs port-kanał identyfikator interfejsu *

interfejs identyfikator interfejsu

zakres interfejsu identyfikator interfejsu

identyfikator grupy grupy kanałów

5

Uruchom PT Ukryj i zapisz PT
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.
Jakie są dwa powody niepowodzenia awarii komunikatów ping wysyłanych z Laptop0 do Laptop1? (Wybierz dwa.)

Niewłaściwe typy kabli łączą dwa przełączniki.

Tryb grupy kanałów nie jest ustawiony prawidłowo na przełącznikach.

Interfejs VLAN 1 jest wyłączony na obu przełącznikach.

Grupa kanałów powinna być skonfigurowana jako łącze na każdym przełączniku. *

Dwa interfejsy na każdym przełączniku należą do różnych sieci VLAN. *


Które trzy opcje muszą pasować, aby ustanowić kanał EtherChannel między dwoma bezpośrednio połączonymi przełącznikami? (Wybierz trzy.)

szybkość interfejsów używanych w EtherChannel *

numery portów, które są używane dla EtherChannel

Członkostwo w VLAN interfejsów używanych dla EtherChannel *

ustawienia dupleksu interfejsów używanych w EtherChannel *

ustawienia bezpieczeństwa portów w interfejsach używanych dla EtherChannel

nazwy domen na przełącznikach

7


Zobacz wystawę. Która technologia przełączania pozwoliłaby na agregację każdego łącza przełącznika warstwy dostępu w celu zapewnienia większej przepustowości między każdym przełącznikiem warstwy 2 a przełącznikiem warstwy 3?

trunking

EtherChannel *

HSRP

PortFast


Które stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do wykorzystania PAgP do tworzenia kanałów EtherChannels?

Wymaga więcej połączeń fizycznych niż LACP.

Wymaga użycia parzystej liczby portów (2, 4, 6 itd.) Do agregacji.

Jest własnością Cisco. *

Zwiększa liczbę portów uczestniczących w drzewie opinającym.

Wymaga pełnego dupleksu.


Która kombinacja trybów PAgP ustanowi kanał EtherChannel?

przełącznik 1 ustawiony na pożądany; przełącznik 2 ustawiony na pożądany. *

przełącznik 1 jest włączony; przełącznik 2 ustawiony na pożądany.

przełącznik 1 ustawiony na auto; przełącznik 2 ustawiony na auto.

przełącznik 1 ustawiony na auto; przełącznik 2 włączony.

10 
Jakiej najlepszej praktyki należy użyć przed rozpoczęciem implementacji EtherChannel?

Wyłącz wszystkie dotknięte interfejsy. *

Przypisz dotknięte interfejsy do sieci VLAN 1.

Przypisz dotknięte interfejsy do VLAN zarządzania.

Włącz każdy z interfejsów, których dotyczy problem.

Przypisz dotknięte interfejsy do nieużywanej sieci VLAN.

11 
Które dwa protokoły są protokołami agregacji łączy? (Wybierz dwa.)

STP

802.3ad *

EtherChannel

RSTP

PAgP *

12


Zobacz wystawę. Administrator sieci zdecydował, że kanał EtherChannel między portami 0/1 i 0/2 na przełącznikach S1 i S2 poprawi wydajność. Po dokonaniu konfiguracji administrator nie zauważa wzrostu wydajności. Jakie dwa możliwe założenia na podstawie przedstawionych danych wyjściowych może podjąć administrator sieci? (Wybierz dwa.)

Pakiet EtherChannel działa.

Jeden z portów S2 nie został poprawnie skonfigurowany. *

Przełącznik S2 należy skonfigurować w taki sposób, aby maksymalna liczba kanałów portów została zwiększona.

Zarówno LACP, jak i PAgP zostały użyte do utworzenia kanału EtherChannel.

Przełącznik S2 nie używał zgodnego trybu EtherChannel.

Pakiet EtherChannel nie działa. *

13 
Które stwierdzenie opisuje implementację EtherChannel?

EtherChannel może łączyć maksymalnie osiem oddzielnych łączy.

EtherChannel działa tylko w warstwie 2.

PAgP nie może być używany w połączeniu z EtherChannel.

Port trunkingowy może być częścią pakietu EtherChannel. *

14 
Kiedy za pomocą PAgP konfigurowany jest szereg portów dla EtherChannel, który tryb utworzy pakiet wiązany tylko wtedy, gdy port odbierze pakiety PAgP z innego urządzenia?

aktywny

pożądany

automatyczny*

bierny

15 
Jako administrator sieci zostałeś poproszony o wdrożenie EtherChannel w sieci korporacyjnej. Z czego składa się ta konfiguracja?

grupowanie wielu fizycznych portów w celu zwiększenia przepustowości między dwoma przełącznikami *

grupowanie dwóch urządzeń w celu udostępnienia wirtualnego adresu IP

zapewnienie redundantnych urządzeń, aby umożliwić przepływ ruchu w przypadku awarii urządzenia

zapewniając redundantne łącza, które dynamicznie blokują lub przekazują dalej ruch

16


Zobacz wystawę. Administrator próbował utworzyć kanał EtherChannel między S1 a pozostałymi dwoma przełącznikami za pomocą pokazanych poleceń, ale nie powiodło się. Jaki jest problem?

Ruchu nie można wysłać do dwóch różnych przełączników przez to samo łącze EtherChannel. *

Ruch może być wysyłany do dwóch różnych przełączników tylko wtedy, gdy EtherChannel jest zaimplementowany w interfejsach Gigabit Ethernet.

Ruch może być wysyłany do dwóch różnych przełączników tylko wtedy, gdy EtherChannel jest zaimplementowany na przełącznikach warstwy 3.

Ruchu nie można wysłać do dwóch różnych przełączników, ale tylko do dwóch różnych urządzeń, takich jak serwer i przełącznik z obsługą EtherChannel.

17 
Łącze EtherChannel z wykorzystaniem LACP zostało utworzone między dwoma przełącznikami, S1 i S2. Którą kombinację trybów podczas weryfikacji konfiguracji można wykorzystać na obu przełącznikach?

S1-on i S2-aktywny

S1-pasywne i S2-aktywne *

S1-pasywne i S2-pasywne

S1-on i S2-passive

18 
Jaka jest najbardziej opłacalna metoda rozwiązania problemu przeciążenia interfejsu spowodowanego dużym ruchem między dwoma przełącznikami?

agreguj porty za pomocą EtherChannel *

włóż router między przełączniki

zwiększyć prędkość łącza zwrotnego

dodaj więcej sieci VLAN, aby ograniczyć domeny rozgłoszeniowe

19


Zobacz wystawę. Kanał EtherChannel został skonfigurowany między przełącznikami S1 i S2, ale interfejsy nie tworzą EtherChannel. Jaki jest problem?

Numer portu portu kanału musi być inny na każdym przełączniku.

Porty przełącznika nie zostały skonfigurowane w trybie prędkości i dupleksie.

EtherChannel nie został skonfigurowany z tym samym dozwolonym zakresem sieci VLAN na każdym interfejsie. *

Porty przełącznika muszą być skonfigurowane jako porty dostępu, a każdy port ma przypisaną sieć VLAN.

20 
Jakie dwie metody równoważenia obciążenia można wdrożyć w technologii EtherChannel? (Wybierz dwa.)

docelowy adres IP do źródłowego adresu IP

docelowy adres MAC do docelowego adresu IP

źródłowy adres IP do docelowego adresu IP *

źródłowy MAC do docelowego MAC *

docelowy adres IP do docelowego adresu MAC

docelowy MAC do źródłowego MAC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *