CISCOSieci Komputerowe

CCNA 3 v5 SN Final Exam Odpowiedzi na egzamin

Podstawy routingu i przełączania

1

Zobacz wystawę. Administrator sieci próbuje zaktualizować obraz systemu IOS na routerze Cisco 2901. Po pobraniu nowego obrazu i skopiowaniu go na serwer TFTP, jakie polecenie należy wydać na routerze przed uaktualnieniem obrazu systemu IOS na routerze?

ping 10.10.10.1
dir flash:
ping 10.10.10.2 *
kopiuj tftp: flash0:

2)

Wypełnij puste pole

Obszar „   szkielet   ” łączy się ze wszystkimi innymi typami obszarów OSPF.

3
Który adres jest używany przez router EIGRP IPv6 jako źródło wiadomości powitalnych?

interfejs adres lokalny łącza IPv6 *
identyfikator routera 32-bitowego
adres multiemisji wszystkich routerów EIGRP adres
globalnego adresu emisji pojedynczej IPv6 skonfigurowany w interfejsie

4

Zobacz wystawę. Administrator sieci wydaje polecenie show ipv6 eigrp neighbours. Który wniosek można wyciągnąć na podstawie wyników?

Adresy lokalne dla łącza dla interfejsów routerów sąsiednich są konfigurowane ręcznie. *
Jeśli R1 nie odbierze pakietu hello od sąsiada o adresie lokalnym FE80 :: 5 w ciągu 2 sekund, zadeklaruje, że sąsiadujący router nie działa.
R1 ma dwóch sąsiadów. Łączą się z R1 za pośrednictwem interfejsów S0 / 0/0 i S0 / 0/1.
Sąsiad o lokalnym adresie łącza FE80 :: 5 jest pierwszym sąsiadem EIGRP, którego uczy się R1.

5

Zobacz wystawę. Które dwa wnioski można wyciągnąć z wyników? (Wybierz dwa.)

Do sieci 192.168.10.8/30 można dotrzeć poprzez 192.168.11.1.
Zgłaszana odległość do sieci 192.168.1.0/24 wynosi 41024256.
Router R1 ma dwa następcy do sieci 172.16.3.0/24.
Istnieje jeden możliwy następca sieci 192.168.1.8/30 . * Sąsiad 172.16.6.1 spełnia warunek wykonalności połączenia z siecią 192.168.1.0/24. *

6


Zobacz wystawę. Administrator próbuje skonfigurować EIGRP dla IPv6 na routerze i wyświetla wyświetlany komunikat o błędzie. Które polecenie musi wydać administrator, zanim będzie można skonfigurować EIGRP dla IPv6?

eigrp router-id 100.100.100.100
bez zamykania
ipv6 eigrp 100
ipv6 cef ipv6 routing emisji
pojedynczej *

7
Jakie dwa warunki muszą zostać spełnione, aby utworzyć klaster, który zawiera 5 punktów dostępu? (Wybierz dwa.)

Punkty dostępowe muszą używać różnych nazw klastrów.
Wszystkie AP muszą być skonfigurowane do korzystania z różnych trybów radiowych.
Do utworzenia klastra potrzebne są co najmniej dwa kontrolery.
Punkty dostępowe muszą być podłączone w tym samym segmencie sieci. * Tryb klastrowania musi być włączony dla punktów dostępowych. *

8
Który czynnik technologiczny determinuje wpływ domeny awarii?

szybkość przesyłania przełączników używanych w warstwie dostępowej
liczba warstw hierarchicznej sieci
rola nieprawidłowego działania urządzenia *
liczba użytkowników w warstwie dostępowej

9
Które ustawienie konfiguracji trybu pozwoliłoby na utworzenie łącza EtherChannel między przełącznikami SW1 i SW2 bez wysyłania ruchu negocjacyjnego?

SW1: pożądany
SW2: pożądany

SW1: pasywny
SW2: aktywny

SW1: on SW2: on *

SW1: auto
SW2: automatyczne
trunking włączony na obu przełącznikach

SW1: auto
SW2: auto
PortFast włączony na obu przełącznikach

10
Które dwie funkcje w sieci dużych przedsiębiorstw są wykonywane przez routery w warstwie dystrybucyjnej? (Wybierz dwa.)

zapewniają zasilanie przez Ethernet dla urządzeń
zapewniają szybki szkielet sieci
łączą zdalne sieci *
łączą użytkowników z siecią
zapewniają bezpieczeństwo ruchu danych *

11
Inżynier sieci wdraża zabezpieczenia na wszystkich routerach firmy. Które dwa polecenia muszą zostać wydane, aby wymusić uwierzytelnianie za pomocą hasła 1C34dE dla wszystkich interfejsów obsługujących OSPF w obszarze szkieletu sieci firmowej? (Wybierz dwa.)

obszar 0 uwierzytelnienie wiadomość-skrót * ip ospf wiadomość-skrót klucz 1 md5 1C34dE * nazwa użytkownika hasło OSPF 1C34dE włącz hasło 1C34dE obszar 1 uwierzytelnienie wiadomość-skrót


12
Kiedy router OSPF staje się ABR?

gdy router jest skonfigurowany jako ABR przez administratora sieci,
gdy router ma interfejsy w różnych obszarach *,
gdy router ma priorytet OSPF równy 0,
gdy router ma najwyższy identyfikator routera

13
Która cecha najbardziej wpłynęłaby na inżyniera projektującego sieć na wybór przełącznika wielowarstwowego zamiast przełącznika warstwy 2?

możliwość posiadania wielu ścieżek przesyłania przez sieć komutowaną w oparciu o liczbę (numery) sieci VLAN
zdolność do agregacji wielu portów w celu uzyskania maksymalnej przepustowości danych
zdolność do zbudowania tablicy routingu *
zdolność do zasilania urządzeń podłączonych bezpośrednio i samego przełącznika

14
Projektant sieci rozważa, czy wprowadzić blok przełączników w sieci firmowej. Jaka jest podstawowa zaleta wdrażania bloku przełączników?

Rdzeń z jednym rdzeniem zapewnia wszystkie trasy między sieciami VLAN.
Jest to sieciowe oprogramowanie aplikacyjne, które zapobiega awarii jednego urządzenia sieciowego.
Awaria bloku przełączników nie wpłynie na wszystkich użytkowników końcowych. *
Jest to funkcja bezpieczeństwa dostępna we wszystkich nowych przełącznikach Catalyst.

15

Administrator sieci wprowadza domyślną komendę spanning-tree portfast bpduguard. Jaki jest wynik wydania tego polecenia na przełączniku Cisco?

Każdy port przełącznika zostanie wyłączony pod kątem błędów, jeśli otrzyma BPDU.
Każdy port przełącznika skonfigurowany za pomocą PortFast zostanie wyłączony pod kątem błędów, jeśli otrzyma BPDU. *
Dowolne porty trunkingowe będą mogły natychmiast połączyć się z siecią, zamiast czekać na połączenie.
Każdy port przełącznika, który odbierze BPDU, zignoruje komunikat BPDU.

16
Jakie są dwie różnice między wersjami Cisco IOS 12 i IOS 15? (Wybierz dwa.)

Każdy router platformy Cisco ISR G2 zawiera uniwersalny obraz w wersjach IOS 12, ale nie w wersjach IOS 15.
Klucz licencyjny IOS w wersji 15 jest unikalny dla każdego urządzenia, podczas gdy klucz licencyjny IOS w wersji 12 nie jest specyficzny dla urządzenia. *
Wersja IOS 12 ma dwa ciągi, które występują jednocześnie, podczas gdy wersja IOS 15 wciąż ma dwa ciągi, ale wersje występują w jednej kolejności sekwencyjnej.
Wersja IOS 12 ma polecenia, które nie są dostępne w wersji 15.
Wersja IOS 12.4 (20) T1 jest wydaniem głównym, natomiast wersja IOS 15.1 (1) T1 to nowa funkcja. *

17

Zobacz wystawę. Jakie są dwa wyniki wydawania wyświetlanych poleceń na S1, S2 i S3? (Wybierz dwa.)

S3 można wybrać jako most wtórny.
S2 może stać się mostem głównym, jeśli S3 zawiedzie.
S1 automatycznie dostosuje priorytet, aby był najniższy. * S2 może stać się mostem głównym, jeśli S1 zawiedzie. * S1 automatycznie dostosuje priorytet, aby był najwyższy.

18
Odległa klasa może z powodzeniem uzyskać dostęp do wykładów strumieniowych intensywnie korzystających z wideo za pośrednictwem komputerów przewodowych. Jednak gdy punkt dostępu bezprzewodowego 802.11n jest zainstalowany i używany z 25 bezprzewodowymi laptopami w celu uzyskania dostępu do tych samych wykładów, występuje niska jakość dźwięku i obrazu. Które rozwiązanie bezprzewodowe poprawiłoby wydajność laptopów?

Uaktualnij punkt dostępu do punktu, który może prowadzić.
Zmniejsz moc nadajnika bezprzewodowego.
Dostosuj bezprzewodowe karty sieciowe w laptopach, aby działały z częstotliwością 10 GHz, aby były zgodne z 802.11n.
Dodaj kolejny punkt dostępu. *

19
Inżynier sieciowy rozwiązuje problem implementacji OSPFv3 w jednym obszarze na routerach R1, R2 i R3. Podczas weryfikacji implementacji należy zauważyć, że tabele routingu na R1 i R2 nie zawierają pozycji dla zdalnej sieci LAN na R3. Badanie R3 pokazuje, co następuje:

że wszystkie interfejsy mają poprawne adresowanie,
że proces routingu został skonfigurowany globalnie,
że utworzyły się poprawne przylegania routera
Jakie dodatkowe działania podjęte na R3 mogłyby rozwiązać problem?

W razie potrzeby wymuś wybory DR / BDR.
Użyj polecenia sieciowego, aby skonfigurować sieć LAN w ramach globalnego procesu routingu.
Włącz proces routingu OSPFv3 na interfejsie podłączonym do zdalnej sieci LAN. *
Uruchom ponownie proces routingu OPSFv3.

20
Kiedy należy wyłączyć automatyczne podsumowanie EIGRP?

gdy schemat adresowania sieci korzysta z VLSM,
gdy router ma więcej niż trzy aktywne interfejsy,
gdy sieć zawiera nieciągłe adresy sieciowe *,
gdy router ma mniej niż pięć aktywnych interfejsów,
gdy router nie wykrył sąsiada w ciągu trzech minut

21
Kiedy router z EIGRP wprowadzi sieć docelową w stan aktywny?

gdy domena EIGRP jest konwergentna,
gdy ruch wychodzący jest kierowany do sieci docelowej,
gdy połączenie z następcą sieci docelowej kończy się niepowodzeniem i nie ma dostępnego możliwego następcy *,
gdy pojawia się komunikat EIGRP z następcy sieci docelowej

22
Jakie działania należy podjąć, planując redundancję w hierarchicznym projekcie sieci?

dodaj alternatywne ścieżki fizyczne dla danych, które będą przechodzić przez sieć,
nieustannie kupuj sprzęt do tworzenia kopii zapasowych dla sieci *
natychmiast wymień niedziałający moduł, usługę lub urządzenie w sieci,
zaimplementuj port STP szybko między przełącznikami w sieci

23
Wypełnij puste pole. Użyj akronimu.
Który protokół szyfrowania jest używany w technice uwierzytelniania klucza wspólnego WPA2? „  AES  ”

 24

Zobacz wystawę. Gdy polecenie sąsiad ip show ip ospf zostanie podane z monitu R1 #, dane wyjściowe nie zostaną wyświetlone. Jednak po wydaniu polecenia show ip interface short wszystkie interfejsy są wyświetlane i wyświetlane. Jaki jest najbardziej prawdopodobny problem?

R1 nie wysłał domyślnej trasy do R2 za pomocą komendy origin-information default.
R2 nie wprowadził jeszcze interfejsu S0 / 0/1.
R1 lub R2 nie ma instrukcji sieci dla sieci 172.16.100.0. *
Dostawca usług internetowych nie skonfigurował jeszcze trasy statycznej dla firmy ABC.
R1 lub R2 nie mają jeszcze skonfigurowanego interfejsu sprzężenia zwrotnego.

25

Zobacz wystawę. Jeśli router B ma zostać skonfigurowany dla EIGRP AS 100, jaką konfigurację należy wprowadzić?

B (config-router) # sieć 192.168.10.4 0.0.0.3
B (config-router) # sieć 192.168.10.8 0.0.0.3
B (config-router) # sieć 192.168.10.64 0.0.0.63
B (config-router) # sieć 192.168.10.128 0.0.0.63
B (router-konfigurator) # sieć 192.168.10.192 0.0.0.63

B (config-router) # network 192.168.10.4 255.255.255.248
B (config-router) # network 192.168.10.8 255.255.255.248
B (config-router) #net 192.168.10.128 255.255.255.192

B (config-router) # network 192.168.10.0 255.255.255.0

B (config-router) # network 192.168.10.0 0.0.0.255

B (config-router) # sieć 192.168.10.4 0.0.0.3 B (config-router) # sieć 192.168.10.8 0.0.0.3 B (config-router) # sieć 192.168.10.128 0.0.0.63 *

B (config-router) # sieć 192.168.10.4 0.0.0.3
B (config-router) # sieć 192.168.10.8 0.0.0.3

26

Zobacz wystawę. Technik sieciowy rozwiązuje problem z brakującymi trasami OSPFv3 na routerze. Jaka jest przyczyna problemu na podstawie danych wyjściowych polecenia?

Router lokalny utworzył pełne sąsiedztwo sąsiadów, ale musi być w stanie 2WAY, aby bazy danych routera mogły zostać w pełni zsynchronizowane.
Identyfikatory sąsiadów są niepoprawne. Interfejsy muszą używać tylko adresów IPv6, aby zapewnić w pełni zsynchronizowane bazy danych routingu.
Czas martwy musi być większy niż 30, aby wszystkie routery tworzyły sąsiedztwa sąsiadów.
Wystąpił problem z przyleganiem OSPFv3 między routerem lokalnym a routerem używającym identyfikatora sąsiada 2.2.2.2. *

27

Zobacz wystawę. Jakie dwa wnioski można wyciągnąć z wyników? (Wybierz dwa.)

Pakiet jest w pełni operacyjny.
Kanał portu jest kanałem warstwy 3.
Kanał EtherChannel jest wyłączony. * Identyfikator kanału portu to 2. * Zastosowana metoda równoważenia obciążenia to port źródłowy do portu docelowego.

28

Zobacz wystawę. Na podstawie wyświetlonych danych wyjściowych polecenia, jaki jest status EtherChannel?

EtherChannel jest dynamiczny i używa portów Fa0 / 10 i Fa0 / 11 jako portów pasywnych.
EtherChannel jest w użyciu i działa, jak wskazują flagi SU i P. w danych wyjściowych polecenia. *
EtherChannel jest wyłączony, o czym świadczy puste pole protokołu.
EtherChannel jest częściowo funkcjonalny, jak wskazują flagi P dla portów FastEthernet.

29
Inżynier sieci konfiguruje sieć LAN z redundantnym pierwszym przeskokiem, aby lepiej wykorzystać dostępne zasoby sieciowe. Który protokół powinien wdrożyć inżynier?

FHRP
VRRP
GLBP *
HSRP

30
użytkowników w sieci IEEE 801.11n narzeka na wolne prędkości. Administrator sieci sprawdza AP i sprawdza, czy działa poprawnie. Co można zrobić, aby poprawić wydajność sieci bezprzewodowej w sieci?

Rozdziel ruch bezprzewodowy między pasmem 2,4 GHz 802.11n a pasmem 5 GHz. *
Ustaw AP na tryb mieszany.
Zmień metodę uwierzytelniania w punkcie dostępowym.
Przełącz na AP 802.11g.

31
Administrator sieci rozwiązuje problem niskiej wydajności w sieci przełączanej warstwy 2. Po sprawdzeniu nagłówka IP administrator zauważa, że ​​wartość TTL nie maleje. Dlaczego wartość TTL nie maleje?

Jest to normalne zachowanie w sieci warstwy 2. *
Baza danych VLAN jest uszkodzona.
Tabela adresów MAC jest pełna.
Interfejs danych przychodzących jest ustawiony na półdupleks.

32
Jaka jest technika modulacji bezprzewodowej stosowana przez standardy WLAN 802.11, która może implementować MIMO?

FHSS
OFDM *
BSS
DSSS

33
Która technologia jest standardem protokołu otwartego, który pozwala przełącznikom automatycznie łączyć porty fizyczne w pojedyncze łącze logiczne?

Multilink PPP
PAgP
DTP
LACP *

34
Zestaw przełączników jest podłączany w topologii LAN. Która wartość priorytetu mostu STP sprawi, że najmniej prawdopodobne jest, aby przełącznik został wybrany jako root?

32768
4096
65535
61440 *

35
Którą topologię sieci bezprzewodowej konfiguruje technik instalujący klawiaturę, mysz i słuchawki, z których każda korzysta z Bluetooth?

tryb ad hoc * tryb infrastruktury trybumieszanego
punktu aktywnego

36

Zobacz wystawę. Która trasa lub trasy zostaną ogłoszone dostawcy usług internetowych routera, jeśli włączona jest funkcja autosummarization?

10.0.0.0/8*

10.1.0.0/16

10.1.0.0/28

10.1.1.0/24
10.1.2.0/24
10.1.3.0/24
10.1.4.0/28

37
Kiedy wysyłane są pakiety aktualizacyjne EIGRP?

tylko w razie potrzeby *
co 30 sekund za pośrednictwem transmisji
co 5 sekund za pośrednictwem multiemisji,
gdy wyuczone trasy się zestarzeją

38
Które wymaganie należy sprawdzić, zanim administrator sieci dokona aktualizacji obrazu IOS na routerze?

Stary plik obrazu IOS został usunięty.
Serwer FTP działa.
W pamięci flash jest wystarczająca ilość miejsca. *
Żądany plik obrazu IOS został pobrany do routera.

39
Jaka metoda uwierzytelniania bezprzewodowego zależy od serwera uwierzytelniania RADIUS?

WPA Personal
WEP
WPA2 Enterprise *
WPA2 Personal

40
Administrator sieci chce zweryfikować domyślne wartości opóźnień dla interfejsów routera z obsługą EIGRP. Które polecenie wyświetli te wartości?

show running-config
pokaż interfejsy *
pokaż protokoły
ip pokaż trasę ip

41
Administrator sieci w oddziale konfiguruje uwierzytelnianie EIGRP między routerem w oddziale a routerem w centrali. Jakie dane uwierzytelniające są potrzebne do procesu uwierzytelnienia?

losowo generowany klucz z kluczem kryptograficznym generuje polecenie rsa
wspólny klucz skonfigurowany za pomocą polecenia klucz-łańcuch w łańcuchu kluczy *
nazwa użytkownika i hasło skonfigurowane na routerze
w centrali głównej nazwa hosta routera w centrali i wspólne hasło

42

Zobacz wystawę. Interfejs FastEthernet 0/1 na S1 jest podłączony do interfejsu FastEthernet 0/1 na S2, a interfejs FastEthernet 0/2 na S1 jest podłączony do interfejsu FastEthernet 0/2 na S2. Jakie są dwa błędy w obecnych konfiguracjach EtherChannel? (Wybierz dwa.)

Pożądany tryb nie jest zgodny z trybem włączenia.
Tryb łącza jest niedozwolony dla pakietów EtherChannel.
Dwa tryby automatyczne nie mogą tworzyć pakietu. * Grupa kanałów jest niespójna. * Identyfikator kanału portu interfejsu powinien być inny w obu przełącznikach.

43
Jaką rolę portu przypisano do portu przełącznika, który ma najniższy koszt dotarcia do mostu głównego?

wyłączony port
główny port *
wyznaczony port
niewyznaczony port

44
Jakie są dwie cechy podsumowania trasy między obszarami OSPF? (Wybierz dwa.)

ASBR wykonują wszystkie podsumowania OSPF.
Trasy w obrębie obszaru są podsumowywane przez ABR. *
Podsumowanie trasy powoduje duży ruch sieciowy i obciążenie routera.
ABR reklamują podsumowane trasy w szkielecie. *
LSA typu 3 i typu 5 są używane do propagowania podsumowanych tras.

45

Uruchom PT Hide and Save PT

Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.

Która wiadomość była wyświetlana na serwerze WWW?

Robota wykonana!
Gratulacje!
Wspaniała praca!
Udało ci się! *

46

Zobacz wystawę. Jakie dwie informacje może określić administrator sieci na podstawie tego wyniku? (Wybierz dwa.)

Metryka, która zostanie zainstalowana w tabeli routingu dla trasy 10.0.0.0, będzie wynosić 65 (64 + 1).
Interfejs Fa0 / 1 nie uczestniczy w procesie OSPF.
R1 jest punktem dystrybucji dla routerów podłączonych do sieci 10.0.0.4.
R1 uczestniczy w OSPF dla wielu obszarów. * Używany
numer procesu OSPF to 0.

47

RouterA # -> copy flash0: tftp:

Nazwa pliku źródłowego? -> C1900-universalk9-m.SPA.152-4.M3.bin

Adres lub nazwa zdalnego hosta -> 2001: DB8: CAFE: 100 :: 9

48
Administrator sieci skonfigurował kanał EtherChannel między dwoma przełącznikami połączonymi czterema łączami magistrali. Jeśli fizyczny interfejs jednego z łączy łącza zmienia się w stan wyłączenia, co stanie się z kanałem EtherChannel?

Protokół drzewa opinającego ponownie obliczy pozostałe łącza pnia.
Kanał EtherChannel pozostanie funkcjonalny.
EtherChannel przejdzie w stan wyłączenia. *
Protokół Spanning Tree przełączy uszkodzony interfejs fizyczny w tryb przekazywania.

49

Zobacz wystawę. Jaki docelowy adres MAC jest używany, gdy ramki są wysyłane ze stacji roboczej do bramy domyślnej?

Adresy MAC routerów przekazujących i rezerwowych
Adres MAC routera rezerwowego
Adres MAC routera wirtualnego *
Adres MAC routera przekazującego

50

Zobacz wystawę. Firma przeprowadziła migrację z jednego obszaru OSPF do wielu obszarów. Jednak żaden z użytkowników z sieci 192.168.1.0/24 w nowym obszarze nie jest dostępny dla nikogo w biurze Oddziału 1. Na czym polega problem z wynikami wystawy?

W tabeli routingu dla sieci 192.168.1.0 nie ma tras między obszarami. *
Proces routingu OSPF jest nieaktywny.
Router nie ustanowił żadnych powiązań z innymi routerami OSPF.
Link do nowego obszaru nie działa.

51
Jakie są dwa wymagania w przypadku korzystania z konfiguracji poza pasmem urządzenia sieciowego Cisco IOS? (Wybierz dwa.)

Dostęp Telnet lub SSH do urządzenia
połączenie z operacyjnym interfejsem sieciowym urządzenia
bezpośrednie połączenie z konsolą lub portem AUX * klient emulacji terminala * dostęp HTTP do urządzenia

52
Jakie trzy rodzaje informacji można znaleźć w przypadku rozwiązywania problemów z brakującymi trasami EIGRP na routerze za pomocą polecenia show ip protocols? (Wybierz trzy.)

wszelkie interfejsy na routerze skonfigurowane jako pasywne * dowolne listy ACL, które wpływają na proces routingu EIGRP * wszelkie interfejsy włączone dla sieci uwierzytelniających EIGRP , które nie są reklamowane przez protokół routingu EIGRP * interfejs lokalny używany do ustanowienia przylegania do EIGRP sąsiaduje z adresami IP skonfigurowanymi na sąsiednich routerach53
Jakie są dwa wymagania, aby móc skonfigurować kanał EtherChannel między dwoma przełącznikami? (Wybierz dwa.)

Wszystkie interfejsy muszą działać z tą samą prędkością. *
Wszystkie interfejsy muszą być przypisane do różnych sieci VLAN.
Zaangażowane interfejsy muszą być ciągłe na przełączniku.
Wszystkie interfejsy muszą działać w tym samym trybie dupleksowym. *
Na każdym końcu muszą istnieć różne dozwolone zakresy sieci VLAN.

54

Ten typ LSA istnieje w sieciach z dostępem wielodostępnym i bez rozgłaszania w / DR => TYP 2 LSA Ten typ LSA opisuje trasy do sieci poza OSPF AS => TYP 5 LSA Ten typ LSA jest zalany tylko na obszarze, z którego pochodzi => TYP 1 LSA Ten typ LSA jest wykorzystywany przez ABR do reklamowania sieci z innych obszarów => TYP 3 LSA


55
W lokalnym college’u studenci mogą łączyć się z siecią bezprzewodową bez użycia hasła. Z jakiego trybu korzysta punkt dostępu?


klucz wspólny sieci
otwarty *
pasywny

56
Jakie trzy funkcje przełącznika warstwy dostępu są brane pod uwagę przy projektowaniu sieci? (Wybierz trzy.)


szybkość przekazywania ruchu ograniczającego rozgłaszanie ***
zdolność przełączania awaryjnego
Moc przez Ethernet ***
prędkość gęstości gęstości portów konwergencji
***

57

Zobacz wystawę. Co można wyciągnąć na temat sieci 192.168.1.0 w tabeli routingu R2?

Ta sieć została poznana z wewnętrznego routera w tym samym obszarze.
Ta sieć została poznana poprzez podsumowanie LSA z ABR. *
Ta sieć jest bezpośrednio podłączona do interfejsu GigabitEthernet0 / 0.
Tej sieci należy używać do przekazywania ruchu do sieci zewnętrznych.

58
Które dwa stwierdzenia są poprawne w odniesieniu do pakietów potwierdzających EIGRP? (Wybierz dwa.)

Pakiety są wysyłane jako emisja pojedyncza. * Pakiety są niewiarygodne. * Pakiety służą do wykrywania sąsiadów podłączonych do interfejsu. Pakiety wymagają potwierdzenia. Pakiety są wysyłane w odpowiedzi na pakiety hello.


59
Wystąpiła awaria STP i ramki zalewają sieć. Jakie działania powinien podjąć administrator sieci?

Ruch rozgłoszeniowy powinien zostać zbadany i wyeliminowany z sieci.
Drzewo opinające należy wyłączyć dla tego wystąpienia STP, dopóki problem nie zostanie znaleziony.
Nadmiarowe łącza powinny być fizycznie usuwane, dopóki instancja STP nie zostanie naprawiona. *
Odpowiedź administratora sieci nie jest wymagana, ponieważ pole TTL ostatecznie powstrzyma zalanie sieci przez ramki.

60
Administrator sieci wydaje  na routerze polecenie  R1 (config) # licencja moduł rozruchowy c1900 pakiet technologiczny securityk9 . Jaki jest efekt tego polecenia?

IOS poprosi użytkownika o podanie UDI w celu aktywacji licencji.
IOS poprosi użytkownika o ponowne uruchomienie routera.
Funkcje pakietu bezpieczeństwa są dostępne natychmiast.
Aktywowana jest licencja ewaluacyjna dla pakietu technologii bezpieczeństwa. *

61
Router został usunięty z sieci w celu konserwacji. Nowy obraz oprogramowania Cisco IOS został pomyślnie pobrany na serwer i skopiowany do pamięci flash routera. Co należy zrobić przed ponownym uruchomieniem routera?

Usuń poprzednią wersję oprogramowania Cisco IOS z pamięci flash.
Skopiuj działającą konfigurację do NVRAM.
Utwórz kopię zapasową nowego obrazu.
Uruchom ponownie router i sprawdź, czy nowy obraz uruchamia się pomyślnie. *

62
Jakie dwie metody wykorzystuje bezprzewodowa karta sieciowa do wykrycia punktu dostępowego? (Wybierz dwa.)

odbieranie ramki sygnału nawigacyjnego *
dostarczanie ramki emisji
transmitującej żądanie sondy *
wysyłanie żądania ARP
inicjującego potrójny handshak

63

Zobacz wystawę. Dlaczego R1 i R2 nie ustaliły przylegania reklam?

Adres lokalny dla łącza musi być taki sam na obu routerach.

Numer AS musi być taki sam w R1 i R2. *

R1 S0 / 0/0 i R2 S0 / 0/0 znajdują się w różnych sieciach.

Komenda no shutdown została źle zastosowana na obu routerach.

Identyfikator routera musi być taki sam na obu routerach.

64

możliwa odległość do 192.168.11.64 => 660110 nowy następca do sieci 192.168.1.0 => 192.168.3.1 sieć docelowa => 192.168.11.64

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *