CISCOSieci Komputerowe

CCNA 2 v5 RSE Rozdział 8 Egzamin Odpowiedzi

CCNA 2 v5 RSE Rozdział 8 Egzamin Odpowiedzi

Podstawy routingu i przełączania


Który składnik OSPF jest identyczny we wszystkich routerach w obszarze OSPF po konwergencji?

tabela routingu
bazy danych stanu łącza *
SPF drzewo
bazie adjacency


Które trzy stwierdzenia opisują cechy tabeli topologii OSPF? (Wybierz trzy.)

Po połączeniu wszystkie routery w obszarze mają identyczne tabele topologii. *
Jego zawartość jest wynikiem działania algorytmu SPF.
Po konwergencji tabela zawiera tylko wpisy trasy o najniższym koszcie dla wszystkich znanych sieci.
Jest to baza danych stanu łącza, która reprezentuje topologię sieci. *
Tabela topologii zawiera możliwe trasy następców.
Tabelę można wyświetlić za pomocą komendy show ip ospf database. *


Router uczestniczy w domenie OPSFv2. Co się zawsze stanie, jeśli upłynie przerwa, zanim router odbierze pakiet powitalny z sąsiedniego routera DROTHER OPSF?

SPF uruchomi się i określi, który router sąsiedni jest „wyłączony”.
OSPF przeprowadzi nowe wybory DR / BDR.
OSPF usunie sąsiada z bazy danych stanu łącza routera. *
Rozpocznie się nowy licznik czasu martwego interwału wynoszący 4-krotność odstępu hello.


Które polecenie dostarczy informacji specyficznych dla tras OSPFv3 w tablicy routingu?

pokaż trasę ip ospf
pokaż trasę ip
pokaż trasę ipv6 ospf *
pokaż trasę ipv6


Która maska ​​z symbolem wieloznacznym byłaby używana do reklamowania sieci 192.168.5.96/27 w ramach konfiguracji OSPF?

0.0.0.32
0.0.0.31 *
255.255.255.223
255.255.255.224


Administrator sieci wprowadza polecenie ipv6 router ospf 64 w trybie konfiguracji globalnej. Jaki jest wynik tego polecenia?

Procesowi OSPFv3 zostanie przypisany identyfikator 64. *
Routerowi zostanie przypisany identyfikator routera 64.
Routerowi zostanie przypisany autonomiczny numer systemowy 64.
Referencyjna przepustowość zostanie ustawiona na 64 Mb / s.


Wypełnij puste pole.
Wybór DR i BDR odbywa się w  sieciach „  multi-access ”, takich jak sieci Ethernet.


Wypełnij puste pole.
OSPF używa „  kosztu  ” jako miary.


Którego polecenia należy użyć do sprawdzenia identyfikatora procesu OSPF, identyfikatora routera, sieci, które router reklamuje, sąsiadów, z których router otrzymuje aktualizacje, i domyślnej odległości administracyjnej?

pokaż protokoły ip *
pokaż interfejs
ip ospf
pokaż ip ospf pokaż ip ospf neighbour

10 
Która funkcja OSPFv3 działa inaczej niż OSPFv2?

uwierzytelnianie *
obliczenia metryczne
cześć mechanizm
proces wyboru
typy pakietów OSPF

11

Uruchom PT – Ukryj i zapisz PT
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania z instrukcji działania, a następnie wykonaj zadanie.

Jaki komunikat jest wyświetlany na www.ciscoville.com?

Prawidłowa konfiguracja na R1 to:
router ospf 10
sieć 192.168.2.0 0.0.0.255 obszar 0
sieć 10.0.10.0 0.0.0.3 obszar 0

Prawidłowa konfiguracja na R2 to:
router ospf 10
sieć 10.0.10.0 0.0.0.3 obszar 0
sieć 10.0.10.4 0.0.0.3 obszar 0
sieć 172.16.5.0 0.0.0.255 obszar 0
Ukończenie! *
Konwergencja!
Sukces!
Skończone

12 
Wypełnij puste pole. Nie używaj skrótów.
Aby szybko zweryfikować informacje o konfiguracji OSPFv3, w tym identyfikator procesu OSPF, identyfikator routera i interfejsy włączone dla OSPFv3, musisz wydać polecenie „  pokaż protokoły ipv6  ”

13


Umieść opcje w następującej kolejności:

Trzeci priorytet Priorytet  czwarty – brak goli – Pierwszy priorytet  Drugi priorytet
 


14


Umieść opcje w następującej kolejności:

W tym miejscu można znaleźć szczegóły dotyczące sąsiednich routerów. Jest to algorytm używany przez OSPF. Wszystkie routery znajdują się w obszarze sieci szkieletowej. – brak punktacji – w  tym miejscu można znaleźć tabelę topologii. – bez punktacji –
15 
Które trzy stwierdzenia opisują podobieństwa między OSPFv2 i OSPFv3? (Wybierz trzy.)

Oba mają domyślnie włączone routing emisji pojedynczej.
Obaj używają adresu wyjścia interfejsu jako adresu źródłowego podczas wysyłania komunikatów OSPF.
Oba korzystają z tego samego procesu wyboru DR / BDR. *
Obie obsługują protokół IPsec do uwierzytelniania.
Oba mają wspólną koncepcję wielu obszarów. * Oba są protokołami stanu łącza. *

16 
Jaka jest funkcja pakietów hello OSPF?

do wysyłania specjalnie żądanych rekordów stanu łącza w
celu wykrycia sąsiadów i tworzenia powiązań między nimi * w
celu żądania określonych rekordów stanu łącza od routerów sąsiednich w
celu zapewnienia synchronizacji bazy danych między routerami

17


Umieść opcje w następującej kolejności:

Identyfikator sąsiada z 3.3.3.3
– brak oceny  – 
proces routingu „ospf 10 ″ o identyfikatorze 1.1.1.1  Protokół routingu to„ ospf 10 ″  BW 1544 Kbit / s

18 
Jakie są dwa cele identyfikatora routera OSPF? (Wybierz dwa.)

do jednoznacznej identyfikacji routera w domenie OSPF *,
aby umożliwić algorytmowi SPF określenie ścieżki o najniższych kosztach do sieci zdalnych w
celu ułatwienia przejścia stanu sąsiedniego OSPF na Pełny,
aby ułatwić udział routera w wyborze wyznaczonego routera *,
aby ułatwić ustanowienie konwergencji sieci

19 
Które polecenie sprawdzi, czy router z OSPFv3 utworzył przyleganie do innych routerów w obszarze OSPF?

pokaż sąsiada ipv6 ospf *
pokaż trasę ipv6 ospf
pokaż interfejs ipv6 krótkie
pokaż konfigurację

20 
OSPFv3 z jednym obszarem został włączony na routerze za pomocą polecenia ipv6 router ospf 20. Które polecenie włączy ten proces OSPFv3 na interfejsie tego routera?

ipv6 ospf 20 obszar 0 *
ipv6 ospf 20 obszar 20
ipv6 ospf 0 obszar 20
ipv6 ospf 0 obszar 0

21 
Kiedy inżynier sieci konfiguruje OSPFv3 na routerze, jakie polecenie wyda inżynier bezpośrednio przed skonfigurowaniem identyfikatora routera?

ipv6 router ospf 10 *
ipv6 ospf 10 obszar 0
interfejs szeregowy 0/0/1
wyczyść proces ipv6 ospf

22 
Jakie kryterium preferuje router, aby wybrać identyfikator routera?

adres IP najwyższego skonfigurowanego interfejsu sprzężenia zwrotnego na routerze
polecenie router-id rid *
adres IP najwyższego aktywnego interfejsu obsługującego OSPF
adres IP najwyższego aktywnego interfejsu na routerze

23 
Który pakiet OPSF zawiera różne typy reklam stanu łącza?

LSR
LSU *
DBD
LSAck
cześć

24 
Czego router Cisco używa automatycznie do tworzenia lokalnych adresów łącza na interfejsach szeregowych, kiedy OSPFv3 jest wdrożony?

adres MAC interfejsu Ethernet dostępny w routerze, prefiks FE80 :: / 10 i proces EUI-64 *
adres MAC interfejsu szeregowego, prefiks FE80 :: / 10 i EUI-64 przetwarzają
FE80: : / 10 prefiks i proces EUI-48 przetwarzają
najwyższy adres MAC dostępny w routerze, prefiks FE80 :: / 10 i proces EUI-48

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *