CISCOSieci Komputerowe

CCNA 4 v5 CN Rozdział 9 Odpowiedzi do egzaminu

Łączenie sieci

1. Użytkownicy zgłaszają dłuższe opóźnienia w uwierzytelnianiu i dostępie do zasobów sieciowych w określonych okresach tygodnia. Jakie informacje powinni sprawdzić inżynierowie sieci, aby dowiedzieć się, czy ta sytuacja jest częścią normalnego zachowania sieci?

syslog zapisuje i wyświetla komunikaty
wyjściowe
debugowania wydajności sieci *, a pakiet przechwytuje
pliki konfiguracji sieci

2. Zespół inżynierów znalazł rozwiązanie poważnego problemu z siecią. Proponowane rozwiązanie prawdopodobnie wpłynie na krytyczne elementy infrastruktury sieci. Co zespół powinien przestrzegać podczas wdrażania rozwiązania, aby uniknąć ingerencji w inne procesy i infrastrukturę?

procedury kontroli zmian *
jedna z warstwowych metod rozwiązywania problemów w
wytycznych bazy wiedzy
wiadomości i raporty syslog

3. Po którym etapie procesu rozwiązywania problemów z siecią zastosowana zostanie jedna z warstwowych metod rozwiązywania problemów?

dokumentowanie symptomów
determinujących własność
zawężenie zakresu
gromadzenie symptomów z podejrzanych urządzeń *

4. Użytkownik zgłasza, że ​​stacja robocza nie może połączyć się z drukarką sieciową w biurze, aby wydrukować raport utworzony za pomocą oprogramowania do edycji tekstu. Jakie działania w zakresie rozwiązywania problemów przez technika pomocy technicznej byłyby zgodne z podejściem „dziel i rządź”?

Poproś użytkownika o uruchomienie przeglądarki internetowej.
Poproś użytkownika o zapisanie dokumentu roboczego.
Poproś użytkownika o wydanie polecenia ipconfig. *
Poproś użytkownika o odłączenie i ponowne podłączenie kabla sieciowego.

5. Inżynier sieci rozwiązuje problem z siecią i może pomyślnie pingować między dwoma urządzeniami. Telnet między tymi samymi dwoma urządzeniami nie działa. Jakie warstwy OSI powinien następnie zbadać administrator?

wszystkie warstwy
od warstwy sieci do warstwy aplikacji *
od warstwy sieci do warstwy fizycznej
tylko warstwa sieci

6. Która metoda rozwiązywania problemów zaczyna się od zbadania połączeń kablowych i problemów z okablowaniem?

odgórne
oddolne *
podstawienie
dziel i rządź

7.

Zobacz wystawę. Które dwa stwierdzenia opisują wyniki wprowadzenia tych poleceń? (Wybierz dwa).

R1 wyśle ​​komunikaty systemowe z poziomu 0 (sytuacje awaryjne) na poziom 4 (ostrzeżenia) do serwera. *
R1 nie wyśle ​​krytycznych komunikatów systemowych do serwera, dopóki polecenie debugowania nie zostanie wprowadzone.
R1 zresetuje wszystkie ostrzeżenia, aby wyczyścić dziennik.
R1 wyśle ​​komunikaty systemowe do lokalnej pamięci RAM.
Serwer syslog ma adres IPv4 192.168.10.10. *

8. Administrator rozwiązuje problem z połączeniem internetowym na routerze. Dane wyjściowe komendy show interfejsów gigabitethernet 0/0 ujawniają wyższe niż normalne błędy ramkowania w interfejsie łączącym się z Internetem. Na jakiej warstwie modelu OSI prawdopodobnie występuje problem?

Warstwa 1
Warstwa 2 *
Warstwa 3
Warstwa 4
Warstwa 7

9. Użytkownicy zgłaszają, że nie można uzyskać dostępu do nowej strony internetowej http://www.company1.biz. Technik pomocy technicznej sprawdza i weryfikuje dostęp do strony internetowej za pomocą strony http://www.company1.biz:90. Która warstwa w modelu TCP / IP bierze udział w rozwiązywaniu tego problemu?


transport aplikacji *
dostęp do
sieci internetowej

10. Użytkownik zgłasza, że ​​po zastosowaniu poprawki systemowej podsystemu sieciowego na stację roboczą działa bardzo wolno podczas łączenia się z zasobami sieciowymi. Technik sieci testuje łącze za pomocą analizatora kabli i zauważa, że ​​stacja robocza wysyła nadmierną liczbę ramek mniejszych niż 64 bajty, a także inne ramki bez znaczenia. Jaka jest możliwa przyczyna problemu?

błędy okablowania
uszkodzony sterownik karty sieciowej *
Tłumienie sygnału Ethernet
uszkodzona instalacja aplikacji

11. Administrator sieci konfiguruje SSH na routerze. Podczas weryfikacji konfiguracji administrator zauważa, że ​​żądania połączenia SSH kończą się niepowodzeniem, ale żądania połączenia Telnet z tej samej stacji roboczej są udane. Które dwie części konfiguracji routera należy sprawdzić, aby spróbować zlokalizować problem? (Wybierz dwa.)

Brak komendy ip access-class.
Hasło jest źle skonfigurowane w linii konsoli.
Komenda wejściowa transportu jest niepoprawna w wierszach vty. *
Standardowa lista ACL prawdopodobnie blokuje dostęp stacji roboczej do routera.
Rozszerzona lista ACL odwołująca się do argumentu portu dla SSH jest źle skonfigurowana. *

12. Użytkownik w dużym biurze dzwoni do pomocy technicznej, aby złożyć skargę, że komputer nagle utracił łączność z siecią. Technik prosi dzwoniącego, aby porozmawiał z pobliskimi użytkownikami, aby sprawdzić, czy dotyczy to innych maszyn. Dzwoniący informuje, że kilku najbliższych sąsiadów w tym samym dziale ma podobny problem i że nie mogą pingować się nawzajem. Osoby siedzące w innych działach mają łączność. Co powinien sprawdzić technik jako pierwszy krok do rozwiązania problemu?

gniazdko zasilania komputera, z którego korzysta osoba dzwoniąca,
pnie między przełącznikami w
szafie
kablowej status departamentalnego przełącznika grupy roboczej w szafie kablowej * kabel łączący komputer dzwoniącego z gniazdem sieciowym
połączenie kablowe między Komputer i gniazdko sieciowe używane przez sąsiada

13. Po ponownym podłączeniu kabli do przełącznika w szafce elektrycznej kilka komputerów, które zostały wcześniej skonfigurowane ręcznie, nie może już uzyskiwać dostępu do zasobów poza siecią lokalną. Konfiguracje komputera nie zostały zmienione w procesie, a zasoby w sieci lokalnej są nadal dostępne. Jaka jest możliwa przyczyna problemu?

Okablowanie do komputerów PC jest uszkodzone.
Komputery nie mają już prawidłowej sieci VLAN. *
Serwer DHCP został źle skonfigurowany.
Konfiguracja DNS na komputerach PC jest nieprawidłowa.

14.

Zobacz wystawę. Które dwa stwierdzenia dotyczące łączności sieci są prawidłowe na podstawie danych wyjściowych  ? (Wybierz dwa.)

Istnieje łączność między tym urządzeniem a urządzeniem pod adresem 192.168.100.1. *
Łączność między tymi dwoma hostami umożliwia połączenia wideokonferencyjne.
Istnieją 192 przeskoki między tym urządzeniem a urządzeniem w 192.168.100.1. *
Średni czas transmisji między dwoma hostami wynosi 2 milisekundy.
Ten host nie ma skonfigurowanej domyślnej bramy.

15. Wypełnij puste pole.

Użyj    pamięci podręcznej „  ARP ”, aby zweryfikować adres IPv4 do mapowania adresów Ethernet warstwy 2 na komputerze hosta.

16. Jakie dwa wyspecjalizowane narzędzia do rozwiązywania problemów mogą monitorować wielkość ruchu przechodzącego przez przełącznik? (Wybierz dwa.)

multimetr cyfrowy
TDR
NAM * przenośny analizator sieci * Analizator kabli DTX

17. Grupa komputerów z systemem Windows w nowej podsieci została dodana do sieci Ethernet. Podczas testowania łączności technik stwierdza, że ​​komputery te mają dostęp do lokalnych zasobów sieciowych, ale nie do zasobów internetowych. Aby rozwiązać problem, technik chce wstępnie potwierdzić adres IP i konfiguracje DNS na komputerach PC, a także zweryfikować połączenie z routerem lokalnym. Które trzy polecenia i narzędzia interfejsu wiersza polecenia systemu Windows dostarczą niezbędnych informacji? (Wybierz trzy.)

ipconfig *
telnet
ping *
arp -a
nslookup *
tracert
netsh interfejs ipv6 pokaż sąsiada

18. Firma tworzy stronę internetową z technologią SSL w celu ochrony danych uwierzytelniających wymaganych do uzyskania dostępu do strony internetowej. Inżynier sieci musi sprawdzić, czy konfiguracja jest prawidłowa i czy uwierzytelnianie jest rzeczywiście zaszyfrowane. Jakiego narzędzia należy użyć?

narzędzie bazowe
analizator kabli analizator
protokołów *
narzędzie do zarządzania błędami

19. Na jakim etapie zbierania symptomów inżynier sieci określa, czy problem leży u podstaw, w dystrybucji czy w warstwie dostępu do sieci?

Określ własność.
Zawęź zakres. *
Zbierz informacje.
Udokumentuj objawy.
Określ objawy.

20. Technik sieciowy rozwiązuje problem z połączeniem e-mail. Które pytanie do użytkownika końcowego dostarczy jasnych informacji, aby lepiej zdefiniować problem?

Jak duże są wiadomości e-mail, które próbujesz wysłać?
Kiedy po raz pierwszy zauważyłeś problem z pocztą e-mail? *
Czy Twój e-mail działa teraz?
Jakiego sprzętu używasz do wysyłania e-maili?

21. Inżynier sieci wydaje polecenie pokaż sąsiada cdp na kilku urządzeniach sieciowych podczas procesu dokumentacji sieci. Jaki jest cel wykonywania tego polecenia?

w celu uzyskania informacji o bezpośrednio podłączonych urządzeniach Cisco * w
celu sprawdzenia sieci reklamowanych przez sąsiednie routery w
celu zweryfikowania adresów sieciowych podłączonych do urządzeń sieciowych w
celu sprawdzenia łączności komputerów podłączonych do urządzeń sieciowych

22.

Patrz wystawa. Inżynier sieci rozwiązuje problem z łącznością WAN. Ping do zdalnego routera powiódł się, a próba telnet do tego samego routera wyświetla wyświetlone wyjście. Co weryfikuje dane wyjściowe?

Hasło Telnet nie zostało skonfigurowane na routerze zdalnym.
Warstwa transportowa łączy się pomyślnie. *
Usługa serwera WWW jest chroniona hasłem.
Adres IPv6 routera zdalnego jest niepoprawny.

23. Kiedy należy mierzyć poziom wyjściowy wydajności sieci?

po normalnych godzinach pracy w celu ograniczenia możliwych przerw
w normalnych godzinach pracy organizacji *,
gdy atak typu „odmowa usługi” na sieć zostanie wykryty i zablokowany
natychmiast po ponownym uruchomieniu głównych urządzeń sieciowych

24. Która liczba reprezentuje najbardziej dotkliwy poziom rejestrowania syslog?

7
0 *
1
10

25

Umieść opcje w następującej kolejności:
[+] CiscoView [+] What’s Up Gold [+] HP OpenviewBTO [#] Geodeta SolarWinds LAN [#] Oprogramowanie CyberGauge [*] Wyszukiwarki internetowe [*] Witryna Cisco Tools & Resources

[+] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.
[#] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.
[*] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *