CISCOSieci Komputerowe

CCNA1 v6.0 Rozdział 4 Odpowiedzi na egzaminy

1. Jakie są dwa powody, dla których protokoły warstwy fizycznej używają technik kodowania ramek? (Wybierz dwa.)

aby zmniejszyć liczbę kolizji w mediach

odróżnić bity danych od bitów kontrolnych *

aby zapewnić lepszą korekcję błędów nośnika

określić, gdzie zaczyna się i kończy ramka *

w celu zwiększenia przepustowości mediów

2. Co oznacza termin przepustowość?

gwarantowana szybkość przesyłania danych oferowana przez dostawcę usług internetowych

zdolność konkretnego nośnika do przenoszenia danych

miara użytecznych danych przesyłanych przez media

miara bitów przesyłanych w mediach w danym okresie czasu *

czas potrzebny na przesłanie wiadomości od nadawcy do odbiorcy

3. Administrator sieci zauważa, że ​​niektóre nowo zainstalowane okablowanie Ethernet przenosi uszkodzone i zniekształcone sygnały danych. Nowe okablowanie zostało zainstalowane w suficie w pobliżu lamp fluorescencyjnych i sprzętu elektrycznego. Które dwa czynniki mogą zakłócać okablowanie miedziane i powodować zniekształcenie sygnału i uszkodzenie danych? (Wybierz dwa.)

EMI *

przesłuch

RFI *

tłumienie sygnału

przedłużona długość okablowania

4. Która cecha opisuje przesłuch?

zniekształcenie sygnału sieciowego pochodzącego z oświetlenia fluorescencyjnego

zniekształcenie przesyłanych wiadomości od sygnałów przenoszonych w sąsiednich przewodach *

osłabienie sygnału sieciowego na długich kablach

utrata sygnału bezprzewodowego na nadmierną odległość od punktu dostępu

5. Jaką technikę stosuje się do kabla UTP, aby zabezpieczyć się przed zakłóceniami sygnału z przesłuchu?

skręcenie drutów w pary *

owijanie foliowej osłony wokół par drutów

otaczając kable elastyczną osłoną z tworzywa sztucznego

zakończenie kabla specjalnymi uziemionymi złączami

6. Zobacz wystawę. Komputer jest podłączony do portu konsoli przełącznika. Wszystkie pozostałe połączenia są nawiązywane za pośrednictwem łączy FastEthernet. Jakiego rodzaju kabli UTP można użyć do podłączenia urządzeń?

1 – najazd, 2 – zwrotnica, 3 – przelot

1 – najazd, 2 – przelot, 3 – zwrotnica *

1 – crossover, 2 – prosty, 3 – rollover

1 – crossover, 2 – rollover, 3 – straight-through

7. Zobacz wystawę. Co jest nie tak z wyświetlanym zakończeniem?

Tkany warkocz miedziany nie powinien był zostać usunięty.

Używany jest niewłaściwy typ złącza.

Nieskręcona długość każdego drutu jest za długa. *

Przewody są zbyt grube dla używanego złącza.

8. Jakiego rodzaju złącza używa karta interfejsu sieciowego?

HAŁAS

PS-2

RJ-11

RJ-45 *

9. Jaka jest jedna zaleta korzystania z okablowania światłowodowego zamiast okablowania miedzianego?

Jest to zwykle tańsze niż okablowanie miedziane.

Można go zainstalować wokół ostrych zakrętów.

Łatwiej jest zakończyć i zainstalować niż okablowanie miedziane.

Jest w stanie przenosić sygnały znacznie dalej niż okablowanie miedziane. *

10. Dlaczego dwie nitki światłowodu są używane do jednego połączenia światłowodowego?

Dwie nici umożliwiają przesyłanie danych na większe odległości bez degradacji.

Zapobiegają zakłóceniom powodowanym przez przesłuch w połączeniu.

Zwiększają prędkość, z jaką dane mogą się przemieszczać.

Umożliwiają łączność w trybie pełnego dupleksu. *

11. Administrator sieci projektuje układ nowej sieci bezprzewodowej. Jakie trzy obszary należy wziąć pod uwagę przy budowie sieci bezprzewodowej? (Wybierz trzy.)

opcje mobilności

bezpieczeństwo*

ingerencja*

strefa pokrycia*

rozbudowane okablowanie

kolizja pakietów

12. Która warstwa modelu OSI jest odpowiedzialna za określenie metody enkapsulacji stosowanej dla określonych rodzajów mediów?

podanie

transport

łącza danych*

fizyczny

13. Jakie dwie usługi wykonuje warstwa łącza danych modelu OSI? (Wybierz dwa.)

Szyfruje pakiety danych.

Określa ścieżkę do przekazywania pakietów.

Akceptuje pakiety warstwy 3 i hermetyzuje je w ramki. *

Zapewnia kontrolę dostępu do multimediów i wykrywa błędy. *

Monitoruje komunikację w warstwie 2, budując tablicę adresów MAC.

14. Co jest prawdą w odniesieniu do topologii fizycznych i logicznych?

Topologia logiczna jest zawsze taka sama jak topologia fizyczna.

Topologie fizyczne dotyczą sposobu przesyłania ramek przez sieć.

Topologie fizyczne wyświetlają schemat adresowania IP każdej sieci.

Logiczne topologie odnoszą się do tego, jak sieć przesyła dane między urządzeniami. *

15. Która metoda przesyłania danych pozwala na jednoczesne wysyłanie i odbieranie informacji?

pełny dupleks *

półdupleks

multipleks

simplex

16. Które stwierdzenie opisuje rozszerzoną topologię gwiazd?

Urządzenia końcowe łączą się z centralnym urządzeniem pośrednim, które z kolei łączy się z innymi centralnymi urządzeniami pośrednimi. *

Urządzenia końcowe są połączone razem za pomocą magistrali, a każda magistrala łączy się z centralnym urządzeniem pośrednim.

Każdy system końcowy jest połączony z odpowiednim sąsiadem za pośrednictwem urządzenia pośredniego.

Wszystkie urządzenia końcowe i pośrednie są połączone łańcuchem.

17. Zobacz wystawę. Które stwierdzenie opisuje metody kontroli dostępu do mediów stosowane przez sieci na wystawie?

Wszystkie trzy sieci używają CSMA / CA

Żadna z sieci nie wymaga kontroli dostępu do mediów.

Sieć 1 korzysta z CSMA / CD, a Sieć 3 korzysta z CSMA / CA. *

Sieć 1 używa CSMA / CA, a Sieć 2 używa CSMA / CD.

Sieć 2 używa CSMA / CA, a Sieć 3 używa CSMA / CD.

18. Co zawiera zwiastun ramki łącza danych?

adres logiczny

adres fizyczny

dane

wykrywanie błędów*

19. W jaki sposób dane przemieszczają się w mediach w strumieniu 1 i 0, jak węzeł odbiorczy identyfikuje początek i koniec ramki?

Węzły nadawcze wstawiają bity start i stop do ramki. *

Węzeł nadawczy wysyła sygnał nawigacyjny, aby powiadomić, że dołączona jest ramka danych.

Węzeł odbiorczy identyfikuje początek ramki na podstawie adresu fizycznego.

Węzeł nadawczy wysyła sygnał pozapasmowy do odbiornika mniej więcej na początku ramki.

20. Jaka jest funkcja wartości CRC znalezionej w polu FCS ramki?

w celu sprawdzenia integralności odebranej ramki *

aby zweryfikować adres fizyczny w ramce

aby sprawdzić adres logiczny w ramce

obliczyć nagłówek sumy kontrolnej dla pola danych w ramce

21. Wypełnij puste pole.

Termin szerokość pasma wskazuje pojemność nośnika do przenoszenia danych i jest zwykle mierzony w kilobitach na sekundę (kb / s) lub megabitach na sekundę (Mb / s).

22. Wypełnij puste pole.

Jaki akronim stosuje się w odniesieniu do podwarstwy łącza danych, która identyfikuje protokół warstwy sieciowej zamknięty w ramce? LLC

23. Wypełnij puste pole.

Topologia fizyczna będąca odmianą lub kombinacją topologii punkt-punkt, piasta i szprycha lub topologia siatki jest powszechnie znana jako topologia hybrydowa .

24. Dopasuj właściwości do właściwego rodzaju włókna. (Nie wszystkie opcje są używane).

Umieść opcje w następującej kolejności.

Światłowód wielomodowy

LED jako źródło światła kilka ścieżek światła do światłowodu zwykle stosowanego w sieci LAN

Światłowód jednomodowy

tylko jeden promień światła na światłowód zwykle wykorzystywany w laserowym szkielecie kampusu jako źródło światła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *