CISCOSieci Komputerowe

CCNA 3 v5 SN Rozdział 5 Egzamin odpowiedzi

Skalowanie sieci


Administrator sieci właśnie zmienił identyfikator routera na routerze pracującym w środowisku OSPFv2. Co administrator powinien zrobić, aby zresetować przylegania i użyć nowego identyfikatora routera?

Wydaj polecenie trybu uprzywilejowanego procesu ip ip ospf. *

Skonfiguruj wyciągi sieciowe.

Zmień identyfikator procesu OSPFv2.

Zmień priorytet interfejsu.

2)


Zobacz wystawę. Jakie trzy wnioski można wyciągnąć z wyświetlonego wyniku? (Wybierz trzy.)

DR można uzyskać za pośrednictwem interfejsu GigabitEthernet 0/0. *

Od ostatniego wysłanego pakietu hello minęło 9 sekund. *

ID routera na routerze DR to 3.3.3.3

BDR ma trzech sąsiadów.

Wartości identyfikatora routera nie były kryteriami używanymi do wyboru DR i BDR. *

Ten interfejs używa domyślnego priorytetu.


Podczas sprawdzania tabeli routingu technik sieciowy zauważa następujący wpis:

O * E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.16.3, 00:20:22, Serial0 / 0/0

Jakie informacje można uzyskać z tego wyjścia?

Ta trasa jest propagowaną trasą domyślną. *

Krawędź obszaru 0 protokołu OSPF to interfejs o adresie 192.168.16.3.

Trasa znajduje się dwa chmiel.

Metryka dla tej trasy wynosi 110.


Które polecenie wyda inżynier sieci, aby zweryfikować skonfigurowane interwały hello i dead timer na łączu WAN typu punkt-punkt między dwoma routerami z OSPFv2?

pokaż interfejs ipv6 ospf szeregowy 0/0/0

pokaż ip ospf neighbour

pokaż interfejs ip ospf seryjny 0/0/0 *

pokaż interfejs ip ospf fastethernet 0/1


Inżynier sieci ręcznie skonfigurował interwał powitania na 15 sekund na interfejsie routera z OSPFv2. Jak domyślnie wpłynie to na martwy interwał interfejsu?

Przedział czasowy nie zmieni się od wartości domyślnej.

Przerwa wynosi teraz 30 sekund.

Przerwa wynosi teraz 15 sekund.

Przerwa wynosi teraz 60 sekund. *

6


Zobacz wystawę. Administrator próbuje skonfigurować R1 do uruchamiania OSPFv3, ale sąsiedztwo sąsiada nie tworzy się z routerem podłączonym do Fa0 / 0. Co jest przyczyną problemu?

FastEthernet0 / 0 został skonfigurowany jako interfejs pasywny.

Nie skonfigurowano identyfikatora routera. *

Adres lokalny dla łącza nie został skonfigurowany w interfejsie FastEthernet0 / 0.

Identyfikator procesu OSPF i wartości obszaru są odwrócone w konfiguracji interfejsu.

7


Zobacz wystawę. Administrator sieci skonfigurował liczniki OSPF na wartości pokazane na grafice. Jaki jest wynik posiadania tych ręcznie skonfigurowanych timerów?

Licznik czasu martwego R1 wygasa między pakietami hello z R2. *

Utworzono sąsiedztwo sąsiedztwa.

R1 automatycznie dostosowuje własne timery, aby pasowały do ​​timerów R2.

Cześć licznika czasu w R2 wygasa co dziesięć sekund.

Kiedy sąsiedzi OSPFv2 ustanawiają przylegania, w jakim stanie wybierają router DR i BDR?

Stan dwukierunkowy *

Stan ładowania

Stan początkowy

Stan wymiany

9

Zobacz wystawę. R1 i R2 są podłączone do tego samego segmentu sieci LAN i są skonfigurowane do uruchamiania OSPFv3. Nie tworzą sąsiedztwa sąsiedzkiego. Co jest przyczyną problemu?

Identyfikatory procesów OSPFv3 R1 i R2 są różne.

Priorytetem zarówno R1, jak i R2 jest 1.

Przedziały czasowe R1 i R2 nie pasują do siebie. *

Adresy IPv6 R1 i R2 nie znajdują się w tej samej podsieci.

10


Zobacz wystawę. Jakiego rodzaju uwierzytelnianie OSPF zostało skonfigurowane w tym interfejsie?

zero

prosty

MD5 *

zwykły tekst

11 
Dlaczego uwierzytelnianie MD5 jest bezpieczniejsze niż proste uwierzytelnianie aktualizacji OSPF?

MD5 nie wysyła hasła do sąsiedniego routera. *

MD5 wymaga haseł o długości co najmniej 8 znaków.

MD5 używa zarówno nazwy użytkownika, jak i hasła do uwierzytelnienia sąsiada.

MD5 wykorzystuje protokół IPsec, aby nie dopuścić do przechwycenia aktualizacji.
12 
Które dwie informacje są wykorzystywane przez algorytm OSPF MD5 do generowania podpisu? (Wybierz dwa.)

Identyfikator routera OSPF

sekretny klucz*

nazwa hosta routera

adres IP interfejsu

Komunikat OSPF *

13 
Inżynier sieci rozwiązuje problemy ze zbieżnością i przyleganiem w sieci OSPFv2 i zauważył, że niektóre oczekiwane wpisy trasy sieci nie są wyświetlane w tabeli routingu. Które dwa polecenia dostarczą dodatkowych informacji o stanie przylegania routera, odstępach czasowych i identyfikatorze obszaru? (Wybierz dwa.)

pokaż działającą konfigurację

pokaż ip ospf neighbour *

pokaż interfejs ip ospf *

pokaż ip route ospf

pokaż protokoły ip

14 
Dlaczego interfejsy szeregowe OSPF zwykle wymagają ręcznej konfiguracji przepustowości?

OSPF używa wartości przepustowości do obliczania tras dla swojej tabeli routingu. *

Wszystkie interfejsy szeregowe mają domyślnie wartość 1,544 Mb / s.

Każda strona łącza szeregowego OSPF powinna być skonfigurowana z unikalną wartością.

Wartość przepustowości wpływa na rzeczywistą prędkość łącza.

15 
Inżynier sieciowy rozwiązuje problemy z siecią OSPFv2 i odkrywa, że ​​dwa routery połączone szeregowym łączem WAN typu punkt-punkt nie ustanawiają przylegania. Proces routingu OSPF, polecenia sieciowe i identyfikator obszaru są potwierdzone jako prawidłowe, a interfejsy nie są pasywne. Testy pokazują, że okablowanie jest prawidłowe, że łącze jest uruchomione, a pingi między interfejsami są udane. Jaki jest najprawdopodobniej problem?

Częstotliwość taktowania nie została ustawiona na interfejsie DCE łącza szeregowego.

Identyfikatory procesów OSPFv2 na każdym routerze są niezgodne.

Wybory DR nie odbyły się.

Maski podsieci na dwóch połączonych interfejsach szeregowych nie pasują. *

16 
Inżynier sieciowy rozwiązuje problemy z routingiem OSPFv2 na dwóch podłączonych routerach. Które dwa warunki do utworzenia sąsiedztwa należy zweryfikować? (Wybierz dwa.)

Sprawdź, czy interfejsy łączące dwa routery znajdują się w tym samym obszarze. *

Sprawdź, czy jeden z routerów to DR lub BDR, a drugi router – DRother.

Sprawdź, czy jeden z interfejsów łączących dwa routery jest aktywny, a drugi pasywny.

Sprawdź, czy interfejsy łączące dwa routery znajdują się w tej samej podsieci. *

Sprawdź, czy oba routery używają tego samego identyfikatora procesu OSPFv2.

17 
Które polecenie służy do sprawdzenia, czy OSPF jest włączony, a także zapewnia listę sieci, które są reklamowane przez sieć?

pokaż protokoły ip *

pokaż interfejs ip ospf

pokaż skrót interfejsu IP

pokaż ip route ospf

18


Zobacz wystawę. Cztery routery są podłączone do segmentu Ethernet LAN i są skonfigurowane do uruchamiania OSPFv3. Jednak żaden z routerów nie otrzymuje aktualizacji routingu. Co jest przyczyną problemu?

Routery używają do komunikacji lokalnych adresów łącza IPv6.

Typ sieci został ustawiony na BROADCAST zamiast NBMA.

Routery używają adresów IPv4 jako identyfikatorów routerów.

Wszystkie routery mają priorytet interfejsu OSPFv3 równy 0 *

19


Zobacz wystawę. Te dwa routery są skonfigurowane do uruchamiania OSPFv3, ale nie tworzą sąsiedztwa sąsiadów. Co jest przyczyną problemu?

Routery nie mają globalnych adresów IPv6 skonfigurowanych w interfejsach Fa0 / 0.

Oba routery zostały wybrane jako DR.

Routery są skonfigurowane z tym samym identyfikatorem routera. *

Routery mają ten sam priorytet.

20 
Inżynier sieci podejrzewa, że ​​routery OSPFv3 nie tworzą sąsiadujących sąsiadów, ponieważ występują niedopasowania timera interfejsu. Które dwa polecenia można wydać na interfejsie każdego routera OSFPv3, aby rozwiązać wszystkie niedopasowania timera? (Wybierz dwa.)

brak IPV6 OSPF Dead-Interval *

brak routera ipv6 ospf 10

ip ospf martwy przedział 40

brak ipv6 ospf hello-interwał *

brak ipv6 ospf kosztuje 10

ip ospf hello-interwał 10

21


Zobacz wystawę. Wypełnij puste pole Nie używaj skrótów.
Polecenie „  pokaż trasę ipv6  ” można wydać na routerze R2, aby zweryfikować propagację statycznej domyślnej trasy z R1 na R2.

22 
Wypełnij puste pole. Nie używaj skrótów.
Gdy używane są IPv4 i OSPFv2, polecenie „ show ip ospf neighbour ” służy do sprawdzenia, czy router utworzył sąsiedztwo z sąsiednimi routerami.  

23

Umieść opcje w następującej kolejności:

– bez punktacji –

pełny stan

stan ładowania

Stan ExStart

24

Umieść opcje w następującej kolejności: 
[+] trzeci  [+] sekunda  – brak punktacji –  [+] pierwszy  [+] czwarty[+] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *