CISCOSieci Komputerowe

CCNA 3 v5 SN Rozdział 8 Egzamin odpowiedzi

CCNA 3 v5 SN Rozdział 8 Egzamin odpowiedzi 2014 

Skalowanie sieci


Które polecenie można wydać na routerze, aby sprawdzić, czy automatyczne podsumowanie jest włączone?

pokaż ip eigrp neighbours

pokaż protokoły ip *

pokaż skrót interfejsu IP

pokaż interfejsy eigrp ip


Który adres najlepiej podsumowuje adresy IPv6 2001: DB8: ACAD :: / 48, 2001: DB8: 9001 :: / 48 i 2001: DB8: 8752 :: / 49?

2001: DB8: 8000 :: / 48

2001: DB8: 8000 :: / 36

2001: DB8: 8000 :: / 47

2001: DB8: 8000 :: / 34 *

3)


Zobacz wystawę. Router R3 odbiera wiele tras za pośrednictwem protokołu routingu EIGRP. Które stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do implementacji podsumowania w tej sieci?

Automatyczne podsumowanie zostało włączone tylko dla sieci 172.21.100.0/24.

Automatyczne podsumowanie jest włączone na sąsiednich routerach.

Automatyczne podsumowanie jest wyłączone dla poszczególnych interfejsów.

Automatyczne podsumowanie jest wyłączone na R3. *

4


Zobacz wystawę. Biorąc pod uwagę, że R2, R3 i R4 są poprawnie skonfigurowane, dlaczego R1 nie ustanowił przylegania do R2, R3 i R4?

ponieważ automatyczne podsumowanie jest włączone na R1

ponieważ adres IPv4 na interfejsie Fa0 / 0 R1 jest niepoprawny

ponieważ interfejs Fa0 / 0 R1 jest zadeklarowany jako pasywny dla EIGRP *

ponieważ nie ma polecenia sieciowego dla sieci 192.168.1.0/24 na R1


W którym trybie IOS CLI administrator sieci musi wydać polecenie maximum-paths, aby skonfigurować równoważenie obciążenia w EIGRP?

tryb konfiguracji routera *

tryb konfiguracji interfejsu

tryb konfiguracji globalnej

tryb uprzywilejowany


Dwa routery, R1 i R2, nawiązały relację sąsiada EIGRP, ale nadal występuje problem z łącznością. Który problem może powodować ten problem?

niedopasowanie identyfikatora procesu

niedopasowanie uwierzytelnienia

lista dostępu, która blokuje reklamy z innych sieci *

automatyczne podsumowanie, które jest wyłączone na obu routerach

7


Zobacz wystawę. Użytkownicy zdalni mają problemy z łącznością podczas próby połączenia się z hostami w sieci 172.21.100.0 / 24. Wykorzystując dane wyjściowe z wystawy, jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna problemu z łącznością?

Interfejs GigabitEthernet 0/1 nie uczestniczy w procesie EIGRP. *

Zegar cześć został zmodyfikowany na interfejsie GigabitEthernet 0/1 R3, a nie na sąsiadie, powodując, że sąsiedztwo sąsiada nie zostało utworzone.

Polecenie passive-interface zapobiega stosunkom sąsiadów na interfejsie GigabitEthernet 0/0.

Interfejsy GigabitEthernet nie ograniczają przepływu informacji o wiadomościach EIGRP i są zalewane ruchem EIGRP.


W jakim scenariuszu zastosowanie automatycznego podsumowania EIGRP spowoduje niespójne kierowanie w sieci?

gdy nie ma wspólnej podsieci między sąsiednimi routerami

gdy routery w sieci IPv4 mają niezgodne numery EIGRP AS

gdy nie ma sąsiedztwa między sąsiednimi routerami

gdy routery w sieci IPv4 są podłączone do nieciągłych sieci z włączonym automatycznym podsumowaniem *

9


Zobacz wystawę. Routery R1 i R2 są bezpośrednio połączone za pośrednictwem interfejsów szeregowych i oba obsługują protokół routingu EIGRP. R1 i R2 mogą pingować bezpośrednio podłączony interfejs szeregowy swojego sąsiada, ale nie mogą tworzyć sąsiedztwa sąsiadów EIGRP.

Jakie działania należy podjąć, aby rozwiązać ten problem?

Skonfiguruj ten sam interwał powitania między routerami.

Skonfiguruj EIGRP, aby wysyłał okresowe aktualizacje.

Włącz interfejsy szeregowe obu routerów.

Skonfiguruj oba routery z tym samym identyfikatorem procesu EIGRP. *

10


Zobacz wystawę. Które stwierdzenie dokładnie odzwierciedla konfigurację routingu na routerze HQ?

Adres IP przypisany do interfejsu GigabitEthernet0 / 0 to 172.16.2.0 255.255.255.0.

Na tym routerze skonfigurowano statyczną domyślną trasę *.

Stała domyślna trasa została wyuczona dzięki aktualizacjom routingu EIGRP.

Domyślna statyczna trasa powinna zostać rozprowadzona za pomocą komendy origin-information default.

11


Zobacz wystawę. Które stwierdzenie jest obsługiwane przez dane wyjściowe?

Trasa do 192.168.1.1 reprezentuje konfigurację interfejsu sprzężenia zwrotnego.

Statyczna domyślna trasa została ręcznie skonfigurowana na tym routerze.

Trasa domyślna jest poznawana w procesie zewnętrznym. *

Podsumowanie tras zostało skonfigurowane ręcznie.

12


Zobacz wystawę. Które dwie trasy zostaną ogłoszone dostawcy usług internetowych routera, jeśli autosummarizacja jest wyłączona? (Wybierz dwa.)

10.1.2.0/24*

10.1.4.0/28

10.1.4.0/30*

10.1.4.0/24

10.1.0.0/16

13


Zobacz wystawę. Administrator sieci skonfigurował uwierzytelnianie EIGRP między routerami R1 i R2. Po przejrzeniu tabel routingu należy zauważyć, że żaden router nie otrzymuje aktualizacji EIGRP. Jaka jest możliwa przyczyna tego niepowodzenia?

Te same autonomiczne numery systemowe muszą być używane w konfiguracjach interfejsu każdego routera. *

Ciąg kluczy powinien być używany w trybie interfejsu zamiast łańcucha kluczy.

Na każdym routerze należy użyć tej samej liczby ciągów kluczy.

Na każdym routerze należy użyć tej samej nazwy łańcucha kluczy.

Konfiguracja uwierzytelniania jest poprawna, wydaj polecenie show ip eigrp neighbors, aby rozwiązać problem.

14 
Dwa routery R1 i R2 dzielą łącze 64 kb / s. Administrator chce ograniczyć przepustowość wykorzystywaną przez EIGRP między tymi dwoma routerami do 48 kb / s. Które polecenie jest używane na obu routerach do skonfigurowania nowego ustawienia przepustowości?

procent przepustowości ip eigrp 100 48

procent przepustowości ip eigrp 100 75 *

ip przepustowość procent eigrp 75 100

procent przepustowości ip eigrp 64 48

ip przepustowość procent eigrp 100 64

15 
Które trzy stwierdzenia są zaletami korzystania z automatycznego podsumowania? (Wybierz trzy.)

Zmniejsza liczbę wpisów w tabeli routingu. *

Zmniejsza to częstotliwość aktualizacji routingu. *

Zapewnia, że ​​ruch do wielu podsieci korzysta z jednej ścieżki przez sieć. *

Maksymalizuje liczbę tras w tabeli routingu.

Poprawia osiągalność w nieciągłych sieciach.

Zwiększa rozmiar aktualizacji routingu.

16


Zobacz wystawę. Po zastosowaniu pokazanej konfiguracji na routerze R1 wyświetlany jest wyświetlany status. Router R1 nie może utworzyć relacji sąsiedzkiej z R2 na interfejsie szeregowym 0/1/0. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna tego problemu?

Polecenie interfejsu pasywnego powinno zostać wydane na numer seryjny 0/1/0.

Adres IPv4 skonfigurowany na sąsiadie podłączonym do R1 szeregowego 0/1/0 jest niepoprawny. *

Przedział czasu hello został zmieniony na serii 0/1/0 i zapobiega tworzeniu relacji sąsiedzkiej.

Instrukcja sieci używana dla EIGRP 55 nie włącza EIGRP na interfejsie szeregowym 0/1/0.

Sieci skonfigurowane na szeregowym 0/0/0 i szeregowym 0/1/0 routera R1 nakładają się.

17 
Jaka jest cecha ręcznego podsumowania trasy?

wymaga dużego wykorzystania przepustowości do aktualizacji routingu

musi być skonfigurowany globalnie na routerze

zmniejsza całkowitą liczbę tras w tablicach routingu *

nie może zawierać tras supernetowych

18 
Wypełnij puste pole. Nie używaj skrótów.
Polecenie „  passive-interface  ” powoduje, że router EIGRP przestaje wysyłać pakiety hello przez interfejs.

19


Zobacz wystawę. Administrator sieci wydał przedstawione polecenia. Domena routingu EIGRP całkowicie się zbiegła, a administrator sieci planuje skonfigurować uwierzytelnianie EIGRP w całej sieci. Na których dwóch interfejsach należy skonfigurować uwierzytelnianie EIGRP między R2 i R3? (Wybierz dwa.)

koncert 0/0 z R3

serial 0/1/0 R4

numer seryjny 0/1/0 R2 *

serial 0/0/1 R2

szeregowy 0/0/1 z R3 *

20 
Wypełnij puste pole. Nie używaj skrótów.
Jakie polecenie należy wydać na routerze, aby sprawdzić, czy utworzono przylegania EIGRP?

„  Pokaż ip eigrp neighbour  ”

21

Uruchom PT Ukryj i zapisz PT
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.

R1 i R2 nie mogły ustanowić sąsiedztwa EIGRP. W czym jest problem

EIGRP nie działa na R2.

EIGRP nie działa na R1. *

R1 Adres lokalny łącza Fa0 / 0 jest nieprawidłowy.

R1 Fa0 / 0 i R2 Fa0 / 0 znajdują się w różnych sieciach.

R1 Fa0 / 0 nie jest skonfigurowany do wysyłania pakietów hello.

22


Zobacz wystawę. Administrator sieci próbował zaimplementować domyślną trasę od R1 do ISP i propagować domyślną trasę do sąsiadów EIGRP. Zdalne połączenie z sąsiednimi routerami EIGRP do ISP podłączonego do R1 nie działa. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna problemu na podstawie danych wyjściowych z wystawy?

Na R1 nie ma żadnych relacji sąsiedzkich EIGRP.

Polecenie default-information origin nie zostało wydane na R1.

Instrukcja sieci dla połączenia ISP nie została wydana.

Polecenie redystrybuuj statyczne nie zostało wydane na R1. *

Podczas tworzenia trasy domyślnej polecenie ip route musi podać adres IP następnego przeskoku zamiast interfejsu wyjścia.

23


Zobacz wystawę. Wszystkie sieci są aktywne w tej samej domenie routingu EIGRP. Kiedy na R3 wydane zostanie polecenie automatycznego podsumowania, które dwie sieci podsumowujące zostaną ogłoszone sąsiadom? (Wybierz dwa.)

172.16.3.0/24

172.16.0.0/16*

192.168.10.0/24*

192.168.10.0/30

192.168.1.0/30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *