CISCOSieci Komputerowe

CCNA 4 v5 CN Rozdział 8 Egzamin odpowiedzi

Łączenie sieci

1.

Zobacz wystawę. Jakie dwa wnioski można wyciągnąć z komunikatu syslog wygenerowanego przez router? (Wybierz dwa.)

Ten komunikat wynikał z nietypowego błędu wymagającego ponownej konfiguracji interfejsu.
Ten komunikat wskazuje, że interfejs należy wymienić.
Ten komunikat jest powiadomieniem poziomu 5. * Ten komunikat wskazuje, że znaczniki czasu usługi zostały skonfigurowane. * Ten komunikat wskazuje, że interfejs zmienił stan pięć razy.

2. Technik sieci wydał polecenie usługi datetime log log datetime w konfiguracji routera w oddziale. Jakie dodatkowe polecenie jest wymagane, aby uwzględnić datę i godzinę w zarejestrowanych zdarzeniach?

Oddział 1 (konfiguracja) # znaczniki czasu usługi rejestrowanie czasu działania
Oddział 1 # ustawiony zegar 08:00:00 05 AUG 2013 *
Oddział 1 (konfiguracja) # znaczniki czasu usługi debugowanie datetime
Oddział 1 # kopiowanie uruchomione-konfiguracja uruchomienie-config

3.

Zobacz wystawę. Z jakiej lokalizacji pobrano wiadomości syslog?

serwer
syslog klient syslog
router RAM *
router NVRAM

4.

Zobacz wystawę. Co oznacza liczba 17: 46: 26.143?

czas, jaki upłynął od uruchomienia serwera syslog,
czas wydania komunikatu syslog *
czas, jaki upłynął od momentu, gdy interfejsy nie
pracowały na routerze, gdy wydano polecenie show logowania

5. Co to są komunikaty pułapek SNMP?

komunikaty używane przez NMS do
wysyłania zapytań do urządzenia o niezamówione dane, które są wysyłane przez agenta SNMP i powiadamiają NMS o stanie w sieci *
komunikaty używane przez NMS do zmiany zmiennych konfiguracyjnych w
komunikatach urządzenia agenta, które są wysyłane okresowo przez NMS do agentów SNMP, którzy znajdują się na zarządzanych urządzeniach w celu wysłania zapytania o
dane do urządzenia

6. W jaki sposób można ograniczyć dostęp SNMP do konkretnego menedżera SNMP?

Użyj komendy snmp-server community, aby skonfigurować ciąg społeczności bez poziomu dostępu.
Podaj adres IP menedżera SNMP za pomocą komendy hosta snmp-server.
Użyj komendy snmp-server traps, aby włączyć pułapki w menedżerze SNMP.
Zdefiniuj listę ACL i odwołaj się do niej za pomocą komendy snmp-server community. *

7. Administrator sieci wydaje dwa polecenia na routerze:
R1 (config) # snmp-server host 10.10.50.25 wersja 2c kampus
R1 (config) # snmp-server włącz pułapki
Co można wyciągnąć po wprowadzeniu poleceń?

Żadne pułapki nie są wysyłane, ponieważ nie podano jeszcze argumentu typu powiadomień.
Pułapki są wysyłane ze źródłowym adresem IP jako 10.10.50.25.
Jeśli pojawi się interfejs, pułapka jest wysyłana do serwera. *
Polecenie snmp-server enable trap trap musi być używane wielokrotnie, jeśli pożądany jest określony podzbiór typów pułapek.

8. Jaka jest różnica między SNMP a NetFlow?

W przeciwieństwie do NetFlow, SNMP wykorzystuje model oparty na „push”.
NetFlow zbiera bardziej szczegółowe statystyki ruchu w sieciach IP niż SNMP. *
SNMP zbiera tylko statystyki ruchu, podczas gdy NetFlow może również zbierać wiele innych wskaźników wydajności, takich jak
błędy interfejsu i użycie procesora.
W przeciwieństwie do NetFlow, SNMP może być wykorzystywany do rozliczania adresów IP do celów rozliczeniowych.

9. Jak działa NetFlow na routerze Cisco lub przełączniku wielowarstwowym?

Netflow przechwytuje i analizuje ruch.
Jedno połączenie użytkownika z aplikacją istnieje jako dwa przepływy NetFlow. *
Na przełącznikach 2960 Netlow pozwala na eksport danych.
NetFlow nie zużywa żadnej dodatkowej pamięci.

10. Jakiego rodzaju informacje może uzyskać administrator za pomocą polecenia show ip cache flow?

wersja NetFlow, która jest włączona,
niezależnie od tego , czy NetFlow jest skonfigurowany na właściwym interfejsie, a we właściwym kierunku
konfiguracja parametrów eksportu
protokół, który zużywa największy ruch *

11. Jaki jest najczęstszy cel implementacji NetFlow w środowisku sieciowym?

do obsługi rozliczeń i monitorowania w aplikacjach konsumenckich * w
celu aktywnego przechwytywania ruchu z urządzeń sieciowych w
celu monitorowania wykorzystania danych na żywo i kontrolowania przepływu ruchu za pomocą ustawionych komunikatów w
celu biernego przechwytywania zmieniających się zdarzeń w sieci i przeprowadzania analizy po fakcie

12. Z jakiego miejsca docelowego korzystają routery i przełączniki Cisco domyślnie podczas wysyłania wiadomości syslog dla wszystkich poziomów ważności?

RAM
NVRAM
najbliższa konsola serwera syslog
*

13. Która funkcja SNMP stanowi rozwiązanie głównej wady odpytywania SNMP?

Ciągi społeczności
SNMP Komunikaty zestawu
SNMP Komunikaty
SNMP Pobierz Komunikaty SNMP pułapki *

14. Które stwierdzenie opisuje działanie SNMP?

Żądanie get jest używane przez agenta SNMP do zapytania urządzenia o dane.
Zestaw żądań jest używany przez NMS do zmiany zmiennych konfiguracyjnych w urządzeniu agenta. *
NMS okresowo odpytuje agentów SNMP znajdujących się na zarządzanych urządzeniach, używając pułapek do zapytania urządzeń o dane.
Agent SNMP znajdujący się na zarządzanym urządzeniu zbiera informacje o urządzeniu i przechowuje te informacje zdalnie w MIB, który znajduje się w NMS.

15. Administrator sieci wydał polecenie trybu globalnej konfiguracji pułapki rejestrowania 4. Jaki jest wynik tego polecenia?

Po czterech zdarzeniach klient syslog wyśle ​​komunikat o zdarzeniu do serwera syslog.
Klient syslog wyśle ​​do serwera syslog każdy komunikat zdarzenia o poziomie ważności 4 i wyższym.
Klient syslog wyśle ​​do serwera zdarzeń syslog komunikaty o poziomie pułapki identyfikacyjnej wynoszącym tylko 4.
Klient syslog wyśle ​​do serwera syslog każdy komunikat zdarzenia o poziomie ważności 4 i niższym. *

16. Jaki poziom istotności podczas rejestrowania wskazuje, że urządzenie nie nadaje się do użytku?

Krytyczny –
Alarm poziomu 2 – Poziom 1 Poziom
awaryjny 0 *
Błąd Poziom 3

17.

Zobacz wystawę. Podczas planowania aktualizacji administrator sieci korzysta z narzędzia Cisco NetFlow do analizy przepływu danych w bieżącej sieci. Który protokół wykorzystał najwięcej czasu w sieci?

TCP-FTP
TCP-Telnet
UDP-DNS
TCP-inny
UDP-inny *

18. Które dwa stwierdzenia opisują elementy, które należy wziąć pod uwagę przy konfigurowaniu NetFlow? (Wybierz dwa.)

Netflow wymaga zarówno oprogramowania do zarządzania, jak i agenta.
Z NetFlow można korzystać tylko wtedy, gdy obsługują go wszystkie urządzenia w sieci.
Netflow może być używany tylko w przepływie jednokierunkowym. *
Netflow wymaga portu UDP 514 dla powiadomień.
Netflow zużywa dodatkową pamięć. *

19. Kiedy używana jest SNMPvl lub SNMPv2, która funkcja zapewnia bezpieczny dostęp do obiektów MIB?

integralność wiadomości
źródło sprawdzania poprawności
ciągi społeczności *
szyfrowanie pakietów

20.

Zobacz wystawę. Co można wyciągnąć z wyprodukowanej produkcji?

Lista ACL została skonfigurowana w celu ograniczenia dostępu SNMP do menedżera SNMP. *
Jest to wynik polecenia show snmp bez żadnych parametrów.
Kontakt systemowy nie został skonfigurowany za pomocą polecenia kontaktowego serwera snmp

21. Jakie są najczęstsze wiadomości syslog?

komunikaty wyjściowe generowane w wyniku debugowania
połączenia wyjściowego i komunikatów dowiązania *
, które pojawiają się, gdy pakiet spełnia warunek parametru na liście
błędów komunikaty o błędach sprzętu lub oprogramowania

22. Administrator sieci wydał polecenie snmp-server user adminl admin v3 encrypted auth md5 abc789 priv des 256 key99. Jakie są dwie cechy tego polecenia? (Wybierz dwa.)

Zmusza menedżera sieci do zalogowania się do agenta w celu pobrania komunikatów SNMP.
Ogranicza dostęp SNMP do zdefiniowanych menedżerów SNMP.
Wykorzystuje uwierzytelnianie MD5 wiadomości SNMP. *
Umożliwia administratorowi sieci skonfigurowanie tajnego zaszyfrowanego hasła na serwerze SNMP.
Dodaje nowego użytkownika do grupy SNMP. *

23. Wypełnij puste pole.

Protokół „ syslog ”    używa portu UDP 514 i jest najczęstszą metodą dostępu do komunikatów systemowych dostarczanych przez urządzenia sieciowe.

24 Kiedy używana jest SNMPv1 lub SNMPv2, która funkcja zapewnia bezpieczny dostęp do obiektów MIB?


źródło szyfrowania pakietów sprawdzanie
ciągów znaków  *
integralność wiadomości

25 Administrator sieci wydał polecenie snmp-server user admin1 admin v3 encrypted auth md5 abc789 priv des 256 key99. Jakie są dwie cechy tego polecenia? (Wybierz dwa.)

Wykorzystuje uwierzytelnianie MD5 wiadomości SNMP.  *
Pozwala administratorowi sieci skonfigurować tajne zaszyfrowane hasło na serwerze SNMP.
Dodaje nowego użytkownika do grupy SNMP.  *
Ogranicza dostęp SNMP do zdefiniowanych menedżerów SNMP.
Zmusza menedżera sieci do zalogowania się do agenta w celu pobrania komunikatów SNMP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *