CISCOSieci Komputerowe

CCNA1 v6.0 Rozdział 6 Odpowiedzi na egzaminy

1. Która cecha warstwy sieci w modelu OSI umożliwia przenoszenie pakietów dla wielu rodzajów komunikacji między wieloma hostami?

dekapsułkowanie nagłówków z niższych warstw

wybór ścieżek i kierowanie pakietów do miejsca docelowego

możliwość działania bez względu na dane przenoszone w każdym pakiecie *

możliwość zarządzania transportem danych między procesami uruchomionymi na hostach

2. Jakie są dwie cechy własności intelektualnej? (Wybierz dwa.)

nie wymaga dedykowanego połączenia typu end-to-end *

działa niezależnie od mediów sieciowych *

retransmituje pakiety, jeśli wystąpią błędy

ponownie składa pakiety poza kolejnością w prawidłowej kolejności na końcu odbiornika

gwarantuje dostawę pakietów

3. Kiedy w dolnej warstwie modelu OSI używany jest protokół bezpołączeniowy, w jaki sposób wykrywa się brakujące dane i retransmituje w razie potrzeby?

Potwierdzenia bezpołączeniowe służą do żądania ponownej transmisji.

Protokoły zorientowane na połączenie warstwy wyższej śledzą otrzymane dane i mogą żądać retransmisji z protokołów wyższych poziomów na hoście wysyłającym. *

Protokoły IP warstwy sieci zarządzają sesjami komunikacyjnymi, jeśli usługi transportowe zorientowane na połączenie nie są dostępne.

Proces dostarczania z największą starannością gwarantuje, że wszystkie wysyłane pakiety są odbierane.

4. Które pole w nagłówku IPv4 jest używane, aby zapobiec niekończącemu się przemierzaniu sieci przez pakiet?

Czas żyć*

Numer sekwencji

Numer potwierdzenia

Zróżnicowane usługi

5. Jakie pole nagłówka IPv4 identyfikuje protokół wyższej warstwy przenoszony w pakiecie?

Protokół*

Identyfikacja

Wersja

Zróżnicowane usługi

6. Jaką zaletę ma uproszczony nagłówek IPv6 w porównaniu z IPv4?

mniejszy nagłówek

małe wymagania dotyczące przetwarzania sum kontrolnych

mniejszy źródłowy i docelowy adres IP

wydajna obsługa pakietów *

7. Zobacz wystawę. Która trasa z tabeli routingu PC1 zostanie wykorzystana do osiągnięcia PC2?

*

8. Zobacz wystawę. R1 odbiera pakiet przeznaczony na adres IP 192.168.2.10. Z którego interfejsu R1 przekaże pakiet?

FastEthernet0 / 0

FastEthernet0 / 1

Seryjny 0/0/0

Szeregowy 0/0/1 *

9. Jaki typ trasy wskazuje kod C w tabeli routingu IPv4 na routerze Cisco?

trasa statyczna

domyślna trasa

bezpośrednio połączona trasa *

trasa dynamiczna poznawana przez EIGRP

10. Jaki wpis w tablicy routingu ma adres następnego przeskoku związany z siecią docelową?

trasy bezpośrednio połączone

lokalne trasy

trasy zdalne *

Trasy źródłowe C i L.

11. Które stwierdzenie opisuje funkcję sprzętową routera Cisco 1941, który ma domyślną konfigurację sprzętową?

Nie ma portu AUX.

Posiada trzy interfejsy FastEthernet do dostępu do sieci LAN.

Ma dwa typy portów, których można użyć do uzyskania dostępu do konsoli. *

Nie wymaga procesora, ponieważ polega na Compact Flash do uruchomienia IOS.

12. Po ustawieniach domyślnych, jaki jest następny krok w sekwencji uruchamiania routera po załadowaniu IOS z pamięci flash?

Wykonaj procedurę POST.

Znajdź i załaduj plik konfiguracyjny uruchamiania z NVRAM. *

Załaduj program ładujący z ROM.

Załaduj uruchomiony plik konfiguracyjny z pamięci RAM.

13. Jakie są dwa rodzaje interfejsów routera? (Wybierz dwa.)

SVI

LAN *

DHCP

Telnet

BLADY*

14. Jakie dwie informacje znajdują się w pamięci RAM routera Cisco podczas normalnej pracy? (Wybierz dwa.)

Cisco IOS *

plik kopii zapasowej IOS

Tabela routingu IP *

podstawowe oprogramowanie diagnostyczne

plik konfiguracyjny uruchamiania

15. Router uruchomi się i przejdzie w tryb konfiguracji. Jaki jest tego powód?

Obraz IOS jest uszkodzony.

Brakuje Cisco IOS w pamięci flash.

Brak pliku konfiguracyjnego w pamięci NVRAM. *

Proces POST wykrył awarię sprzętu.

16. Do czego służy plik konfiguracji uruchamiania w routerze Cisco?

w celu ułatwienia podstawowej obsługi komponentów sprzętowych urządzenia

zawiera polecenia używane do początkowej konfiguracji routera podczas uruchamiania *

zawiera polecenia konfiguracyjne, których obecnie używa router IOS

aby zapewnić ograniczoną wersję kopii zapasowej IOS, na wypadek, gdyby router nie mógł załadować w pełni funkcjonalnego IOS

17. Które trzy polecenia są używane do skonfigurowania bezpiecznego dostępu do routera poprzez połączenie z interfejsem konsoli? (Wybierz trzy.)

interfejs fastethernet 0/0

linia vty 0 4

konsola liniowa 0 *

włącz tajne cisco

Zaloguj sie*

hasło cisco *

18. Która cecha opisuje ulepszenie IPv6 w porównaniu z IPv4?

Adresy IPv6 oparte są na 128-bitowym adresowaniu płaskim, w przeciwieństwie do IPv4, który opiera się na 32-bitowym adresowaniu hierarchicznym.

Nagłówek IPv6 jest prostszy niż nagłówek IPv4, co poprawia obsługę pakietów. *

Zarówno IPv4, jak i IPv6 obsługują uwierzytelnianie, ale tylko IPv6 obsługuje funkcje prywatności.

Przestrzeń adresowa IPv6 jest czterokrotnie większa niż przestrzeń adresowa IPv4.

19. Otwórz działanie PT. Hasło włączenia na wszystkich urządzeniach to cisco.
Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.

Z jakiego powodu występuje awaria?

PC1 ma skonfigurowaną nieprawidłową bramę domyślną.

SW1 nie ma skonfigurowanej domyślnej bramy. *

Adres IP SW1 jest skonfigurowany w niewłaściwej podsieci.

PC2 ma skonfigurowaną nieprawidłową bramę domyślną.

20. Dopasuj polecenie do trybu urządzenia, w którym polecenie zostało wprowadzone. (Nie wszystkie opcje są używane).

Umieść opcje w następującej kolejności.

R1 (config) # -> usługa hasło-szyfrowanie
R1> -> włącz
– brak punktacji –
R1 # -> kopiuj running-config startup-config
R1 (config-line) # -> zaloguj
R1 (config-if) # -> adres IP 192.168.4.4 255.255.255.0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *