CISCOSieci Komputerowe

CCNA 2 v5 RSE Rozdział 7 Egzamin odpowiedzi

CCNA 2 v5 RSE Rozdział 7 Egzamin odpowiedzi

Podstawy routingu i przełączania


Jaki jest cel polecenia interfejsu pasywnego?

umożliwia interfejsom współdzielenie adresów IP
pozwala interfejsowi pozostać w ruchu bez odbierania keepalives
pozwala routerowi wysyłać aktualizacje routingu do interfejsu, ale nie odbierać aktualizacji przez ten interfejs Interfejs
routingu może przesyłać aktualizacje przez interfejs, który nie ma swojego adresu IP
pozwala na router, aby odbierać aktualizacje routingu na interfejsie, ale nie wysyłać aktualizacji przez ten interfejs *


Jakie dwa zadania wykonują dynamiczne protokoły routingu? (Wybierz dwa.)

przydziel adres IP
wykrywanie sieci *
propaguj
aktualizację domyślnych bram hosta i utrzymuj tabele routingu *
wykrywaj hosty


Wypełnij puste miejsce. Nie skracaj odpowiedzi.
Polecenie „ wersja 2 ” jest używane w trybie konfiguracji routera RIP, aby umożliwić wysyłanie masek podsieci z aktualizacjami routingu.

4


Zobacz wystawę. OSPF jest używany w sieci. Którą ścieżkę wybierze OSPF, aby wysłać pakiety danych z sieci A do sieci B?

R1, R3, R5, R7 *
R1, R4, R6, R7
R1, R2, R5, R7
R1, R3, R6, R7
R1, R3, R5, R6, R7


Które dwa stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do bezklasowych protokołów routingu? (Wybierz dwa.)

jest obsługiwany przez RIP w wersji 1
pozwala na użycie zarówno podsieci 192.168.1.0/30, jak i 192.168.1.16/28 w tej samej topologii * wysyła informacje o masce podsieci w aktualizacjach routingu * zmniejsza ilość przestrzeni adresowej dostępnej w organizacji wysyła kompletną tabelę routingu aktualizacja dla wszystkich sąsiadów


Jakie dwa działania wynikają z wprowadzenia polecenia sieciowego 192.168.1.0 w trybie konfiguracji RIP na routerze? (Wybierz dwa.)

Do sąsiednich routerów wysyłane jest żądanie aktualizacji tras.
Tabela routingu jest tworzona w pamięci RAM routera.
Aktualizacje routingu są wysyłane przez wszystkie interfejsy należące do 192.168.1.0. *
Proces RIP jest zatrzymywany, a wszystkie istniejące konfiguracje RIP są kasowane.
Adres sieciowy 192.168.1.0 jest reklamowany sąsiednim routerom. *

7


Zobacz wystawę. Jakie dwa fakty można ustalić na podstawie protokołu routingu RIP na podstawie częściowego wyniku polecenia show ip route? (Wybierz dwa.)

Na routerze sąsiadującym z protokołem RIP nie zastosowano polecenia „brak automatycznego podsumowania”. * Router w
wersji 1 jest uruchomiony na tym routerze i jego sąsiadie z protokołem RIP.
RIP będzie reklamować dwie sieci sąsiadowi.
Metryka do sieci 172.16.0.0 wynosi 120.
Router w wersji 2 działa na tym routerze i jego sąsiadie RIP. *

8


W kontekście protokołów routingu, jaka jest definicja czasu na konwergencję?

zdolność do przesyłania danych, wideo i głosu za pomocą tego samego nośnika
ilość czasu, aby tabele routingu osiągnęły spójny stan po zmianie topologii *
miara złożoności konfiguracji protokołu
ilość czasu, jaki administrator sieci musi skonfigurować routing protokół w małej lub średniej sieci
10 
Wypełnij puste pole. Nie skracać.
Podczas konfigurowania RIPng polecenie „  default-information originate  ” instruuje router, aby propagował statyczną domyślną trasę.

11 
Trasa docelowa w tabeli routingu jest oznaczona kodem D. Jaki to rodzaj wpisu trasy?

trasa dynamicznie wyuczona przez protokół routingu EIGRP *
trasa używana jako domyślna brama
sieć bezpośrednio połączona z interfejsem routera
trasa statyczna

12


Zobacz wystawę. Który interfejs będzie interfejsem wyjściowym do przekazywania pakietu danych z docelowym adresem IP 172.16.0.66?

Serial0 / 0/0 Serial0 /
0/1 *
GigabitEthernet0 / 0
GigabitEthernet0 / 1

13 
Która trasa najlepiej pasuje do pakietu wchodzącego do routera o adresie docelowym 10.16.0.2?

S 10.16.0.0/16 jest podłączony bezpośrednio, Ethernet 0/1
S 10.16.0.0/24 [1/0] przez 192.168.0.9 *
S 10.0.0.0/8 [1/0] przez 192.168.0.2
S 10.0.0.0/ 16 jest podłączony bezpośrednio, Ethernet 0/0

14 
Jakie dwa wymagania są konieczne, aby router skonfigurowany z protokołem routingu w stanie łącza mógł zbudować i wysłać swoje pakiety stanu łącza? (Wybierz dwa.)

Router określił koszty związane z jego aktywnymi łączami. *
Router zbudował drzewo SPF.
Router ustalił swoje przylegania. *
Tabela routingu została odświeżona.
Router zbudował bazę danych stanu łącza.

15 
Które dwa wymagania są stosowane do ustalenia, czy trasę można uznać za ostateczną trasę w tabeli routingu routera? (Wybierz dwa.)

zawierają adres IP następnego przeskoku *
zawierają podsieci
bądź klasowe wejście sieciowe
bądź domyślną trasę
zawierają interfejs wyjściowy *

16 
Czym różnią się wpisy tabeli routingu IPv6 od wpisów tabeli routingu IPv4?

Z założenia IPv6 jest bezklasowy, więc wszystkie trasy są efektywnymi trasami poziomu 1. *
IPv6 nie używa tras statycznych do zapełniania tabeli routingu, tak jak w IPv4.
Tabele routingu IPv6 zawierają wpisy trasy lokalnej, których nie zawierają tabele routingu IPv4.
Wybór tras IPv6 opiera się na najkrótszym dopasowanym prefiksie, w przeciwieństwie do wyboru trasy IPv4, który jest oparty na najdłuższym dopasowanym prefiksie.

17 
Który protokół routingu dynamicznego został opracowany jako protokół bramy zewnętrznej do łączenia różnych dostawców Internetu?

RIP
OSPF
EIGRP
BGP *

18 
Jakiej trasy użyje router, aby przekazać pakiet IPv4 po sprawdzeniu jego tabeli routingu pod kątem najlepszego dopasowania z adresem docelowym?

poziom 1 dziecko trasy
na poziomie 1 dominująca trasy
na poziomie 2 Supernet trasy
na poziomie 1 ostateczny droga *

19 
Które dwa stwierdzenia opisują protokół routingu OSPF? (Wybierz dwa.)

używany przede wszystkim jako EGP
ma odległość administracyjną 100
oblicza swoją metrykę przy użyciu przepustowości *
automatycznie podsumowuje sieci na klasowych granicach
używa algorytmu Dijkstry do budowy drzewa SPF *

20 
Które dwa zdarzenia spowodują wysłanie pakietu stanu łącza przez protokół routingu stanu łącza? (Wybierz dwa.)

wymóg okresowego wysyłania pakietów stanu łącza do wszystkich sąsiadów
zmiana topologii * początkowe uruchomienie procesu protokołu routingu * czasomierz aktualizacji routera wygasający łącze do routera sąsiedniego został przeciążony 21
Umieść opcje w następującej kolejności: 
[+] zwykle używany w sieciach pośredniczących  [+] mniejszy koszt routingu  [#] nowe sieci są automatycznie dodawane do tabeli routingu  [#] najlepszy wybór dla dużych sieci


[+] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.
[#] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.

22


Umieść opcje w następującej kolejności: 
[+] aktualizacje sterowane zdarzeniami  [+] budowanie mapy topologicznej  [+] szybka konwergencja  [#] zużycie pasma  [#] zużycie pamięci  [#] czas przetwarzania procesora

[+] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.
[#] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *