CISCOSieci Komputerowe

CCNA 4 v5 CN Rozdział 3 Odpowiedzi do egzaminu

Łączenie sieci

1.
Który adres jest używany w polu Adres ramki PPP?

pojedynczy bajt binarny 10101010
pojedynczy bajt binarny 11111111 *
adres IP interfejsu szeregowego
pojedynczy bajt binarny 00000000

2 W
jaki sposób interfejs PPP z różnymi protokołami warstwy sieciowej?

przez określenie protokołu podczas ustanawiania łącza za pomocą LCP
przez zakodowanie pola informacyjnego w ramce PPP
przy użyciu oddzielnych NCP *
poprzez negocjacje z obsługą warstwy sieci

3)

Umieść opcje w następującej kolejności:
Kompresja Łącze wielokrotne Maksymalna jednostka odbiorcza – brak oceny – Protokół uwierzytelnienia4
Którego polecenia można użyć do wyświetlenia typu kabla podłączonego do interfejsu szeregowego?

Router (config) # pokaż kontrolery *
Router (config) # pokaż interfejs ip
Router (config) # pokaż interfejsy
Router (config) # pokaż krótki interfejs ip

5
W jakiej sytuacji zastosowanie PAP byłoby lepsze niż stosowanie CHAP?

gdy potrzebne są hasła w postaci zwykłego tekstu do symulacji logowania na zdalnym hoście *,
gdy zasoby routera są ograniczone,
gdy PPP z łączem wielokrotnym jest używany,
gdy administrator sieci woli go ze względu na łatwość konfiguracji

6
Który protokół zakończy łącze PPP po zakończeniu wymiany danych?

IPCP
LCP *
IPXCP
NCP

7

Zobacz wystawę. Które stwierdzenie opisuje status połączenia PPP?

Pomyślnie ukończono zarówno ustanowienie łącza, jak i fazę warstwy sieci. * Pomyślnie ukończono
tylko fazę warstwy sieci.
Tylko faza ustanawiania łącza zakończyła się pomyślnie.
Ani faza ustanawiania łącza, ani faza warstwy sieci nie zakończyły się pomyślnie.

8
Jaka jest zaleta korzystania z PPP na łączu szeregowym zamiast HDLC?

opcja ustanowienia sesji
wyższa prędkość transmisji
opcja uwierzytelnienia *
ramki o stałym rozmiarze

9
Które trzy stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do PPP? (Wybierz trzy.)

PPP może wykorzystywać obwody synchroniczne i asynchroniczne. *
PPP przenosi pakiety z kilku protokołów warstwy sieciowej na LCP.
PPP można używać tylko między dwoma urządzeniami Cisco.
PPP używa LCP do uzgodnienia opcji formatu, takich jak uwierzytelnianie, kompresja i wykrywanie błędów. * PPP używa LCP do ustanowienia, konfiguracji i przetestowania połączenia łącza danych. *

10
W przypadku konfigurowania PPP łącza wielokrotnego, gdzie jest skonfigurowany adres IP pakietu łącza wielokrotnego?

na podinterface
na fizycznym interfejsie szeregowym
na fizycznym interfejsie Ethernet na interfejsie łącza
wielokrotnego *

11
Które pole oznacza początek i koniec ramki HDLC?


Flaga FCS * Dane
kontrolne

12


Zobacz wystawę. Na podstawie wyświetlonego wyniku polecenia debugowania, która instrukcja jest prawdziwa dla działania PPP.

Podjęto próbę uwierzytelnienia PAP i CHAP.
Sesja PPP została pomyślnie ustanowiona. *
Uwierzytelnianie CHAP nie powiodło się z powodu nieznanej nazwy hosta.
Wyjście debugowania pochodzi z routera R2.

13
Które dwie wiadomości wysyłane przez stronę wezwaną podczas fazy ustanawiania sesji PPP są wysyłane, jeśli opcje nie są dopuszczalne? (Wybierz dwa.)

Configure-Reject *
Code-Reject
Discard-Request
Configure-Nak *
Protocol-Reject

14
Administrator sieci ocenia protokoły uwierzytelnienia dla łącza PPP. Jakie trzy czynniki mogą prowadzić do wyboru CHAP zamiast PAP jako protokołu uwierzytelniania? (Wybierz trzy.)

wykorzystuje nieprzewidywalną zmienną wartość wyzwania, aby zapobiec atakom na odtwarzanie * używa okresowo podczas sesji uwierzytelniania trójstronnego w celu potwierdzenia tożsamości * przesyła informacje logowania w formacie zaszyfrowanym * kontrola przez zdalny host częstotliwości i czasu zdarzeń logowania ustala tożsamość z dwoma -way handshake powoduje, że autoryzowana interwencja administratora sieci jest wymagana do ustanowienia każdej sesji15

Umieść opcje w następującej kolejności:
Krok 3 Krok 2 Krok 4 Krok 1 – brak punktacji – Krok 5 Krok 6

16
Jakie są trzy składniki PPP? (Wybierz trzy.)

Uwierzytelnianie kompresji LCP *
multilink
NCP *
HDLC-like *

17

Zobacz wystawę. Administrator sieci konfiguruje łącze PPP między dwoma routerami. Nie można jednak ustanowić łącza PPP. Jaka jest przyczyna problemu na podstawie częściowego wyniku polecenia show running-config?

Hasła nie pasują. *
Nazwy użytkowników nie pasują.
Hasła powinny mieć więcej niż 8 znaków.
Adresy IP interfejsu znajdują się w różnych podsieciach.

18
Która opcja PPP może wykryć łącza, które są w stanie zapętlonym?

Magia Liczba *
Callback
MRU
ACCM

19
Które trzy typy ramek LCP są używane z PPP? (Wybierz trzy.)

ramki negocjacji
łącza ramki potwierdzenia
łącza ramki utrzymania łącza * ramki zakończenia łącza * ramki ustanowienia łącza * ramki kontroli łącza

20
Na jakiej warstwie modelu OSI odbywa się multipleksowanie?

Warstwa 3
Warstwa 4
Warstwa 2
Warstwa 1 *

21

Umieść opcje w następującej kolejności:
Faza 3
– brak punktacji –
Faza 1 Faza 2

22
Które trzy interfejsy warstwy fizycznej obsługują PPP? (Wybierz trzy.)

GigabitEthernet
asynchroniczny szeregowy * HSSI * synchroniczny szeregowy * POTS FastEthernet


23


Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.
Dlaczego łącze szeregowe między routerem R1 a routerem R2 nie działa?

Hermetyzacja w obu routerach nie pasuje.
Hasła różnią się w obu routerach.
W każdym przypadku oczekiwana nazwa użytkownika nie jest taka sama jak nazwa hosta routera zdalnego. *
Typ uwierzytelnienia nie jest taki sam w obu routerach.

24
Jaki stan interfejsu szeregowego 0/0/0 zostanie wyświetlony, jeśli do routera nie zostanie podłączony kabel szeregowy, ale wszystko inne zostało poprawnie skonfigurowane i włączone?

Szeregowy 0/0/0 jest włączony, protokół linii jest wyłączony
Szeregowy 0/0/0 jest administracyjnie
niedostępny , protokół linii jest wyłączony Szeregowy 0/0/0 jest włączony (wyłączony)
Szeregowy 0/0/0 jest włączony, protokół linii jest w górę
Szeregowy 0/0/0 jest wyłączony, protokół linii jest wyłączony *
Szeregowy 0/0/0 jest włączony (zapętlony)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *