CISCOSieci Komputerowe

CCNA 3 v5 SN Rozdział 6 Odpowiedzi do egzaminu

Skalowanie sieci


Administrator sieci został poproszony o podsumowanie tras dla nowego obszaru OSPF. Sieci do podsumowania to 172.16.8.0, 172.16.10.0 i 172.16.12.0 z maskami podsieci 255.255.255.0 dla każdej sieci. Jakiego polecenia powinien użyć administrator, aby przekazać trasę podsumowującą dla obszaru 15 do obszaru 0?

zakres obszaru 15 172.16.8.0 255.255.255.248

zakres obszaru 0 172.16.8.0 255.255.248.0

zakres obszaru 0 172.16.8.0 255.255.255.248

zakres obszaru 15 172.16.8.0 255.255.248.0 *


Wypełnij puste pole.
Obszar „  szkielet  ” łączy się ze wszystkimi innymi typami obszarów OSPF.

3)

Umieść opcje w następującej kolejności: 
router szkieletowy 
– brak punktacji – 
router wewnętrzny Router  brzegowy systemu autonomicznego Obszar router brzegowy 


Wypełnij puste pole. Nie używaj akronimów.
Komunikaty LSA typu OSPF typu 2 są generowane tylko przez   router „   DR ” w celu reklamowania tras w sieciach z wieloma dostępami.


Jaka jest jedna zaleta korzystania z OSPF w wielu obszarach?

Poprawia wydajność routingu, zmniejszając tabelę routingu i narzut związany z aktualizacją stanu łącza. *

Umożliwia działanie wielu protokołów routingu w dużej sieci.

Zwiększa wydajność routingu, dzieląc sąsiednią tabelę na osobne mniejsze.

Pozwala na jednoczesne działanie OSPFv2 i OSPFv3.


Administrator sieci sprawdza konfigurację OSPF dla wielu obszarów, sprawdzając tabelę routingu na routerze w obszarze 1. Administrator zauważa trasę do sieci podłączonej do routera w obszarze 2. Który kod pojawia się przed tą trasą w tabeli routingu w obszarze 1?

O IA *

O

do

O E2

7


Zobacz wystawę. Co można wyciągnąć na temat sieci 192.168.4.0 w tabeli routingu R2?

Tej sieci należy używać do przekazywania ruchu do sieci zewnętrznych.

Sieć została wyuczona z routera w tym samym obszarze co R2. *

Sieć została wyciągnięta z podsumowania LSA z ABR.

Do sieci można się dostać poprzez interfejs GigabitEthernet0 / 0.


ABR w wielopoziomowej sieci OSPF odbiera LSA od swojego sąsiada, który identyfikuje sąsiada jako ASBR z wyuczonymi sieciami zewnętrznymi z Internetu. Jaki typ LSA wysłałby ABR do innych obszarów w celu zidentyfikowania ASBR, aby ruch wewnętrzny przeznaczony do Internetu był wysyłany przez ASBR?

Typ LSA 1

LSA typ 2

Typ LSA 3

LSA typ 4 *

Typ LSA 5


Które trzy etapy projektowania i wdrażania sieci OSPF obejmującej wiele obszarów są uważane za etapy planowania? (Wybierz trzy.)

Skonfiguruj OSPF.

Zdefiniuj parametry OSPF. *

Rozwiąż problemy z konfiguracjami.

Zbierz wymagane parametry. *

Zdefiniuj wymagania sieciowe. *

Sprawdź OSPF.

10 
Wypełnij puste pole. Użyj numeru.
ASBR generuje  LSA typu „  5 ” dla każdej z zewnętrznych tras i zalewa je w obszarze, z którym jest połączony.

11


Zobacz wystawę. Co wskazuje O IA na wyjściu routera?

Trasę wyuczono z okolicy.

Trasę poznano spoza intersieci.

Trasa została skonfigurowana ręcznie.

Trasę poznano z innego obszaru. *

12 
Którego polecenia można użyć do sprawdzenia zawartości LSDB w obszarze OSPF?

pokaż ip route ospf

pokaż bazę danych ip ospf *

pokaż interfejs ip ospf

pokaż ip ospf neighbour

13 
Które stwierdzenie opisuje wielopoziomową sieć OSPF?

Ma rdzeń szkieletowy z innymi obszarami połączonymi z kręgosłupem. *

Ma wiele routerów, które jednocześnie obsługują wiele protokołów routingu, a każdy protokół składa się z obszaru.

Składa się z wielu obszarów sieci połączonych szeregowo.

Wymaga trójwarstwowego hierarchicznego podejścia do projektowania sieci.

14 
Która cecha opisuje zarówno ABR, jak i ASBR, które są zaimplementowane w wielopoziomowej sieci OSPF?

Zwykle mają wiele podłączonych sieci lokalnych.

Oba uruchamiają wiele protokołów routingu jednocześnie.

Są zobowiązani do wykonywania wszelkich zadań podsumowania lub redystrybucji. *

Wymagane są częste i szybkie przeładowywanie w celu aktualizacji LSDB.

15 
Gdzie można przeprowadzić podsumowanie trasy między obszarami w sieci OSPF?

ABR *

dowolny router

DR

ASBR

16


Zobacz wystawę. Które dwa stwierdzenia są poprawne? (Wybierz dwa.)

Wpis 172.16.200.1 reprezentuje interfejs sprzężenia zwrotnego.

Aby dotrzeć do sieci 172.16.2.0, ruch będzie przesyłany przez interfejs GigabitEthernet0 / 0.

Aby dotrzeć do sieci 192.168.1.0, ruch zostanie zakończony przez interfejs Serial0 / 0/0. *

Tabela routingu zawiera trasy z wielu obszarów. *

Tabela routingu zawiera dwie trasy wewnątrz obszaru.

17

Uruchom PT Ukryj i zapisz PT
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.
Co uniemożliwia użytkownikom podłączonym do routera R2 dostęp do zasobów znajdujących się w sieci 192.168.1.0 lub w Internecie?

Router R2 nie otrzymuje żadnych aktualizacji z routera R1 ani R3. *

Domyślna trasa nie jest poprawnie rozdzielana z routera R1 przez OSPF.

Timery OSPF skonfigurowane na routerach R1, R2 i R3 nie są kompatybilne.

Interfejs podłączony do ISP jest wyłączony.

Instrukcje sieciowe OSPF są źle skonfigurowane na jednym z routerów.

18 
Które dwa stwierdzenia poprawnie opisują LSA typu 3 OSPF? (Wybierz dwa.)

LSA typu 3 są używane do aktualizacji tras między obszarami OSPF. *

LSA typu 3 są znane jako wpisy łącza routera.

LSA typu 3 są używane do tras do sieci poza systemem autonomicznym OSPF.

LSA typu 3 są znane jako zewnętrzne wpisy LSA systemu autonomicznego.

LSA typu 3 są generowane bez konieczności pełnego obliczania SPF. *

19 
Administrator sieci wdraża OSPF w części sieci i musi zapewnić, że tylko określone trasy są reklamowane za pośrednictwem OSPF. Które polecenie sieciowe skonfiguruje proces OSPF dla sieci 192.168.4.0, 192.168.5.0, 192.168.6.0 i 192.168.7.0, teraz znajdujących się w obszarze szkieletowym, i wstrzykuje je do domeny OSPF?

r1 (config-router) # network 192.168.0.0 0.0.0.255 obszar 1

r1 (config-router) # network 192.168.4.0 0.0.255.255 obszar 0

r1 (config-router) # network 192.168.4.0 0.0.15.255 area 1

r1 (config-router) # network 192.168.0.0 0.0.3.255 obszar 0

r1 (config-router) # sieć 192.168.4.0 0.0.3.255 obszar 0 *

r1 (config-router) # network 192.168.4.0 0.0.3.255 obszar 1

20 
Które dwie sieci są częścią trasy zbiorczej 192.168.32.0/22? (Wybierz dwa.)

192.168.35.0/24*

192.168.36.0/24

192.168.33.0/24*

192.168.31.0/24

192.168.37.0/24

192.168.38.0/24

21


Zobacz wystawę. Wypełnij puste pole Nie używaj skrótów. Należy wydać polecenie
„ sieć  192.168.10.128 0.0.0.127 obszar 1 ”, aby skonfigurować R1 dla OSPF dla wielu obszarów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *