CISCOSieci Komputerowe

CCNA 3 v5 SN Rozdział 7 Egzamin odpowiedzi

Skalowanie sieci

1


Umieść opcje w następującej kolejności: 
pierwsza 
– nie strzelona – 
trzecia  sekunda

2)


Zobacz wystawę. Którego polecenia należy użyć do skonfigurowania EIGRP do reklamowania tylko sieci podłączonej do interfejsu Gigabit Ethernet 0/1?

sieć 172.16.23.64 0.0.0.63 *

sieć 172.16.23.0 255.255.255.192

sieć 172.16.23.64 0.0.0.127

sieć 172.16.23.0 255.255.255.128


Jaki jest cel używania modułów zależnych od protokołu w EIGRP?

w celu dostosowania routingu różnych protokołów warstwy sieci *

do identyfikacji różnych protokołów warstwy aplikacji

opisywać różne procesy routingu

używać różnych protokołów transportowych dla różnych pakietów


Które stwierdzenie opisuje cechę dostarczania pakietów aktualizacji EIGRP?

EIGRP wysyła wszystkie pakiety aktualizacji za pomocą emisji pojedynczej.

EIGRP używa niezawodnego protokołu dostarczania do wysyłania wszystkich pakietów aktualizacji. *

EIGRP używa UDP do wysyłania wszystkich pakietów aktualizacji.

EIGRP wysyła wszystkie pakiety aktualizacji za pośrednictwem multiemisji.


Nowy administrator sieci został poproszony o zweryfikowanie wskaźników używanych przez EIGRP na urządzeniu Cisco. Które dwa wskaźniki EIGRP są mierzone za pomocą wartości statycznych na urządzeniu Cisco? (Wybierz dwa.)

pasmo*

MTU

opóźnienie*

Załaduj

niezawodność


Który protokół jest używany przez EIGRP do wysyłania pakietów hello?

RTP *

TCP

UDP

IP


Który docelowy adres MAC jest używany, gdy pakiet EIGRP multiemisji jest enkapsulowany w ramkę Ethernet?

01-00-5E-00-00-09

01-00-5E-00-00-10

01-00-5E-00-00-0A *

01-00-5E-00-00-0B

8


Umieść opcje w następującej kolejności:
– brak oceny  – 
EIGRP dla IPv4 tylko  EIGRP dla IPv4 i EIGRP dla IPv6  EIGRP tylko dla IPv6

9


Zobacz wystawę. R2 ma dwie możliwe ścieżki do sieci 192.168.10.4. Co sprawiłoby, że alternatywna trasa spełniałaby warunek wykonalności?

zgłoszona odległość jest większa niż 41024000

możliwa odległość większa niż 41024000

odległość administracyjna mniejsza niż 170

zgłoszona odległość mniejsza niż 3523840 *

10


Zobacz wystawę. Które dwie sieci zawierają wykonalnych następców? (Wybierz dwa.)

192.168.51.0

10.44.101.252

10.44.104.253

10.44.100.252 *

192.168.71.0 *
11 
Jeśli wszystkie interfejsy Ethernet routera w sieci EIGRP są skonfigurowane z domyślnymi zegarami EIGRP, jak długo router domyślnie czeka na otrzymanie pakietu EIGRP od swojego sąsiada, zanim zadeklaruje, że sąsiad jest nieosiągalny?

10 sekund

15 sekund *

20 sekund

30 sekund

12 
Które polecenie lub polecenia należy wprowadzić w interfejsie szeregowym routera Cisco, aby przywrócić przepustowość do domyślnej wartości tego konkretnego interfejsu routera?

zamknięcie
brak zamknięcia

przepustowość 1500

kopiuj running-config startup-config
przeładuj

brak przepustowości *

13 
Która trasa EIGRP miałaby preferowaną odległość administracyjną?

krótka trasa *

trasa wewnętrzna

trasa zewnętrzna, która jest redystrybuowana z RIP

trasa zewnętrzna, która jest redystrybuowana z OSPF

14 W 
jaki sposób routery EIGRP ustanawiają i utrzymują relacje sąsiedzkie?

przez porównanie znanych tras z informacjami otrzymanymi w aktualizacjach

poprzez wymianę tabel routingu z bezpośrednio podłączonymi routerami

poprzez dynamiczne uczenie się nowych tras od sąsiadów

poprzez wymianę pakietów hello z sąsiednimi routerami *

poprzez wymianę sąsiednich tabel z bezpośrednio podłączonymi routerami

15 
W przypadku gdy router obsługujący EIGRP używa hasła do akceptowania tras z innych routerów obsługujących EIGRP, który mechanizm jest używany?

Uwierzytelnianie EIGRP *

Algorytm aktualizacji rozpraszającej

Niezawodny protokół transportowy

ograniczone aktualizacje

częściowe aktualizacje

16 
Co jest wskazywane, gdy trasa EIGRP jest w stanie pasywnym?

Trasa ma najwyższy koszt trasy ze wszystkich tras do tej sieci docelowej.

Trasa jest możliwym następcą i zostanie użyta, jeśli aktywna trasa się nie powiedzie.

Trasa jest opłacalna i może służyć do przekazywania ruchu. *

Brak aktywności na trasie do tej sieci.

Trasa musi zostać potwierdzona przez sąsiednie routery, zanim zostanie wprowadzona w stan aktywny.

17 
Które trzy wagi metryczne są domyślnie ustawione na zero podczas obliczania kosztów w EIGRP? (Wybierz trzy.)

k6

k3

k5 *

k4 *

k2 *

k1

18 
Dlaczego administrator sieci miałby używać maski wieloznacznej w poleceniu sieciowym podczas konfigurowania routera do korzystania z EIGRP?

aby wysłać ręczne podsumowanie

aby wykluczyć niektóre interfejsy z procesu EIGRP *

do podsieci w momencie konfiguracji

aby obniżyć obciążenie routera

19 
Która tabela jest używana przez EIGRP do przechowywania wszystkich tras poznanych od sąsiadów EIGRP?

tabela sąsiedztwa

tabela routingu

tabela topologii *

stolik sąsiada

20 
Gdzie są przechowywane trasy następców EIGRP?

tylko w tabeli routingu

w tabeli routingu i tabeli topologii *

tylko w tabeli sąsiadów

w tabeli routingu i tabeli sąsiadów

21

Uruchom PT – Ukryj i zapisz PT
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.

Który kod jest wyświetlany na serwerze WWW?

Gotowy

Kompletny*

EIGRP

IPv6EIGRP

22 
Które polecenie służy do wyświetlenia przepustowości interfejsu routera z obsługą EIGRP?

pokaż protokoły ip

pokaż interfejsy *

pokaż skrót interfejsu IP

pokaż trasę ip

23 
Wypełnij puste pole.
W tabeli topologii EIGRP trasa, która jest w stanie „  aktywnym  ”, spowoduje, że algorytm rozpraszania aktualizacji wyśle ​​zapytania EIGRP, które proszą inne routery o ścieżkę do tej sieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *