CISCOSieci Komputerowe

CCNA 4 v5 CN Rozdział 2 Odpowiedzi do egzaminu

Łączenie sieci

1.

Która technologia WAN jest oparta na komórkach i dobrze nadaje się do przenoszenia ruchu głosowego i wideo?

VSAT
ISDN
Frame Relay
ATM *

2
Którą metodę łączności WAN można zastosować w zdalnej lokalizacji, w której nie ma sieci usługodawców?

Kabel VPN
WiMAX VSAT *

3
Który scenariusz sieci wymaga użycia sieci WAN?

Pracownicy muszą uzyskać dostęp do stron internetowych hostowanych na korporacyjnych serwerach internetowych w strefie DMZ w ich budynku.
Podczas podróży pracownicy muszą łączyć się z korporacyjnym serwerem e-mail za pośrednictwem sieci VPN. *
Stacje robocze pracowników muszą uzyskiwać dynamicznie przypisywane adresy IP.
Pracownicy oddziału muszą udostępniać pliki centrali, która znajduje się w osobnym budynku w tej samej sieci kampusu.

4
Które dwie technologie wykorzystują sieć PSTN do zapewnienia połączenia z Internetem? (Wybierz dwa.)

ATM
ISDN *
Frame Relay
MPLS
dialup *

5
Który wymóg zasięgu geograficznego byłby uważany za rozproszony zakres WAN?

regionalny
jeden do jednego
globalny
lokalny
jeden do wielu
wiele do wielu *

6
Jakie są dwie zalety przełączania pakietów w porównaniu z przełączaniem obwodów? (Wybierz dwa.)

Połączenie za pośrednictwem sieci usługodawcy jest ustanawiane szybko przed rozpoczęciem komunikacji.
W procesach przesyłania danych występuje mniej opóźnień.
Koszty komunikacji są niższe. Wiele par węzłów może komunikować się przez ten sam kanał sieciowy. * Między każdą parą komunikujących się węzłów ustanowiono dedykowany bezpieczny obwód.

7
Która metoda łączności byłaby najlepsza dla pracownika firmy, który pracuje z domu dwa dni w tygodniu, ale potrzebuje bezpiecznego dostępu do wewnętrznych korporacyjnych baz danych?

Kabel VPN *
WiMAX
DSL

8

Umieść opcje w następującej kolejności:

– brak punktacji –
CPE Local Loop – brak punktacji – DTE DCE9
Która technologia bezprzewodowa zapewnia dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci komórkowych?

satelita
miejski WiFi
LTE *
WiMAX

10
Czego wymaga sieć bezpołączeniowa z komutacją pakietów?

W każdym pakiecie danych muszą znajdować się pełne informacje adresowe. *
Na czas dostarczania pakietu tworzony jest obwód wirtualny.
Każdy pakiet musi nosić tylko identyfikator.
Sieć z góry określa trasę dla pakietu.

11
Klient potrzebuje wirtualnego połączenia WAN, które zapewnia szybką, dedykowaną przepustowość między dwiema lokalizacjami. Jaki typ połączenia WAN najlepiej spełni tę potrzebę?

sieć
z komutacją
łączy sieć z komutacją pakietów MPLS
Ethernet WAN *

12
Która technologia WAN ustanawia dedykowane stałe połączenie punkt-punkt między dwoma lokalizacjami?

Dzierżawione linie ATM
Frame Relay
*
ISDN

13
Firma musi połączyć kilka oddziałów w obszarze metropolitalnym. Inżynier sieci szuka rozwiązania zapewniającego szybki ruch konwergentny, w tym połączenia głosowe, wideo i dane w tej samej infrastrukturze sieciowej. Firma chce również łatwej integracji z istniejącą infrastrukturą LAN w lokalizacjach biurowych. Którą technologię należy polecić?

Frame Relay
Ethernet WAN *
ISDN
VSAT

14
Użytkownik domowy mieszka w odległości 16 km od sieci dostawcy Internetu. Jaki rodzaj technologii zapewnia szybki dostęp szerokopasmowy z dostępem bezprzewodowym dla tego użytkownika domowego?

WiMAX *
DSL
802.11
Miejskie Wi-Fi

15
Które dwa urządzenia są potrzebne, gdy cyfrowa linia dzierżawiona jest używana do zapewnienia połączenia między klientem a usługodawcą? (Wybierz dwa.)


serwer dostępu do modemu telefonicznego
DSU * CSU * Przełącznik warstwy 2

16

Ustaw opcje w następującej kolejności:
używa tradycyjnej sieci wideo korzysta z tradycyjnej sieci telefonicznej utworzonej przez miasto, aby zapewnić bezpłatny dostęp do Internetu wolny dostęp (prędkość wysyłania wynosi około jednej dziesiątej prędkości pobierania) – brak oceny –17
Jaka jest cecha technologii gęstego multipleksowania z podziałem długości fal (DWDM)?

Zastępuje technologie SONET i SDH.
Zapewnia obsługę warstwy 3 dla transmisji danych na duże odległości.
Zapewnia multipleksowany sygnał 10 Gb / s przez analogowe miedziane linie telefoniczne.
Umożliwia dwukierunkową komunikację za pośrednictwem jednej nici światłowodu. *

18
Jakiej zalecanej technologii należy używać w publicznej infrastrukturze WAN, gdy oddział jest podłączony do witryny korporacyjnej?

miejska sieć Wi-Fi
VPN *
ATM
ISDN

19
Mała firma z 10 pracownikami korzysta z jednej sieci LAN do wymiany informacji między komputerami. Jaki typ połączenia z Internetem byłby odpowiedni dla tej firmy?

usługa szerokopasmowa, taka jak DSL, za pośrednictwem lokalnego usługodawcy *
połączenie modemowe, które jest dostarczane przez ich lokalnego usługodawcę telefonicznego
Virtual Private Networks, który umożliwiłby firmie łatwe i bezpieczne łączenie się z
prywatnymi dedykowanymi liniamipracownikówza pośrednictwem ich lokalnego usługodawcy

20
Czym jest technologia mediów światłowodowych na duże odległości, która obsługuje zarówno SONET, jak i SDH i przypisuje przychodzące sygnały optyczne do określonych długości fali światła?

ATM
MPLS
ISDN
DWDM *

21
Nowa korporacja potrzebuje sieci danych, która musi spełniać określone wymagania. Sieć musi zapewniać niedrogie połączenie sprzedawcom rozproszonym na dużym obszarze geograficznym. Które dwa typy infrastruktury WAN spełniają wymagania? (Wybierz dwa.)

prywatna infrastruktura
dedykowana infrastruktura
publiczna * Internet * satelita

22
Jakie są dwa popularne standardy światłowodowe o wysokiej przepustowości? (Wybierz dwa.)

ITU
ANSI
ATM
SDH * SONET *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *