CISCOSieci Komputerowe

CCNA 4 v5 CN Rozdział 1 Odpowiedzi do egzaminu

Łączenie sieci

1
Jakie są dwie ustrukturyzowane zasady inżynierii niezbędne do pomyślnego wdrożenia projektu sieci? (Wybierz dwa.)

modułowość *
bezpieczeństwo
dostępność
jakość jakość usług
odporność *

2
Co jest pierwszym ważnym czynnikiem przy projektowaniu sieci?

rozmiar sieci * protokoły
bezpieczeństwa dostępu
, które mają być używane,
rodzaj aplikacji

3
Która warstwa architektury współpracy Cisco zawiera ujednolicone oprogramowanie do komunikacji i konferencji, takie jak Cisco WebEx Meetings, WebEx Social, Cisco Jabber i TelePresence?

dostawca usług Edge
Enterprise Moduł
aplikacji i urządzeń WAN *

4
W jakiej warstwie zhierarchizowanego modelu projektowego LAN w przedsiębiorstwie uwzględniono by PoE dla telefonów VoIP i punktów dostępu?

dystrybucja podstawowego
fizycznego
łącza danych
*

5
Który moduł sieci jest podstawowym elementem projektu kampusu?

moduł dystrybucji i dostępu *
moduł usług
centrum danych
krawędź przedsiębiorstwa

6
W hierarchicznym projekcie sieci, które warstwy można łączyć w zwinięty rdzeń dla mniejszych sieci?

rdzeń, dystrybucja i dostęp
dystrybucja i dostęp
rdzeń i dostęp
rdzeń i dystrybucja *

7


Zobacz wystawę. Jakiego rodzaju połączenia ISP z krawędzią usługodawcy korzysta firma A?

dual-homed
dual-multihomed
single-homed
multihomed *

8
Jaka jest jedna zaleta projektowania sieci w modzie elementów konstrukcyjnych dla dużych firm?


redundancja mobilności
zwiększona izolacja czasu awarii dostępu do sieci
*

9
Inżynier sieci chce przeprojektować sieć bezprzewodową i wykorzystać kontrolery sieci bezprzewodowej, które zarządzają wieloma rozmieszczonymi punktami dostępu bezprzewodowego. W którym module projektu sieci architektury sieci kampusowej można znaleźć scentralizowane kontrolery sieci bezprzewodowej?

usługi * centrum
dystrybucji i dystrybucjidanych dla
przedsiębiorstw

10
Które dwa urządzenia można zwykle znaleźć w warstwie dostępu w hierarchicznym modelu projektowym LAN w przedsiębiorstwie? (Wybierz dwa.)

Warstwa 3 urządzenie
firewall
punkt dostępowy * warstwa przełącznik 2 * Przełącznik modułowy

11
Które podejście w sieci pozwala na zmiany sieci, aktualizacje lub wprowadzanie nowych usług w kontrolowany i etapowy sposób?

modułowy *
moduł sieciowy statyczny
bez obramowania

12


Zobacz wystawę. Jakiego typu hierarchiczny model projektowy LAN firmy Cisco stosuje się w szkole 1?

7
-warstwowy dwuwarstwowy zwinięty rdzeń *
trzywarstwowy
3-warstwowy

13
Które trzy architektury sieciowe zostały wprowadzone przez Cisco, aby sprostać nowym wyzwaniom technologicznym tworzonym przez ewoluujące modele biznesowe? (Wybierz trzy.)

Cisco Collaboration * Cisco Data Center * Cisco Borderless * Cisco Enterprise Edge Cisco Enterprise Campus Cisco Enterprise Branch14
Która technologia Cisco umożliwia różnorodnym urządzeniom sieciowym bezpieczne, niezawodne i bezproblemowe połączenie z zasobami sieci przedsiębiorstwa?

Cisco AnyConnect *
krawędź dostawcy usług
dystrybucji budynku dlaprzedsiębiorstw

15
Opracowywany jest projekt sieci dla kolegium z użytkownikami w pięciu lokalizacjach. Gdzie w architekturze sieci kampusu zlokalizowane byłyby serwery używane przez wszystkich użytkowników?

Usługi
krawędź Enterprise
centrum danych *
dostępu dystrybucja

16
Co stanowi nowe wyzwanie dla działów IT poprzez zmianę granicy sieci korporacyjnej?

tablety *
komputery należące do firmy
koszty energii
przełączanie warstw dostępu

17
Która architektura sieci funkcjonuje dzięki połączeniu technologii obejmujących przewodowe, bezprzewodowe, zabezpieczające i inne?

Cisco Borderless *
Cisco Enterprise Campus
Cisco Enterprise Edge
Cisco Enterprise Branch

18
Która architektura sieci łączy poszczególne komponenty w celu zapewnienia kompleksowego rozwiązania umożliwiającego ludziom współpracę i udział w produkcji czegoś?

Architektura Cisco Enterprise Campus Architektura
Cisco Enterprise Branch Architektura
Cisco Borderless Network Architecture
Cisco Collaboration Architecture *

19
Wypełnij puste pole.
Zmniejszenie złożoności projektowania sieci poprzez podział sieci na mniejsze
obszary jest przykładem „ hierarchicznego ” modelu sieci.

20
Wypełnij puste pole. Użyj skrótu.
W module Cisco Enterprise Edge submodułem zapewniającym zdalny dostęp, w
tym uwierzytelnianie i urządzenia IPS, jest podmoduł „ VPN ” i zdalny dostęp.

21


Umieść opcje w następującej kolejności:

– brak oceny –
podstawowy rozkład dostępu

22


Umieść opcje w następującej kolejności:
[+] Rdzeń kampus [+] podział budynku [+] centrum danych

[#] VPN i dostęp zdalny [#] DMZ [#] e-commerce

[+] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie. [#] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *