CISCOSieci Komputerowe

CCNA 3 v5 SN Rozdział 4 Egzamin odpowiedzi

Skalowanie sieci

1

Uruchom PT Ukryj i zapisz PT
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.
Jaki jest SSID podłączonej sieci i który komunikat jest wyświetlany w oknie przeglądarki?

SSID:
Wiadomość sieci domowej : Dobra robota!

SSID:
Wiadomość sieci domowej : Dobra robota!

SSID:
Wiadomość Home-Net : Gratulacje! Zrobiłeś to!

SSID: Wiadomość Home-Net : Gratulacje! Udało ci się to połączyć! *


Administrator chce rozszerzyć zasięg istniejącej sieci IEEE 802.11n bez zmiany punktu dostępowego. Co administrator może zrobić, aby to osiągnąć?

Zmień na uwierzytelnianie WPA2.

Wdróż wzmacniacz zasięgu Wi-Fi. *

Rozdziel ruch bezprzewodowy między pasmem 2,4 GHz 802.11n a pasmem 5 GHz.

Zaktualizuj oprogramowanie układowe w punkcie dostępowym.


Który tryb bezpieczeństwa jest najmniej bezpiecznym wyborem, gdy skonfigurowany jest domowy router bezprzewodowy?

WPA

WEP *

WPA2-Personal

WPA2


Które dwie role są zwykle wykonywane przez router bezprzewodowy używany w domu lub małej firmie? (Wybierz dwa.)

Serwer uwierzytelniania RADIUS

przekaźnik

punkt dostępu*

Kontroler WLAN

Przełącznik Ethernet *


Która organizacja certyfikuje dostawców do przestrzegania standardów 802.11 w celu poprawy interoperacyjności produktów 802.11?

IEEE

FCC

ITU-R

Wi-Fi Alliance *


Która funkcja bezprzewodowych punktów dostępowych 802.11n umożliwia im przesyłanie danych z większą prędkością niż poprzednie wersje standardów Wi-Fi 802.11?

MITM

SPS

MIMO *

WPS


Jaki typ topologii bezprzewodowej powstaje, gdy dwa lub więcej Podstawowe zestawy usług są połączone przez Ethernet?

ES*

BSS

IBISS

ad hoc WLAN

WiFi Direct


Jeśli trzy punkty dostępu 802.11b muszą zostać rozmieszczone w bliskiej odległości, jakie trzy kanały częstotliwości należy zastosować? (Wybierz trzy.)

1 *

3)

5

6 *

8

11 *


Jaki rodzaj anteny bezprzewodowej najlepiej nadaje się do zapewnienia zasięgu na dużych otwartych przestrzeniach, takich jak korytarze lub duże sale konferencyjne?

Yagi

dookólny *

kierunkowy

danie

10 
Które trzy standardy Wi-Fi działają w zakresie częstotliwości 2,4 GHz? (Wybierz trzy.)

802.11b *

802.11n *

802.11ac

802.11a

802.11g *

11 
Jaki jest cel funkcji rozproszonej koordynacji w środowisku IEEE 802.11 WLAN?

Służy do wysyłania danych przez połączenie półdupleksowe.

Jest używany w środowisku pełnego dupleksu do wykrywania kolizji.

Pozwala klientowi wykryć, czy kanał jest czysty przed transmisją. *

Umożliwia klientowi zmianę kanałów transmisji.

12 
Pracownik łączy się bezprzewodowo z siecią firmową za pomocą telefonu komórkowego. Następnie pracownik konfiguruje telefon komórkowy, aby działał jako bezprzewodowy punkt dostępu, który pozwoli nowym pracownikom połączyć się z siecią firmową. Jaki rodzaj zagrożenia bezpieczeństwa najlepiej opisuje tę sytuację?

nieuczciwy punkt dostępu *

fałszowanie

Pękanie

odmowa usługi

13 Na 
jakim etapie ustanawiania łączności między klientem WLAN a punktem dostępowym klient poznaje adres MAC punktu dostępowego?

szyfrowanie

poświadczenie

odkrycie

stowarzyszenie*

sondowanie

14 
Wypełnij puste pole. Nie używaj skrótów.
W topologiach bezprzewodowych ad hoc czasami można użyć funkcji o nazwie „   tethering    ”, aby umożliwić smartfonowi utworzenie osobistego hotspotu.

15 
Jaka jest zaleta maskowania SSID?

Jest to najlepszy sposób na zabezpieczenie sieci bezprzewodowej.

Klienci będą musieli ręcznie zidentyfikować identyfikator SSID, aby połączyć się z siecią. *

Identyfikatory SSID są bardzo trudne do wykrycia, ponieważ AP nie nadają ich.

Zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu w miejscach publicznych, w których znajomość identyfikatora SSID nie ma znaczenia.

16 
Student używa laptopa do przesłania zadania na serwer plików. Jaki typ bezprzewodowej ramki wysłał laptop, aby zlokalizować i powiązać z punktem dostępu do kampusu?

ramka danych

lampa ostrzegawcza

ramka zarządzania *

rama kontrolna

17 
Jaki rodzaj ramki zarządzania może być regularnie nadawany przez AP?

poświadczenie

latarnia morska*

odpowiedź sondy

prośba o sondę

18 
Firma niedawno wdrożyła sieć bezprzewodową 802.11n. Niektórzy użytkownicy skarżą się, że sieć bezprzewodowa jest zbyt wolna. Które rozwiązanie jest najlepszym sposobem na zwiększenie wydajności sieci bezprzewodowej?

Wyłącz DHCP w punkcie dostępowym i przypisz statyczne adresy klientom bezprzewodowym.

Wymień bezprzewodowe karty sieciowe na komputerach, które mają wolne połączenia.

Podziel ruch na pasma częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz. *

Zaktualizuj oprogramowanie wewnętrzne bezprzewodowego punktu dostępowego.

19 
Dla którego trybu wykrywania punkt dostępowy wygeneruje największy ruch w sieci WLAN?

tryb otwarty

tryb pasywny*

tryb aktywny

tryb mieszany

20 
Które stwierdzenie określa działanie ramki kontrolnej między dwiema stacjami?

Po odebraniu ramki danych stacja odbiorcza wyśle ​​ramkę ACK do stacji wysyłającej, jeśli nie zostaną znalezione żadne błędy. *

Stacja odpowiada na ramkę RTS ramką ACK, zapewniając w ten sposób zezwolenie stacji wysyłającej na wysłanie ramki danych.

Jeśli stacja nadawcza nie odbierze ramki ACK w określonym czasie, stacja nadawcza przerywa połączenie.

Stacja wysyła ramkę RTS jako pierwszy krok w trójstronnym uzgadnianiu, który jest wymagany przed wysłaniem ramek danych.

21 
Jaka jest różnica między punktami dostępowymi Cisco działającymi w środowisku domowym a punktami dostępowymi Cisco działającymi w środowisku korporacyjnym?

Niektóre korporacyjne modele AP mogą działać w trybie autonomicznym lub w trybie kontrolera. *

AP oparte na kontrolerach są używane w środowisku korporacyjnym i są to urządzenia zależne od serwera, które wymagają wstępnej konfiguracji do działania.

Autonomiczne punkty dostępowe są używane tylko w środowisku domowym i zawierają funkcje routera, przełącznika i punktu dostępowego w jednym urządzeniu.

Korporacyjne punkty dostępowe Cisco nie obsługują PoE.

22

Umieść opcje w następującej kolejności: 
– brak oceny – 
MITM  sfałszowane rozłączenie DoS  CTS flood DoS

23

Umieść opcje w następującej kolejności: 
– brak punktacji – 
krok 2  krok 5  krok 1  krok 3  – brak punktacji –  krok 4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *