CISCOSieci Komputerowe

CCNA1 v6.0 Rozdział 5 Odpowiedzi na egzaminy

1. Co dzieje się z ramkami wykonawczymi otrzymanymi przez przełącznik Cisco Ethernet?

Ramka jest upuszczana. *

Ramka jest zwracana do źródłowego urządzenia sieciowego.

Ramka jest transmitowana do wszystkich innych urządzeń w tej samej sieci.

Ramka jest wysyłana do domyślnej bramy.

2. Jakie są dwa rozmiary (minimum i maksimum) ramki Ethernet? (Wybierz dwa.)

56 bajtów

64 bajty *

128 bajtów

1024 bajty

1518 bajtów *

3. Jakie stwierdzenie opisuje Ethernet?

Definiuje najczęstszy typ sieci LAN na świecie. *

Jest to wymagany standard Warstwy 1 i 2 dla komunikacji internetowej.

Definiuje standardowy model używany do opisu działania sieci.

Łączy wiele witryn, takich jak routery zlokalizowane w różnych krajach.

4. Które dwa stwierdzenia opisują cechy lub funkcje podwarstwowej kontroli łącza logicznego w standardach Ethernet? (Wybierz dwa.)

Kontrola łącza logicznego jest zaimplementowana w oprogramowaniu. *

Kontrola łącza logicznego jest określona w standardzie IEEE 802.3.

Podwarstwa LLC dodaje do danych nagłówek i zwiastun.

Warstwa łącza danych wykorzystuje LLC do komunikacji z górnymi warstwami pakietu protokołów. *

Podwarstwa LLC jest odpowiedzialna za umieszczanie i pobieranie ramek w mediach i poza nimi.

5. Jakie stwierdzenie opisuje cechę adresów MAC?

Muszą być globalnie unikalne. *

Można je routować tylko w sieci prywatnej.

Są one dodawane jako część PDU warstwy 3.

Mają 32-bitową wartość binarną.

6. Które stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do adresów MAC?

Adresy MAC są implementowane przez oprogramowanie.

Karta sieciowa potrzebuje tylko adresu MAC, jeśli jest podłączona do sieci WAN.

Pierwsze trzy bajty są używane przez dostawcę przypisanego OUI. *

ISO odpowiada za przepisy dotyczące adresów MAC.

7. Który adres docelowy jest używany w ramce żądania ARP?

0.0.0.0

255.255.255.255

FFFF.FFFF.FFFF *

127.0.0.1

01-00-5E-00-AA-23

8. Jakie informacje adresowe są rejestrowane przez przełącznik w celu zbudowania jego tablicy adresów MAC?

docelowy adres warstwy 3 przychodzących pakietów

adres docelowy warstwy 2 wychodzących ramek

źródłowy adres warstwy wychodzącej pakietów 3

źródłowy adres warstwy 2 przychodzących ramek *

9. Zobacz wystawę. Eksponat pokazuje małą sieć komutowaną i zawartość tablicy adresów MAC przełącznika. PC1 wysłał ramkę zaadresowaną do PC3. Co zrobi przełącznik z ramą?

Przełącznik odrzuci ramkę.

Przełącznik przekieruje ramkę tylko do portu 2.

Przełącznik przekieruje ramkę do wszystkich portów oprócz portu 4. *

Przełącznik przesyła ramkę do wszystkich portów.

Przełącznik przekieruje ramkę tylko do portów 1 i 3.

10. Która metoda przełączania wykorzystuje wartość CRC w ramce?

przekrojowy

przewijanie do przodu

bez fragmentów

przechowywanie i przekazywanie *

11. Co to jest auto-MDIX?

rodzaj przełącznika Cisco

typ złącza Ethernet

rodzaj portu w przełączniku Cisco

funkcja wykrywająca typ kabla Ethernet *

12. Prawda czy fałsz?

Gdy urządzenie wysyła dane do innego urządzenia w sieci zdalnej, ramka Ethernet jest wysyłana na adres MAC domyślnej bramy.

prawdziwe*

fałszywy

13. Tabela ARP w przełączniku odwzorowuje, które dwa typy adresów razem?

Adres warstwy 3 na adres warstwy 2 *

Adres warstwy 3 na adres warstwy 4

Adres warstwy 4 na adres warstwy 2

Adres warstwy 2 na adres warstwy 4

14. Zobacz wystawę. PC1 wydaje żądanie ARP, ponieważ musi wysłać pakiet do PC2. Co w tym scenariuszu będzie dalej?

PC2 wyśle ​​odpowiedź ARP z adresem MAC. *

RT1 wyśle ​​odpowiedź ARP z adresem MAC Fa0 / 0.

RT1 wyśle ​​odpowiedź ARP z adresem MAC PC2.

SW1 wyśle ​​odpowiedź ARP z adresem MAC PC2.

SW1 wyśle ​​odpowiedź ARP z adresem MAC Fa0 / 1.

15. Zobacz wystawę. Przełącznik z domyślną konfiguracją łączy cztery hosty. Zostanie wyświetlona tabela ARP dla hosta A. Co się stanie, gdy host A chce wysłać pakiet IP do hosta D?

Host A wysyła żądanie ARP na adres MAC hosta D.

Host D wysyła żądanie ARP do hosta A.

Host A wysyła pakiet do przełącznika. Przełącznik wysyła pakiet tylko do hosta D, który z kolei odpowiada.

Host A wysyła transmisję FF: FF: FF: FF: FF: FF. Każdy inny host podłączony do przełącznika odbiera transmisję, a host D odpowiada adresem MAC. *

16. Zobacz wystawę. Przełączniki są w domyślnej konfiguracji. Host A musi komunikować się z hostem D, ale host A nie ma adresu MAC dla domyślnej bramy. Którzy hosty sieciowe otrzymają żądanie ARP wysłane przez host A?

tylko host D

tylko router R1

hostuje tylko A, B i C.

hostuje tylko A, B, C i D

tylko gospodarze B i C

hostuje tylko B, C i router R1 *

17. Które stwierdzenie opisuje sposób przetwarzania żądań ARP na łączu lokalnym?

Muszą być przekazywane przez wszystkie routery w sieci lokalnej.

Są one odbierane i przetwarzane przez każde urządzenie w sieci lokalnej. *

Są upuszczane przez wszystkie przełączniki w sieci lokalnej.

Są one odbierane i przetwarzane tylko przez urządzenie docelowe.

18. Jakie są dwa potencjalne problemy z siecią, które mogą wynikać z działania ARP? (Wybierz dwa.)

Ręczna konfiguracja statycznych powiązań ARP może ułatwić zatrucie ARP lub fałszowanie adresów MAC.

W dużych sieciach o niskiej przepustowości wiele transmisji ARP może powodować opóźnienia w transmisji danych. *

Osoby atakujące w sieci mogą manipulować mapowaniem adresów MAC i adresów IP w komunikatach ARP w celu przechwycenia ruchu sieciowego. *

Duża liczba rozgłaszanych żądań ARP może spowodować przepełnienie tablicy adresów MAC hosta i uniemożliwić komunikację hosta w sieci.

Wiele odpowiedzi ARP powoduje, że tablica adresów MAC przełącznika zawiera wpisy, które pasują do adresów MAC hostów podłączonych do odpowiedniego portu przełącznika.

19. Wypełnij puste pole.
Fragment kolizji, znany również jako ramka RUNT , jest ramką o długości mniejszej niż 64 bajty.

20. Wypełnij puste pole.

W przełączniku Cisco buforowanie pamięci na podstawie portów służy do buforowania ramek w kolejkach połączonych z określonymi portami wejściowymi i wyjściowymi.

21. Wypełnij puste pole. Fałszowanie
ARP to technika używana do wysyłania fałszywych wiadomości ARP do innych hostów w sieci LAN. Celem jest powiązanie adresów IP z niewłaściwymi adresami MAC.

22. Dopasuj charakterystykę do metody przekazywania. (Nie wszystkie opcje są używane).

Umieść opcje w następującej kolejności.
przekrojowy

małe opóźnienie
może przesyłać ramki
uruchomieniowe zaczyna przekazywanie, gdy adres docelowy zostanie odebrany

przechowuj i przesyłaj dalej

zawsze przechowuje całą ramkę
sprawdza CRC przed przekazaniem
sprawdza długość ramki przed przekazaniem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *